Arhiva oznaka: novo nebo i nova zemlja

Pripadanje

Kad imate osjećaj da ne pripadate nigdje i nikome na ovoj zemlji, utješite se Istinom da pripadate Bogu i novom nebu i zemlji, koje nam On priprema.

Kako znamo da pripadamo Bogu i da nam Bog nešto novo priprema?

Evo šta kaže Božja Riječ:
Izaija 44,5       Jedan će reći: ” Ja pripadam GOSPODU”, drugi će se zvati imenom Jakovljevim, jedan drugi na svojoj će zapisati ruci: ” Ja sam GOSPODOV“ i potvrdit će se ime Izraelovo.
1. Korinćanima 1,12   Ja sebi objašnjavam; svaki od vas govori ovako: ` Ja pripadam Pavlu. Ja Apolosu. Ja Kefi Ja Kristu. `
1. Korinćanima 1,13   Zar je Krist razdijeljen? Zar je Pavao raspet za vas? Ili ste u Pavlovo ime kršteni?
Galaćanima 3,27        Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.

Galaćanima 3,28        Nema više: Židov – Grk! Nema više: rob – slobodnjak! Nema više: muško – žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!
Galaćanima 3,29        A ako vi pripadate Kristu, to je zato što ste bili potomstvo Abrahamovo; prema obećanju, vi ste baštinici.
Marko 9,41      Tko vam dadne piti jednu čašu vode zato što pripadate Kristu, uistinu ja vam to kažem, on neće izgubiti nagrade.

1. Korinćanima 2,9     Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”;
Ivan 14,2         U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.
Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.
Izaija 64,3       Odvijeka se čulo nije, uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, da bi koji bog, osim tebe, takvo što činio onima koji se uzdaju u njega.

Izaija 65,17     Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.

Izaija 66,22     Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom“, veli Gospod, “tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.

2. Petrova 3,13            Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, u kojima stanuje pravednost.


2. Korinćanima 5,2     A mi uzdišemo, u vreloj žudnji staviti, preko druge, našu nebesku nastambu, da bismo bili odjenuti, a ne nagi .

Hebrejima 11,10         Jer je iščekivao grad na tvrdu temelju, kojemu je graditelj i tvorac Bog,
Hebrejima 11,13         U vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja, nego ih vidješe izdaleka i pozdraviše i priznaše, da su tuđinci i putnici na zemlji,

Hebrejima 11,14         Jer koji tako govore, pokazuju, da traže domovinu.

Hebrejima 11,15         I da su mislili na onu zemlju, iz koje su izašli, imali bi vremena da se vrate.

Hebrejima 11,16         Ali sad teže za boljom, to jest, nebeskom. Zato se Bog ne stidi nazivati se Bog njihov, jer im je pripravio grad.
Otkrivenje 21,1            I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

2. Korinćanima 13,11 Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.