Arhiva oznaka: svećenstvo

Dragomir Djuric PITANJE ZA SVE VERE-DENOMINACIJE-CRKVE??? DA LI PASTOR TREBA BITI PLAĆEN,MOLIM ISKREN ODGOVOR…

U vrijeme levita i njihovih dužnosti, oni nisu posjedovali svoja osobna materijalna dobra, ali im je narod odvajao sredstva od kojih su oni namirivali svoje troškove za život i službu Bogu. Danas više levitska služba ne postoji, jer je naš Svećenik na nebu i to je sam Isus Krist osobno. Znači mi danas ne trebamo plaćati neke ljude da vrše službu svećenika, kad to radi naš Prvosvećenik Isus Krist na nebu. Naše je da odvojimo desetinu dobara za ljude oko nas koji su u potrebi (siromašni, gladni, žedni, beskućnici i ostali koji nemaju dovoljno za život), a mi svi koji imamo Krista za Svećenika, smo Njegovo kraljevsko svećenstvo i svi mi živimo od svoga rada i Božje milosti. Nema dakle više potrebe da posebno plaćamo pastore za obnašanje službe. Svatko od nas može sročiti propovijed, ako iole proučavamo Božju Riječ i živimo po Njoj.

Potvrda iz Pisma:
Brojevi 18,23   Neka samo leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje; među Izraelcima neka nemaju posjeda,

Brojevi 18,24   jer ja im predajem u posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda među Izraelcima.

Hebrejima 7,20           I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,

Hebrejima 7,21           a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: “Zauvijek ti si svećenik”.

Hebrejima 7,22           Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.

Hebrejima 7,23           K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.

Hebrejima 7,24           A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

Hebrejima 7,25           Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Hebrejima 7,26           Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa –

Hebrejima 7,27           koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.

1. Petrova 2,9  A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu;

1. Ivanova 3,17           Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?
Amen!