Čašćenje

1. Samuelova 2, 30 ……….Jer ja častim one koji mene časte, a koji mene preziru, bit će osramoćeni.

 Kako Bogu iskazujemo čast?

Psalam 2,11 Poklonite se Gospodu sa strahom, častite ga s trepetom!

 1. Petrova 2, 4Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, 5pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu.

6Stoga stoji u Pismu:

Evo postavljam na Sionu

kamen odabrani,

dragocjeni kamen ugaoni:

Tko u nj vjeruje,

ne, neće se postidjeti.

 7Vama dakle koji vjerujete – čast! A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni 8i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *