Arhiva oznaka: mir

Vidimo nepravdu i zlo na Zemlji, kako ostati u Božjoj milosti!?!

Nikakvi; ratovi, revolucije, pobune, ustanci, peticije, marševi, …….., protiv bilo koga i između bilo kojih grupacija ljudi, ne mogu spriječiti sotonu u njegovoj namjeri da uništava i čini zlo među zemljanima.
Današnji čovjek osjeti i vidi da živi u nezdravom okruženju, gdje nema ni moralnih, ni etičkih normi ponašanja.
Ovo je naraštaj koji više ne zna što i kako dalje?!?
Ne očajavajte, svi vi željni Božje blizine, ljubavi, pravednosti, milosti, milosrđa i dobrote!
Bog je vjeran i održat’ će sva svoja obećanja!
Živi bili, pa vidjeli i dočekali Božju slavu!
Bog nas nije ostavio u beznađu, jer imamo Njegovu Riječ (Bibliju) i dar Duha Svetog da nas hrabri i vodi ka nebeskoj domovini, dok sve ovo oko nas prolazi i mora proći.
Iščekujući novo nebo i novu zemlju, prema Božjem obećanju, ostanimo čvrsto na Božjem nauku i Istini, koja je JEDINI Put u Život vječni!

Evo savjeta iz Biblije:

Rimljanima 13,1          Svaka duša neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a što su, od Boga su postavljene.

Titu 3,1            Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo;

Efežanima 6,12           Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.

 Filipljanima 3,20        Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

  1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

    Ivan 15,20 Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.

    Vrlo važane riječi nam upućuju i ponavljaju sva 4 evanđelista (Matej, Marko, Luka i Ivan), zapamtimo;
    kako možemo biti i ostati u milosti Božjoj?!!:

    Matej 10,39     Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Matej 16,25     Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.

Marko 8,35      Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Luka 9,24        Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.

Luka 17,33      Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Matej 6,25       “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Rimljanima 14,17        Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

Luka 12,29      I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

Matej 28,18     Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Matej 28,19     Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Matej 28,20     I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” Amen.

Apostoli Matej i Marko potvrđuju Isusovim Riječima:

Matej 24,35     Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Marko 13,31    Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Amen!

U Virovitici, 04.05.2016., srijeda, 00:58h                                                                  Gordana Mišić

Kakav mir?

Kakav mir?
Pazite, ne dajte se zavarati! Uskoro će svijetom letjeti težnje i želje za jedinstvom, mirom i blagostanjem, zbog sve veće eskalacije zla. Nudit’ će se ljudska rješenja, poput jedne globalne svjetske organizacije i vladara koji bi imao slobodu i moć i vlast da uspostavlja mir na svijetu. Nudit’ će se ekumenizam kao rješenje svih vjerskih razlika i problema. Nudit’ će se nova rješenja kao spas za čovječanstvo. Ljude će se međusobno zavađati, kako bi se međusobno istrebljivali, dok “veliki” budu uzimali sva prirodna sredstva na ovoj zemlji i postajali gospodari koji bi vladali “malenima”. Mnogi će biti zavedeni! Božja Riječ o svemu tome jasno govori, držite se Božje Riječi kao vodilje i slušajte Duha Svetog kojim ste zapečaćeni, ne oslanjajte se na vaša osjetila, na zbivanja u okolini, na moguća “čudesa”, samo ostanite postojani u Bogu! Proučite, pa zaključite:

Jeremija 6,14  I olako liječe ranu naroda moga, vičući: `Mir! Mir!` Ali mira nema.

Jeremija 30,5  Ovako govori Jahve: “Čujem krik užasa: strava je to, a ne mir.”

1. Solunjanima 5,3      Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.

Ezekiel 7,25     Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!

Ezekiel 13,10   Jer narod moj obmanjuju govoreći `Mir` kad mira nema. I dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće da se samo ožbuka.

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 12,18        Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

Rimljanima 14,19        Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!

Rimljanima 15,13        A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Rimljanima 16,20        Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

Jakovljeva 3,18           Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Rimljanima 2,7            onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni;

Rimljanima 2,8            buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba!

Rimljanima 2,13          Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani.

Rimljanima 2,14          Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:

Rimljanima 2,15          pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.
Amen!

U Virovitici 23.01.2016. , subota, 13:45h,                                                             Gordana Mišić

Mir na Zemlji? Kojoj?

Bog kaže da SVE ČINI NOVO, pa tako ne govori da će uspostaviti mir u ovom i ovakvom svijetu, nego da će stvoriti NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU, a ovo staro nam neće više ni naum padati.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”
Izaija 65,17 Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Izaija 51,6 K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.
Otkrivenje 6,14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Amen!

Oprema Božja!

Efežanima 6, 10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate.
14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti,
15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.

18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete,

Oprema Božja:
1. Istina (pojas oko bedara)
2. Pravednost (obučen oklop)
3. Evanđelje mira (potpasane noge)
4. Vjera (štit)
5. Spasenje (kaciga)
6. Duh (mač)
7. Riječ Božja (mač)
8. Molitva i prošnja (u Duhu)
9. Bdijenje (ustrajno)
10. Ustrajnost (u molitvi)

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Kako do Božjeg mira?

Job 25,4 Kako može biti čovjek u pravu proti Bogu? I kako može biti čist rođeni od žene?

1. Korinćanima 11,31 Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni.

Propovjednik 8,11 Kad nema brze osude za zlo djelo, ljudsko je srce sklono činiti zlo.

 Galaćanima 1,3 Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina našega Isusa Krista,

Galaćanima 1,4 Koji dade sebe za grijehe naše, da nas izbavi od sadašnjega zla svijeta, po volji Boga i Oca na

Galaćanima 1,5 Kojemu je slava u vijeke vjekova! Amen.

Ivan 1,12 A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo,

Ivan 1,13 Koji nijesu rođeni od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego od Boga.

Rimljanima 8,1Nikakve dakle sad nema osude onima, koji su u Kristu Isusu i ne hode po tijelu.

 Job 22,26 Tada ćeš u Svemoćnom naći radost i podignut ćeš k Bogu lice svoje.

 Psalam 62,2 Samo je uBogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje.

Psalam 62,6 Samo je uBogu mir, dušo moja, samo je u njemu nada moja.

Mihej 6,8 Reklo ti se je, čovječe, što je dobro, što Gospod ište od tebe: “Samo da činiš što je pravo, da vršiš ljubav, da u poniznosti hodiš s Bogom svojim.”
Sefanija 2,3 Tražite Gospoda, svi ponizni u zemlji, koji izvršujete zakon njegov! Težite za pravednošću! Nastojte oko poniznosti! Može biti da nađete zaklon na dan gnjeva Gospodnjega!
Filipljanima 2,3 Ništa ne činite uz prkos ili za ispraznu slavu, nego u poniznosti neka jedan drugoga smatra većim od sebe!

Psalam 85,10 Tada će se milost i vjernost sresti; tada će se pravda i mir poljubiti.
Izaija 26,12 Gospode, nama ćeš dati mir, jer što se je i dogodilo na nama, ti si učinio.

Filipljanima 4,9 što i naučiste, i primiste, i čuli ste, i vidjeste u meni ono činite, i Bog mira bit će s vama!

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.