Arhiva oznaka: ljubav

SVJETLO, SOL, LJUBAV!!!

 

Matej 5,14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.
Efežanima 5,8 Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u Gospodinu. Živite kao djeca svjetlosti .
Matej 5,13 “Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.

 

1. Ivanova 5,8 Duh, voda i krv, i to troje sabiru se u jedinstvenom svjedočenju:

 

1. Korinćanima 13,13 A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Amen!

Istinska ljubav

2. Korinćanima 7, 10Jer žalost po Božju rađa neopozivo spasonosnim obraćenjem, a žalost svjetovna rađa smrću.

2. Korinćanima 6, 14Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom? 15Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom? 16Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj. 17Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti. 18I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

Izaija 53, 11»Tko da povjeruje u ono što nam je objavljeno, kome se otkri ruka Jahvina?«

Izaija 54,  6Jest, k’o ženu ostavljenu, u duši ucviljenu, Jahve te pozvao. Zar se smije otpustiti žena svoje mladosti, pita Bog tvoj. 7»Za kratak trenutak ostavih tebe, al’ u sućuti velikoj opet ću te prigrliti. 8U provali srdžbe sakrih načas od tebe lice svoje, al’ u ljubavi vječnoj smilovah se tebi«, govori Jahve, tvoj otkupitelj.

Izaija 54, 10Nek’ se pokrenu planine i potresu brijezi, al’ se ljubav moja neće odmać’ od tebe,

nit’ će se pokolebati moj savez mira«, kaže Jahve koji ti se smilovao.

Izaija 54, 4Ne boj se, nećeš se postidjeti; ne srami se, nećeš se crvenjeti. Zaboravit ćeš sramotu svoje mladosti i više se nećeš spominjati rugla udovištva svoga. 5Jer suprug ti je tvoj Stvoritelj,

ime mu je Jahve nad vojskama; tvoj je otkupitelj Svetac Izraelov,  Bog zemlje svekolike on se zove.

Izaija 54, 1Kliči, nerotkinjo, koja nisi rađala; podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove!

Jer osamljena više djece ima negoli udana, kaže Jahve.

Izaija 54, 14Na pravdi ćeš biti zasnovana. Odbaci tjeskobu, nemaš se čega bojati, odbaci strah jer ti se neće primaći. 15Ako li te napadnu, neće doći od mene; tko se na te digne, zbog tebe će pasti.

Izaija 54, 17Neće uspjeti oružje protiv tebe skovano. Dokazat ćeš da je zao svaki jezik što na te udari na sudu. To je baština slugu Jahvinih, to im je pobjeda od mene« – riječ je Jahvina.

Izaija 55, 10»Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, 11tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Rimljanima 8, 28Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani. 29Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom. 30Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Rimljanima 8, 35Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač?

Rimljanima 8, 38Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, 39ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

Rimljanima 8, 25Nadamo li se pak onomu čega ne gledamo, postojano to iščekujemo.

“Istinska snaga ljubavi dolazi do izražaja tek onda kad nekoga volimo iz daljine.
Ako ljubav opstane bez dodira tijela, onda nema veće sile od nje.“
– Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Može li se ljubav sakriti?

Kad pravo muško hoće pravo žensko, on je uzme. Ostalo je gubljenje vremena.
Kad pravi čovjek hoće pravu ženu, on uskladi Božje vrijeme s njihovim, pa je uzme.
“Krijemo ljubav, tako je i ugušimo. Šteta.“ ~ Meša Selimović

Može li se ljubav sakriti? Šta kaže Božja Riječ?

Matej 5,14       „Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.

Matej 5,15       Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući.

Matej 5,16       Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.“
Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.
Efežanima 3,17           Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

Efežanima 3,18           Da biste mogli razumjeti sa svima svetima, koja je širina i dužina, i visina i dubina;

Efežanima 3,19           I poznati ljubav Kristovu, koja nadilazi svaku spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom.
Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;
Rimljanima 8,24          Jer mi smo bili spašeni, ali, to je u nadi. A, vidjeti ono čemu se nadaš nije više nadati se: ono što se vidi, kako mu se još nadati?

Rimljanima 8,25          Ali, nadati se onome što ne vidimo, to je čekati postojano.
1. Korinćanima 13,13 Sada dakle, ovo troje ostaje, vjera, nada i ljubav, ali, ljubav je najveća.
Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Oprema Božja!

Efežanima 6, 10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

Oprema Božja:
1. Istina (pojas oko bedara)
2. Pravednost (obučen oklop)
3. Evanđelje mira (potpasane noge)
4. Vjera (štit)
5. Spasenje (kaciga)
6. Duh (mač)
7. Riječ Božja (mač)
8. Molitva i prošnja (u Duhu)
9. Bdijenje (ustrajno)
10. Ustrajnost (u molitvi)

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Smisao ili iluzija?!?

Zaharija 7,7    Nije li tu smisao riječi koje GOSPOD proglasi po posredništvu starih *proroka, …..
Zaharija 7,9    “Ovako govori Jahve nad Vojskama: `Sudite istinito i budite dobrostivi i milosrdni jedni drugima.

Zaharija 7,10  Ne tlačite udovu ni sirotu, ni došljaka ni uboga, i ne snujte u srcu pakosti jedan prema drugom.`

 Nehemija 8,8   Čitali su iz knjige zakona Božjega dio po dio i razlagali smisao, tako da su razumjeli što se čitalo.

Tko može znati tuđe snove? Tko da shvati njihovo značenje?

Daniel 2,9       Ako mi ne kažete što sam snio, onda ostaje nad vama presuda. Vi ste se dogovorili, da mi dadnete značenje lažno i izmišljeno, u nadi da će se promijeniti prilike. Dakle kažite mi san, i znat ću, da ćete mi dati i pravo značenje.”

U vremena poslijednja bit će ovako:

Djela apostolska 2,17  “U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.”

Duh Sveti je izliven u ove poslijednje dane, jer On je taj:

Kološanima 1,8           Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.