Arhiva kategorije: odgovori

Sveti Duh tumači Izaija 65, 20.

Godinama ne nalazim odgovor na pitanje:“O kome se radi u Izaiji 65,20.?“
Sinoć me Bog uputi da danas proučim te stihove i da će mi se otvoriti oči!
Evo konteksta u kojem je navedeni stih:
Izaija 65, 1313Stog ovako Jahve Gospod govori: »Evo, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati.

Evo, sluge će moje piti, a vi ćete žeđati. Evo, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.

14Evo, sluge će se moje radovati od sreće u srcu, a vi ćete vikati od boli u srcu i kukati duše slomljene! 15Ime ćete svoje ostaviti za kletvu mojim izabranicima: ‘Tako te ubio Jahve!’

A sluge svoje on će zvati drugim imenom. 16Tko se u zemlji bude blagoslivljao, nek’ se blagoslivlje Bogom vjernim. I tko se u zemlji bude kleo, nek’ se kune Bogom vjernim. Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene, od očiju mojih bit će sakrivene. 17Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti. 18Veselite se i dovijeka kličite

zbog onoga što ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost.

19I klicat ću nad Jeruzalemom, radovat’ se nad svojim narodom. U njemu se više neće čuti ni plača ni vapaja. 20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati. 21Gradit će kuće i stanovat’ u njima, saditi vinograde i uživati rod njihov. 22Neće se više graditi da drugi stanuju ni saditi da drugi uživa: vijek naroda moga bit će k’o vijek drveta,

izabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih. 23Neće se zalud mučiti i neće rađati za smrt preranu, jer će oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih. 24Prije nego me zazovu,

ja ću im se odazvat’; još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti. 25Vuk i jagnje zajedno će pásti, lav će jesti slamu k’o govedo; al’ će se zmija prahom hraniti. Nitko neće činiti zla ni štete  na svoj svetoj gori mojoj« –  govori Jahve.

Evo što me muči: Ako je ovdje opisano ono što će biti u budućnosti na novoj zemlji i novom nebu, na kojem neće više biti smrti, a to se može zaključiti na osnovu ovih stihova:Otkrivenje 21, 4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Onda mi nije jasno kako je moguće ovo:“ 20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati.“

Sveti Duh me upućuje na slijedeće stihove:
Propovjednik 7,1         Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja.

 

2. Korincanima 5,17   Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Što znači da je „dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja“?
Novi zavjet nas upućuje na to da krštenjem, odnosno uranjanjem u vodu umiremo zajedno s Kristom, a izlazeći iz vodenog groba simbolički uskršavamo s Kristom na novi život s Njim.
Time taj dan postaje važniji od dana našeg rođenja u tijelu. Mi umiremo tijelu, a živimo Duhu.
Duh Sveti nas nastanjuje i oblikuje iznutra u čovjeka koji je Ocu nebeskom po volji i na slavu Isusa Krista. Kako sad to saznanje uklopiti u stih iz Izaije 65,20.? Dakle, novorođenčad neće umirati, a neće ni starci umirati, koji ne navrše svoje godine. Najmlađi ne može umrijeti prije navršene stote godine, što znači da neće biti onih koji neće doživjeti stotu godinu, jer bi se oni tada smatrali prokletima. Koga Bog smatra prokletim? Odgovor se nalazi u Psalmu 119,21.:“Oholima ti si zaprijetio:prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.“ Božja Riječ nam govori da na novom nebu i zemlji neće biti ništa PROKLETO, što znači da nitko viće neće ODSTUPATI OD BOŽJIH ZAPOVIJEDI, a onda znači, neće ni umirati. Da je tome tako, dokazuju i ovi stihovi:
Otkrivenje 22, 1I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. 2Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima. 3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. 5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Evo kako to Božja Riječ opisuje:
Jošua 7, 12I zato Izraelci ne mogu izdržati pred svojim neprijateljima, okreću leđa pred protivnicima jer su postali ukleti. Ja ne mogu više biti s vama ako iz svoje sredine ne maknete proklete. 13Ustani! Sazovi narod na posvećenje i reci mu: ‘Posvetite se za sutra, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: Kletva je u tebi, Izraele; i nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.’

Ponovljeni zakon 7,26 Ne unosi takav gad u kuću svoju, da ne budeš proklet kao i on! Neka ti se to gadi, i neka te hvata groza od toga, jer je to prokleto!

Ivan 7,49         Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!

