Arhiva oznaka: sveznajući Bog

PREDESTINACIJA

PREDESTINACIJA

Gordana Mišić (komentira)
“Bog je prve ljude stvorio na svoju sliku, savršene i bezgrešne. “~ Ivan Lovrenčić

 

komentar Gordana Mišić:
Ma molim te lijepo, GDJE TAKO NEŠTO PIŠE?

U Postanku jasno piše da je Bog nakon svakog koraka izjavljivao:I bijaše “DOBRO”, a za čovjeka je rekao “BIJAŠE VEOMA DOBRO”, ali nigdje nije zapisao da bijaše SAVRŠENO!!! Čitaj, pa mi nađi ako piše!

Kažaš ovo bi bio točan prijevod:””Jer one koje unaprijed zna, njih je i predodredio …”~ Ivan Lovrenčić

 

Pa zar Bog nije SVEZNAJUĆI, zar postoji išta što Bog dragi unaprijed Ne zna? Ne postoji, bilo dobro ili zlo, Bog unaprijed ZNA SVE, jer:

 1. Korinćanima 11,12 Jer, ako žena bijaše izvedena iz čovjeka, čovjek je rođen od žene, a sve dolazi od Boga.
 2. Samuelova 16,14 Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati.
 3. Samuelova 16,15 Tada rekoše Šaulu sluge njegove: “Evo, zao duh Božji salijeće te.
 4. Samuelova 16,16 Zato neka naš gospodar zapovjedi, pa će sluge tvoje potražiti čovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Božji, neka onaj udara u harfu pa će ti biti bolje.
 5. Samuelova 16,23 I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega.
 6. Samuelova 18,10 Sutradan zao duh Božji napade Šaula, tako da je bjesnio po kući. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje.

 

Znači, Bog jeste LJUBAV, ali SVE DOLAZI OD BOGA, Čak i zao duh!

Znači li to da je Bog zao? NIPOŠTO! To samo znači da je Bog stvorio SLOBODNA BIĆA, a prva OPAČINA SE RODILA U LUCIFEROVOM SRCU, budući da je i sam Lucifer biće koje dolazi od Boga, jer ga je Bog stvorio, a Bog unaprijed zna sve, onda ga luciferova zloća nije iznenadila, zapazite na samom postanku ovo:

Postanak 3,22 Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!

 

Dakle, već na samom početku, Bog je predvidio zbivanja! Sve je znao i sve zna! Zna i to da je ponudio spasenje SVIM svojim stvorenjima, ali zna unaprijed i koje stvorenje ga neće prihvatiti, jer se opredijelilo svojim okorjelim, grešnim srcem za sotonu i njegov način raznišljanja. Bog je od iskona želio razlučiti dobro od zla i svemir očlistiti da u njemu zavlada samo i jedino DOBRO! Stoga vjerovati u predestinaciju, nije ništa drugo, nego odavanje Bogu slave što je unaprijed sve stvorio kako bi u svemiru zavladala čista LJUBAV bez zla! Zapamtimo da je sve od Boga, radi Boga i U BOGU! Kad Bog kaže da će zlo nestati, to znači da se nakon “očišćenja svemira”, više u njegovim bićima neće “rađati opačina”. Bog zna, tko će se kako ponašati kroz vječnost! Zna i kako bi se ponašali i sljedbenici sotonini, zato će ih i uništiti. To je znak Ljubavi i pravde, a nitko Mu neće moći predbaciti da nije svojim bićima pružio na zemlji slobodu u izboru (za dobro i život ili za zlo i smrt!!!) Trećeg nema. Bog je unaprijed navijestio ljudima da SVE STVARA NOVO, a da je ovo prethodno kako se misli, bilo “savršeno”, onda Novo ne bi ni bilo stvarano! Jasno?

Stoga se ne opredjeljujem za bilo koji nauk sem onoga danog ljudima kroz Božju Riječ, a djeca Božja će ga jedino moći ISPRAVNO shvatiti, dok će ostali lutati.

Zašto?

Evo odgovora:

 1. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 3. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 4. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju PORADI TOGA ŠTO NE PRIHVATIŠE LJUBAVI PREMA ISTINI DA BI SE SPASILI
 5. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži ( opp.(ZAPAZIMO DA TO ISTO DOLAZI OD BOGA, jer sve je od Boga s RAZLOGOM))
 6. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 7. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 8. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
 9. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
 10. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 11. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

 

P.S. Da Bog uistinu unaprijed poznaje SVOJE, to je jasno, da Bog daje slobodan izbor svojim bićima u određenom vremenu, to također stoji, ali NEMA NEPOZNANICA ZA BOGA SVEZNAJUĆEG.  J

“Razmotrimo tvrdnju da je Bog prije postanka svijeta i stvaranja ljudskog roda podijelio ljude u dvije skupine – odabrani (spašeni) i neodabrani (nespašeni). Znači li to onda da je u njihova srca ugradio svojevrsni stav, razmišljanja, riječi i odluke koje će ih usmjeravati prema Njemu ili dalje od Njega, ovisno u kojoj su predodređenoj skupini.

Zastupnici PO-a na ovom pitanju utihnu ili daju nesuvisle i kontradiktorne odgovore, teološki nedorečene i nedokazive.”~ Ivan Lovrenčić

 

Da se razmijemo, ne zastupam ničiju nauku, sem one zapisane u Bibliji i tumačene Duhom Svetom, dakle stari zavjet objašnjava novi i obrnuto.~ Gordana Mišić

 

“kad jaganci utihnu, kamenje progovara!”~ GOGA

 

Slažemo li se da je SVE OD BOGA, onda je jasno i to da je Bog naš stvoritelj i On je taj koji svojom slobodnom voljom ČINI “POSUDE” za namjenu koju ON ŽELI!

Evo čvrstog i DOREČENOG DOKAZA koji sazdrži u sebi i stari i novi zavjet:

 

Rimljanima 9,11 Pa kad još blizanci ne bijahu rođeni niti učiniše što dobro ili zlo – da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju:

Rimljanima 9,12 ne po djelima, nego po onome tko poziva – rečeno joj je: Stariji će služiti mlađemu,

Rimljanima 9,13 kako je pisano: Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu.

Rimljanima 9,14 Što ćemo dakle reći? Možda da u Boga ima nepravde? Nipošto!

Rimljanima 9,15 Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim.

Rimljanima 9,16 Nije dakle do onoga koji hoće ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje.

Rimljanima 9,17 Jer Pismo veli faraonu: Zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.

Rimljanima 9,18 Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.

Rimljanima 9,19 Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro?

Rimljanima 9,20 Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: “Što si me ovakvim načinio?

Rimljanima 9,21 Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu.

Rimljanima 9,22 A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast,

Rimljanima 9,23 da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu,

Rimljanima 9,24 na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

Rimljanima 9,25 Tako i u Hošeji veli: Ne-narod moj prozvat ću narodom mojim i Neljubljenu ljubljenom.

Rimljanima 9,26 Na mjestu gdje im je rečeno: Vi niste moj narod prozvat će se sinovi Boga živoga.

Rimljanima 9,27 Izaija pak proglasuje o Izraelu: Zaista, sinova će Izraelovih brojem biti kao pijeska morskog – Ostatak će se spasiti;

Rimljanima 9,28 jer riječ će ispuniti i uskoro izvršiti Gospodin na zemlji.

Rimljanima 9,29 Tako je Izaija i prorekao: Da nam Gospodin nad Vojskama ne ostavi sjeme, ko Sodoma bismo bili i Gomori nalik.

Rimljanima 9,30 Što ćemo dakle reći? Da pogani koji nisu tražili pravednosti stekoše pravednost, pravednost po vjeri.

Rimljanima 9,31 Izrael pak koji je tražio neki zakon pravednosti, nije do zakona dopro.

Rimljanima 9,32 Zašto? Jer nije tražio po vjeri, nego kao po djelima. Spotakoše se o kamen spoticanja,

Rimljanima 9,33 kao što je pisano: Evo postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu posrtanja. Ali tko u nj vjeruje, neće se postidjeti.

 

Zapazimo:

“zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu.”

 

Tko to ima pravo, sem našeg Stvoritelja? Tko Mu se USUĐUJE ODUZETI TO PRAVO, naglašavajući neku “ljudsku slobdnu volju” kao nešto IZNAD SVETE VOLJE BOŽJE? Tako nešto čine samo zabludjele ovce! J

napisala:  Gordana Mišić u Virovitici dana 19.04.2017., srijeda, oko 11:30h

BOG ZNA!

2. Korinćanima 12, 1Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali – dolazim na viđenje i objave Gospodnje. 2Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina – da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – taj je bio ponesen do trećeg neba. 3I znam da je taj čovjek – da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – 4bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti. 5Time ću se hvaliti, a samim se sobom neću hvaliti osim slabostima svojim. 6Uistinu, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman; istinu bih govorio. Ali se suzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene.

7I da se zbog uzvišenosti objavâ ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. 8Za to sam triput molio Gospodina, da odstupi od mene. A on mi reče: 9»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. 10Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

11Postao sam bezuman! Vi me natjeraste. Ta trebalo je da me vi preporučite jer ni u čemu nisam manji od »nadapostola«, premda nisam ništa. 12Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojanosti: znakovima i čudesima i silnim djelima. 13Ta u čemu ste to manji od drugih crkava, osim što vam ja nisam bio na teret? Oprostite mi ovu »nepravdu«. 14Evo, spremam se treći put doći k vama i neću vam biti na teret jer ne ištem vaše, nego vas. Djeca doista nisu dužna stjecati roditeljima, nego roditelji djeci. 15A ja ću najradije trošiti i istrošiti se za duše vaše. Ako vas više ljubim, zar da budem manje ljubljen? 16Ali neka! Ja vas nisam opterećivao, nego, »lukav« kako jesam, »na prijevaru vas uhvatih«. 17Da vas možda nisam zakinuo po kome od onih koje poslah k vama? 18Zamolio sam Tita i poslao s njime brata. Da vas možda Tit nije u čemu zakinuo? Zar nismo hodili u istom duhu? I istim stopama?

