PREDESTINACIJA

PREDESTINACIJA

Gordana Mišić (komentira)
“Bog je prve ljude stvorio na svoju sliku, savršene i bezgrešne. “~ Ivan Lovrenčić

 

komentar Gordana Mišić:
Ma molim te lijepo, GDJE TAKO NEŠTO PIŠE?

U Postanku jasno piše da je Bog nakon svakog koraka izjavljivao:I bijaše “DOBRO”, a za čovjeka je rekao “BIJAŠE VEOMA DOBRO”, ali nigdje nije zapisao da bijaše SAVRŠENO!!! Čitaj, pa mi nađi ako piše!

Kažaš ovo bi bio točan prijevod:””Jer one koje unaprijed zna, njih je i predodredio …”~ Ivan Lovrenčić

 

Pa zar Bog nije SVEZNAJUĆI, zar postoji išta što Bog dragi unaprijed Ne zna? Ne postoji, bilo dobro ili zlo, Bog unaprijed ZNA SVE, jer:

 1. Korinćanima 11,12 Jer, ako žena bijaše izvedena iz čovjeka, čovjek je rođen od žene, a sve dolazi od Boga.
 2. Samuelova 16,14 Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati.
 3. Samuelova 16,15 Tada rekoše Šaulu sluge njegove: “Evo, zao duh Božji salijeće te.
 4. Samuelova 16,16 Zato neka naš gospodar zapovjedi, pa će sluge tvoje potražiti čovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Božji, neka onaj udara u harfu pa će ti biti bolje.
 5. Samuelova 16,23 I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega.
 6. Samuelova 18,10 Sutradan zao duh Božji napade Šaula, tako da je bjesnio po kući. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje.

 

Znači, Bog jeste LJUBAV, ali SVE DOLAZI OD BOGA, Čak i zao duh!

Znači li to da je Bog zao? NIPOŠTO! To samo znači da je Bog stvorio SLOBODNA BIĆA, a prva OPAČINA SE RODILA U LUCIFEROVOM SRCU, budući da je i sam Lucifer biće koje dolazi od Boga, jer ga je Bog stvorio, a Bog unaprijed zna sve, onda ga luciferova zloća nije iznenadila, zapazite na samom postanku ovo:

Postanak 3,22 Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!

 

Dakle, već na samom početku, Bog je predvidio zbivanja! Sve je znao i sve zna! Zna i to da je ponudio spasenje SVIM svojim stvorenjima, ali zna unaprijed i koje stvorenje ga neće prihvatiti, jer se opredijelilo svojim okorjelim, grešnim srcem za sotonu i njegov način raznišljanja. Bog je od iskona želio razlučiti dobro od zla i svemir očlistiti da u njemu zavlada samo i jedino DOBRO! Stoga vjerovati u predestinaciju, nije ništa drugo, nego odavanje Bogu slave što je unaprijed sve stvorio kako bi u svemiru zavladala čista LJUBAV bez zla! Zapamtimo da je sve od Boga, radi Boga i U BOGU! Kad Bog kaže da će zlo nestati, to znači da se nakon “očišćenja svemira”, više u njegovim bićima neće “rađati opačina”. Bog zna, tko će se kako ponašati kroz vječnost! Zna i kako bi se ponašali i sljedbenici sotonini, zato će ih i uništiti. To je znak Ljubavi i pravde, a nitko Mu neće moći predbaciti da nije svojim bićima pružio na zemlji slobodu u izboru (za dobro i život ili za zlo i smrt!!!) Trećeg nema. Bog je unaprijed navijestio ljudima da SVE STVARA NOVO, a da je ovo prethodno kako se misli, bilo “savršeno”, onda Novo ne bi ni bilo stvarano! Jasno?

Stoga se ne opredjeljujem za bilo koji nauk sem onoga danog ljudima kroz Božju Riječ, a djeca Božja će ga jedino moći ISPRAVNO shvatiti, dok će ostali lutati.

Zašto?

Evo odgovora:

 1. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 3. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 4. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju PORADI TOGA ŠTO NE PRIHVATIŠE LJUBAVI PREMA ISTINI DA BI SE SPASILI
 5. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži ( opp.(ZAPAZIMO DA TO ISTO DOLAZI OD BOGA, jer sve je od Boga s RAZLOGOM))
 6. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 7. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 8. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
 9. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
 10. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 11. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

 

P.S. Da Bog uistinu unaprijed poznaje SVOJE, to je jasno, da Bog daje slobodan izbor svojim bićima u određenom vremenu, to također stoji, ali NEMA NEPOZNANICA ZA BOGA SVEZNAJUĆEG.  J

“Razmotrimo tvrdnju da je Bog prije postanka svijeta i stvaranja ljudskog roda podijelio ljude u dvije skupine – odabrani (spašeni) i neodabrani (nespašeni). Znači li to onda da je u njihova srca ugradio svojevrsni stav, razmišljanja, riječi i odluke koje će ih usmjeravati prema Njemu ili dalje od Njega, ovisno u kojoj su predodređenoj skupini.

Zastupnici PO-a na ovom pitanju utihnu ili daju nesuvisle i kontradiktorne odgovore, teološki nedorečene i nedokazive.”~ Ivan Lovrenčić

 

Da se razmijemo, ne zastupam ničiju nauku, sem one zapisane u Bibliji i tumačene Duhom Svetom, dakle stari zavjet objašnjava novi i obrnuto.~ Gordana Mišić

 

“kad jaganci utihnu, kamenje progovara!”~ GOGA

 

Slažemo li se da je SVE OD BOGA, onda je jasno i to da je Bog naš stvoritelj i On je taj koji svojom slobodnom voljom ČINI “POSUDE” za namjenu koju ON ŽELI!

Evo čvrstog i DOREČENOG DOKAZA koji sazdrži u sebi i stari i novi zavjet:

 

Rimljanima 9,11 Pa kad još blizanci ne bijahu rođeni niti učiniše što dobro ili zlo – da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju:

Rimljanima 9,12 ne po djelima, nego po onome tko poziva – rečeno joj je: Stariji će služiti mlađemu,

Rimljanima 9,13 kako je pisano: Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu.

Rimljanima 9,14 Što ćemo dakle reći? Možda da u Boga ima nepravde? Nipošto!

Rimljanima 9,15 Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim.

Rimljanima 9,16 Nije dakle do onoga koji hoće ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje.

Rimljanima 9,17 Jer Pismo veli faraonu: Zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.

Rimljanima 9,18 Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.

Rimljanima 9,19 Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro?

Rimljanima 9,20 Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: “Što si me ovakvim načinio?

Rimljanima 9,21 Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu.

Rimljanima 9,22 A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast,

Rimljanima 9,23 da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu,

Rimljanima 9,24 na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

Rimljanima 9,25 Tako i u Hošeji veli: Ne-narod moj prozvat ću narodom mojim i Neljubljenu ljubljenom.

Rimljanima 9,26 Na mjestu gdje im je rečeno: Vi niste moj narod prozvat će se sinovi Boga živoga.

Rimljanima 9,27 Izaija pak proglasuje o Izraelu: Zaista, sinova će Izraelovih brojem biti kao pijeska morskog – Ostatak će se spasiti;

Rimljanima 9,28 jer riječ će ispuniti i uskoro izvršiti Gospodin na zemlji.

Rimljanima 9,29 Tako je Izaija i prorekao: Da nam Gospodin nad Vojskama ne ostavi sjeme, ko Sodoma bismo bili i Gomori nalik.

Rimljanima 9,30 Što ćemo dakle reći? Da pogani koji nisu tražili pravednosti stekoše pravednost, pravednost po vjeri.

Rimljanima 9,31 Izrael pak koji je tražio neki zakon pravednosti, nije do zakona dopro.

Rimljanima 9,32 Zašto? Jer nije tražio po vjeri, nego kao po djelima. Spotakoše se o kamen spoticanja,

Rimljanima 9,33 kao što je pisano: Evo postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu posrtanja. Ali tko u nj vjeruje, neće se postidjeti.

 

Zapazimo:

“zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu.”

 

Tko to ima pravo, sem našeg Stvoritelja? Tko Mu se USUĐUJE ODUZETI TO PRAVO, naglašavajući neku “ljudsku slobdnu volju” kao nešto IZNAD SVETE VOLJE BOŽJE? Tako nešto čine samo zabludjele ovce! J

napisala:  Gordana Mišić u Virovitici dana 19.04.2017., srijeda, oko 11:30h

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *