Arhiva oznaka: otajstvo

Zašto dobismo tijelo i dah (DUH) Božji?

„Zašto dobismo telo i dah Božji?“

1. … da bi se na mestu vratilo?
2. … radi kretanja?
3. …ili čega već?
4. … šta tu ima da se krije?
5. … zašto?

pitanja na YouTube postavio Dragan Jovicau90 – (23.03.2020.)

(komentar ispod videa:
01 – EVANĐELJE SA PATMOSA – Tajne Biblije objavljenog 31.12.2018.
https://youtu.be/IQf_AzEP6YA )

Gordana Mišić je tražena da odgovori.
Sada je petak 27.03.2020., 21:40h,
(počela je subota, sunce je zašlo u Virovitici, prema CET u 18:13h)

Bože, čovjek je javno postavio pitanja,
vezana za „Božje Tajne“,
molim te,
Oče nebeski, odgovori mu,
Duhom Svetim,
kroz mene
u Kristovo ime, Amen!

Božja Riječ:

Jakovljeva 1,17.-18.        
Svaki dobar dar,
svaki savršen poklon odozgor je,
silazi od Oca svjetlila
u kome nema promjene ni sjene od mijene.

Po svom naumu
on nas porodi riječju Istine
da budemo prvina neka njegovih stvorova

Korinćanima 15,35.-58.

         Ali reći će netko:
Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći?

Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre.

I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice – recimo – ili čega drugoga.

A Bog mu daje tijelo kakvo hoće,
i to svakom sjemenu svoje tijelo.

Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje,
drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.

Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih,
ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.

Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda;
jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.

Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti,
uskršava u neraspadljivosti;

sije se u sramoti, uskršava u slavi;
sije se u slabosti, uskršava u snazi;

sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

Tako je i pisano:
Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,
posljednji Adam – duh životvorni.

Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.

Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.

I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
nosit ćemo i sliku nebeskoga.

A ovo, braćo, tvrdim:
tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Evo otajstvo vam kazujem:
svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju
– jer zatrubit će –
i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.

Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.

A hvala Bogu koji nam daje pobjedu
po Gospodinu našem Isusu Kristu!

Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

To je Božja Riječ, vezana na postavljeno pitanje!

Slijedi razrada vođena, gornjim stihovima:

„Zašto dobismo telo i dah Božji…., da bi se na mestu vratilo?“

odgovor:
Tijelo je zemljanima od praha zemaljskog i ono se vraća prahu zemaljskom,
ali „dah Božji“, Bog je DUH, njegov se Duh, vraća Njemu,
dakle BOGU, koji prebiva u nebu!
evo biblijske potvrde:
Propovjednik 12,7 
i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao,
a duh se vrati Bogu koji ga je dao.
Djela apostolska 17,2.-25.     
“Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima;
i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve.
Daniel 2,28    
Ali ima Bog u nebu, koji otkriva tajne……
Djela apostolska 7,49   
Nebesa su moje prijestolje, a zemlja podnožje nogama….

Zaključak:
Tijelo se vraća u prah, jer je cijela zemlja,
zbog neposlušnosti Stvoritelju, prokleta:
Postanak 3,17
A čovjeku reče:
“Jer si poslušao glas svoje žene te jeo sa stabla
s kojega sam ti zabranio jesti rekavši:
S njega da nisi jeo! – evo:
Zemlja neka je zbog tebe prokleta:
s trudom ćeš se od nje hraniti svega vijeka svog!
Postanak 3,19
U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti dokle se u zemlju ne vratiš:
ta iz zemlje uzet si bio – prah si, u prah ćeš se i vratiti.

 

Bog ljubi svoja stvorenja, ali grešno tijelo nema pristup kraljevstvu nebeskom i da ne bi ostalo na tome, da vječno čovjek, ostane u prahu zemaljskom,
Isus Krist (nevino Janje) je SPASITELJ i IZBAVITELJ, čak i tijela!
Naravno, budući da „tijelo zemaljsko i krv“ ne mogu baštiniti kraljevstvo nebesko, kad Isus Krist bude dolazio po svoje vjernike (na nebeskim oblacima i pratnji svojih anđela), „tijela će uskršavati neraspadljiva”, a živi vjernici, u tom trenutku, će se izmijeniti:
ponavljam:
A ovo, braćo, tvrdim:
tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Evo otajstvo vam kazujem:
svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.

Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju
– jer zatrubit će –
i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.

Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.

 

 Luka 12,2       
Jer ništa nije skriveno,
što se ne bi otkrilo, ništa tajno,
što se ne bi doznalo. 

Amen!