Arhiva oznaka: zakon

Jaram i breme

Galaćanima 6,2  
Nosite bremena  jedan drugoga,
i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

Mnogi ljudi gornji stih uzimaju, kao izgovor da ne bi čuvali i držali 10 Božjih zapovijedi,
koje je Bog svojim prstom napisao na kamene ploče, a svojim glasom izgovorio na Sinaju Mojsiju.

Uglavnom se spotiču o četvrtu Božju zapovijed o svetkovanju sedmog dana (subote).

Ljudi vole reći da je Isus Krist “ukinuo” Zakon Božji, ali da li je tome tako?

Ljudi vole sami sebe opravdavati i traže načine da budu neposlušni svom Stvoritelju.

Mnogo je pitanja vezanih uza Zakon Božji, a ovo su samo neka:

Gordana Mišić traži odgovore:

“Ako je breme moga brata to, što ne želi svetkovati sedmi dan (subotu), kako da ja nosim njegovo breme?
Ako ja svetkujem subotnji dan, kako i nalaže Božji Zakon, trebam li dvostruko svetkovati,
da bih ponijela i bratovo breme (nesvetkovanja)?
“~ Gordana Mišić

“Ako je Krist držao Božji Zakon i održavajući ga, ostao u Ljubavi Oca nebeskoga, zar da ja to isto ne činim?”~ Gordana Mišić

ODGOVORI IZ BIBLIJE:

Luka 9,23    A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!

 

Matej 11,28 “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Matej 11,29 Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.

Matej 11,30 Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.

Što je JARAM, a što BREME?

“Jaram je moj sladak!”

Psalam 19,8           Savršen je Zakon Jahvin – dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino – neuka uči;

Psalam 19,9           prava je naredba Jahvina – srce sladi; čista je zapovijed Jahvina – oči prosvjetljuje;

Psalam 19,10         neokaljan strah Jahvin – ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini – svi jednako pravedni,

Psalam 19,11          dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka.

BREME:
“Krivnja moja…… kao teško breme!”

Psalam 38,4         
Jer krivnja moja izađe vrh glave moje, kao teško breme pritiskuje me.

Znači, bratovo “breme” je u stvari njegov “osjećaj krivnje”, to je ono što mogu kao sestra ponijeti,
ali “jaram slatki”,  kao Božji Zakon, svatko nosi pojedinačno, jer Isus jasno kaže:
Luka 9,23    A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!”

Ako “krivnja” pritiska brata, znači da ipak zna da u nečemu griješi pred Stvoriteljem, moje je da ga usmjerim ka Radosnoj vijesti, koja jasno kaže, da je Krist dao sebe kao otkupninu za nas. On je taj, koji nam prašta grijehe i daje nam radost SPASENJA. Govorim li bratu, kojeg muči “krivnja”(breme), a on se o to ogluši i nastavi raditi po svome, onda on iznova razapinje Krista, a time huli na Duha Svetoga, što je neoprostiv grijeh.

Hebrejima 6,4      Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5      i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6      pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.

Hebrejima 6,7      Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;

Hebrejima 6,8      ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: “U oganj!

Matej 12,32            I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.
Marko 3,29            No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je
grijeha vječnoga.


Kako ostati u Ljubavi Očevoj?

 

Ivan 15,10 Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.

Hebrejima 6,9      A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

Hebrejima 6,10    Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima.

Hebrejima 6,11     Želimo ipak da svatko od vas sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost za ispunjenje nade

Hebrejima 6,12    te ne omlitavite, nego budete nasljedovatelji onih koji po vjeri i strpljivosti baštine obećano.

Amen! Hvala Bogu na pisanoj Božjoj Riječi i vodstvu Njegovim Svetim Duhom.

U Virovitici, 20.01.2018., subota (već je nedjelja, po Bibliji), 20:30h
Napisala: Gordana Mišić

Jeremijino proroštvo aktuelno i danas

Što to govori knjiga Jeremijina nama danas?

Jeremija 7, 1Ovo je riječ što dođe Jeremiji od Gospodina: 2»Stani pred vrata doma Jahvina, objavi ondje ovu riječ. Reci: Čujte riječ Jahvinu, svi Judejci koji ulazite na ova vrata da se poklonite Jahvi. 3Ovako govori Jahve nad vojskama, Bog Izraelov: ‘Popravite svoje putove i djela svoja, pa ću boraviti s vama na ovome mjestu. 4Ne uzdajte se u lažne riječi: ‘Svetište Jahvino! Svetište Jahvino! Svetište Jahvino!’ 5Ali ako zaista popravite svoje putove i djela svoja i ako zaista budete činili što je pravo, svatko prema bližnjemu svome, 6ako ne budete tlačili stranca, sirote i udovice i ne budete prolijevali krvi nedužne na ovome mjestu, ako ne budete trčali za tuđim bogovima na svoju nesreću – 7boravit ću s vama na ovome mjestu, u zemlji koju sam dao vašim ocima zauvijek. 8Ali se vi uzdate u lažne i beskorisne riječi! 9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, 10a onda da dolazite i stojite preda mnom u domu ovome koji nosi moje ime i govorite: ‘Spašeni smo!’ i da nakon toga opet činite nedjela i opačine? 11Zar je dom ovaj, koji se zove mojim imenom, u vašim očima pećina razbojnička? Ali ja dobro vidim’« – riječ je Jahvina.

12»Pođite, dakle, na moje mjesto koje je u Šilu, gdje nekoć nastanih ime svoje, i pogledajte što od njega učinih zbog opačina naroda svoga izraelskoga. 13Kako činite sva ona ista nedjela« – riječ je Jahvina – »i premda vas neumorno opominjem, vi ne slušate, a kad vas zovem, vi se ne odazivate: 14od ovoga doma što se zove mojim imenom, u koje se vi uzdate, i od ovoga mjesta što ga dadoh vama i ocima vašim učinit ću isto što sam učinio i od Šila. 15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.«

Danas našem naraštaju Bog upućuje iste takve riječi i opomene, jer čovjek današnjice nije ništa bolji od čovjeka Jeremijonog vremena. Iste opačine čovjek čini, Bog ga opominje, ali čovjek se oglušuje na Božje opomene, samouvjereno misleći da se Bog nalazi u svetištu na kojem Mu se čovjek klanja i moli tu na zemlji. Takve molitelje i klanjaoce, Bog ne želi i takve je uvijek odbacivao, a odbacit će i danas.

Matej 7,21       Neće svaki, koji mi govori: “Gospodine, Gospodine! ući u kraljevstvo nebesko, nego samo tko čini volju Oca mojega, koji je na nebesima.“

Što danas čovjek čini, a Bogu nije po volji, baš kao i u Jeremijino vrijeme?

Jeremija 7, 9Zar da kradete, ubijate, činite preljub, krivo se zaklinjete, palite tamjan Baalu i trčite za tuđim bogovima kojih ne poznajete, 10a onda da dolazite i stojite preda mnom u domu ovome koji nosi moje ime i govorite: ‘Spašeni smo!’ i da nakon toga opet činite nedjela i opačine?

Koje grijehe Bog ovdje napominje? Jasno je da nabraja grijehe koje je On zabranio činiti svojim dekalogom.

Jeremija 7, 18Djeca kupê drva, oci pale vatru, žene mijese tijesto da ispeku kolače ‘Kraljici neba’ i lijevaju ljevanice tuđim bogovima da me pogrde. 19Zar mene tim pogrđuju« – riječ je Jahvina – »a ne sebe na svoju sramotu?«

Tko je danas „Kraljica neba“? Kome se danas čovjek moli i kome se klanja? Čovjek se klanja smrtnom čovjeku („Mariji, kraljici nebeskoj“), čovjek pravi kipove svojih bogova. Strašno!
Čovjek se oglušuje na Božjih 10 zapovijedi i proglašava ih nevažećima. Čovjek čini bezakonje i misli da radi Bogu po volji. Kako li je Bogu kad sve to gleda?

Evo šta očekuje te i takve ljude koji sebe smatraju velikim vjernicima:

Jeremija 7, 15Odbacit ću vas od lica svojega kao što odbacih svu braću vašu, sve potomstvo Efrajimovo.«

Jeremija 7, 20I stoga ovako govori Jahve Gospod: »Evo, gnjev svoj i jarost svoju izlit ću na ovo mjesto, na ljude i na stoku, na poljsko drveće i na plodove zemlje, rasplamtjet će se i neće se ugasiti.«
Jeremija 7, 16»A ti ne moli milosti za narod ovaj, ne diži glasa za njih i ne moli, ne navaljuj na me
jer te neću uslišiti.“

Što učiniti da bismo danas bili Bogu po volji i da bismo osjećali Njegovu prisutnost u našim životima? Vrlo lako je to zaključiti, samo treba činiti ono što nam je Bog zapovjedio i ostat ćemo u ljubavi Njegovoj. Pismo je jasno u pogledu toga, tko će ući u veselje Oca nebeskog?!:

1. Ivanova 2, 17Svijet prolazi i požuda njegova,

a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

A ovo je VOLJA BOŽJA:

Rimljanima 12,2          Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.

1. Solunjanima 4, 2Ta znate koje smo vam zapovijedi dali u Gospodinu Isusu. 3Doista, ovo je volja Božja: vaše posvećenje – da se suzdržavate od bludnosti, 4da svatko od vas zna svoje tijelo posjedovati u svetosti i poštovanju, 5a ne u pohotnoj strasti kao pogani koji ne poznaju Boga, 6pa time ne prikraćivati i varati svoga brata. Jer Gospodin je osvetnik za sve to, kao što vam već rekosmo i posvjedočismo. 7Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost. 8Prema tome, tko to odbacuje, ne odbacuje čovjeka, nego Boga koji svoga Duha Svetoga udahnjuje u vas.

Dakle, koje nam je zapovijedi Isus ostavio, ako ne one po kojima je i sam živio i Ocu nebeskom ugodio?! Danas vrijedi istih onih 10 Božjih zapovijedi koje su vrijedile i u Jeremijino vrijeme.
Ne oglušujmo se na Božji glas. Budimo poslušna djeca Božja i Njegova će ljubav biti s nama. Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Dan subotnji!

Jeremija 17, 7Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Jahvu
i kome je Jahve uzdanje.

Psalam 92,1 Psalam. Pjesma. Za dan subotnji.

Jeremija 17, 20Reci im: Čujte riječ Jahvinu, vi, kraljevi judejski i svi Judejci i Jeruzalemci koji prolazite kroz ova vrata. 21Ovako govori Jahve: ‘Čuvajte se ako vam je život mio i ne nosite tereta u dan subotnji, i ne unosite ga na vrata jeruzalemska. 22I ne nosite bremena iz kuće u dan subotnji, i nikakva posla ne radite, nego svetkujte dan subotnji, kao što sam zapovjedio vašim ocima. 23Oni me ne poslušaše i ne prikloniše uha svojega, nego tvrdovrato ne poslušaše i ne prihvatiše nauka. 24A vi, ako me poslušate – riječ je Jahvina – i ako ne budete nosili bremena na vrata ovoga grada, nego budete svetkovali dan subotnji, ne radeći nikakva posla, 25tada će na vrata ovoga grada ulaziti kraljevi koji sjede na prijestolju Davidovu, koji se voze kolima i jašu na konjima, oni i njihovi časnici, Judejci i Jeruzalemci, i ovaj će grad ostati dovijeka. 26I dolazit će iz gradova judejskih, iz okolice Jeruzalema, iz zemlje Benjaminove i iz Šefele, iz Gorja i iz Negeba, da prinesu paljenice, klanice, prinosnice i kâd i da prinesu žrtvu zahvalnicu u domu Jahvinu. 27Ali ako me ne poslušate te ne budete svetkovali dan subotnji, i ako budete nosili bremena ulazeći na vrata jeruzalemska u dan subotnji, tada ću potpaliti oganj na vratima njegovim: i plamen će proždrijeti dvore jeruzalemske, i neće se ugasiti.’«

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i proglasi ga svetim, jer taj dan počinu od svega djela svojega, što ga je bio stvorio i učinio.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Levitski zakonik 23,3 Šest dana neka se posao obavlja, a sedmi je dan subota – dan potpunog odmora, dan svetoga zbora, kad ne smijete raditi nikakva posla. Gdje god boravili, subota je Jahvina.

Ponovljeni zakon 5,12 Dan subotnji obdržavaj i svetkuj, kako ti je naredio Jahve, Bog tvoj.

Da li je svetkovanje dana subotnjeg bilo samo za Izraelce ili vrijedi I danas? Kako je Isus pokazao pravi način svetkovanja subote?

Luka 13, 10Jedne je subote naučavao u nekoj sinagogi. 11Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. 12Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« 13I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
14Nadstojnik sinagoge – ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio – govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotnji!« 15Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? 16Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju Sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotnji?«
17Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.

Da li I nakon Isusova uznesenja, treba svetkovati dan subotnji? Što su činili apostoli?

Djela apostolska 13,44 A iduće subote skupi se gotovo sav grad, da čuje riječ

Djela apostolska 17,2 I Pavao po običaju uđe k njima, i tri im je subote govorio o Pismima

Djela apostolska 18,4 I svake je subote raspravljao u sinagogi i uvjeravao Židove i neznabošce.

Znači da subota nije posvećena I blagoslovljena od Boga samo za Izraelce, nego I za neznabošce.
Zašto onda Pavle kaže ovo:???

Kološanima 2, 16Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo.

Ako znamo da je Isus Krist držao svih 10 Božjih zapovijedi I da je rekao da I mi tako činimo, pa ćemo biti u ljubavi Očevoj, što znači Pavlova rečenica da nas nitko ne sudi po blagdanima, mlađacima I subotama???
O kojim je subotama riječ, ako znamo da je Isus čak I mrtav ispoštovao subotnji počinak, ležavši u grobu???

Nehemija 10,33 Za kruhove postavljene, za prinos svagdanji i za žrtvu paljenicu svagdanju, za žrtve subotne i žrtve na mlađake, za žrtve blagdanske, za žrtve zahvalne, za žrtve za grijeh, da se očišćava Izrael, i za svu službu u hramu Boga svojega.

Dakle, o tim blagdanima, mlađacima I subotama je Pavle govorio, jer je znao da se žrtve više ne moraju prinosti, budući da je Kristovo tijelo žrtva savršena prinešena jednom zauvijek.

Rimljanima 6,10 Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Hebrejima 9,12 i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 10,10 U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.

Dakle, onaj tko danas ne svetkuje subotu kao dan posvećen I blagoslovljen od Boga, taj čini grijeh kršeći 4. Božju zapovijed, koju je I sam Isus Krist poštovao dok je bio na zemlji. Isus je rekao:

2. Petrova 3,2 da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.
1. Ivanova 2,3 I po ovom znamo da ga poznajemo: ako zapovijedi njegove čuvamo.
1. Ivanova 2,4 Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.
1. Ivanova 3,22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
1. Ivanova 3,24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
1. Ivanova 5,2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
2. Ivanova 1,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

Tko tvrdi da je kršten u ime Oca, Sina I Duha Svetog I da vjeruje Isusa Krista, a ne vrši zapovijedi Oca Njegova, taj nema Duha Svetoga u sebi kao pečat Božji, znači nema zalog života vječnog.

Tko ne vjeruje ovom što sam iznijela, neka Biblijom pokuša osporiti izneseno!

“Ovo dokazuje da u Bibliji nema ni jednog jedinog primera da su prvi Hrišćani svetkovali subotu. Naprotiv, iz Biblije je očigledno da su se prvi Hrišćani okupljali nedeljom.”

OKUPLJATI se može svatko I svakoga dana. Bog je rekao:”SJETI SE da svetkuješ dan subotnji…….”
Kako da ga svetkuješ? Okupljajući se da skupiš milostinju I milodar?
Kako treba svetkovati subotu? Brojeći korake koje ćeš učiniti tog dana?
Kako treba svetkovati subotu? Ne čineći dobro bližnjima u potrebi?
Kako treba svetkovati subotu? Ne liječeći ljude toga dana, puštajući da boluju I umru dok ja svetkujem subotu? Kako treba svetkovati subotu?????? Onaj tko sluša Duha Svetog taj jako dobro zna!!!

Evo kako svetkovati subotu:

Nakon šest tjednih napornih radnih dana, valja čovjeku počinuti, odmoriti, odahnuti, predahnuti, ….. Kako to činiti? Tako što ćemo svoje misli I djelovanja intezivnije usmjeriti ka svome STVORITELJU, odajući Mu zahvalnost za protekli radni tjedan u kojem nas je vodio. Slaveći svog Stvoritelja pjesmom, rječju I dobrim djelima. Časteći svog Stvoritelja odajući Mu poštovanje kroz molitvu I razgovor s Njim. Hvaleći svog Stvoritelja, diveći se svim Njegovim djelima oko nas u prirodi I ljudima oko nas. Družeći se s bližnjima koje nismo mogli obilaziti u toku radnog tjedna zbog radnih obaveza. Dijeleći radost spasenja I mira koji nam Bog daruje. Subota je blagoslovljena I posvećena, kao znak uzajamne ljubavi između Stvoritelja I stvorenja. Onaj tko subotu shvaća drugačije, taj neka je ne svetkuje.
Slava Bogu neka se očituje u djelima ljubavi koja On čini kroz svoju ljubljenu djecu! Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Da li je Isus Krist bio pod zakonom? Da li je grijeh ovladao Njime?

Kološanima 2,13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

Kološanima 2,14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

Galaćanima 3,23A prije nego je došla vjera, bili smo pod zakonom čuvani i zatvoreni za vjeru, koja se je imala objaviti.

Galaćanima 4,5Da otkupi one, koji su bili pod zakonom, da primimo posinjenje.

 Galaćanima 4,28Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.

 

 Rimljanima 2,25Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje.

Rimljanima 2,26Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem?

Rimljanima 2,27I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona.

Rimljanima 2,28Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana,

Rimljanima 2,29na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.

Rimljanima 8,5            Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo:

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 8,7            Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može.

Rimljanima 8,8            Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.

Rimljanima 8,9            A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.

Rimljanima 8,10          I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.

Rimljanima 8,11          Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživit će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama.

Rimljanima 8,12          Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!

Rimljanima 8,13          Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Rimljanima 8,14          Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji.

 1. Ivanova 3,4 Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.

 1. Korinćanima 15,34Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.

 Efežanima 4,26Srdite se, a ne griješite, sunce neka ne zađe nad srdžbom vašom!

1. Ivanova 2,1Dječice moja, ovo vam pišem, da ne griješite. I ako tko sagriješi, imamo zagovornika kod Oca, Isusa Krista, pravednika.

 

  Rimljanima 6,15Što dakle? Zar ćemo griješiti, kad nismo pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj!


Ivan 8,11. …. Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti.”

1. Ivanova 3,6Svaki, koji u njemu ostaje, ne griješi, i svaki, koji griješi, nije ga vidio niti ga upoznao.

1. Ivanova 3,9Svaki, koji je rođen od Boga, ne čini grijeha, jer njegovo sjeme ostaje u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.

1. Ivanova 5,18Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi; nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.

Zaključimo: Svi smo mi bili pod zakonom krivci i dužnici Bogu. Sve nam je to Bog milostivo oprostio i naše grijehe pribio na križ. To što nam je oprošteno, ne znači da dalje možemo živjeti životom bezakonja, jer bezakonje je grijeh i onaj tko nastavi živjeti u grijehu, nakon što je prihvatio Kristovu milost, nema više čime biti opravdan i otkupljen.
Hebrejima 6,4 Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5 i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6 pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
Krist je dao sebe da bismo mi mogli živjeti u zahvalnosti Bogu što u sebe primismo zalog vječnosti, Duha Svetog. Živeći životom ljubavi i zahvalnosti Bogu, sigurno nećemo činiti bezakonje, a samim tim znači da nećemo žalostiti Duha Svetog u nama, živeći grešno. Živeći po Duhu, živjet ćemo u skladu s Božjim zapovijedima i načelima. Živeći po tijelu, nećemo ugađati Bogu, nego sebi. Onaj tko je umro sebi s Kristom, taj će i živjeti i uskrsnuti s Kristom za vječnost.
Kološanima 3,15Nek vlada u vašim srcima mir Kristov, kojem ste bili pozvani svi u jedno jedino tijelo. Živite u zahvalnosti.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.