Apostoli

Isus Krist je odabrao i pozvao 12 učenika, od koji je jedan bio Juda, koji Ga je izdao i prodao.

Luka 6,13    Kad bi dan, dozva učenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima:

Matej 10,2 – 10,4 
A ovo su imena dvanaestorice apostola:
prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov;
i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov;
Filip i Bartolomej;
Toma i Matej carinik;
Jakov Alfejev i Tadej;
Šimun Kananaj
i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Nakon Kristove smrti na križu i uskrsnuća, učenici “bacaju kocke“, da izaberu novog, 12. og učenika.

Djela apostolska 1,26   
Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

Jer se Juda (kada je prodao i izdao Isusa), objesio o drvo:
(Matej 27,5      I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.)


U knjizi Otkrivenja piše:
Otkrivenje 21,14     
Gradske su zidine imale dvanaest temelja,
 a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Gordana Mišić:
Moje je pitanje:
“Kojih se to 12 apostolskih imena ima naći na “gradskim zidinama, nebeskog Jeruzalema”?”

Idemo u potragu u Bibliju:
2. Petrova 3,2       da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.

Judina 1,17 A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista.

Otkrivenje 2,2      Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.

Zanima me cijeli događaj nakon Kristove smrti i uskrsnuća, da utvrdim, koji su učenici bili od početka svjedoci Kristovom zemaljskom djelovanju?

Biblija:
Djela apostolska 1,13    I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev –
(ovdje je nabrojano opet onih 11 učenika, koji su bili s Kristom, kao Njegovi izabranici)

Djela apostolska 1,14    svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Djela apostolska 1,15    U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče:

Djela apostolska 1,16    “Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa.

Djela apostolska 1,17    A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.

Djela apostolska 1,18    On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba.

Djela apostolska 1,19    I svim je Jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest Predio smrti.

Djela apostolska 1,20   Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!

Djela apostolska 1,21    Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus –

Djela apostolska 1,22    počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.

Djela apostolska 1,23    I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju.

Djela apostolska 1,24    Onda se pomoliše: “Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao

Djela apostolska 1,25    da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.

Djela apostolska 1,26    Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

“Matija”, bi bilo dvanaesto ime za kojim tragam!
Ali, ako je tih 12 imena apostolskih upisano na “gradske zidine nebeskog Jeruzalema”,  znači li to da su ostali apostoli, koji se također pominju u Bibliji “LAŽNI”? Kako uopće prepoznati “lažne apostole”?

Biblija:
Mudre izreke 12,19         Istinita usta stoje dovijeka, a lažni jezik samo jedan čas.

Matej 7,15   Čuvajte se od lažnih proroka! Oni dolaze k vama u odijelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi.

Matej 24,24           Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike.


Marko 13,22          Jer će ustati lažni Kristovi i lažni proroci i činit će znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, i izabrane.

Mnogi spočitavaju apostolstvo Pavlu, (koji je pozvan u apostolsku službu),
ali evo nekoliko stihova, koji opovrgavaju takva razmišljanja:

2. Korinćanima 11,11     Zašto? Jer vas ne ljubim? Bog znade!

 1. Korinćanima 11,12 A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.
 2. Korinćanima 11,13 Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.
 3. Korinćanima 11,14 I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.
 4. Korinćanima 11,15 Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.

  Mudre izreke 12,17 Tko govori istinu, govori što je pouzdano; lažljiv svjedok donosi samo prijevaru.

  2. Korinćanima 3,1        Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
 5. Korinćanima 3,2 Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
 6. Korinćanima 3,3 Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
 7. Korinćanima 3,4 Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
 8. Korinćanima 3,5 Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
 9. Korinćanima 3,6 On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
 10. Korinćanima 3,7 Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
 11. Korinćanima 3,8 koliko li će slavnija biti služba Duha.
 12. Korinćanima 3,9 Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
 13. Korinćanima 3,10 I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
 14. Korinćanima 3,11 Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
 15. Korinćanima 3,12 Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,

2. Korinćanima 3,13      a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.

Apostol Pavle je predao svijetu, što je primio od Boga, znači, nije lažni apostol, ali već sam došla do svih 12 imena koja su upisana na “gradskim zidinama nebeskog Jeruzalema”, a Pavlova plaća je kod Boga osigurana.

Jasno je Tko ih je izabrao! Ne, ja, ne čovjek, već Otac nebeski!
Evo, ponavljam imena 12 apostola zapisanih na “gradske zidine nebeskog Jeruzalema”:

Petar i Ivan,
Jakov i Andrija,
Filip i Toma,
Bartolomej i Matej,
Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj,
Juda Jakovljev i Matija.

Hvala Bogu i Njegovoj pisanoj Riječi na odgovorima! Amen!

U Virovitici, 12.01.2018., petak, 05:25h                               napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *