Arhiva oznaka: dolazak

Treći Kristov dolazak

Da li se u Bibliji spominje i treći Kristov dolazak?

 

Pogledajmo!

 

Otkrivenje 20,2           Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,3           Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.

 

Otkrivenje 20,4           I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,5           Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće.

 

Otkrivenje 20,6           Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,7           A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:

 

Da li se ovdje radi o doslovnih tisuću godina ili o jednom danu?

 

Ako piše da dok se ne navrši tisuću godina, a potom piše da mora biti odrješen na malo vremena, onda je jasno da se ipak radi o doslovnih tisuću godina.

Kako bi to izgledalo?

Isus dolazi drugi put da usksne svoje vjerne i zajedno sa živima vjernima, preobrazi ih u besmrtno, pa ih uznese KA SEBI U NEBO! Zapazimo, Isus ne silazi na zemlju, nego vjerni idu k Njemu na oblacima u nebo.

 

  1. Solunjanima 4,

15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.  16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,  17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

 

A šta je s onima koji nisu uzvjerovali Krista? Njih nema u ovom prvom uskrsnuću? Gdje su oni?

 

Za vrijeme 1000 godina na nebu je sud nad njima.

 

Matej 19,28    Reče im Isus: “Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.”

 

  1. Korinćanima 6,2   Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?

 

  1. Korinćanima 6,3 Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?

 

Otkrivenje 20, 12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.  13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.

 

A što nakon 1000 godina? Treći Kristov dolazak, zajedno sa svojim vjernima koji su presudili nevjernima, koje čeka drugo uskrsnuće!

 

Otkrivenje 21,  2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.  3I začujem jak glas s prijestolja:

 

»Evo Šatora Božjeg s ljudima!

 

On će prebivati s njima:

 

oni će biti narod njegov,

 

a on će biti Bog s njima.”

 

A što je s nepokajanima? Evo i njihovog uskrsnuća!

 

Otkrivenje 20, 7A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:  8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.  9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.  10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

 

Matej 25, »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.  32I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.  33Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«

 

Matej 25, 41»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!”

 

Sotona će pokušati još jednom povesti nepokajane u borbu protiv Boga!

 

Otkrivenje 20, 8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.  9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.  10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

 

Otkrivenje 20, 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.  14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt:  15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

 

Dakle, nakon 1000 godina i trećeg Kristovog dolaska slijedi nešto konačno za nepokajane grešnike!

 

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima,

 

ubojicama, bludnicima,

 

vračarima i idolopoklonicima

 

i svim lažljivcima

 

udio je u jezeru

 

što gori ognjem i sumporom.

 

To je druga smrt.«

 

Nakon toga slijedi!

 

Otkrivenje 20, 11I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.

 

Otkrivenje 21, 1I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

 

Otkrivenje 22, 3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati  4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.  5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

AMEN!