Arhiva oznaka: očitovanje Božje

U početku stvori Bog nebo i zemlju

Postanak 1,1   U početku stvori Bog nebo i zemlju.

U …. predstavlja neko mjesto (gdje?)

početku …. predstavlja neko vrijeme (kada?)

stvori …. predstavlja neku radnju ili zbivanje (predikat)

Bog …. predstavlja subject (Tko ili što?, imenica)

nebo …. predstavlja objekt radnje

I …. presdstavlja poveznicu ili veznik

zemlju …. predstavlja objekt radnje

 

Sad da vidimo šta nam je nepoznato u rečenici?

U početku ….. Tko ili što je taj početak prema Božjoj Riječi?

Bog nam daje odgovor da je ON taj POČETAK. Znači nije On stvorio neki početak, nego ON JEST TAJ POČETAK.

Ima puno stihova gdje Bog za sebe tvrdi:”JA SAM POČETAK ….”

Idemo dalje!

Uvrstimo u rečenicu ono što smo saznali iz Božje Riječi da je Božja tvrdnja, znači da je Istina.

Bog za sebe kaže da je početak.

Znači imamo: U početku (Bogu), stvori (tko) BOG (što) nebo (jel to sve ili ima još nešto?) I (što još) zemlju..

 

Da vidimo: U BOGU STVORI BOG NEBO I ZEMLJU.

Jel to neka besmislena rečenica ili ima smisao?

 

Da provjerimo!

 

Ivan 1,1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ.

 

Uvrstimo dosadašnju Istinu u ovu rečenicu:

U Bogu bijaše Riječ, I Riječ, bijaše u Boga, I Bog bijaše Riječ.

 

Ima li to smisla?

 

Rimljanima 11,36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

Jer SVE je OD BOGA I PO BOGU I ZA BOGA! BOGU SLAVA U VIJEKOVE! AMEN!

 

Sad vi provjeravjte Tko je u Bibliji POČETAK  I Tko je u Bibliji RIJEČ I Tko je u Bibliji STVORITELJ? Ako je to sve jedan Bog, onda će vam biti jasno kome se treba moliti, u kome se treba moliti I u čije ime se treba moliti???  J

Odgovor:

Ivan 4,24 „Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.”

Ivan 14, 13I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.«

Da vidimo: Bog je Duh kojemu se klanjamo u Duhu (u Bogu) i u Istini (Isus Krist je put, Istina i život).

Što god zamolimo u Isusovo ime, On će učiniti, da se proslavi Otac (Bog) u Sinu (Bogu).
Samo je važno da molimo u Isusovo ime i On će učiniti.

Ivan 14, 16I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Sin (Bog) će moliti Oca (Boga) i Otac (Bog) će nam dati drugog Branitelja, Duha Istine (Boga), da bude s nama zauvijek, kojega svijet ne može primiti, jer Ga ne vidi i ne poznaje. Mi Ga poznajemo jer kod nas ostaje i u nama je.

Ako je Duh Sveti samo neka „sila“ i „energija“, kako netko može POZNATI „silu“ ili „energiju“?
Ako je Duh Sveti taj Duh Istine, odnosno drugi Branitelj, znači li to da je Isus koji je bio prvi, isto samo neka „sila“ ili „energija“? Ako je Isus učenicima rekao da onaj tko je vidio Njega, vidio je i Oca, znači li to da je i drugi Branitelj kao i Sin i Otac? Ako je netko upoznao Oca i Sina, znači li to da poznaje i Duha Svetog? Ako Duh Sveti uvodi čovjeka u svu Istinu, znači li to da su Otac, Sin i Duh Sveti, tri osobe, a jedan BOG?! Može li to netko posvjedočiti?

Ivan 5,31         Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.

Ivan 5,32         Drugi je, koji svjedoči za mene, i znam, da je istinito svjedočanstvo, kojim svjedoči za mene.
Ivan 5,37         Tako Otac, koji me posla, sam posvjedoči za mene. Ali glasa njegova niti ste kad čuli, ni lica njegova nijeste vidjeli;
Ivan 8,14         Isus im reče: “Ako ja i svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam, odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate, odakle dolazim i kamo idem.

Ivan 8,18         Ja sam, koji svjedočim sam za sebe, i Otac, koji me posla, svjedoči za mene.”
Ivan 5,18         Zato su još više gledali židovi da ga ubiju, jer je ne samo prestupao subotu, nego je i Boga nazivao Ocem svojim i stim se gradio jednak Bogu.
Ivan 5,23         da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Ivan 5,39         Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,
Ivan 5,46         Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47         Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?
Ivan 1,32         Dalje je svjedočio Ivan, govoreći”Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.
Ivan 5,33         Vi poslaste k Ivanu, i on posvjedoči za istinu.
Ivan 15,26       A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.

Ivan 15,27       A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka samnom.
Djela apostolska 15,8  I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama.
Ivan 2,25         I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao, što je bilo u čovjeku.
Djela apostolska 20,23            Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči, da me u Jerusalemu čekaju okovi i nevolje.
Rimljanima 8,16          Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja.

Rimljanima 9,1            Istinu govorim u Kristu, ne lažem, savjest moja to mi svjedoči u Duhu Svetom:
Hebrejima 10, A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16»Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana«, Gospodin govori: »Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.«
18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Amen!