Arhiva oznaka: karakter

Duh Sveti – Bog koji je osoba, jer posjeduje osobnost, karakter, emocije i sve ono što nekoga čini osobom!

Duh Sveti, ako nije Bog i osoba i nema osobnost, karakter i emocije, kako može činiti i imati sve ovo?

Duh Sveti govori: Djela ap. 21, 11. … ovo GOVORI Duh Sveti …
Marko 13, 11. … niste vi koji GOVORIte, nego Duh Sveti …
Hebrejima 3, 7. … kao što KAŽE Sveti Duh …
Hebrejima 3, 7. … kao što KAŽE Sveti Duh …
Luka 2, 26. … njemu je bio OBJAVIO Duh Sveti …
Duh Sveti ima vlast da zabranjuje:Djela ap. 16, 6. … ZABRANI im Duh Sveti …
Duh Sveti kao i Otac i Sin svjedoči:Djela ap. 20, 23. … Duh Sveti po svim gradovima SVJEDOČI … Hebrejima 10, 15. … a SVJEDOČI nam i Duh Sveti …
Duh Sveti poučava:Luka 12, 12. … Sveti Duh će nas POUČITI …
Duh Sveti najavljuje: Djela ap. Sveti Duh bijaše NAJAVIO u Pismu …
Duh Sveti odlučuje:Djela ap. Sveti Duh i mi sami, ODLUČILI SMO …
Duh Sveti ima snagu:Djela ap. … primit ćete SNAGU Duha Svetoga …
Duh Sveti nas šalje:Djela ap. … POSLANI od Duha Svetoga …
Duh Sveti se žalosti i On zapečaćuje:Efežanima 4, 30. … ne ŽALOSTITE Duha Svetoga Božjega kojim ste ZAPEČAĆENI …
Duh Sveti se raduje:1. Solunjanima 1, 6. … s RADOŠĆU Duha Svetoga …
Duh Sveti nas potiče:2. Petrova 1, 21. … PONUKANI od Duha Svetoga …
Duh Sveti ima zajedništvo s Ocem i Sinom:2. Korinćanima 13, 13. Milost Gospodina Isusa Krista, i ljubav Boga, i ZAJEDNIŠTVO Duha Svetoga, neka je sa svima vama! Amen!
Duh Sveti ima ime:Matej 28, 19. … u IME Oca i Sina i Duha Svetoga …

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.