Kraj rasula svetog naroda!

Božje otkrivenje!

26.04.2015, nedjelja, 17:32h, Virovitica (obrađeno i dopunjeno izdanje)

Od rodoslovlja do 1. i 2. Kristovog dolaska!

Pretpotopni svijet:

BOG 77

76 Adam – umro u 930. godini života
bio 130g kad mu se rodio Set
75 Set – umro u 912. godini života
bio 105g kad mu se rodio Enoš
74 Enoš – umro u 905. godini života
bio 90g kad mu se rodio Kenan (Kainam/Kainan)
73 Kenan – umro u 910. godini života
bio 70g kad mu se rodio Mahalalel
72 Mahalalel – umro u 895. godini života
bio 65g kad mu se rodio Jered (Jared)
71 Jered – umro u 962. godini života
bio 162g kad mu se rodio Henok
70 Henok – ŽIV UZNESEN u 365. godini života (7. koljeno od Adama)
     bio 65g kad mu se rodio Metušalah (Matuzal)
69 Metušalah – umro u 969. godini života (najstariji čovjek)
bio 187g kad mu se rodio Lamek
68 Lamek – umro u 777. godini života ( kad mu je bilo 61g, umro mu je praotac Adam)
bio 182g kad mu se rodio Noa (Adam nije dočekao Noino rođenje)
67 Noa – umro u 950. godini života, (imao 600 godina kad je nastupio potop)(10.koljeno)
bio 500g kad mu se rodio Šem (Sem)

66 Šem – umro u 600./602. godini života
bilo je 2 godine nakon potopa kad mu se rodio Arpaksad (Arfaksad)
65 Arpaksad – umro u 403. godini života
bio 35g kad mu se rodio Šelah (Salin)
? ovdje fali jedno koljeno koje je nabrojano u Isusovom rodoslovlju po imenu Kainan/Kainam?
64 Šelah – umro u 433. godini života
bio 30g kad mu se rodio Eber
63 Eber – umro u 464. godini života
bio 34g kad mu se rodio Peleg (Falek)
62 Peleg – umro u 239. godini života, (u njegovo vrijeme se žemlja razdijelila po kontinentima)
bio je 30g kad mu se rodio Reu (Ragau)
61 Reu – umro u 239. godini života
bio 32g kad mu se rodio Serug (Sarug)
60 Serug – umro u 230. godini života
bio 30g kad mu se rodio Nahor
59 Nahor – umro u 148. godini života
bio 29g kad mu se rodio Terah (Tara)
58 Terah – umro u 205. godini života
bio 70g kad mu se rodio Abram (Abraham)
57 Abraham – umro u 175. godini života, (Noa je umro kad je njemu bilo 60g)
bio 100g kad mu se rodio Izak , (Noa nije dočekao da vidi Izaka)
56 Izak – obećani sin (14. koljeno od Henoka)
55 Jakov (Izrael) – praotac 12 plemena Izraelskih
54 Juda – (iz njegovog plemena je potekao Isus)
53 Fares (Peres)
52 Esrom
51 Arnij
50 Admin
49 Aminadab
48 Naasan
47 Sali
46 Booz
45 Obed
44 Jesej
43 DAVID – (14. koljeno od Abrahama)
42 Natan
41 Matat
40 Mena
39 Melej
38 Elijakim
37 Jonam
36 Josip
35 Juda
34 Simeon
33 Levi
32 Matat
31 Jorim
30 Eliezer
29 Isus – (14. koljeno od Davida)
28 Hera
27 Elmadan
26 Kozam
25 Adij
24 Melkij
23 Nevij
22 Salatiel
21 Zorobabel
20 Reza
19 Joanan
18 Joda
17 Josek
16 Semej
15 Matatij – (14. koljeno od Isusa)
14 Maata
13 Nagaj
12 Heslij
11 Nahum
10 Amos
09 Matatij
08 Josip
07 Janej
06 Melkij
05 Levij
04 Matat
03 Helij
02 Josip
01 ISUS KRIST – (14. koljeno od Matatija)

Malo računanja:

5x14koljena = 70
4x14koljena = 56
56x30g (prosječne godine dobivanja potomaka) = 1680

1656g od postanka do potopa
390g od potopa do Izaka
1656g + 390g = 2046g
2046g (od postanka do Izaka) + 56 (koljena) x 30g (prosjek rađanja novih potomaka) = 3726
2046g + 1680g = 3726g
3726g (od postanka do 1. Kristovog dolaska(rođenja))

Sada smo u 2015.g+3726g = 5741.g (od postanaka do danas)

Danas je prema Židovskom računanju 5775. godina od postanka, jer računaju od 3760, na ovamo.

Ako je potop bio u ovom rasponu od 1651.g do 1656.g, onda iz toga slijedi >

Danijel je govorio o kraju rasula svetog naroda za jedno vrijeme i dva vremena i pola vremena, što bi to moglo značiti?

Odgovor:

jedno vrijeme = 1656g (od postanka do potopa)
dva vremena = 1656×2 = 3312g
pola vremena = 1656:2 = 828g
1656 + 3312 + 828 = 5796g (ukupno vrijeme kada je kraj rasulu svetog naroda)

od postanka do 1. Kristovog dolaska proteklo je 3726g
oduzmimo od ukupnog vremena kad aje kraj rasulu svetog naroda proteklo vrijeme od postanka do 1. Kristovog dolaska >

5796 – 3726 = 2070.g

od dobivenih godina oduzmimo 50 oprostnih godina, jer Bog je obećao da će skratiti te dane >

2070 – 50 = 2020.g (dobivamo godinu 2. Kristovog dolaska, jer to je vrijeme kada dolazi kraj rasulu svetog naroda)

Evo još jednog načina da to izračunamo koristeći Danijelovo proročanstvo o jednom vremenu, dva vremena i pola vremena >

1656g (potop) = 1 vrijeme
1656×2 = 3312 (2 vremena)
1656:2 = 828 (½ vremena)

3312 (dva vremena)- 828 (pola vremena) = 2484
2484 + 1656 (jedno vrijeme)  = 4140
4140:2 = 2070.g (Bog je skratio te dane za 50 oprostnih godina)

2070-50g(oprostne godine) = 2020.g (kraj rasula svetog naroda)

Prijelaz 2016./2017.g, ulaskom u 2017.g – „groza pustoši“
2016.g – „dokinuće svagdašnje žrtve“
2019.g – (treba izdržati dva i pol mjeseca)
U rujnu treba nastupiti 2020. godina i 2. DOLAZAK ISUSA KRISTA.

1260 dana = 42 mjeseca = 3 godine i 6 mjeseci (svjedočenje 2 svjedoka), (od 2013.g.)
1290 dana = 43 mjeseca = 3 godine i 7 mjeseci (od časa dokinuća svagdašnje žrtve do postavljanja „groze pustoši“)
1335 dana = 44 mjesaca = 3 godine, 8 mjeseci i 15 dana (treba izdržati 1332-1290 = 2 i pol mjeseca, zlo koje će doći pred 2. Kristov dolazak, blago onom tko to izdrži, jer će živ dočekati Krista)

Još ona nedoumica u rasponu od 7 godina oko potopa, za mene ima simboličko značenje, jer je moj drugi (tihi) svjedok mlađi od mene 7 godina.

1651×2 = 3302
1651:2 = 825,5
3302-825,5 = 2476,5
1651+2476,5 = 4127,5
4127,5:2 = 2063,75
2063,75-50 = 2013,75

2013g u 8. mjesecu sam promijenila prezime u Mišić i imala sam 47 godina
Do prijelaza 2016.g u 2017.g, trebam propovijedati Radosnu vijest.
2020.g, moj drugi (tihi) svjedok (D.M.), će biti 47 godina.
Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *