Arhiva oznaka: ISTINOM PROTIV LAŽI

POBJEDA PROGUTA SMRT!

SVE JE LAŽ OSIM SMRTI

Možda u stihovima Merlinove pjesme,
ali oni, koji imaju vjeru u Isusa Krista, tako nešto ne mogu vjerovati.

Isus Krist za sebe kaže da je On, PUT, ISTINA i ŽIVOT!

Merlinovi stihovi, glorificiraju “smrt”, kao jedinu Istinu,
tvrdeći da je SVE LAŽ OSIM SMRTI.

Isus Krist reče:

 1. Korinćanima 15,55
  Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?”

Rimljanima 6,23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja:
“Život vječni u Kristu Isusu Gospodinu našemu.“

Rimljanima 8,2
Jer zakon Duha, koji daje život u Kristu Isusu,
oslobodio me je od zakona grijeha i smrti.

Rimljanima 8,6
Jer mudrost tijela smrt je, a mudrost Duha život je i mir.

Rimljanima 8,11
A ako li stanuje u vama Duh onoga, koji je uskrsnuo Isusa,
onaj, koji je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih,
oživjet će i vaša smrtna tjelesa Duhom svojim, koji stanuje u vama.

 1. Korinćanima 15,26
  A kao posljednji će se neprijatelj uništiti smrt;
 2. Korinćanima 15,53
  Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost,
  i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
 3. Korinćanima 15,54
  A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost,
  i ovo se smrtno obuče u besmrtnost,
  onda će se ispuniti riječ, što je napisana: “Pobjeda proguta smrt.”

Ivan 16,33
To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!~ ISUS KRIST

Napisala Gordana Mišić u Virovitici, dana 18.11.2019. (ponedjeljak) oko 17h.