Arhiva oznaka: tajna

Zašto dobismo tijelo i dah (DUH) Božji?

„Zašto dobismo telo i dah Božji?“

1. … da bi se na mestu vratilo?
2. … radi kretanja?
3. …ili čega već?
4. … šta tu ima da se krije?
5. … zašto?

pitanja na YouTube postavio Dragan Jovicau90 – (23.03.2020.)

(komentar ispod videa:
01 – EVANĐELJE SA PATMOSA – Tajne Biblije objavljenog 31.12.2018.
https://youtu.be/IQf_AzEP6YA )

Gordana Mišić je tražena da odgovori.
Sada je petak 27.03.2020., 21:40h,
(počela je subota, sunce je zašlo u Virovitici, prema CET u 18:13h)

Bože, čovjek je javno postavio pitanja,
vezana za „Božje Tajne“,
molim te,
Oče nebeski, odgovori mu,
Duhom Svetim,
kroz mene
u Kristovo ime, Amen!

Božja Riječ:

Jakovljeva 1,17.-18.        
Svaki dobar dar,
svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila
u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Po svom naumu
on nas porodi riječju Istine
da budemo prvina neka njegovih stvorova

Korinćanima 15,35.-58.

         Ali reći će netko:
Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći?

Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre.

I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice – recimo – ili čega drugoga.

A Bog mu daje tijelo kakvo hoće,
i to svakom sjemenu svoje tijelo.

Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje,
drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.

Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih,
ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.

Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda;
jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.

Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti,
uskršava u neraspadljivosti;

sije se u sramoti, uskršava u slavi;
sije se u slabosti, uskršava u snazi;

sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

Tako je i pisano:
Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,
posljednji Adam – duh životvorni.

Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.

Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.

I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
nosit ćemo i sliku nebeskoga.

A ovo, braćo, tvrdim:
tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Evo otajstvo vam kazujem:
svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju
– jer zatrubit će –
i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.

Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.

A hvala Bogu koji nam daje pobjedu
po Gospodinu našem Isusu Kristu!

Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

To je Božja Riječ, vezana na postavljeno pitanje!

Slijedi razrada vođena, gornjim stihovima:

„Zašto dobismo telo i dah Božji…., da bi se na mestu vratilo?“

odgovor:
Tijelo je zemljanima od praha zemaljskog i ono se vraća prahu zemaljskom,
ali „dah Božji“, Bog je DUH, njegov se Duh, vraća Njemu,
dakle BOGU, koji prebiva u nebu!
evo biblijske potvrde:
Propovjednik 12,7 
i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao,
a duh se vrati Bogu koji ga je dao.
Djela apostolska 17,2.-25.     
“Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima;
i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve.
Daniel 2,28    
Ali ima Bog u nebu, koji otkriva tajne……
Djela apostolska 7,49   
Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama….

Zaključak:
Tijelo se vraća u prah, jer je cijela zemlja,
zbog neposlušnosti Stvoritelju, prokleta:
Postanak 3,17
A čovjeku reče:
“Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla
s kojega sam ti zabranio jesti rekavši:
S njega da nisi jeo! – evo:
Zemlja neka je zbog tebe prokleta:
s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog!
Postanak 3,19
U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš:
ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti.

 

Bog ljubi svoja stvorenja, ali grešno tijelo nema pristup kraljevstvu nebeskom i da ne bi ostalo na tome, da vječno čovjek, ostane u prahu zemaljskom,
Isus Krist (nevino Janje) je SPASITELJ i IZBAVITELJ, čak i tijela!
Naravno, budući da „tijelo zemaljsko i krv“ ne mogu baštiniti kraljevstvo nebesko, kad Isus Krist bude dolazio po svoje vjernike (na nebeskim oblacima i pratnji svojih anđela), „tijela će uskršavati neraspadljiva”, a živi vjernici, u tom trenutku, će se izmijeniti:
ponavljam:
A ovo, braćo, tvrdim:
tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Evo otajstvo vam kazujem:
svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju
– jer zatrubit će –
i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.

Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

 

 Luka 12,2       
Jer ništa nije skriveno,
što se ne bi otkrilo, ništa tajno,
što se ne bi doznalo. 

Amen!

 

 

 

 

Može li se ljubav sakriti?

Kad pravo muško hoće pravo žensko, on je uzme. Ostalo je gubljenje vremena.
Kad pravi čovjek hoće pravu ženu, on uskladi Božje vrijeme s njihovim, pa je uzme.
“Krijemo ljubav, tako je i ugušimo. Šteta.“ ~ Meša Selimović

Može li se ljubav sakriti? Šta kaže Božja Riječ?

Matej 5,14       „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.

Matej 5,15       Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.

Matej 5,16       Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“
Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.
Efežanima 3,17           Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

Efežanima 3,18           Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je širina i dužina, i visina i dubina;

Efežanima 3,19           I poznati ljubav Kristovu, koja nadilazi svaku spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;
Rimljanima 8,24          Jer mi smo bili spašeni, ali, to je u nadi. A, vidjeti ono čemu se nadaš nije više nadati se: ono što se vidi, kako mu se još nadati?

Rimljanima 8,25          Ali, nadati se onome što ne vidimo, to je čekati postojano.
1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.
Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.