Arhiva oznaka: milošću spašeni

Mogu li biti siguran u spasenje?

Da vidimo, što piše u Bibliji?

Joel 3,5   
Svi što prizivaju ime Jahvino spašeni će biti,
jer će na brdu Sionu i u Jeruzalemu biti spasenje,
kao što Jahve reče, a među preživjelima oni koje Jahve pozove.

Rimljanima 5,9      
Mnogo ćemo dakle većma biti po njemu spašeni od gnjeva,
kad smo sad opravdani krvlju njegovom.

Efežanima 2,8        
Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji,

Ako gledamo gornje stihove, jasno je da se ne spašavamo svojim djelima,
već smo spašeni po Božjoj milosti i opravdani Kristovom, nevinom krvlju.

Zašto, ipak u Pismu Krist govori,
da neće svaki koji govori „Gospodine, Gospodine“ ući u kraljevstvo Njegovo?

Matej 7,21       
Neće svaki, koji mi govori:
“Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko,
nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.

Što je onda do nas, ako se ne spašavamo vlastitim dobrim djelima?

Matej 7,22       Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`

Matej 7,23       Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`

Matej 7,24       “Stoga, tko god sluša ove moje riječi i izvršava ih, bit će kao mudar čovjek koji sagradi kuću na stijeni.

Matej 7,25       Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću, ali ona ne pada. Jer – utemeljena je na stijeni.

Matej 7,26       “Naprotiv, tko god sluša ove moje riječi, a ne vrši ih, bit će kao lud čovjek koji sagradi kuću na pijesku.

Matej 7,27       Zapljušti kiša, navale bujice, duhnu vjetrovi i sruče se na tu kuću i ona se sruši. I bijaše to ruševina velika.

Vidimo da Bog od svojih stvorenja traži poslušnost Zakonu Njegovom i Njegovoj cjelokupnoj Riječi, te želi da budemo utemeljeni na Stijeni (Kristu), odnosno Istini.

Isus Krist je Put, Istina i Život i On je jedini temelj za ulazak u Njegovo kraljevstvo.

Mi smo stvorenja Njegova, za koje je On platio nevinom krvlju otkupninu,
da bismo bili s njim u kraljevstvu Njegovom, po milosti Njegovoj i Njegovoj svetoj volji.

Bog jasno govori da možemo imati sigurnost spasenja, jer:
Rimljanima 8,30   
one koje je on predodredio,
on ih je također i pozvao;
one koje je pozvao, on ih je također otkupio;
i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Rimljanima 9,24   
nas koje je pozvao, ne samo između Židova već još i između pogana…
Rimljanima 1,6      
od kojih ste i vi također oni koje je Isus Krist pozvao.

1. Korinćanima 1,18       
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju,
a nama spašenicima sila je Božja.

Efežanima 2,5        
nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa,
oživi zajedno s Kristom – milošću ste spašeni! –

Hebrejima 4,16      
Pristupimo dakle s pouzdanjem k prijestolju milosti,
da postignemo milosrđe i nađemo milost, kad nam ustreba pomoć!

Hebrejima 13,5       
U življenju ne budite srebroljupci,
zadovoljni onim što imate!
Ta on je rekao: Ne, neću te zapustiti i neću te ostaviti.

Hebrejima 13,6      
Zato možemo pouzdano reći:
Gospodin mi je pomoćnik, ja ne strahujem: što mi tko može?
Hebrejima 6,17        Zato i Bog, kad je htio baštinicima obećanja pokazati nepokolebljivost svoje odluke, posluži se zakletvom,

Hebrejima 6,18       Da bi u dvjema nepokolebljivim stvarima, u kojima Bogu nije moguće prevariti, imali jaku utjehu mi, koji smo pribjegli, da se uhvatimo za nadu, koja nam je dana,

Hebrejima 6,19       Koju imamo kao sigurno i tvrdo sidro duše, koje ulazi u unutrašnjost iza zavjese

Hebrejima 6,20       Kamo Isus uđe kao preteča za nas, postavši veliki svećenik dovijeka po redu Melkizedekovu.

Djela apostolska 2,25   
David doista za nj kaže:
Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.

Djela apostolska 2,26   
Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva.

Djela apostolska 2,27   
Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Djela apostolska 2,28   
Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.

Eto, samo nekoliko stihova iz Biblije je dovoljno,
da sami izvučete zaključak
i dobijete odgovor na pitanje s početka teksta.

Mir s vama!

U Virovitici 20.05.2018. nedjelja, 21:55h                       napisala: Gordana Mišić