Arhiva kategorije: spasenje

Što nam ISUS KRIST DANAS PORUČUJE?

Hebrejima 

Hebrejima 1,1 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
Hebrejima 1,2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
1,13 Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
Hebrejima 1,14 Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

 

JAGANJAC PRIMA (moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu, blagoslov) Otkrivenje 5,12
Otkrivenje 5,13 (blagoslov, čast, slava, vlast)
Otkrivenje18.1 (snaga, moć, svjetost)
Otkrivenje 19,1
mnoštvo na nebu “ALELUJA”:”Spasenje, slava, moć, pripadaju našem Bogu, jer su ‘istiniti’ i ‘pravedni’ NJEGOVI sudovi!…..
.
..
..
“Bogu se pokloni 
PROROČKI JE DUH , zapravo, SVJEDOČANSTVO ISUSOVO.

what’s next?

KRISTOV DOLAZAK

2,1Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što čusmo da ne bismo promašili.Hebrejima 2,2Jer ako je riječ po anđelima izrečena bila čvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću,Hebrejima 2,3kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,Hebrejima 2,4a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.Hebrejima 2,5Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo.Hebrejima 2,6Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš.Hebrejima 2,7Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča,Hebrejima 2,8njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,Hebrejima 2,9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.Hebrejima 2,10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.Hebrejima 2,11Ta i Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,Hebrejima 2,12kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.Hebrejima 2,13I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.Hebrejima 2,14Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla,Hebrejima 2,15pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.Hebrejima 2,16Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.Hebrejima 2,17Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.Hebrejima 2,18Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći…..


i tko se god ne nađe “upisan u knjizi života”, bi bačen u ognjeno jezero.

….

“Ove su riječi pouzdane i istinite; Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke, posla svog anđela da pokaže njegovim slugama ‘što se ima ‘ uskoro’dogoditi’.
Pazite!
Dolazim uskoro!
Blago onomu koji vrši proročanske riječi ove knjige!”
tipkano iz BIBILIJE:
(poglavlje ZAVRŠETAK biblija Kršćanska sadašnjost Marulićev trg 14 ZAGREB 1997)

Poveznica

UPOZORAVA NAS BOŽJA RIJEČ:

2. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
2. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
2. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
2. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
2. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
2. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
2. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
2. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
2. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

POLAKO,  JOŠ SAMO MALO; USKORO DOLAZI ISUSKRIST, ali ne prije svega što je BOG predvidio!

Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Hebrejima 10,37 “Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj, koji treba da dođe, i neće zakasniti.
Mudre izreke 24,5 Bolji je mudar od jakoga i čovjek razuman od silne ljudine.
Mudre izreke 24,6 Jer s promišljanjem se ide u boj i pobjeda je u mnoštvu savjetnika.
Mudre izreke 24,7 Previsoka je bezumnomu mudrost: zato na sudu ne otvara usta svojih!
izreke 24,8 Tko smišlja zlo zove se učitelj podmukli.
Mudre izreke 24,9 Ludost samo grijeh snuje, i podrugljivac je mrzak ljudima.
Mudre izreke 24,10 Kloneš li u dan bijede, bijedna je tvoja snaga.
Mudre izreke 24,11 Izbavi one koje vode u smrt; i spasavaj one koji posrćući idu na stratište.
izreke 24,12 Ako kažeš: “Nismo za to znali”, ne razumije li onaj koji ispituje srca? I ne znade li onaj koji ti čuva dušu? I ne plaća li on svakomu po njegovim djelima?
Mudre izreke 24,13 Jedi med, sine moj, jer je dobar, i saće je slatko nepcu tvome.
Mudre izreke 24,14 Takva je, znaj, i mudrost tvojoj duši: ako je nađeš, našao si budućnost i nada tvoja neće propasti.
Mudre izreke 24,15 Ne postavljaj, opaki, zasjede stanu pravednikovu, ne čini nasilja boravištu njegovu;
Mudre izreke 24,16 jer padne li pravednik i sedam puta, on ustaje, a opaki propadaju u nesreći.
Mudre izreke 24,17 Ne veseli se kad padne neprijatelj tvoj i ne kliči srcem kada on posrće,
Mudre izreke 24,18 da ne bi vidio Jahve i za zlo uzeo i obratio srdžbu svoju od njega.
Mudre izreke 24,19 Nemoj se srditi zbog zločinaca, nemoj zavidjeti opakima,

MUDRE 

izreke 24,20 jer zao čovjek nema budućnosti, svjetiljka opakih gasi se.
Mudre izreke 24,21 Boj se Jahve, sine moj, i kralja: i ne buni se ni protiv jednoga ni protiv drugoga.
Mudre izreke 24,22 Jer iznenada provaljuje nesreća njihova i tko zna kad će doći propast njihova.

Mogu li biti siguran u spasenje?

Da vidimo, što piše u Bibliji?

Joel 3,5   
Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti,
jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje,
kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koje Jahve pozove.

Rimljanima 5,9      
Mnogo ćemo dakle većma biti po njemu spašeni od gnjeva,
kad smo sad opravdani krvlju njegovom.

Efežanima 2,8        
Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,

Ako gledamo gornje stihove, jasno je da se ne spašavamo svojim djelima,
već smo spašeni po Božjoj milosti i opravdani Kristovom, nevinom krvlju.

Zašto, ipak u Pismu Krist govori,
da neće svaki koji govori „Gospodine, Gospodine“ ući u kraljevstvo Njegovo?

Matej 7,21       
Neće svaki, koji mi govori:
“Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko,
nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Što je onda do nas, ako se ne spašavamo vlastitim dobrim djelima?

Matej 7,22       Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`

Matej 7,23       Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`

Matej 7,24       “Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.

Matej 7,25       Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni.

Matej 7,26       “Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.

Matej 7,27       Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.

Vidimo da Bog od svojih stvorenja traži poslušnost Zakonu Njegovom i Njegovoj cjelokupnoj Riječi, te želi da budemo utemeljeni na Stijeni (Kristu), odnosno Istini.

Isus Krist je Put, Istina i Život i On je jedini temelj za ulazak u Njegovo kraljevstvo.

Mi smo stvorenja Njegova, za koje je On platio nevinom krvlju otkupninu,
da bismo bili s njim u kraljevstvu Njegovom, po milosti Njegovoj i Njegovoj svetoj volji.

Bog jasno govori da možemo imati sigurnost spasenja, jer:
Rimljanima 8,30   
one koje je on predodredio,
on ih je također i pozvao;
one koje je pozvao, on ih je također otkupio;
i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Rimljanima 9,24   
nas koje je pozvao, ne samo između Židova već još i između pogana…
Rimljanima 1,6      
od kojih ste i vi također oni koje je Isus Krist pozvao.

1. Korinćanima 1,18       
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju,
a nama spašenicima sila je Božja.

Efežanima 2,5        
nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa,
oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! –

Hebrejima 4,16      
Pristupimo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti,
da postignemo milosrđe i nađemo milost, kad nam ustreba pomoć!

Hebrejima 13,5       
U življenju ne budite srebroljupci,
zadovoljni onim što imate!
Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.

Hebrejima 13,6      
Zato možemo pouzdano reći:
Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može?
Hebrejima 6,17        Zato i Bog, kad je htio baštinicima obećanja pokazati nepokolebljivost svoje odluke, posluži se zakletvom,

Hebrejima 6,18       Da bi u dvjema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguće prevariti, imali jaku utjehu mi, koji smo pribjegli, da se uhvatimo za nadu, koja nam je dana,

Hebrejima 6,19       Koju imamo kao sigurno i tvrdo sidro duše, koje ulazi u unutrašnjost iza zavjese

Hebrejima 6,20       Kamo Isus uđe kao preteča za nas, postavši veliki svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu.

Djela apostolska 2,25   
David doista za nj kaže:
Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.

Djela apostolska 2,26   
Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.

Djela apostolska 2,27   
Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Djela apostolska 2,28   
Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.

Eto, samo nekoliko stihova iz Biblije je dovoljno,
da sami izvučete zaključak
i dobijete odgovor na pitanje s početka teksta.

Mir s vama!

U Virovitici 20.05.2018. nedjelja, 21:55h                       napisala: Gordana Mišić

Spasenje samo po imenu “ISUS KRIST”

Jeremija 2, 28.

Gdje su bogovi što ih ti sâm načini?
Nek’ ustanu ako te mogu spasiti u nevolji tvojoj!
Jer imaš, o Judejo,
bogova koliko i gradova!
Koliko Jeruzalem ima ulica,
toliko Baal ima žrtvenika. 

Luka 24, 1.- 9.

1Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše.
2Kamen nađoše otkotrljan od groba.
3Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa.
4I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih.
5Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što tražite Živoga među mrtvima?
6Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji:
7‘Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.’«
8I sjetiše se one riječi njegovih,
9vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima.

Djela apostolska 4, 10.-12.

10Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
11On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.
12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Amen!
U Virovitici, 01.05.2016., nedjelja; 15:39h                                                                        Gordana Mišić