19Odavna smatrate da se pred vama branimo. Pred Bogom u Kristu govorimo: sve je to, ljubljeni, za vaše izgrađivanje. 20Bojim se doista da vas kada dođem, možda neću naći kakve bih htio i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli: da ne bi možda bilo svađâ, zavisti, žestinâ, spletkarenjâ, klevetanjâ, došaptavanjâ, nadimanjâ, bunâ; 21da me opet kada dođem, ne bi ponizio Bog moj kod vas kako ne bih morao oplakivati mnoge koji su prije sagriješili, a nisu se pokajali za nečistoću i bludnost i razvratnost koju počiniše.

Izaija 11, 32Na njemu će duh Jahvin počivat’,

duh mudrosti i umnosti,

duh savjeta i jakosti,

duh znanja i straha Gospodnjeg.

3Prodahnut će ga strah Gospodnji:

neće suditi po viđenju,

presuđivati po čuvenju,

4već po pravdi će sudit’ ubogima

i sud prav izricat’ bijednima na zemlji.

Šibom riječi svoje ošinut će silnika,

a dahom iz usta ubit’ bezbožnika.

5On će pravdom opasati bedra,

a vjernošću bokove.

2. Korinćanima 12, 8….. A on mi reče: 9»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje

Kološanima 2, 1

Pavlova briga za vjeru Kološana

Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice: 2da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega – Krista, 3u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.

4To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima. 5Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.

6

II. UPOZORENJE PROTIV ZABLUDA

 Živjeti po pravoj vjeri

Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.

9

Krist gospodar ljudi i anđelâ

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime.

Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.

16

Krivo i pravo bogoštovlje

Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo. 18Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u »poniznosti i štovanju anđela«, zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom, 19a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.

20Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21»Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči«? 22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

Brojevi 6,24     Neka te blagoslovi Gospod i neka te čuva.

Efežanima 1,3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu.

Kološanima 3,16         Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu.

1. Petrova 2,5  I sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećeništvo sveto, da prinosite žrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.

Rimljanima 1,11          Jer želim vidjeti vas, da vam udijelim nešto duhovne milosti za vaše utvrđenje,

1. Korinćanima 10,4   I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist.

1. Korinćanima 12,1   A za duhovne darove neću, braćo, da vi ne znate.

1. Korinćanima 14,1   Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete!

1. Korinćanima 14,12 Tako i vi, jer revnujete za duhovne darove, gledajte da obilujete onima, koji su na uzdizanje crkve!

Djela apostolska 1, 6 Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« 7On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. 8Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

9Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. 10I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći 11i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Zaključak: Krštena sam 29.07.2000. biblijskim krštenjem u Virovitici. Božje viđenje i poziv na krštenje primila sam sredinom 1996. godine u virovitičkom parku. Danas (14 godina od mog krštenja) me Bog vodio da proučavam Pavlovu poslanicu u kojoj on nije znao nešto, što samo Bog zna. Uputivši Bogu molitvu za vodstvo i objašnjenja u vezi stihova o „Čovjeku u Kristu“ za kojeg Pavle nije znao da li je bio „ponesen do trećeg neba u raj“ U TIJELU ili IZVAN TIJELA, Duh Sveti mi je dao objašnjenje.
Svjedoci na zemlji su gledali Isusovo UZNESENJE U TIJELU, a objašnjeno im je da će se ISTI TAJ ISUS VRATITI KAKO JE I UZIŠAO. Isus je na nebu „čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti“, Evo o čemu se radi?!: Isus je na zemlji bio čovjek, a vrativši se na nebo, opet je Bog. Sjedi Ocu zdesna i ZNA SVE TAJNE BOŽJE koje dok je bio na zemlji kao čovjek nije smio govoriti ljudima. Jedna od tih tajni je i TOČAN DAN I ČAS NJEGOVOG DRUGOG DOLASKA. To je tajna koju nije smio odati, ali imamo svjedočanstvo da On tu TAJNU ZNA NA NEBU, JER JE BOG. Dok sam proučavala o vremenu Isusovog prvog dolaska na zemlju, o vremenu Njegove službe na zemlji i vremenu Njegove smrti na zemlji, Bog mi je IZRIČITO NAGLASIO:“NE RAČUNAJ VIŠE!“ Od tada mi je jasno da jedino Bog zna i ima privilegiju znanja o Njegovom drugom dolasku, to znanje i privilegija nije dostupna ČOVJEKU. Mada mi je Bog dao Duha Svetog da me uvede u svu Istinu, tajnu o točnom danu i času Njegovog drugog dolaska nije mi htio otkriti. Zašto? ZA MOJE DOBRO! Čovjek sam, a ne Bog. Bog ne želi da njegova stvorenja postanu bogovi, jer to nije Njegov plan za čovjeka. Isus je lijepo rekao da ćemo po uskrsnuću biti poput anđela Božjih. To je još jedna potvrda ljudima da se ne zanose mišlju da će ikada postati bogovi, jer BOG JE JEDAN i tako će i ostati. Amen! ♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.