Kad Isus bude došao da izvrši presudu nad prokletima:
Matej 25,41     Tada će reći onima na lijevoj strani: “Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

Otkrivenje 21, 5Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« I doda: »Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.« 6I još mi reče: »Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. 7To će biti baština pobjednikova.

I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Otkrivenje 21, 1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima!

On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

2. Korinćanima 3, 11Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.

12Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću, 13a ne kao Mojsije, koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.

2. Korinćanima 4, 18jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

1. Korinćanima 2,9     Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”;

Hebrejima 11, 13U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. 14Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. 15Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. 16Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Ivan 14,2         U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.

Ivan 14,3         I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.

Bože moj, hvala ti na objašnjenju, Ti si Bog živi koji sve zna, tebi hvala u vjeke vjekova, amen!

ŠTO MI GOSPOD UČINI?!!

Da vidimo:

Luka 11, 20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
21»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. 22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
23»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
24
Ponovni pad
(Mt 12, 43–45)
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ 25Došavši, nađe je pometenu i uređenu. 26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Božja Riječ sama sebe objašnjava, nije potrebna neka ljudska mudrost ili tumačenje.

Vidi se da se stih koji je izdvojen ne odnosi na “kneza ovoga svijeta (sotonu)”, nego na običnog ČOVJEKA.

Jaki i naoružani koji čuva svoj stan, je čovjek koji ima miran posjed (sotona nikada nema MIR), idemo dalje, pa vidimo u nastavku teksta da se doista radi o tome da u čovjekovu kuću (stan mirni) dolazi napasnik jači od njega (sam sotona), dakle ne radi se o tome da je sotona u miru u svom stanu, pa da njega izgoni jači od njega (Isus), kako neki tumače, nego vidimo iz daljenjg konteksta da se radi o tome da ČOVJEKA koji je imao mir u svom stanu, napada sotona, a ONDA TU DOLAZI ISUS i IZBACUJE SOTONU, koji ne zna kamo bi, pa traži pogodno mjesto da se opet nastani.
Naravno, ako čovjek iz kojeg je sotona izbačen, ne ostane u bliskoj zajednici s Isusom, onda mu se sotona ponovo uvaljuje i dovodi i svoje plaćenike u tu osobu.

A kako Isus rješava situaciju, da se sotona više ne vraća u nekog čovjeka?

Evo slučaja iz Marka!:
Marko 5, 12
Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
6Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« 8Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« 9Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« 10I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
11A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. 12Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« 13I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
14Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. 15Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se. 16A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. 17Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
18Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. 19No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« 20On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Eto problem rješen!

Čovjek koji primi Duha Svetog, rado govori o svom iskustvu, jer na taj način proslavlja Boga i privlači bližnje Božjoj ljubavi, koja se očituje kroz njega.

Upravo se jedan takav čovjek zahvaljuje svom Spasitelju na sličnom iskustvu, kakvo je opisano u priloženim stihovima iz Božje Riječi.

Amen!

Razlog za čitanje Božje Riječi

(jedan razgovor između mene i nekog zagovornika crkvenih organizacija)

(ljudi na zemlji slave dan svih svetih, a neznaju za njegovo značenje, Bože smiluj nam se svima)

Čovjek koji traži Boga, a dolazi s predubjeđenjem da Isus nije Bog, bez dokaza da nije, taj ni ne traži Istinu, a time ni pravog Boga, već nudi svoju zabludu, bez želje da sasluša ljude koji mu nude Istinu temeljenu na Božjoj Riječi. Razlog za čitanje Biblije treba POTEĆI od njenog Autora, a ne od njezinih čitača. Čitači su tu samo da prenose Božju objavu.

Hebrejima 12,9 Mi smo imali zemaljske očeve za odgojitelje, i tu se dobro nalazili; nećemo li, PO JAČEM RAZLOGU, podložiti se Ocu duhova i primiti od njega život?

Hebrejima 12,25 Gledajte ne odbiti slušati onoga koja vam govori! Jer, nije li se izmaklo kažnjavanju kad oni odbiše slušati onoga koji ih upozoravaše na zemlji, PO JAČEM RAZLOGU mi nećemo izmaknuti, ako se okrenemo od ONOGA KOJI GOVORI S VISINE NEBESA.

Božja je Riječ jasna onima koji su primili I prihvatili vjerom RAZLOG ZA ČITANJE BOŽJE RIJEČI, OD BOGA. Oni koji čekaju da ih neki čovjek, bez toga, uvede u Istinu, ti još uvijek nisu čuli svog Nebeskog Tvorca s POZIVOM.

1. Petrova 2,9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Hebrejima 5,4 I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

Kološanima 3,3 Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.
Kako onda možeš tvrditi da je centar vjere neka crkvena institucija na zemlji? AKO SMO ŽIVOTOM SKRIVENI S KRISTOM U BOGU, onda to znači da je CENTAR U BOGU! Nema tu svađanja. To kaže Božja Riječ, tko se suprotsatvlja Božjoj Riječi iznoseći neku ljudsku nauku ili tradiciju, taj se suprotstavlja Bogu od koga je sve.
Job 13,7 Hoćete li za Boga govoriti laži, ili prijevaru iznijeti za njega?
Job 13,8 Hoćete li se zauzeti za njega ili se boriti za Boga?
Marko 9,42 Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.
Kološanima 1,16 Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
Tu ti jasno I glasno piše da je SVE VIDLJIVO I NEVIDLJIVO U BOGU STVORENO. Kako onda vjerovati da Bog prebiva u Katoličkoj crkvi? Pa zar je Katolička crkva VEĆA OD SAMOG BOGA?

Djela apostolska 17,24 Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

BOG, KOJI JE STVORIO SVIJET I SVE, ŠTO JE U NJEMU, ON, JER GOSPODAR NEBA I ZEMLJE, NE STANUJE U RUKOTVORENIM HRAMOVIMA!!!!!!!

Ezekiel 5,5 Ovako govori Jahve Gospod: “Ovo je Jeruzalem! Postavih ga u središte naroda, okružih ga zemljama!

TO JE BILO SREDIŠTE OKUPLJANJA BOŽJEG IZABRANOG NARODA NA ZEMLJI.

Sada je tijelo Kristovo sakriveno u Kristu koji je Ocu zdesna na nebu I priprema stanove za svoje vjerne. Kad ih pripremi doći će po svoje vjerne (OSTATAK, STADO MALO) I uskrsle vjerne (VELIKO MNOŠTVO). Odlazimo na nebo na 1000 godina, a nakon toga slijedi:
Otkrivenje 21,2 I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

Dakle TO JE KRISTOVA ZARUČNICA KOJA ZAJEDNO S NJIM DOLAZI NA NOVU ZEMLJU S NEBA OD BOGA.

Da zaključim: Vidljivog centra danas na zemlji NEMA, jer I mrtvi I živi vjerni su U KRISTU KOJI JE NA NEBU. Dakle, VJERNI SU SVI U BOGU. Duh Sveti se ne izlijeva na organizacije zemaljske, već Ga primaju POJEDINCI koje je BOG POZVAO. Onaj tko nije čuo ili je odbio poziv, nema opravdanja, jer TRUBE SU TRUBILE!!! IZAĐITE IZ BABILONA NARODE MOJ!!! Onaj kome je centar Babilon, taj ne može imati za centar NOVI JERUZALEM! BIRAJTE!

VIDLJIVO SREDIŠTE BOŽJE RIJEČI NA ZEMLJI:
Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.
Psalam 118,9 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.
Provjeri da li su to CENTRALNI STIHOVI U BIBLIJI, pa mi javi?! 🙂

Ja se ne oslanjam na čovjeka, moj je Pastir na nebu. Žao mi je što to to ne dopire do tvojih ušiju.

Sve je super i sve je za pet , ali ako imaš zajednicu, onda ona ima i ljudi koji su tamo…i vjerovatno ljudi imaju neke službe, preko kojih Bog djeluje kroz njih.

Uvjerila sam se da je sve to licemjerje, forma, sve bez Božje snage, sve se oslanja na vlastitu silu, sve se radi iz neke koristi, NEMA LJUBAVI BOŽJE MEĐU BRAĆOM, KOJA BI POSVJEDOČILA DA LJUBE I BOGA. Božje zapovijedi se ne slušaju I krše se, a tko ne sluša Zakon Božji, kako može biti ljubavi Božje u njemu? Bog me uputio da SVE PROVJERAVAM I primila sam UVJERENJE da je sve ovo na zemlji lažna kristova zaručnica. Prave ovčice izlaze na zov Pastira iz svojih torova I idu među vukove da TRUBE, a tko čuje, čuje??!!!

BDIJTE, JER NE ZNATE ČAS KRISTOVOG DOLASKA! NEMOJTE DA VAS NAĐE NESPREMNE!

Odgovor meni od Duha Svetog:

2. Korinćanima 7,16   Radujem se što se u svemu mogu pouzdati u vas.

Moj odgovor:
Psalam 71,14  A ja ću se svagda uzdati u tebe, svu slavu tvoju umnožavat ću.

Amen!

Ponekad samu sebe pitam:”Ženo, odakle ti tolika snaga?”

Ponekad samu sebe pitam:”Ženo, odakle ti tolika snaga?”
A onda se sjetim:”Ja sam ratnik žena, ne gubitnik!”
Sjetim se Isusovih riječi:
Ivan 16,33       To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!

Filipljanima 4,13 Sve mogu u Onome koji me jača!
Efežanima 6, 10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju. 18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, 19i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja 20kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
Efežanima 6,11 Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla!

Kološanima 3,12 Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; 13te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
Kološanima 3,14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.

Amen!

Služba pravednosti – što to znači u praktičnom životu nanovorođene osobe?

Mnogi danas govore da su pod milošću Kristovom i da nas je Njegova milost spasila, pa možemo dalje živjeti u Duhu. Što to praktično znači?

Kada to pitate veliku većinu vjernika ili onih koji sebe takvima smatraju, oni će se koprcati, ali vam neće dati konkretne odgovore s primjerima iz života. Samo će vam govoriti o ljubavi i milosti i pravdenosti i takvim općenitim terminima da bi vam u biti prodali maglu.

Isus Krist ne prodaje maglu. On je konkretan i direktan. Evo što možemo izvući iz Njegovih Riječi:

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

Ivan 14,21       Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Ivan 15,10       Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“

Ako znamo koje je Krist dvije zapovijedi posebno istakao, onda smo se približili praktičnom životu.

Isus je rekao:
Marko 12,29    Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.

Marko 12,30    Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!

Marko 12,31    “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.“

Odlično! Ali kako da ljubim Boga? Kako da se to očituje? Kako On može znati da Ga ja ljubim cijelim svojim bićem?

Vrlo lako! Ako pustim Duha Svetoga da djeluje ljubavlju kroz mene, onda će se ta ljubav vraćati Ocu na nebu u vidu zahvalnosti i vršenja svega što je Bogu po volji i čime ću Mu ugoditi.
Ali, šta je Bogu po volji?

Bog je svojim prstom napisao, a glasom izgovorio što je Njegova volja, još na gori Sinaj.

Mnogi danas kažu da je to Mojsijev zakon i da slovo tog zakona ubija. Pogrešno! Ubija nas grijeh. A zakon samo služi točnoj spoznaji grijeha. Ako znam što je grijeh, što je Bogu mrsko, zar ću to činiti, misleći da Bogu ugađam? NE! Ako je Bog nešto rekao, valja Mu biti poslušan, pa makar cio svijet oko mene bio neposlušan. Bog spašava pojedinačno, a ne kolektivno. Niti jedan čovjek ne može umjesto mene platiti za moje počinjene grijehe. To je jasno i zato je Bog sišao na zemlju uzevši narav sluge i postavši obličjem sličan čovjeku pod imenom Isus Krist. Taj je Sin čovječji JEDINI mogao na sebe preuzeti sve moje grijehe, umrijeti grijehu, a ponovo ustati živ i vratiti se odakle je i došao. Ne u prah zemaljski, kao prvi Adam, nego kao Duh životvorni na nebo. Otkrio nam je plan spasenja čovjeka od strane njegovog Stvoritelja. Onaj tko to shvati i prihvati, tko sebe preda Bogu da ga On oblikuje po svojoj volji, taj ima u sebi dar Duha Svetoga kojim je zapečaćen za vječnost. Znači li to da kad čovjek primi taj zalog vječnosti, može dalje činiti nešto protivno Božjoj volji, a samo po svojoj volji? NE! Bude li tako činio, Bog ima „gumicu“ i može ga izbrisati iz Janjetove knjige života koja je na nebu. Hoću li se kockati? Hoću li priznati Krista za svog Spasitelja, a živjeti po svom nahođenju na zemlji, s uvjerenjem da sam spašen? Ja se nebih tako igrala s vječnošću. No, vratimo se praktičnom življenju nanovorođene osobe.

Kad živim u Duhu, po Duhu i za Duha, onda nemam antagonizam prema Njegovim zapovjedima, jer znam da su one za moje dobro. Ne shvaćam ih kao nekakvo moranje, već ih shvaćam kao putokaz na putu za vječnost s Bogom i bližnjima. Upravo zato ih je i Isus predočio u dvije skupine. Prva skupina se odnosi na ljubav prema Bogu, a druga na ljubav prema bližnjima. Prve 4 Božje zapovijedi su također ljubav prema Bogu, a ostalih 6 su ljubav prema bližnjima.
Kako? Evo kako:
Ako ljubim Boga cijelim svojim bićem, onda neću imati drugih bogova osim Njega i neću se klanjati kipovima i neživim predmetima. Neću uzalud izgovarati Božje ime i zaboravljati njegov sveti blagoslovljeni dan. Ako ljubim bližnje kao samu sebe, onda:
neću nepoštivati roditelje i neću ubijati, neću krasti i lažno svjedočiti na bližnje svoje, neću učiniti preljuba (čak ni pomisliti tako nešto činiti), neću ni željeti nešto ili nekoga što i tko mi ne pripada, nego je od moga bližnjega.

To je praktično življenje nanovorođene Božje djece. A kad sve navedeno neću činiti, što je to što hoću činiti? Ne čineći navedeno, ja ću u biti izlijevati dobivenu ljubav od Boga natrag Njemu i oko sebe svojim bližnjima. Biti ću poslušno dijete Božje i koristan član društva.

Amen!

O kojem kraljevstvu je Izaijino proroštvo iz 65. poglavlja?

O kojem kraljevstvu je Izaijino proroštvo iz 65. poglavlja? Ako pročitamo cijelo poglavlje, dolazimo do stihova koji spominju da će biti UMIRANJA. Ako je to proroštvo o novoj Zemlji i novom Nebu u vječnosti, a Božja Riječ kaže da u njoj neće biti SMRTI, onda je jasno da se Izaijino proroštvo ne odnosi na kraljevstvo nebesko.

 

Evo dokaza:

Ivan 14, 1»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga

i u mene vjerujte!

2U domu Oca mojega ima mnogo stanova.

Da nema, zar bih vam rekao:

‘Idem pripraviti vam mjesto’?

3Kad odem i pripravim vam mjesto,

ponovno ću doći i uzeti vas k sebi

da i vi budete gdje sam ja.

4A kamo ja odlazim, znate put.«

 

Pitanje: Kamo je Isus uzišao? Odakle će doći? Gdje će s Njim biti uzeti Njegovi vjerni? Koliko dugo?

 

Odgovor:

1. Solunjanima 4, 15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

Otkrivenje 20, 44I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. 5Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. 6Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

 

Šta slijedi nakon tih tisuću godina na nebu? To sad nije tema! 🙂  Ako nekoga zanima, sve piše u Božjoj Riječi! 🙂

Amen!

Dragomir Djuric PITANJE ZA SVE VERE-DENOMINACIJE-CRKVE??? DA LI PASTOR TREBA BITI PLAĆEN,MOLIM ISKREN ODGOVOR…

U vrijeme levita i njihovih dužnosti, oni nisu posjedovali svoja osobna materijalna dobra, ali im je narod odvajao sredstva od kojih su oni namirivali svoje troškove za život i službu Bogu. Danas više levitska služba ne postoji, jer je naš Svećenik na nebu i to je sam Isus Krist osobno. Znači mi danas ne trebamo plaćati neke ljude da vrše službu svećenika, kad to radi naš Prvosvećenik Isus Krist na nebu. Naše je da odvojimo desetinu dobara za ljude oko nas koji su u potrebi (siromašni, gladni, žedni, beskućnici i ostali koji nemaju dovoljno za život), a mi svi koji imamo Krista za Svećenika, smo Njegovo kraljevsko svećenstvo i svi mi živimo od svoga rada i Božje milosti. Nema dakle više potrebe da posebno plaćamo pastore za obnašanje službe. Svatko od nas može sročiti propovijed, ako iole proučavamo Božju Riječ i živimo po Njoj.

Potvrda iz Pisma:
Brojevi 18,23   Neka samo leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje; među Izraelcima neka nemaju posjeda,

Brojevi 18,24   jer ja im predajem u posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda među Izraelcima.

Hebrejima 7,20           I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,

Hebrejima 7,21           a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: “Zauvijek ti si svećenik”.

Hebrejima 7,22           Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.

Hebrejima 7,23           K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.

Hebrejima 7,24           A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

Hebrejima 7,25           Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Hebrejima 7,26           Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa –

Hebrejima 7,27           koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.

1. Petrova 2,9  A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu;

1. Ivanova 3,17           Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?
Amen!