Koga ćemo poslušati?

Koga ćemo poslušati?

Na internetu pronađoh sliku kipa Marijinog s tekstom:
„Djeco moja, učim vas da moj SIN ne traži neprestane molitve,
već DJELA I OSJEĆAJE.“
slika dolje

(slika je objavljena javno, unaprijed se ispričavam njenom autoru, ako kršim njegova, autorska prava)

U nastavku iznosim Božju Riječ, pa neka čitatelji sami iznesu zaključke:

Rimljanima 9,20 A ko si ti, o čovječe! Da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori majstoru svome: zašto si me tako načinio?

Izaija 42,8 Ja, Jahve mi je ime, svoje slave drugom ne dam, niti časti svoje kipovima.

Rimljanima 16,17 Zaklinjem vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauk u kojem ste poučeni, i klonite ih se.

Jeremija 10,14 Svakom čovjeku pamet stane, svaki se zlatar zastidi svoga kipa, jer svi su mu kipovi samo varka, nema u njima duha!

Jeremija 10,15 Isprazni su oni, smiješne tvorevine, propast će u dan kazne.

 

  1. Solunjanima 5,17 Molite se bez prestanka!

Djela apostolska 10,2    pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom. Dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu.

Galaćanima 1,8 Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!

Galaćanima 1,9 Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.

Galaćanima 1,6 Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje,

 Luka 21,36 “Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega.“

Marko 13,33 Pazite, bdijte i molite se; jer ne znate, kad je vrijeme.

Marko 14,38 Bdijte i molite se, da ne padnete u napast! Duh je, istina, voljan, ali je tijelo slabo.”

Efežanima 6,18 I svakom molitvom i moljenjem molite se Bogu duhom bez prestanka,

 

Gordana Mišić:“Toliko od mene, pametnom dovoljno.“

U Virovitici, 06.01.2019., nedjelja, oko 14 sati.

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *