BOG ZNA!

2. Korinćanima 12, 1Hvaliti se treba? Ne koristi doduše ali – dolazim na viđenje i objave Gospodnje. 2Znam čovjeka u Kristu: prije četrnaest godina – da li u tijelu, ne znam; da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – taj je bio ponesen do trećeg neba. 3I znam da je taj čovjek – da li u tijelu, da li izvan tijela, ne znam, Bog zna – 4bio ponesen u raj i čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti. 5Time ću se hvaliti, a samim se sobom neću hvaliti osim slabostima svojim. 6Uistinu, kad bih se i htio hvaliti, ne bih bio bezuman; istinu bih govorio. Ali se suzdržavam da ne bi tko mislio o meni više nego što vidi na meni ili što čuje od mene.

7I da se zbog uzvišenosti objavâ ne bih uzoholio, dan mi je trn u tijelu, anđeo Sotonin, da me udara da se ne uzoholim. 8Za to sam triput molio Gospodina, da odstupi od mene. A on mi reče: 9»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.« Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. 10Zato uživam u slabostima, uvredama, poteškoćama, progonstvima, tjeskobama poradi Krista. Jer kad sam slab, onda sam jak.

11Postao sam bezuman! Vi me natjeraste. Ta trebalo je da me vi preporučite jer ni u čemu nisam manji od »nadapostola«, premda nisam ništa. 12Znamenja apostolstva moga ostvarena su među vama u posvemašnjoj postojanosti: znakovima i čudesima i silnim djelima. 13Ta u čemu ste to manji od drugih crkava, osim što vam ja nisam bio na teret? Oprostite mi ovu »nepravdu«. 14Evo, spremam se treći put doći k vama i neću vam biti na teret jer ne ištem vaše, nego vas. Djeca doista nisu dužna stjecati roditeljima, nego roditelji djeci. 15A ja ću najradije trošiti i istrošiti se za duše vaše. Ako vas više ljubim, zar da budem manje ljubljen? 16Ali neka! Ja vas nisam opterećivao, nego, »lukav« kako jesam, »na prijevaru vas uhvatih«. 17Da vas možda nisam zakinuo po kome od onih koje poslah k vama? 18Zamolio sam Tita i poslao s njime brata. Da vas možda Tit nije u čemu zakinuo? Zar nismo hodili u istom duhu? I istim stopama?

19Odavna smatrate da se pred vama branimo. Pred Bogom u Kristu govorimo: sve je to, ljubljeni, za vaše izgrađivanje. 20Bojim se doista da vas kada dođem, možda neću naći kakve bih htio i da ćete vi mene naći kakva ne biste htjeli: da ne bi možda bilo svađâ, zavisti, žestinâ, spletkarenjâ, klevetanjâ, došaptavanjâ, nadimanjâ, bunâ; 21da me opet kada dođem, ne bi ponizio Bog moj kod vas kako ne bih morao oplakivati mnoge koji su prije sagriješili, a nisu se pokajali za nečistoću i bludnost i razvratnost koju počiniše.

Izaija 11, 32Na njemu će duh Jahvin počivat’,

duh mudrosti i umnosti,

duh savjeta i jakosti,

duh znanja i straha Gospodnjeg.

3Prodahnut će ga strah Gospodnji:

neće suditi po viđenju,

presuđivati po čuvenju,

4već po pravdi će sudit’ ubogima

i sud prav izricat’ bijednima na zemlji.

Šibom riječi svoje ošinut će silnika,

a dahom iz usta ubit’ bezbožnika.

5On će pravdom opasati bedra,

a vjernošću bokove.

2. Korinćanima 12, 8….. A on mi reče: 9»Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje

Kološanima 2, 1

Pavlova briga za vjeru Kološana

Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice: 2da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega – Krista, 3u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.

4To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim riječima. 5Jer ako sam tijelom nenazočan, duhom sam ipak s vama: s radošću promatram vaš red i čvrstoću vaše vjere u Krista.

6

II. UPOZORENJE PROTIV ZABLUDA

 Živjeti po pravoj vjeri

Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: 7ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem.

8Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.

9

Krist gospodar ljudi i anđelâ

Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi 10ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

11U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim – svukoste tijelo puteno – obrezanjem Kristovim: 12s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. 13On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime.

Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, 14izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. 15Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.

16

Krivo i pravo bogoštovlje

Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piću, po blagdanima, mlađacima ili subotama. 17To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest – tijelo Kristovo. 18Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u »poniznosti i štovanju anđela«, zadubljuje se u svoja viđenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameću svojom, 19a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.

20Ako ste s Kristom umrli za počela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise: 21»Ne diraj, ne kušaj, ne dotiči«? 22Sve će to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski! 23Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasićuje tijelo.

Brojevi 6,24     Neka te blagoslovi Gospod i neka te čuva.

Efežanima 1,3 Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, koji nas je blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim na nebesima u Kristu.

Kološanima 3,16         Riječ Kristova neka stanuje u vama obilato, u svakoj mudrosti učeći i opominjući jedan drugoga, sa psalmima, hvalospjevima i pjesmama duhovnim u milosti pjevajući u srcima svojim Bogu.

1. Petrova 2,5  I sami se kao živo kamenje uzidajte kao duhovni hram za svećeništvo sveto, da prinosite žrtve duhovne, koje su ugodne Bogu po Isusu Kristu.

Rimljanima 1,11          Jer želim vidjeti vas, da vam udijelim nešto duhovne milosti za vaše utvrđenje,

1. Korinćanima 10,4   I svi su pili isto duhovno piće, jer su pili od duhovne hridi, koja ih je pratila, a hrid je bila Krist.

1. Korinćanima 12,1   A za duhovne darove neću, braćo, da vi ne znate.

1. Korinćanima 14,1   Težite za ljubavlju! Revnujte za duhovne darove, a osobito, da prorokujete!

1. Korinćanima 14,12 Tako i vi, jer revnujete za duhovne darove, gledajte da obilujete onima, koji su na uzdizanje crkve!

Djela apostolska 1, 6 Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« 7On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. 8Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

9Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. 10I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći 11i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Zaključak: Krštena sam 29.07.2000. biblijskim krštenjem u Virovitici. Božje viđenje i poziv na krštenje primila sam sredinom 1996. godine u virovitičkom parku. Danas (14 godina od mog krštenja) me Bog vodio da proučavam Pavlovu poslanicu u kojoj on nije znao nešto, što samo Bog zna. Uputivši Bogu molitvu za vodstvo i objašnjenja u vezi stihova o „Čovjeku u Kristu“ za kojeg Pavle nije znao da li je bio „ponesen do trećeg neba u raj“ U TIJELU ili IZVAN TIJELA, Duh Sveti mi je dao objašnjenje.
Svjedoci na zemlji su gledali Isusovo UZNESENJE U TIJELU, a objašnjeno im je da će se ISTI TAJ ISUS VRATITI KAKO JE I UZIŠAO. Isus je na nebu „čuo neizrecive riječi, kojih čovjek ne smije govoriti“, Evo o čemu se radi?!: Isus je na zemlji bio čovjek, a vrativši se na nebo, opet je Bog. Sjedi Ocu zdesna i ZNA SVE TAJNE BOŽJE koje dok je bio na zemlji kao čovjek nije smio govoriti ljudima. Jedna od tih tajni je i TOČAN DAN I ČAS NJEGOVOG DRUGOG DOLASKA. To je tajna koju nije smio odati, ali imamo svjedočanstvo da On tu TAJNU ZNA NA NEBU, JER JE BOG. Dok sam proučavala o vremenu Isusovog prvog dolaska na zemlju, o vremenu Njegove službe na zemlji i vremenu Njegove smrti na zemlji, Bog mi je IZRIČITO NAGLASIO:“NE RAČUNAJ VIŠE!“ Od tada mi je jasno da jedino Bog zna i ima privilegiju znanja o Njegovom drugom dolasku, to znanje i privilegija nije dostupna ČOVJEKU. Mada mi je Bog dao Duha Svetog da me uvede u svu Istinu, tajnu o točnom danu i času Njegovog drugog dolaska nije mi htio otkriti. Zašto? ZA MOJE DOBRO! Čovjek sam, a ne Bog. Bog ne želi da njegova stvorenja postanu bogovi, jer to nije Njegov plan za čovjeka. Isus je lijepo rekao da ćemo po uskrsnuću biti poput anđela Božjih. To je još jedna potvrda ljudima da se ne zanose mišlju da će ikada postati bogovi, jer BOG JE JEDAN i tako će i ostati. Amen! ♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *