Arhiva kategorije: život sada i za vječnost

OBJAVA!

facebook ne dozvoli objavu, stoga je EVO OVDJE!!!!

LEVITSKI ZAKLONIK
19,30 Držite moje subote; štujte moje Svetište. Ja sam Jahve!
2. Kraljevima 17,34 Oni se još i danas drže starih običaja. Ne štuju Jahve i ne usklađuju svojih pravila i običaja sa Zakonom i zapovijedima što ih je Jahve naredio djeci Jakova komu je nadjenuo ime Izrael.
2. Kraljevima 17,36 Samo je Jahve onaj koji vas je velikom snagom svoje ispružene ruke izveo iz zemlje egipatske; njega štujte, njemu se klanjajte i njemu žrtve prinosite.
2. Kraljevima 17,37 Držite se pravila i običaja, zakona i naredaba koje vam je propisao da ih vjerno ispunjavate uvijek i ne štujte tuđih bogova.
SRAMITE SE!
PSALAM 97,7 Nek` se postide svi što likove štuju i koji se hvale kumirima. Poklonite mu se, svi bozi!
KOME i KAKO SE TREBA POKLONITI?
IVAN 4,23 Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.
IVAN 4,24 Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.
2. Korinćanima 6,15 Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?
2. Korinćanima 6,16 Kakav sporazum hram Božji s idolima? Jer mi smo hram Boga živoga, kao što reče Bog: Prebivat ću u njima i hoditi među njima; i bit ću Bog njihov, a oni narod moj.
2. Korinćanima 6,17 Zato iziđite iz njihove sredine i odvojite se, govori Gospodin, i ništa nečisto ne dotičite i ja ću vas primiti.
2. Korinćanima 6,18 I bit ću vam otac i vi ćete mi biti sinovi i kćeri, veli Gospodin Svemogući.

JAKOVLJEVE MUKE!!

Psalam 56,14 jer si mi dušu od smrti spasio. Ti si očuvao noge moje od pada, da pred Bogom hodim u svjetlosti živih.

Matej 22,32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!
Marko 12,27 Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.
Luka 20,38 A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!
Djela apostolska 10,42 “On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!

TKO TO? ISUS KRIST!

Izaija 45,5 Ja sam Jahve i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te:
Izaija 51,7 Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Izaija 55,5 Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Jahve, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio.
Izaija 59,8 Put mira oni ne poznaju, na stazama njihovim nema pravice. Iskrivili su svoje putove, tko njima kreće mira ne poznaje.
Izaija 63,16 jer Otac si naš! Abraham nas ne poznaje i ne spominje nas se Izrael; Jahve, ti si naš Otac, Otkupitelj naš – ime ti je oduvijek.

Jeremija 4,22 Da, bezuman je moj narod, ne poznaju me, djeca su oni nerazumna, ništa ne shvaćaju, mudri su tek za zlodjela, al` činiti dobro ne umiju.

Jeremija 7,9 Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete,
Jeremija 8,7 Čak i roda pod nebom zna svoje vrijeme, grlica, lastavica i ždral drže se vremena kad se moraju vratiti. A moj narod ne poznaje suda Jahvina.

Jeremija 9,2 Kao luk napinju jezik, laž, a ne istina, prevladava na zemlji. Iz zla u zlo srljaju, mene ne poznaju” – riječ je Jahvina!

Hošea 6,6 Jer ljubav mi je mila, ne žrtve, poznavanje Boga, ne paljenice.

Nahum 1,7 Jahve je dobar onima koji se u njeg` uzdaju, on je okrilje u dan nevolje, poznaje one koji se njemu utječu

1. Kraljevima 8,39 ti čuj s neba, s mjesta gdje prebivaš, i oprosti i postupi; vrati svakome čovjeku prema putu njegovu, jer ti poznaješ srce njegovo – ti jedini poznaješ srce sviju –

2. Ljetopisa (dnevnika) 6,30 usliši im molitvu i vapaj njihov u nebu gdje boraviš i oprosti i daj svakomu po njegovim putovima, jer ti poznaješ srce njegovo; jer ti jedini prozireš srca ljudi

Mudre izreke 10,9 Tko nedužno živi, hodi bez straha, a tko ide krivim putovima, poznat će se

Propovjednik 8,5 Tko se drži zapovijedi, ne poznaje nevolju, i mudrac zna za vrijeme i sud.

PROROK IZAIJA
Izaija 1,3 Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve – Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije.

DAVIDOVA NADA!

Psalam 16,8 Jahve mi je svagda pred očima; jer mi je zdesna, neću posrnuti.
Psalam 16,11 Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 110,1 Psalam. Davidov. Riječ Jahvina Gospodinu mojemu: “Sjedi mi zdesna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama!
Psalam 110,5 Gospodin ti je zdesna, on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.

