Arhiva kategorije: 12 apostola

NE KASNI GOSPODIN!

Matej 24,20
Molite se,
da ne padne bijeg vaš
u zimu ili u subotu!
BOŽE EVO NAS!
Matej
24,3.-13.
Dok je zatim na Maslinskoj gori sjedio,
pristupiše k njemu učenici nasamo govoreći:
“Reci nam kada će to biti i koji će biti znak tvojega Dolaska i svršetka svijeta?
Isus im odgovori:
“Pazite da vas tko ne zavede!
Mnogi će doista doći u moje ime i govoriti:
`Ja sam Krist!`
I mnoge će zavesti.
“A čut ćete za ratove i za glasove o ratovima. Pazite,
ne uznemirujte se.
Doista treba da se to dogodi,
ali to još nije svršetak.
Narod će ustati protiv naroda
i kraljevstvo protiv kraljevstva;
bit će gladi
i potresa
po raznim mjestima.
Ali sve je to samo početak trudova.
“Tada će vas predavati na muke i ubijati vas.
I svi će vas narodi zamrziti zbog imena moga.
Mnogi će se tada sablazniti,
izdavat će jedni druge
i mrziti se među sobom.
Ustat će mnogi lažni proroci i mnoge zavesti.
Razmahat će se bezakonje
i ohladnjeti ljubav mnogih.
Ali tko ustraje do svršetka,
bit će spašen.
“I propovijedat će se ovo evanđelje Kraljevstva po svem svijetu za svjedočanstvo svim narodima. Tada će doći svršetak.
….
Matej
24,44.-51.
Zato i vi budite pripravni
jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.
“Tko li je onaj vjerni i razumni sluga
što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme?
Blago onome sluzi
kojega gospodar kada dođe
nađe da tako radi!
Zaista, kažem vam,
postavit će ga nad svim imanjem svojim.
“No rekne li taj zli sluga u srcu:
`Okasnit će gospodar moj`
pa stane tući sudrugove,
jesti i piti s pijanicama,
doći će gospodar toga sluge
u dan u koji mu se ne nada
i u čas u koji i ne sluti;
rasjeći će ga
i dodijeliti mu udes među licemjerima.
Ondje će biti plač i škrgut zubi.
LUKA
14,34
“Dobra je sol.
Ali ako i sol obljutavi,
čime će se ona začiniti?
LUKA
14,35
Nije prikladna ni za zemlju ni za gnojište.
Van se baca.
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,9
I doda: “Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MARKO
4,23
Ima li tko uši da čuje, neka čuje.
MARKO
7,16
Tko ima uši da čuje, neka čuje!
MATEJ
11,15
“Tko ima uši, neka čuje.
MATEJ
13,9
“Tko ima uši, neka čuje!
MATEJ
13,43
Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.
“Tko ima uši, neka čuje!
LUKA
8,8
Drugo napokon pade u dobru zemlju,
nikne i urodi stostrukim plodom.
” Rekavši to, povika:
“Tko ima uši da čuje, neka čuje!
HEBREJIMA
3,7
Zato, kao što govori Duh Sveti:
“Danas, ako glas njegov čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni,
kao u dan iskušenja u pustinji
HEBREJIMA
3,14
Doista, sudionici smo Kristovi postali
ako,
dakako,
ono prvo imanje stalnim sačuvamo
kad je rečeno:
Danas ako glas mu čujete,
ne budite srca tvrda kao u Pobuni!
Jer, koji su to čuli pa se pobunili?
Zar ne svi koji su pod Mojsijem izašli iz Egipta?
Koji li mu dodijavahu četrdeset godina?
Zar ne oni koji sagriješiše,
kojih mrtva tijela popadaše u pustinji?
Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
1.IVANOVA POSLANICA
2,1
Dječice moja,
ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo
kod Oca – Isusa Krista,
Pravednika.
1. IVANOVA
2,12
Pišem vama,
dječice,
jer su vam grijesi oprošteni
po njegovu imenu.
DJELA APOSTOLSKA
4,12
I nema ni u kome drugom spasenja.
Nema uistinu pod nebom drugoga imena
dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.
4,10.-11.
Neka bude znano svima vama
i svemu narodu Izraelovu:
po imenu Isusa Krista Nazarećanina,
kojega ste vi raspeli,
a kojega Bog uskrisi od mrtvih!
Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste,
ali koji postade kamen zaglavni.
1. IVANOVA POSLANICA
4,4.
Vi ste, dječice,
od Boga
i pobijedili ste ih
jer je moćniji Onaj koji je u vama
nego onaj koji je u svijetu.
1. IVANOVA POSLANICA
2,28
I sada, dječice,
ostanite u njemu
da budemo puni pouzdanja
kad se pojavi
te se ne postidimo pred njim
o njegovu dolasku.
AMEN!
napisala na facebook Gordana Mišić u Virovitici,
31.XII.2020. četvrtak, 03:17h
jutro je, a još je mrak!

Ženidba

https://docs.google.com/document/d/18wDMti3HSl2FLorSqCSaWm7kokMzPHEy3kCQLzT297Q/edit?usp=sharing 

Na linku je dokument, davno stvoren pod radnim naslovom “Božji prst”

Danas, 1. radni dan u tjednu, nedjelja, 04.10.2020. slijedi razrada dokumenta s linka;

Idemo u BIBLIJU

Stari zavjet:

Ezra 10,1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.
Ezra 10,2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: “Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.
Ezra 10,3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
Ezra 10,4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!

Novi zavjet: (apostol Pavle piše;….)

Korinćanima 7,1 Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotaći ženu.
1. Korinćanima 7,2 Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.
1. Korinćanima 7,3 Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.
1. Korinćanima 7,4 Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena.
1. Korinćanima 7,5 Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 7,6 Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed.
1. Korinćanima 7,7 A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.
1. Korinćanima 7,8 Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.
1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.
1. Korinćanima 7,10 A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja –
1. Korinćanima 7,11 ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri – i muž neka ne otpušta žene.
1. Korinćanima 7,12 Ostalima pak velim – ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta.
1. Korinćanima 7,13 I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.
1. Korinćanima 7,14 Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako – sveta su.
1. Korinćanima 7,15 Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.
1. Korinćanima 7,16 Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?
1. Korinćanima 7,17 U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako određujem po svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18 Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje.
1. Korinćanima 7,19 Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego – držanje Božjih zapovijedi.
1. Korinćanima 7,20 Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan.
1. Korinćanima 7,21 Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi.
1. Korinćanima 7,22 Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.
1. Korinćanima 7,23 Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.
1. Korinćanima 7,24 Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom.
1. Korinćanima 7,25 O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja.
1. Korinćanima 7,26 Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti.
1. Korinćanima 7,27 Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene.
1. Korinćanima 7,28 Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
1. Korinćanima 7,29 Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;
1. Korinćanima 7,30 i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
1. Korinćanima 7,31 i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korinćanima 7,32 A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33 A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,
1. Korinćanima 7,34 pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.
1. Korinćanima 7,35 Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,36 Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.
1. Korinćanima 7,37 Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu – čuvati svoju djevicu – dobro čini.
1. Korinćanima 7,38 Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini.
1. Korinćanima 7,39 Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.
1. Korinćanima 7,40 Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

 

Korišten je prijevod na HRVATSKI JEZIK, a dajem i brojeve stihova na ENGLESKOM PRIJEVODU:
Ezra 10, 1.-4. ( Ezra 10, 1. Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.
2. And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing.
3. Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of my lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.
4. Arise; for this matter belongeth unto thee: we also will be with thee: be of good courage, and do it.)

1. Korinćanima 7, 1.-40.
(1 Corinthians 7, 1 

1Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman.
2Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
3Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
4The wife hath not power of her own body, but the husband: and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
5Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.
6But I speak this by permission, and not of commandment.
7For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.
8I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I.
9But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn.
10And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:
11But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.
12But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away.
13And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.
14For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.

15But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.
16For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?
17But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches.
18Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised.

19Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
20Let every man abide in the same calling wherein he was called.
21Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather.
22For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord’s freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ’s servant.
23Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.
24Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

25Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.
26I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be.
27Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife.
28But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.
29But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;

30And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
31And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away.
32But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord:
33But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.

34There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
35And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.
36But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

37Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no 

necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.
38So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better.
39The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

40But she is happier if she so abide, after my judgment: and I think also that I have the Spirit of God. )

P.S. Tekst na ENGLESKOM kopiran s internetskih stranica prijevoda 


 

 

Apostoli

Isus Krist je odabrao i pozvao 12 učenika, od koji je jedan bio Juda, koji Ga je izdao i prodao.

