Tko je jedan i jedini Bog?

“Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u

Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza

Njega.” (1.Korinćanima 8,6.)

 

Tu lijepo piše da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega.

 

“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.”

(Efescima 4,6.)

 

Tu piše da je Bog i Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama.

 

Djela apostolska 17, 24»Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima; 25i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve. 26Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova 27da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. 28U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: Njegov smo čak i rod!«

 

Tu piše da Bog stvori sve i da svima daje život , dah i- sve. Kaže da ne prebiva u rukotvorenim hramovima, nego da nije daleko ni od koga od nas i da u Njemu živimo. Pa o kome je tu riječ? Po kome se mi nanovorađamo?

 

Titu 3,5            on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom.

 

Utvrdili smo da je Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama. Utvrdili smo da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega i zatim smo utvrdili da se nanovorađamo i obnavljamo po Duhu Svetom.

 

Kad je tome tako, tko je onda naš Bog?

 

Možemo li bez Oca i Sina i Duha Svetoga postojati?

 

Pročitajte ponovo i zaključite sami. Sad kako je to troje jedan Bog, jer jasno u Pismu piše da je jedan Bog?!

 

Evo kako:

Efežanima1,

1. BOŽJI NAUM SPASENJA Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

4Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

5u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

6na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

7u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupâ

po bogatstvu njegove milosti.

8Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću

i razumijevanjem

9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

 

Onda ljudi, tko je taj jedan BOG?

Amen!

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *