ČISTILIŠTE- izmišljotina ljudska!

Pero Peric” jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!” ————— LAŽ!!!!!!

BOŽJA RIJEČ:

Ivan 14,6   
Isus mu reče: “Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi k Ocu, osim po meni.”

Da li je Isus Krist možda u nekom “čistilištu”, preko kojeg se dolazi u vječni život????

Ivan 7,34   
Tražit ćete me i nećete me naći; gdje sam ja, vi ne možete doći.

Matej 7,21 
“Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori:
`Gospodine, Gospodine!`,
nego onaj koji vrši volju Oca mojega,
koji je na nebesima.

Ivan 14,2   
U domu Oca mojega ima mnogo stanova.
Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

(GDJE? U ČISTILIŠTU????)

Ivan 14,3   
Kad odem i pripravim vam mjesto,
ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

(GDJE? U ČISTILIŠTE???*)

 1. Solunjanima 4,16
  Jer će sam Gospodin na dani znak,
  na glas arkanđelov,
  na zvuk trube Božje sići s neba
  i mrtvi u Kristu uskrsnut će najprije,

(KRIST ĆE SIĆI S NEBA ILI NEKOG ČISTILIŠTA, U ČISTILIŠTE?)

Ivan 5,28   
Ne čudite se tome jer dolazi čas
kad će svi
koji su u grobovima, čuti njegov glas.

(U GROBOVIMA; A NE U NEKAKVOM ČISTILIŠTU, MRTVI ČEKAJU!)

„jedino preko cistilista možemo doći do vječnog života!” ————— LAŽ!!!!!!

 1. Ivanova 1,9
  Tko god pretjera i ne ostane u nauku Kristovu, nema Boga.
  Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.
 2. Ivanova 5,13
  To napisah
  vama koji vjerujete u ime Sina Božjega
  da znate da imate život vječni.
 3. Korinćanima 2,14
  Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega;
  njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
 4. Korinćanima 2,15
  Duhovan pak prosuđuje sve,
  a njega nitko ne prosuđuje.
 5. Korinćanima 2,16
  Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči?
  A mi imamo misao Kristovu.
 6. Korinćanima 2,12
  A mi, mi ne primismo duha svijeta,
  nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
 7. Korinćanima 2,13
  To i navješćujemo,
  ne naučenim riječima čovječje mudrosti,
  nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.

  napisala: Gordana Mišić, u nedjelju, 07.07.2019., oko 23:30h
  U Virovitici

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *