Naša “borba” i ohrabrenje!

Naša borba nije protiv krvi i mesa, već: 

Efežanima 6,12
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa,
nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti,
protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta,
protiv zlih duhova po nebesima.


A gdje se skrivaju ti “zli duhovi”?

Otkrivenje 18,2 On povika iza glasa: “Pade, pade Babilon veliki – Bludnica – i postade prebivalištem zloduha, nastambom svih duhova nečistih, nastambom svih ptica nečistih mrskih…

Što je danas Babilon i tko je “Bludnica”?

Marko 11,17 On ih potsjeti na ono: “Ne stoji li pisano: “Kuća moja ima biti kuća molitve za sve narode? A vi načiniste od nje špilju razbojničku.”

Otkrivenje 17,1 I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: “Dođi pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,
Otkrivenje 17,2 s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina.
Otkrivenje 17,3 I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,4 Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina.
Otkrivenje 17,5 Na čelo joj napisano ime – tajna: “Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih.
Otkrivenje 17,6 I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih.
Otkrivenje 17,7 Nato će mi anđeo: “Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,8 “Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit će se pozemljari – oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života – kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu.
Otkrivenje 17,9 Tu se hoće mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva:
Otkrivenje 17,10 pet ih već pade, jedan jest, a jedan još ne dođe: kada dođe, ostati mu je zamalo.
Otkrivenje 17,11 I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast.
Otkrivenje 17,12 Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će – samo za jedan sat – primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.
Otkrivenje 17,13 Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri.
Otkrivenje 17,14 Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac – i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici – jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.
Otkrivenje 17,15 I reče mi anđeo: “Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.
Otkrivenje 17,16 I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer – oni će zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.
Otkrivenje 17,17 Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje.
Otkrivenje 17,18 Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.

Onda? 
Da li vam se “oči otvaraju”, da li vam se “uši otvaraju”,
da li gledate, čitate, a ne vidite ili prepoznajete NEKOGA?

Otkrivenje 18,4 Začujem i drugi glas s neba: “Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedničari grijeha njezinih!

Evo i Božjeg OHRABRENJA!

2. Solunjanima 2,3 – 2,17

Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.

Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

U Virovitici, 12.01.2018., petak, 17:20h                      napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *