Arhiva oznaka: u Božjim rukama

U Božjim rukama!

Propovjednik 9, 1Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, s djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Rimljanima 9, 15Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim…..
18Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.
19Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro? 20Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: »Što si me ovakvim načinio?« 21Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć, u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

1. Solunjanima 4,7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Rimljanima 8,29 One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
Rimljanima 8,30 one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Efežanima 1,5 U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,9 Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

Judina 1,21 Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vječni!

1. Ivanova 5,11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.

Amen!