Desetak

Djela apostolska 4,34Doista, nitko među njima nije oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće, prodavali bi ih i utržak donosiliDjela apostolska 4,35i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je trebalo
Djela apostolska 2,44Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko.Djela apostolska 2,45Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao.Djela apostolska 2,46Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranuDjela apostolska 2,47hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.

Kad netko proda sav svoj imetak I onda to podijeli među svojom braćom u Kristu, da li je to davanje desetka?

NE! To je onda davanje 100%
Da li danas na zemlji postoji pleme Levita koje je Bog odredio da bude bez vlastitog imanja I imetaka, a kome je trebalo donositi desetinu odvojenu za Boga?

Danas ljudi ne znaju tko pripada plemenu Levita, ali to ne znači da čovjek ne treba davati Bogu, tako što će odvajati dragovoljno za one ljude koji su u potrebi.

2. Korinćanima 9, 5Smatrao sam dakle potrebnim zamoliti braću da unaprijed pođu k vama i da pripreme vaš još prije obećani dar te bude pripravan – kao dar darežljivosti, a ne škrtosti.
6Ta eno: tko sije oskudno, oskudno će i žeti; a tko sije obilato, obilato će i žeti. 7Svatko neka dade kako je srcem odlučio; ne sa žalošću ili na silu jer Bog ljubi vesela darivatelja. 8A Bog vas može obilato obdariti svakovrsnim darom da u svemu svagda imate svega dovoljno za se i izobilno za svako dobro djelo – 9kao što je pisano: Rasipno dijeli, daje sirotinji, pravednost njegova ostaje dovijeka.

 

Objašnjenje:

Evo ti objašnjenje, TKO JE DANAS JEDINI SVEĆENIK I GDJE? Dakle, čitaj I shvati suštinu. Ako Bog kaže da više nije na snazi ZAKON KOJI JE BIO DO ISUSA, tko onda ima pravo protusloviti?

Hebrejima 7, Doista, taj Melkisedek, kralj šalemski, svećenik Boga Svevišnjega što je izašao u susret Abrahamu koji se vraćao s poraza kraljeva i blagoslovio ga, 2i komu Abraham odijeli desetinu od svega; on koji u prijevodu znači najprije »kralj pravednosti«, a zatim i kralj šalemski, to jest »kralj mira«; 3on, bez oca, bez majke, bez rodoslovlja; on, kojemu dani nemaju početka ni život kraja – sličan Sinu Božjemu, ostaje svećenik zasvagda. 4 Melkisedek i levitsko svećeništvo Pa promotrite koliki li je taj komu Abraham, rodozačetnik, dade desetinu od najboljega. 5Istina, i oni sinovi Levijevi koji primaju svećeništvo imaju zakonsku zapovijed da ubiru desetinu od naroda, to jest od svoje braće premda su i ona izašla iz boka Abrahamova. 6Ali on, koji nije iz njihova rodoslovlja, ubra desetinu od Abrahama i blagoslovi njega, nosioca obećanja! 7A posve je neprijeporno: veći blagoslivlja manjega. 8K tome, ovdje desetinu primaju smrtni ljudi, a ondje onaj za kojega se svjedoči da živi. 9I u Abrahamu se, tako reći, ubire desetina i od Levija koji inače desetinu prima 10jer još bijaše u boku očevu kad mu u susret iziđe Melkisedek.
11 2. OD LEVITSKOG DO MELKISEDEKOVSKOG SVEĆENIŠTVA Dokidanje starog svećeništva Da se dakle savršenstvo postiglo po levitskom svećeništvu – jer na temelju njega narod je dobio Zakon – koja bi onda bila potreba da se po redu Melkisedekovu postavi drugi svećenik i da se ne imenuje po redu Aronovu? 12Doista, KAD SE MIJENJA SVEĆENIŠTVO, NUŽNO SE MIJENJA I ZAKON . 13Jer onaj o kojemu se to veli pripadao je drugom plemenu, od kojega se nitko nije posvetio žrtveniku. 14Poznato je da je Gospodin naš potekao od Jude, plemena za koje Mojsije ništa ne reče s obzirom na svećenike. 15To je još očitije ako se drugi svećenik postavlja po sličnosti s Melkisedekom: 16postao je svećenikom ne po Zakonu tjelesne uredbe, nego snagom neuništiva života. 17Ta svjedoči se: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

18DOKIDA SE DAKLE PRIJAŠNJA UREDBA ZBOG NEMOĆI I BESKORISNOSTI – 19jer Zakon nije ništa priveo k savršenstvu – A UVODI SE BOLJA NADA , PO KOJOJ SE PRIBLIŽUJEMO BOGU. 20 Nepromjenljivost Kristova svećeništva I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima, 21a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: »Zauvijek ti si svećenik«.

22Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza. 23K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. 24A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. 25Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima. 26Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa – 27koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. 28Zakon doista postavi za velike svećenike ljude podložne slabosti, a riječ zakletve – nakon Zakona – Sina zauvijek usavršena.

JEL TI JASNO ŠTA BOG KAŽE? Ti izvoli slušaj ljude I instituciju koja te uvjerava da si obavezan izdvajati crkvi, ali dadoh ti Božju Riječ po kojoj se desetak kao obveza davanja svećenicima UKIDA. Na nebu je vječni Svećenik koji nam je u Pismu objasnio kako treba raspolagati sa svojim sredstvima I KOME NA ZEMLJI DAVATI?!!! SIROMAŠNIMA; GOLIMA; BOSIMA; GLADNIMA; ŽEDNIMA. To su braća u potrebi koju su I farizeji bili zaboravljali, premda su uredno davali desetak. Isus ih je uputio šta je pravi smisao odvajanja sredstava. MILOSRĐE, PRAVEDNOST I VJERNOST. Kome? Onima koje vidimo da su u POTREBI.

1. Ivanova 3,17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *