Arhiva oznaka: upoznati Boga

Bože, daj da te upoznam!

“Bože, ako ništa drugo ne učinim danas, pomozi mi da tebe bar malo, bolje upoznam.“ ~ Rick Warren

1. Korinćanima 13, 12.- Doista, sada gledamo kroza zrcalo u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!

Efežanima 1, 17.- Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati;

Ivan 8, 32.- vi ćete spoznati istinu i istina će od vas načiniti slobodne ljude.

Psalam 119,86.- Sve zapovijedi tvoje istina su sama: nekriva me gone, pomozi mi.

Psalam 119,117.- Pomozi mi i spasit ću se, na tvoja ću pravila svagda paziti.

Psalam 119,94.- Ja sam tvoj, pomozi mi, jer tražim zapovijesti tvoje.

Psalam 119,146.- Prizivam te, pomozi mi; držaću se otkrivenja tvojih.

Ivan 14, 20.- U onaj dan, vi ćete spoznati da sam ja u svom Ocu i da ste vi u meni i ja u vama.

1. Ivanova 4,6.- Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

Ivan 14,17.- Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Ivan 16,13.- Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.

Ivan 14,3.- Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 17,24.- Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.

Ivan 3, 7 Ne čudi se, što ti rekoh: “Morate se ponovo roditi.

8 Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha.”

Kološanima 3, 1 Ako dakle uskrsnuste s Kristom, tražite ono, što je gore, gdje Krist sjedi s desne strane Boga!

2 Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!

3 Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.

4 Kad se pojavi Krist, život naš, onda ćete se i vi s njim pojaviti u slavi.

5 Umrtvite dakle udove svoje, koji su na zemlji: bludnost, nečistoću, požudu, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo,

6 Zbog kojih dolazi gnjev Božji na sinove neposluha,

7 U kojima ste i vi negda hodili kad ste živjeli među njima.

8 A sad odbacite i vi sve to: srdžbu, ljutinu, zloću, psovanje, sramotne riječi iz usta svojih!

9 Ne lažite jedan na drugoga, svucite staroga čovjeka s djelima njegovim,

10 I obucite novoga, koji se obnavlja za poznanje po slici onoga, koji ga je stvorio;

Luka 10,21.- U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: hvalim te, oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrijeh i razumnijeh a kazao si prostima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja.

Amen!

♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.