Arhiva oznaka: život

Imamo li samo ovaj, zemaljski, nesavršeni život?

„Život nije savršen, niti će ikada biti, ali je jedan i neće se ponoviti.“~ s interneta

Provjera u Bibliji:

Psalam 119,93         
Zapovijedi tvojih neću zaboraviti dovijeka,
jer si mi po njima život darovao.

Jakovljeva 1,17       
Svaki dobar dar, svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Rimljanima 6,23   
Jer plaća je grijeha smrt,
a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem.

1. Korinćanima 14,20    
Braćo, ne budite djeca umom,
nego pakošću budite djeca,
a razboritošću budite savršeni!

Rimljanima 5,10    
Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova
dok još bijasmo neprijatelji,
mnogo ćemo se više, pomireni,
spasiti životom njegovim.

 1. Korinćanima 13,11
  Uostalom, braćo, radujte se,
  budite savršeni, tješite jedni druge,
  jednako mislite, živite u miru,
  i Bog ljubavi i mira bit će s vama.
 2. Korinćanima 5,17
  Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor.
  Staro uminu, novo, gle, nasta!

Efežanima 4,22      
da vam je odložiti prijašnje ponašanje,
starog čovjeka, koga varave požude vode u propast,

Kološanima 3,9     
Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima

Hebrejima 13,14     
jer nemamo ovdje trajna grada,
nego onaj budući tražimo.

 1. Korinćanima 7,1
  Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se,
  ljubljeni, od svake ljage tijela i duha
  te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

  Otkrivenje 22,14
  Blagoslovljeni su oni, koji peru haljine svoje u krvi Janjeta,
  da imadnu pravo na drvo života, i da uđu na vrata u grad!

  Job 36,4 
  Zaista, za laž ne znaju mi riječi, uza te je čovjek znanjem savršen.

  Mudre izreke 11,20         
  Mrski su Jahvi srcem opaki, a mili su mu životom savršeni.

  Matej 5,48      
  „Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!“

  Psalam 119,80        
  Nek` mi srce savršeno bude u tvojim pravilima da ne budem postiđen.

  Rimljanima 12,2    
  Ne suobličujte se ovomu svijetu,
  nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti
  da mognete razabirati što je volja Božja,
  što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

 2. Korinćanima 1,10
  Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista:
  svi budite iste misli; neka ne bude među vama razdora,
  nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja.
 3. Korinćanima 13,10
  A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.

  Efežanima 4,13
  dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega,
  do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Filipljanima 3,12   
Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva,
nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista.

Kološanima 1,28   
Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka,
poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti
da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu.

Kološanima 3,14   
A povrh svega – ljubav! To je sveza savršenstva.

Filipljanima 1,20  
Očekujem i nadam se,
da se ni u čemu neću postidjeti,
nego da će se i sada, kao svagda,
sa svom smjelošću Krista proslaviti u tijelu mojemu,
bilo životom, bilo smrću.

Filipljanima 2,11   
I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

Rimljanima 11,36  
Jer sve je od njega i po njemu i za njega!
Njemu slava u vjekove! Amen.

napisala: Gordana Mišić
 
Virovitica, subota, 26.01.2019., oko 15h

Ništa jednostavnije!

Ništa jednostavnije!

Rodiš se na Zemlji.
Živiš ljudskim životom.
Stekneš iskustva iz kojih učiš, pa naučiš, ili ne učiš, pa ne naučiš.
Sve to je jednostavno!

Mudre izreke 8,4 “Vas zovem, o ljudi, riječ svoju upravljam k djeci čovječjoj.

Mudre izreke 8,5 Imajte razumijevanja za mudrost, vi ljudi puni prostote, urazumite se, vi ludi!

Mudre izreke 8,6 Slušajte, jer ću vam govoriti velike stvari; usne svoje otvaram za istiniti govor.

Mudre izreke 8,7 Jest, jezik moj govori samu istinu; mrska je usnama mojim lažljivost.

Mudre izreke 8,8            Istinite su riječi usta mojih, ništa nema u njima lažno i zlobno.

Mudre izreke 8,9 Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima, koji traže istinu.

Život ili smrt?
Želiš li živjeti, ali po svom, odobreno ti je najviše 120 zemaljskih godina, pa onda pod Zemlju, smrt.
Ne želiš li živjeti, vrijeme na Zemlji, ti je svejedno određeno, pa onda pod Zemlju, smrt.
Želiš li živjeti, ali ne znaš kako? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li živjeti, ali nemaš gdje? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li živjeti, ali nemaš s kim? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li umrijeti, jer ne vidiš drugo rješenje? Bog je RJEŠENJE!
Ne želiš li Boga kao rješenje? Bog ti je osigurao DRUGU SMRT.
Izbor je TU!
Tko izabere Život, taj neka sluša Stvoritelja, a na vlastiti razum, neka se ne oslanja.
Tko izabere Smrt, taj neka sluša koga god hoće, imat’ će kaos u glavi, a mrak, tišinu, mir, ništavilo…., za vječnost.
Tko izabere Život, imat’ će možda ovozemaljsku borbu i patnju, ali blagoslov za vječnost.

Što je to u biti Božji blagoslov?

Mudre izreke 3,33         
Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu
pravednika.

Matej 5,3    “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Matej 5,4    Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Matej 5,5    Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Matej 5,6    Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Matej 5,7     Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Matej 5,8      Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Matej 5,9      Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Matej 5,10    Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Matej 5,11     “Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Matej 5,12    Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!

Psalam 42,3            Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o, kada ću doći i lice Božje gledati?

Isus reče:
Ivan 14,3    
Kad odem i pripravim vam mjesto,
ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4    
A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 14,6    
Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”
Ivan 14,2    
U domu Oca mojega ima mnogo stanova.
Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Marko 14,25         
Zaista, kažem vam:
“Više neću piti od ovoga roda trsova do onog dana,
kad ga budem pio posve novoga u kraljevstvu Božjem.”

Ivan 16,22  
Tako dakle i vi: sad ste u žalosti,
no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati
i radosti vaše nitko vam oteti neće.

Matej 11,28           
Dođite k meni svi, koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.

Otkrivenje 3,10   
Jer si održao riječ strpljivosti moje,
i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje,
koji će doći na sav svijet, da iskuša one, koji stanuju na zemlji.

Otkrivenje 3,11    
Evo ću doći brzo: drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega.

Otkrivenje 22,7   
Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove.

Otkrivenje 22,12 
I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.

Otkrivenje 22,20
Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amen. Da, dođi, Gospode Isuse.

U Virovitici, 23.01.2018., utorak, 18h
Napisala: Gordana Mišić

Živjeti po pravoj vjeri

Što za današnjeg čovjeka znači živjeti po vjeri?
Odgovor na to pitanje nalazimo u Svetom pismu na mnogo mjesta, ali izvojit’ ću samo neka koja današnjem čovjeku mogu biti od velike koristi:

Kološanima 2, 6Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.9Budući da u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.
Rimljanima 11, 32. Bog je naime zatvorio sve ljude u neposlušnost da im se svima smiluje.
Rimljanima 11, 36. Sve je od njega, po njemu i za njega. Njemu pripada slava zauvijek. Amen.
Kološanima 3,12 Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; 13 Podnosite jedan drugoga i opraštajte jedan drugome, ako ima tko tužbu na koga; kao što je i Gospodin vama oprostio, tako i vi. 14 A povrh svega toga imajte ljubav, koja je veza savršenstva! 15 I mir Kristov neka vlada u srcima vašim, na koji ste i pozvani u jednome tijelu, i zahvalni budite!
1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.

Zaključimo:
Čovjek današnjice može živjeti po pravoj vjeri tek onda kada preda cijelo svoje biće svom Stvoritelju i s ljubavlju Mu služi. Niti jedna vjera u današnjem svijetu nema kod Boga privilegiju, jer Bog gleda na srce svakog pojedinca. Zato pripadnost određenoj vjerskoj zajednici nije spasonosno pitanje. Zajednica pojedinca s Bogom je prava vjera koja spašava. Bogu hvala što je milost sačuvao za svaku osobu na zemlji, a na pojedincu je da sa zahvalnošću prihvati taj Božji dar.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Čemu živjeti?

Zapitajmo se prvo odakle potječemo? Tko nam daje život?

Kad bi on dah svoj u se povukao, kad bi čitav svoj duh k sebi vratio, sva bića bi odjednom izdahnula i u prah bi se pretvorio čovjek. (Job 34, 14.-15.)

Bog je naš Stvoritelj, On nam daje život.
Koji je smisao tog života koji nam Bog daruje?
Smisao je u tome da svojim životom na zemlji proslavimo svoga Tvorca, da Mu ugodimo.
Kako Bogu možemo ugoditi?

A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže. (Hebrejima 11, 6.)

Znači Bogu možemo ugoditi vjerom u Njega i pouzdanjem da će nas vratiti k sebi, odakle i potječemo.

Ti se dakle Bogu svojemu vrati, čuvaj ljubav i prevednost i u Boga se svoga uzdaj svagda! (Hošea 12, 7.)

Naš život na zemlji treba odisati ljubavlju. Bog je ljubav i On nam tu ljubav daruje da bismo ju na zemlji mogli proživjeti, osjetiti, dijeliti.
Čemu živjeti?
Upravo je ljubav smisao ljudskog življenja. Ljubav koju nam Bog daje, mi svojim življenjem trebamo pokazati cijelom svemiru, svim Božjim stvorenjima. Ljubav primamo od Boga i živeći tu istu ljubav na zemlji, mi u biti proslavljamo svoga Tvorca i vraćamo se svome Tvorcu ugađajući Mu. Život ispunjen ljubavlju je dar od Boga, a naša je zadaća da zahvalno živimo ljubav i time obradujemo našeg darodavca. Smisao života je u ljubavi. Znači živimo da bismo voljeli, jer smo prije svega mi bili voljeni. Bog nas je toliko volio da je i sebe dao da bismo mi mogli živjeti vječno s Njim u ljubavi.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.