Arhiva oznaka: nebeska domovina

Kojem narodu pripadaš?

Postanak 22,18           Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.

Galaćanima 4,28        Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.

Galaćanima 4,29        I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sada.

Galaćanima 4,30        Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne.

Galaćanima 4,31        Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

Galaćanima 3,29        Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

  1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

Kološanima 3,11         Gdje nema Grka ni Židova, obrezanja ni neobrezanja, barbara ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svima Krist.

Galaćanima 3,28        Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškoga roda ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Kristu Isusu.

Nebeska pripadnost se pokazuje poznavanjem Boga i Njegove Riječi; ljubeći Ga svim srcem, umom, dušom i snagom svojom, a svoje bližnje ljubeći kao samog sebe.

Amen!

U Virovitici 04.05.2016., srijeda, 23:39h                                                               Gordana Mišić

CILJ

Kološanima 3,2           Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!
Kološanima 3,2           Za onim gore težite, ne za zemaljskim!
Kološanima 3,2           Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
Kološanima 3,2           gore je vaš cilj, ne na zemlji.

“Ako želiš živjeti sretan život, veži ga uz cilj, a ne uz ljude ili stvari.” ~ Albert Einstein

2. Korinćanima 4,18 Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.

Hebrejima 11,1 A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Psalam 16,11  Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 93,2    Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vječnosti!

Luka 12,4         “A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.”

Titu 1,2            u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,

Titu 3,7            da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Hebrejima 11,14         Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.

Filipljanima 3,20         Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

Ivan 14,2         U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4         A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 15,11       To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

2. Petrova 1,11            Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Rimljanima 14,17       Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.

2. Petrova 3,18            A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

Pripadanje

Kad imate osjećaj da ne pripadate nigdje i nikome na ovoj zemlji, utješite se Istinom da pripadate Bogu i novom nebu i zemlji, koje nam On priprema.

Kako znamo da pripadamo Bogu i da nam Bog nešto novo priprema?

Evo šta kaže Božja Riječ:
Izaija 44,5       Jedan će reći: ” Ja pripadam GOSPODU”, drugi će se zvati imenom Jakovljevim, jedan drugi na svojoj će zapisati ruci: ” Ja sam GOSPODOV“ i potvrdit će se ime Izraelovo.
1. Korinćanima 1,12   Ja sebi objašnjavam; svaki od vas govori ovako: ` Ja pripadam Pavlu. Ja Apolosu. Ja Kefi Ja Kristu. `
1. Korinćanima 1,13   Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
Galaćanima 3,27        Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.

Galaćanima 3,28        Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
Galaćanima 3,29        A ako vi pripadate Kristu, to je zato što ste bili potomstvo Abrahamovo; prema obećanju, vi ste baštinici.
Marko 9,41      Tko vam dadne piti jednu čašu vode zato što pripadate Kristu, uistinu ja vam to kažem, on neće izgubiti nagrade.

1. Korinćanima 2,9     Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”;
Ivan 14,2         U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.
Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
Izaija 64,3       Odvijeka se čulo nije, uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, da bi koji bog, osim tebe, takvo što činio onima koji se uzdaju u njega.

Izaija 65,17     Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.

Izaija 66,22     Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom“, veli Gospod, “tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.

2. Petrova 3,13            Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, u kojima stanuje pravednost.


2. Korinćanima 5,2     A mi uzdišemo, u vreloj žudnji staviti, preko druge, našu nebesku nastambu, da bismo bili odjenuti, a ne nagi .

Hebrejima 11,10         Jer je iščekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i tvorac Bog,
Hebrejima 11,13         U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ih vidješe izdaleka i pozdraviše i priznaše, da su tuđinci i putnici na zemlji,

Hebrejima 11,14         Jer koji tako govore, pokazuju, da traže domovinu.

Hebrejima 11,15         I da su mislili na onu zemlju, iz koje su izašli, imali bi vremena da se vrate.

Hebrejima 11,16         Ali sad teže za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad.
Otkrivenje 21,1            I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

2. Korinćanima 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.