Arhiva oznaka: čovjek i žena

Ljudsko biće ili žaba, izbor je pred vama!?!

preuzela s facebooka:
„Zabac je odlucio da se popne na vrh drveta.
Sve druge zabe su povikale:
‘To je nemoguće, to je nemoguće!’
Ali zabac se popeo na vrh. Kako…?
Zato sto je bio gluh i mislio je da ga svi bodre.
‘Budite gluhi na negativne misli, ako je vaša namjera stići do cilja.’“

komentare s facebooka preuzela, bili su javni, isprika sudioniku Božici, ali javnost ima pravo znati i Božju Riječ, kad već ima ljudskih objava.

kometar Gordane Mišić na gornju priču o „žapcu“:
„Žabac na vrhu je laka lovina nekoj rodi, pa ne vidim smisao penjanja žabe na vrh. Ako je nekome cilj da bude nečija lovina, neka mu bude. Moj je cilj Nebeska domovina, a za postizanje tog cilja, imam i PUT i ISTINU, koja vodi u ŽIVOT VJEČNI, to je Isus Krist. Tko će što oko mene o tome “misliti”, od volje mu. Širok je put, koji vodi u propast, a uzak je put koji vodi u život….;

Matej 7,13.-14.

“Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.

O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!” „

uslijedio je komentar osobe, koja je postavila priču o žapcu na svoj facebook profil:
( ne želim je vrijeđati, ali branim Božju Istinu i Riječ!)

Božica Brunec Mislim da nije uopce poruka u tome da je zaba lak plijen..ali eto,ti gledas drugacije

Sakrijte ili prijavite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 12 min

Gordana Mišić

Gordana Mišić Draga Božice, ja gledam i mislim onako kako me BOG uči, a ne ljudi, jer se bolje uzdati u Boga, nego u ljude, a ti kako hoćeš! 🙂

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 10 min

Gordana Mišić

Gordana Mišić
Rimljanima 12,16
Budite jedne misli među sobom;
ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih!
Ne držite sami sebe mudrima!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 9 min

Gordana Mišić

Filipljanima 3,15
Koji smo god zreli, ovako mislimo!
I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti.

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 8 min

Gordana Mišić

PONAVLJAM:

Matej 7,13.-14.

“Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put
koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.

O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život
i malo ih je koji ga nalaze!”

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 7 min

Gordana Mišić

 1. Korinćanima 2,14
  Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božjega;
  jer mu je ludost, i ne može da razumije, jer treba da se duhovno prosuđuje.
 2. Korinćanima 2,15
  A onaj duhovni sve prosuđuje, i njega nitko ne prosuđuje.

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 5 min

Gordana Mišić

Tko u ovom slučaju “gleda drugačije”?
Samu sebe upitaj draga Božice!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

 • Odgovor · 5 min

Gordana Mišić

Luka 14,11 jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.

Trebam li se poniziti ljudima ili BOGU? Trebam li se povinovati ljudskoj mudrosti ili Božjoj? Izbor je pred svakom osobom.

Žaba je stremila “visokom cilju”, pa ju je roda ponizila.

Toliko o ovoj temi!

Uredite ili izbrišite ovo

Sviđa mi se

· Odgovor · 1 min

PONIZNA SAM BOGU! ~ (izjavila osobno Gordana Mišić)
Na Božju Riječ se oslanjam, vođena, Duhom Svetim.
Kom, paše, kom krivo!
U Virovitici, dana 17.01.2020., petak na subotu (oko 16 i 17 h)

prvi i prva

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta
slika s interneta potakla nastanak daljnjeg teksta izvađenog iz Biblije ovim redom:

Ivan 4,15        Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.

Ivan 4,16        Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.

Ivan 4,17        Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: `Nemam muža!`

Ivan 4,18       Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.

Ivan 4,19        Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok.

Ivan 4,20       Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.

Ivan 4,21        A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.

Ivan 4,22       Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.

Ivan 4,23       Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Ivan 4,24       Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Ivan 4,25       Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.

 

Marko 12,18  Dođu k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

Marko 12,19  “Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.

Marko 12,20 Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda.

Marko 12,21  I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako.

Marko 12,22  I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije.

Marko 12,23  Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.

 

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta

 

Marko 12,24  Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?

Marko 12,25  Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Marko 12,26  A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako Mojsiju reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev?

Marko 12,27  Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.

 

 1. Korinćanima 14,2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.

 

Matej 19,4     On odgovori: “Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih

Matej 19,5     i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?

Matej 19,6     Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Matej 19,7     Kažu mu: “Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?

Matej 19,8     Odgovori im: “Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.

Matej 19,9     A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.

Matej 19,10   Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

Matej 19,11    A on im reče: “Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.

Matej 19,12   Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

napisala 23.09.2016., 18:14h, u Virovitici             Gordana Mišić

https://files.acrobat.com/a/preview/93f789e9-4aa4-464b-98d8-8ff513077656