Arhiva oznaka: razlika između čovjeka i Isusa Krista

Razlika između “postati čovjekom” i “postati ljudima sličan“!

Postanak2,7
Tada načini Gospod Bog čovjeka (Adama)
od praha zemaljskoga i udahnu mu u lice duh života.
Tako postade čovjek živo biće.

Tako je „postao čovjek“, prvi Adam!

A Isus Krist BOG nije „postao čovjekom“, već …..!!!!
Filipljanima 2,6.-11.
On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik,

ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca.

1. Ivanova 4,9
U ovom se očitova ljubav Božja u nama:
Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.


Stari zavjet navješćuje:
Izaija 7,14        Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!

Novi zavjet POTVRĐUJE!
Matej 1,23        Evo, Djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog!


Luka 1,34.35.

Nato će Marija anđelu:
“Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?“
Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti.
 Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.“

Tko je dakle taj „Sin Božji“?

Ivan 1,32.-36.
I posvjedoči Ivan: “Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu.

Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: `Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim.`
I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji.

Sutradan opet stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika.

Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: “Evo Jaganjca Božjega!“

Djela apostolska 4,12   
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima
po kojemu se možemo spasiti.

U Virovitici napisala: Gordana Mišić, 25.12.2019., srijeda, oko 20h