PLODOVI (rodovi) DUHA SVETOG!

Izaija 27,6       U budućim danima ukorijenit će se Jakov, procvjetat će i uzrasti Izraela i napunit će sav svijet plodovima.
Matej 7,16       Prepoznat ćete ih po njihovim plodovima. Bere li se grožđe na grmu trnovitom, ili smokve na češljugama?

Matej 7,17       Dakle, svako dobro drvo daje dobre plodove, ali bolesno drvo rađa opakim plodovima.
Matej 7,20   Tako dakle, po njihovim plodovima vi ćete ih prepoznati. (Lk 6.46; 13.27)

– Oni koji vrše ono što je Bogu po volji, oni imaju plodove Duha Svetog
– Neki misle da poznaju Boga, ali ne vrše ono što On od njih traži, takvi nemaju plodove Duha Svetog

Djela tjelesna!
Galaćanima 5, 19 Očita su djela tjelesna, a ova su: “preljubočinstvo, nečistoća, besramnost,
razuzdanost, 20 Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomor, srdžbe, spletke, razdori, sljedbe, 21 Zavisti, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i ovim slična, za koja vam unaprijed kažem, kao što sam i prije rekao, da oni, koji tako što čine, neće postići kraljevstva Božjega.”
Galaćanima 5, 18 Ako li vas duh vodi, nijeste pod zakonom.
14 Jer se sav zakon izvršuje u jednoj riječi: “Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!”

Plodovi Duha Svetog!
Galaćanima 5, 22 A plod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, 23 Krotkost, umjerenost; protiv ovakvih nema zakona. 24 A koji su Kristovi, raspeli su tijelo sa strastima i požudama. 25 Ako u duhu živimo, i hodajmo u duhu! 26 Ne tražimo tašte slave, tako da izazivamo jedan drugoga i zavidimo jedan drugome.

Matej 21,34     Kad se približi vrijeme plodovima, on posla svoje sluge za primiti plodove koji mu pripadaše.

2. Korinćanima 9,10   Onaj koji pribavlja sjeme sijaču, i kruh za hranu, opskrbit će također i vas sjemenom, umnožiti ga, dati da narastu plodovi vaše pravednosti.

Filipljanima 1,11         ispunjeni plodovima pravednosti koji nam dolaze po Isusu Kristu, u slavu u hvalu Bogu.

Amen!
♪♫♪♥♥♥ * ♪♫♪ D.M.+G.M.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *