Arhiva oznaka: cilj

CILJ

Kološanima 3,2           Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!
Kološanima 3,2           Za onim gore težite, ne za zemaljskim!
Kološanima 3,2           Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
Kološanima 3,2           gore je vaš cilj, ne na zemlji.

“Ako želiš živjeti sretan život, veži ga uz cilj, a ne uz ljude ili stvari.” ~ Albert Einstein

2. Korinćanima 4,18 Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.

Hebrejima 11,1 A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Psalam 16,11  Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 93,2    Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vječnosti!

Luka 12,4         “A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.”

Titu 1,2            u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,

Titu 3,7            da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Hebrejima 11,14         Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.

Filipljanima 3,20         Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

Ivan 14,2         U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4         A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 15,11       To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

2. Petrova 1,11            Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Rimljanima 14,17       Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.

2. Petrova 3,18            A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Božji put od želje do zadovoljstva!

1. Što želite/želim??

Hebrejima 13,18         Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.
Psalam 40,6    Čudesa mnoga tvoriš, o Jahve, Bože moj, i namisli čudesne – ravna ti nema! Kazivat` ih i objavljivati želim, al` odveć ih je da bi se nabrojit` mogli.
1. Solunjanima 2,4      nego kako je Bog prosudio povjeriti nam evanđelje, tako ga i navješćujemo – ne kao da želimo ugoditi ljudima, nego Bogu koji prosuđuje srca naša.

2. Što trebate/trebam??

Hebrejima 5,12           Jer vi, iako biste morali biti učitelji po godinama, opet trebate da se učite, koja su počela riječi Božje; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane.
2. Kraljevima 17,39    GOSPOD je vaš Bog, kojeg se trebate bojati, on je taj koji će vas osloboditi iz ruku svih vaših neprijatelja .“
Ivan 10,16       Ja imam drugih ovaca koje nisu u ovom ovčinjaku i njih tamo ja trebam dovesti; one će slušati moj glas i bit će samo jedno stado i jedan pastir.

3. Čega se najviše bojite/bojim??

Luka 12,5        Pokazat ću vam, koga da se bojite: Bojte se onoga, koji nakon smrti ima moć baciti u pakao. Da, kažem vam: Njega se bojte!
Psalam 115,11            Koji se bojite Gospoda, uzdajte se u Gospoda: on im je pomoćnik i zaštitnik!
Djela apostolska 20,24            Ali ja svega se toga ne bojim i ne marim za svoj život, samo da svršim trku svoju i službu, koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedočim evanđelje milosti Božje.

2. Korinćanima 11,3   Ali se bojim, da kao što zmija Evu prevari lukavstvom svojim, tako i misli vaše da se ne pokvare i odmetnu od iskrene odanosti prema Kristu.

4. Koja vam/mi je najveća želja??

Mudre izreke 13,4       Puna je želja, ali bez uspjeha, duša lijenčine; želja se marljivih ljudi obilno utiša.
Mudre izreke 13,12     Dugo nadanje razboli srce, a drvo je života želja ispunjena.
Mudre izreke 13,19     Ispunjena je želja slast srcu, a luđacima je mrsko kloniti se oda zla.
Galaćanima 5,16        A velim: “U duhu živite, i želja tjelesnih nećete izvršiti!
2. Timoteju 2,22          Od želja mladenačkih bježi, idi za pravdom, vjerom, ljubavlju, mirom s onima, koji zazivaju Gospodina iz čista srca!

5. Što nam/mi treba za sreću, da budete/budem sretni/sretna??

Jošua 1,8         Imaj uvijek ovu knjigu zakona u svojim ustima i razmišljaj o njoj dan i noć, da brižno držiš sve, što je u njoj napisano; jer tada ćeš imati sreću i uspjeh u svim preduzećima svojim.
Ponovljeni zakon 5,33 Slijedite potpuno put koji vam je Jahve, Bog vaš, označio, da tako uzmognete živjeti, imati sreću i dug život u zemlji koju ćete zaposjesti.
2. Ljetopisa 26,5          Tražio je Boga za života Zaharije, koji ga je učio Božjem strahu; dokle je god tražio Jahvu, davao mu je Bog sreću.
Mudre izreke 28,10     Tko zavodi poštene na put zao, past će u jamu svoju, a pošteni će baštiniti sreću.
Luka 14,13      Naprotiv, kad priređuješ gozbu, pozovi sirote, obogavljene, hrome, slijepe,
Luka 14,14      i  bit ćeš sretan ti, jer oni ti nemaju čime vratiti: naime, to će ti biti vraćeno na uskrsnuću pravednika. `

6. Koji vam/mi je cilj ili ambicija??

2. Korinćanima 4,18   Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.
Djela apostolska 20,24            Ja, uostalom ne pridajem nikakvu vrijednost mom vlastitom životu; moj cilj, jest k dobru voditi moju trku i službu koju mi je Gospodin Isus povjerio: posvjedočiti *Evanđelju milosti Božje.
Filipljanima 3,14         k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.
1. Petrova 1,9  Kad postignete cilj svoje vjere, spasenje duša.

7. Što vam/mi je najveći talenat ili dar od Boga??

1. Korinćanima 2,12   A mi ne primismo duha ovoga svijeta, nego Duha, koji je iz Boga, da znamo, što nam je darovano od Boga.
1. Korinćanima 7,7     Jer bih htio, da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, a onaj onako.
1. Korinćanima 12,4   Milosni su darovi različni, ali je isti Duh.
1. Korinćanima 14,1   Tražite ljubav; težite k darovima Duha, naročito u prorokovanju .

8. Šta vam/mi je najveća prepreka ili smetnja??

Ezekiel 18,30   To je zašto ću ja vama suditi svakome prema njegovim putovima, dome Izraelov, proročanstvo Gospodina BOGA. Vratite se, okrenite se od svojih pobuna, i prepreka koja vas navodi griješiti neće postojati više.
Zaharija 14,13            I u to će vrijeme biti velika smetnja među njima od Gospoda, i hvataće jedan drugoga za ruku, i ruka će se jednoga podignuti na ruku drugoga.
1. Korincanima 9,12   Kad se drugi miješaju u vašu vlast, a kamoli ne bi mi? Ali ne učinismo po vlasti ovoj nego sve trpimo da ne učinimo kake smetnje jevanđelju Hristovu.

9. Čime smo/sam sami/sama sebi neprijatelji/neprijatelj??

Izaija 3,9         Izgled lica njihova svjedoči protiv njih. Kao Sodoma govore javno o grijehu svojemu. Jao njima! Sebi samima samo nanose štetu.
Hebrejima 6,4 Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,
Hebrejima 6,5 i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,
Hebrejima 6,6 pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
1. Korinćanima 6,18   Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega.

10. Sa čime ste/sam u životu najzadovoljniji/najzadovoljnija??

Propovjednik 2,24       Nema čovjeku druge sreće već jesti i piti i biti zadovoljan svojim poslom. I to je, vidim, dar Božje ruke.
Propovjednik 5,17       Ovo, stoga, zaključujem: prava je sreća čovjeku jesti i piti i biti zadovoljan sa svim svojim trudom kojim se muči pod suncem za kratka vijeka koji mu je dao Bog, jer takva mu je sudbina dosuđena.
Matej 10,25     Učenik mora biti zadovoljan, ako mu je kao učitelju njegovu, i sluga, ako mu je kao gospodaru njegovu. Kad su domaćina grdili kao Beelzebula, koliko će više grditi domaće njegove!
Filipljanima 4,11         Ne govorim zbog oskudice, jer se ja navikoh biti zadovoljan onim, što imam.

Amen!
 ♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.