NOVI ZAVJET
Matej 22,44 Reče Gospod Gospodinu mojemu: `Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim?`

Matej 26,64 Reče mu Isus: “Ti kaza! Štoviše, kažem vam: Odsada ćete gledati Sina Čovječjega gdje sjedi zdesna Sile i dolazi na oblacima nebeskim.

TKO JE SIN ČOVJEČJI?
Psalam 80,18 Tvoja ruka nek` bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Psalam 115,16 Nebo je nebo Jahvino, a zemlju dade sinovima čovječjim.

Matej 26,24 Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji predaje Sina Čovječjega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije.
Matej 26,45 Tada dođe učenicima i reče im: “Samo spavajte i počivajte! Evo, približio se čas! Sin Čovječji predaje se u ruke grešničke!
Marko 2,10 Ali da znate: vlastan je Sin Čovječji na zemlji otpuštati grijehe!” I reče uzetomu:

Marko 2,28 Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!

Marko 8,31 I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane.

Marko 8,38 Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi u ovom preljubničkom i grešničkom naraštaju – njega će se stidjeti i Sin Čovječji kada dođe u slavi Oca svoga zajedno sa svetim anđelima.

Luka 9,22 Reče: “Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.
Luka 9,26 “Doista, tko se zastidi mene i mojih riječi, toga će se i Sin Čovječji stidjeti kada dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.

Luka 19,10 Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!

Luka 22,69 No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.

Ivan 3,13 Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.

Ivan 6,27 Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni: nju će vam dati Sin Čovječji jer njega Otac – Bog – opečati.

Ivan 12,23 Isus im odgovori: “Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji.

Ivan 13,31 Pošto Juda iziđe, reče Isus: “Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu!

Tko je ISUS KRIST?

Matej 11,27 Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti.

OTKRIVENJE U DAN SUBOTNJI!

Otkrivenje 1,10 Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.

Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
1. Solunjanima 5,23 A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.
Jakovljeva 5,8 Strpite se i vi, očvrsnite srca jer se Dolazak Gospodnji približio!

2. Petrova 1,16 Ta nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva.

2. Petrova 3,12 iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.

Titu 2,13 Čekajući blagoslovljenu nadu i dolazak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista,

JAKOVLJEVA MUKA! STRPIMO SE!

Jakovljeva 5,8 Strpite se dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodinov približi.

OTKRIVENJE!

Otkrivenje 22,20
Govori onaj, koji svjedoči ovo: “Da, Ja dolazim brzo.”
Amen. Dođi, Gospodine Isuse!

Otkrivenje 22,17
I Duh i Zaručnica govore: “Dođi!”
I tko ovo čuje, neka rekne: “Dođi!”
Tko je žedan, neka dođe; tko hoće,
neka zahvati vode života zabadava!

Luka 21,8 A on reče: “Pazite, ne dajte se zavesti. Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti: `Ja sam` i: `Vrijeme se približilo!` Ne idite za njima.

Matej 23,10 I ne dajte da vas vođama zovu, jer jedan je vaš vođa – Krist.

1 Korinćanima 5,20 Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom!

Pavle, Savle, Pavao, Savao se nekada pitao i odgovor znao, evo ga i danas!

1. Korinćanima 9,18 Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju.
2. Korinćanima 11,7 Ili sam grijeh počinio što sam vam – ponizujući sebe da se vi uzvisite – besplatno navješćivao Božje evanđelje?

Otkrivenje 21,6 I on meni kaza: To je završeno. Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak. Onome tko je žedan, ja ću dati izvor žive vode, besplatno.

Tko je dakle, ALFA I OMEGA, početak i svršetak? Neki smrtnik ili??

Otkrivenje 1,8 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, govori Gospodin Bog, koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemoćni.

Otkrivenje 22,13 “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!

Savjet Solomonov!

Propovjednik 7,8 Bolji je svršetak stvari nego njezin početak i bolja je strpljivost od oholosti.

OHRABRENJE!

Jakov 5,10 Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje.
1. Petrova 2,20 Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo.

2. Petrova 3,15 A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana.

Titu 2,2 Starci da budu trijezni, pošteni, mudri, zdravi u vjeri, u ljubavi, u strpljivosti;

Jakovljeva 1,3 Znajući, da kušanje vaše vjere gradi strpljivost.

STRPLJIVOST I VJERA SVETIH! ISUSOVA VJERA!

Otkrivenje 13,10 Ako tko u ropstvo vodi, u ropstvo ide; ako tko mačem ubije, valja da bude mačem ubijen. Ovdje je strpljivost i vjera svetih.

Otkrivenje 14,12 Ovdje je strpljivost svetih, koji drže zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

30.05.2020. Virovitica subota, 12:25h objavila Gordana Mišić

Što nam ISUS KRIST DANAS PORUČUJE?

Hebrejima 

Hebrejima 1,1 Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima;
Hebrejima 1,2 konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove.
1,13 Za koga pak od anđela ikad reče: Sjedi mi zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!
Hebrejima 1,14 Svi ti zar nisu služnički duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?

 

JAGANJAC PRIMA (moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu, blagoslov) Otkrivenje 5,12
Otkrivenje 5,13 (blagoslov, čast, slava, vlast)
Otkrivenje18.1 (snaga, moć, svjetost)
Otkrivenje 19,1
mnoštvo na nebu “ALELUJA”:”Spasenje, slava, moć, pripadaju našem Bogu, jer su ‘istiniti’ i ‘pravedni’ NJEGOVI sudovi!…..
.
..
..
“Bogu se pokloni 
PROROČKI JE DUH , zapravo, SVJEDOČANSTVO ISUSOVO.

what’s next?

KRISTOV DOLAZAK

2,1Zato treba da mi svesrdnije prianjamo uz ono što čusmo da ne bismo promašili.Hebrejima 2,2Jer ako je riječ po anđelima izrečena bila čvrsta te je svaki prijestup i neposluh primio pravednu plaću,Hebrejima 2,3kako li ćemo mi umaći ako zanemarimo toliko spasenje? Spasenje koje je počeo propovijedati Gospodin, koje su nam potvrdili slušatelji,Hebrejima 2,4a suposvjedočio Bog znamenjima i čudesima, najrazličitijim silnim djelima i darivanjima Duha Svetoga po svojoj volji.Hebrejima 2,5Nije doista anđelima podložio budući svijet o kojem govorimo.Hebrejima 2,6Netko negdje posvjedoči: Što je čovjek da ga se spominješ, sin čovječji te ga pohađaš.Hebrejima 2,7Ti ga tek za malo učini manjim od anđela, slavom i časti njega ovjenča,Hebrejima 2,8njemu pod noge sve podloži. Kad mu, doista, sve podloži, ništa ne ostavi što mu ne bi bilo podloženo. Sad još ne vidimo da mu je sve podloženo,Hebrejima 2,9ali Njega, za malo manjeg od anđela, Isusa, vidimo zbog pretrpljene smrti slavom i časti ovjenčana da milošću Božjom bude svakome na korist što je on smrt okusio.Hebrejima 2,10Dolikovalo je doista da Onaj radi kojega je sve i po kojemu je sve – kako bi mnoge sinove priveo k slavi – po patnjama do savršenstva dovede Početnika njihova spasenja.Hebrejima 2,11Ta i Posvetitelj i posvećeni – svi su od jednoga! Zato se on i ne stidi zvati ih braćom,Hebrejima 2,12kad veli: Braći ću svojoj naviještat ime tvoje, hvalit ću te usred zbora.Hebrejima 2,13I još: Ja ću se u njega uzdati, i još: Evo, ja i djeca koju mi Bog dade.Hebrejima 2,14Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla,Hebrejima 2,15pa oslobodi one koji – od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.Hebrejima 2,16Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo.Hebrejima 2,17Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda.Hebrejima 2,18Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći…..


i tko se god ne nađe “upisan u knjizi života”, bi bačen u ognjeno jezero.

….

“Ove su riječi pouzdane i istinite; Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke, posla svog anđela da pokaže njegovim slugama ‘što se ima ‘ uskoro’dogoditi’.
Pazite!
Dolazim uskoro!
Blago onomu koji vrši proročanske riječi ove knjige!”
tipkano iz BIBILIJE:
(poglavlje ZAVRŠETAK biblija Kršćanska sadašnjost Marulićev trg 14 ZAGREB 1997)

Da li je djeci Božjoj već sada na zemlji dobro?

Da li je djeci Božjoj već sada na zemlji dobro?

Pogledajmo:

2. Timoteju 3,12   A i svi, koji pobožno hoće da žive u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo.

To nam je jasno, jer vidjesmo kako su prošli Isusovi apostoli, no što nam Bog nudi i obećava?

Rimljanima 8,28            Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.

Galaćanima 6,9   A dobro činiti, neka nam ne dodija, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne sustanemo.

Otkrivenje 2,7       “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.

Otkrivenje 2,11     “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće nauditi druga smrt.

Nameće se zaključak da to kako nam je sada na zemlji, nije znak, jesmo li ili nismo u zajednici s Bogom.
Bog, jasno govori, da “ne sustanemo” do kraja, što znači da možemo biti pod teretom ovozemaljskog života, ali nam Bog nudi sebe, kao Onoga koji nas oslobađa tereta:
1. Petrova 5,7     I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!”
Stoga se predajmo svom Stvoritelju, bez obzira na to, kako nam je na zemlji sada, gledajmo na ono vječno, a ne na ovo prolazno.
2. Korinćanima 4,17      Jer naša sadašnja i časovita lagana nevolja donosi nam izobilnu vječnu slavu, koja sve nadvisuje,

  1. Korinćanima 4,18 Nama, koji ne gledamo na ovo, što se vidi, nego na ono, što se ne vidi, jer je ovo, što se vidi, za vrijeme, a ono, što se ne vidi, vječno.

    U Virovitici 01.04.2017. Gordana Mišić