Arhiva oznaka: Duh Sveti je PEČAT

ISTINA OSLOBAĐA SUŽNJE, A LAŽ DRŽI U TAMNICI, ONE KOJI NE POVJEROVAŠE ISTINI I ODLUČIŠE SE ZA TAMU

 • Gordana Mišić Galaćanima 6,8 Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nisam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao nejačadi u Kristu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,2 Mlijekom vas napojih, ne jelom: još ne mogoste, a ni sada još ne možete
  1. Korinćanima 3,3 jer još ste tjelesni. Doista, dok je među vama zavist i prepiranje, zar niste tjelesni, zar po ljudsku ne postupate?
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,7 Tako niti je što onaj tko sadi ni onaj tko zalijeva, nego Bog koji daje rasti.
  1. Korinćanima 3,8 Tko sadi i tko zalijeva, jedno su; a svaki će po svome trudu primiti plaću.
  1. Korinćanima 3,9 Jer Božji smo suradnici: Božja ste njiva, Božja građevina.
  1. Korinćanima 3,10 Po milosti Božjoj koja mi je dana ja kao mudri graditelj postavih temelj, a drugi naziđuje; ali svaki neka pazi kako naziđuje.
  1. Korinćanima 3,11 Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a taj je Isus Krist.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,12 Naziđuje li tko na ovom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvom, sijenom, slamom –
  1. Korinćanima 3,13 svačije će djelo izići na svjetlo. Onaj će Dan pokazati jer će se u ognju očitovati. I kakvo je čije djelo, oganj će iskušati.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Korinćanima 3,16 Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
  1. Korinćanima 3,17 Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog. Jer hram je Božji svet, a to ste vi.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,18 Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar.
  1. Korinćanima 3,19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 3,1 I ja, braćo, nijesam mogao govoriti vama kao duhovnima, nego kao tjelesnima, kao maloj djeci u Kristu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Mudre izreke 14,1 Ženska mudrost sagradi kuću, a ludost je rukama razgrađuje.
  Mudre izreke 14,8 Mudrost je pametna čovjeka u tom što pazi na svoj put, a bezumnička ludost prijevara je.
 • Gordana Mišić

  Gordana Mišić Mudre izreke 14,24 Mudrima je vijenac bogatstvo njihovo, a bezumnima kruna – njihova ludost.

  1. Korinćanima 1,18 Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.
  1. Korinćanima 1,23 a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost,

 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
  1. Korinćanima 3,19 Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.
 • Gordana Mišić
  Gordana Mišić 1. Korinćanima 1,27 Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake;

PEČAT

Neki ljudi, koji svetkuju subotu znaju izgovoriti rečenice poput donje:
“Ova zapovjest (misleći na 4. Božju zapoijed o svetkovanju subote)
je najvaznija od svih ostali 9 u njoj sve lezi, sva doktrina, ona je PECAT BOZJI, sa kojim BOG pecati nas oni koji tvorimo Njegovu volju.” ~ Boris Todorovich

Da vidimo da li je to baš tako?
Što Pismo naučava, bez uplitanja ljudskog tumačenja?

Nema najvažnije, SVE SU JEDNAKO VAŽNE, jer prestupimo li samo jednu, krivci smo za sve!
Jakovljeva 2,10   Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.
Nadalje, što se PEČATA tiče, PISMO NAUČAVA OVO:

Izlazak 28,36        “Napravi potom jednu ploču od čistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na pečatnom prstenu: `Jahvi posvećen`.

 

Pjesma nad pjesmama 8,6     Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.

 

Ezekiel 36,26         Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.

 

Titu 3,5        on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom

 

Rimljanima 4,11  I primi znak obrezanja kao pečat pravde, koju je bio postigao vjerom, kad je još bio neobrezan, da bude otac sviju, koji vjeruju, iako nijesu obrezani, da se i njima uračuna u pravdu,

 

Rimljanima 2,25 Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje.

Rimljanima 2,26 Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem?

Rimljanima 2,27 I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona.

Rimljanima 2,28 Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana,

Rimljanima 2,29 na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.

 

Hebrejima 8,8      Doista, kudeći ih veli: Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim dovršiti novi Savez.

Hebrejima 8,9      Ne Savez kakav učinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske jer oni ne ustrajaše u mom Savezu pa i ja zanemarih njih – govori Gospodin.

Hebrejima 8,10    Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

2. Korinćanima 1,22      Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.

2Korinćanima 5,5 A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha.

 Efežanima 4,30    Ne ražalostite Svetog Duha, kojim vas je Bog označio kao jednim pečatom za *dan oslobođenja.

 

Stoga je JASNO da je DUH SVETI Taj koji nas PEČATI, a On je ujedno i PEČAT nanovorođenim bićima.
(ne neka izdvojena zapovijed iz zakona, kako to neki tvrde, već SAM DUH SVETI).
Stoga je JASNO da je DUH SVETI Taj koji nas PEČATI, a On je ujedno i PEČAT nanovorođenim bićima.
(ne neka izdvojena zapovijed iz zakona, kako to neki tvrde, već SAM DUH SVETI).
Nikoga neće spasiti držanje slova zakova, ili držanje samo jedne zapovijedi o suboti,
već cjelokupni ŽIVOT VJERE u Duhu, s Duhom i po volji Duha, kojim smo ZAPEČAĆENI.
Taj nas Duh osvjedočava što je Njemu po volji, pa čineći protivno tome, mi Ga ŽALOSTIMO.
Toliko!

U Virovitici, dana 02.05.2017., utorak, oko 15:15h                   napisala: Gordana Mišić