Arhiva oznaka: oplijeni sam sebe

Da li se Isus Krist „odrekao samog sebe“ ili „se oplijenio“?

U Bibliji Jehovinih svjedoka piše:

Filipljanima 2, 6“koji, iako je bio u Božjem obličju, nije pomišljao na otimanje — da bude jednak Bogu. 7 Naprotiv, odrekao se samoga sebe i uzeo obličje roba+ te postao sličan ljudima.“


Provjerite u drugim prijevodima, da li piše da se Isus Krist SAM SEBE ODREKAO ili piše da je sam sebe OPLIJENIO, ISPRAZNIO? To nije isto!

Evo grčkog prijevoda Filipljana 2, 7.

Nestle Greek New Testament 1904

ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος

English Standard Version

but emptied himself, by taking the form of a servant, being born in the likeness of men.

ἐκένωσεν = emptied = ispraznio = oplijenio

Evo raznih prijevoda:

Filipljanima 2,

6On, trajni lik Božji,

nije se kao plijena držao

svoje jednakosti s Bogom,

7nego sam sebe »oplijeni«

uzevši lik sluge,

postavši ljudima sličan;

obličjem čovjeku nalik,

8ponizi sam sebe,

poslušan do smrti,

smrti na križu.    (kršćanska sadašnjost)

Stih/odeljak: Filipljanima 2:7

Daničić-Karadžić (RDK):

7 Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek.

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

7 Nego je sebe poništio uzevši obličje sluge, i postao je sličan ljudima, i vanjštinom je bio nađen kao čovjek.

Dimitrije Stefanović (DS):

7 nego je ostavio obličje Božje i uzeo je obličje sluge, postao je kao i drugi ljudi. I našavši se na oči kao čovek,

Lujo Bakotić (LB):

7 nego je sam sebe svlačio, uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi,

 Bible in Basic English (BBE):

7 But he made himself as nothing, taking the form of a servant, being made like men;

 Dakle nema u ovim prijevodima onoga što ima u prijevodu JS!

U prijevodu JS se spominje da se ODREKAO SAMOG SEBE.

Idemo vidjeti gdje se u Pismu spominje to “ODREĆI SE SAMOG SEBE”, pa da vidimo da li je u grčkom jeziku ista riječ korištena?

Zašto?

Evo zašto!?!

Kad bi prijevod JS bio ispravan I istinit, onda ovi stihovi nebi bili ispravni I istiniti:

Stih/odeljak: 2. Timotiju 2:13

Daničić-Karadžić (RDK):

13 Ako ne verujemo, On ostaje veran; jer se sam sebe ne može odreći.

Ivan Šarić / Rev. Đ. Martinjak (RIŠ):

13 Ako smo nevjerni, on ostaje vjeran, jer se sam sebe ne može odreći.

Dimitrije Stefanović (DS):

13 ako smo neverni, on ostaje veran, jer ne može samoga sebe izneveriti“.

Lujo Bakotić (LB):

13 Ako smo mu neverni, on ostaje veran, jer on se ne može sebe odreći.

 Bible in Basic English (BBE):

13 If we are without faith, still he keeps faith, for he will never be untrue to himself.

No, pogledajmo u grčki prijevod, da li se tamo spominje ista riječ kao u Filipljanima???

Nestle GNT 1904
εἰ ἀπιστοῦμεν, ἐκεῖνος πιστὸς μένει, ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται.

Na prvi pogled I laik vidi da tu nema riječi koja je u Filipljanima, a u prijevodu JS je prevedna kao (odrekao samog sebe) nema riječi ἐκένωσεν koja znači isprazniti ili oplijeniti.

Ima ova riječ ἀρνήσασθαι = to deny = odreći se

Ako iskrenog I otvorenog srca tražimo Boga, onda trebamo provjeravati šta je ISTINA, šta je od Boga, a šta nije.

Pručavanjem Božje Riječi uz molitvu za vodstvo I tumačenje Duhom Svetim, sigurno se dolazi do ISTINE I otkriva laž I zabluda.

Bog ne traži površne ljude koje će moći lako zavesti drugi ljudi. Bog traži iskrene štovaoce, koji žele znati Istinu I koji traže Istinu I sve provjeravaju.

U Pismu piše:

2. Korinćanima 13,5 Same sebe ispitujte, jeste li u vjeri! Same sebe provjeravajte! Zar ne spoznajete sami sebe: da je Isus Krist u vama? Inače niste pravi.

1. Solunjanima 5,21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,

1. Ivanova 4,1 Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet.

Obrazloženje:

Odreći se samog sebe može samo čovjek, smrtnik, jer to znači da se odriče svoje smrtnosti. Onaj tko pak “oplijeni ili isprazni” sebe, taj uzima ili poprima oblik ili lik koji sam želi. Čovjek koji sebe “oplijeni ili isprazni”, svejedno nema mogućnost da poprimi drugo obličje. Tu sposobnost ima samo BOG. Isto tako, čovjek se može odreći sebe (što u krajnjem slučaju znači da se odriče Boga, jer bez Boga čovjek je smrtan). Međutim Bog se ne može odreći samog sebe, jer On je besmrtan. Da bi Pravda bila zadovoljena I grijeh ljudi bio otkupljen, morao je život dati netko bez grijeha, a bez grijeha je jedino Bog. Bog ne može umrijeti, ali može “oplijeniti” samog sebe I uzeti lik ili obličje koga I čega hoće. Tako se Sin “oplijenio”, ponizio, uzeo lik sluge (čovjeka, stvorenja) I smrću otkupio čovječanstvo. Onaj tko uzvjeruje da je Isus Krist Bog koji je platio I moju I tvoju zadužbinu od grijeha, taj dobiva zalog vječnosti tako što mu Sin I Otac šalju Duha Svetog kao dar vječnog života. Onaj tko ne prizna da je Otac, Sin I Duh Sveti jedan Bog koji je sve to učinio kako bi spasio svoja stvorenja I uveo red u svemiru, taj nema udjela u kraljevstvu nebeskom. Ako vjerujemo da je Otac nebeski Bog, a Sina I Duha Svetog ne prihvatimo I priznamo za Boga, onda se ne uklapamo u Božji plan spasenja.

Tko ovo pročita I ostane gluh I slijep, tome nije mjesto u kraljevstvu Božjem. Shvatite to kako hoćete, ali Bog je ovo vidio I On je taj koji će se proslaviti. Meni je jedino to važno. 

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.