Luka 6,13    Kad bi dan, dozva učenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima:

Matej 10,2 – 10,4 
A ovo su imena dvanaestorice apostola:
prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov;
i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov;
Filip i Bartolomej;
Toma i Matej carinik;
Jakov Alfejev i Tadej;
Šimun Kananaj
i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Nakon Kristove smrti na križu i uskrsnuća, učenici “bacaju kocke“, da izaberu novog, 12. og učenika.

Djela apostolska 1,26   
Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

Jer se Juda (kada je prodao i izdao Isusa), objesio o drvo:
(Matej 27,5      I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.)


U knjizi Otkrivenja piše:
Otkrivenje 21,14     
Gradske su zidine imale dvanaest temelja,
 a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Gordana Mišić:
Moje je pitanje:
“Kojih se to 12 apostolskih imena ima naći na “gradskim zidinama, nebeskog Jeruzalema”?”

Idemo u potragu u Bibliju:
2. Petrova 3,2       da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.

Judina 1,17 A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista.

Otkrivenje 2,2      Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.

Zanima me cijeli događaj nakon Kristove smrti i uskrsnuća, da utvrdim, koji su učenici bili od početka svjedoci Kristovom zemaljskom djelovanju?

Biblija:
Djela apostolska 1,13    I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev –
(ovdje je nabrojano opet onih 11 učenika, koji su bili s Kristom, kao Njegovi izabranici)

Djela apostolska 1,14    svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Djela apostolska 1,15    U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče:

Djela apostolska 1,16    “Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa.

Djela apostolska 1,17    A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.

Djela apostolska 1,18    On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba.

Djela apostolska 1,19    I svim je Jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest Predio smrti.

Djela apostolska 1,20   Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!

Djela apostolska 1,21    Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus –

Djela apostolska 1,22    počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.

Djela apostolska 1,23    I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju.

Djela apostolska 1,24    Onda se pomoliše: “Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao

Djela apostolska 1,25    da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.

Djela apostolska 1,26    Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

“Matija”, bi bilo dvanaesto ime za kojim tragam!
Ali, ako je tih 12 imena apostolskih upisano na “gradske zidine nebeskog Jeruzalema”,  znači li to da su ostali apostoli, koji se također pominju u Bibliji “LAŽNI”? Kako uopće prepoznati “lažne apostole”?

Biblija:
Mudre izreke 12,19         Istinita usta stoje dovijeka, a lažni jezik samo jedan čas.

Matej 7,15   Čuvajte se od lažnih proroka! Oni dolaze k vama u odijelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi.

Matej 24,24           Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike.


Marko 13,22          Jer će ustati lažni Kristovi i lažni proroci i činit će znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, i izabrane.

Mnogi spočitavaju apostolstvo Pavlu, (koji je pozvan u apostolsku službu),
ali evo nekoliko stihova, koji opovrgavaju takva razmišljanja:

2. Korinćanima 11,11     Zašto? Jer vas ne ljubim? Bog znade!

 1. Korinćanima 11,12 A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.
 2. Korinćanima 11,13 Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.
 3. Korinćanima 11,14 I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.
 4. Korinćanima 11,15 Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.

  Mudre izreke 12,17 Tko govori istinu, govori što je pouzdano; lažljiv svjedok donosi samo prijevaru.

  2. Korinćanima 3,1        Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
 5. Korinćanima 3,2 Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
 6. Korinćanima 3,3 Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
 7. Korinćanima 3,4 Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
 8. Korinćanima 3,5 Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
 9. Korinćanima 3,6 On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
 10. Korinćanima 3,7 Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
 11. Korinćanima 3,8 koliko li će slavnija biti služba Duha.
 12. Korinćanima 3,9 Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
 13. Korinćanima 3,10 I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
 14. Korinćanima 3,11 Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
 15. Korinćanima 3,12 Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,

2. Korinćanima 3,13      a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.

Apostol Pavle je predao svijetu, što je primio od Boga, znači, nije lažni apostol, ali već sam došla do svih 12 imena koja su upisana na “gradskim zidinama nebeskog Jeruzalema”, a Pavlova plaća je kod Boga osigurana.

Jasno je Tko ih je izabrao! Ne, ja, ne čovjek, već Otac nebeski!
Evo, ponavljam imena 12 apostola zapisanih na “gradske zidine nebeskog Jeruzalema”:

Petar i Ivan,
Jakov i Andrija,
Filip i Toma,
Bartolomej i Matej,
Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj,
Juda Jakovljev i Matija.

Hvala Bogu i Njegovoj pisanoj Riječi na odgovorima! Amen!

U Virovitici, 12.01.2018., petak, 05:25h                               napisala: Gordana Mišić