Arhiva kategorije: Ženidba

Ženidba

https://docs.google.com/document/d/18wDMti3HSl2FLorSqCSaWm7kokMzPHEy3kCQLzT297Q/edit?usp=sharing 

Na linku je dokument, davno stvoren pod radnim naslovom “Božji prst”

Danas, 1. radni dan u tjednu, nedjelja, 04.10.2020. slijedi razrada dokumenta s linka;

Idemo u BIBLIJU

Stari zavjet:

Ezra 10,1 Dok je Ezra molio i priznavao grijehe, plačući i ležeći pred Domom Božjim, skupilo se oko njega mnoštvo Izraelaca, ljudi, žena i djece: i taj je narod gorko plakao.
Ezra 10,2 Tada Šekanija, sin Jehielov, jedan od sinova Elamovih, uzimajući riječ reče Ezri: “Mi smo izdali Boga svoga ženeći se tuđinkama iz naroda zemlje. Ali još ima nade Izraelu.
Ezra 10,3 Obnovimo sada Savez s Bogom svojim: obećajmo da ćemo, prema savjetu moga gospodara i onih koji osjećaju strahopočitanje prema zapovijedi Boga našega, otpustiti svoje žene tuđinke i djecu koju su rodile. Učinimo dakle po Zakonu!
Ezra 10,4 Ustani, jer to je tvoja dužnost, a mi ćemo biti uza te. Budi hrabar i na djelo!

Novi zavjet: (apostol Pavle piše;….)

Korinćanima 7,1 Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je čovjeku ne dotaći ženu.
1. Korinćanima 7,2 Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.
1. Korinćanima 7,3 Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.
1. Korinćanima 7,4 Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena.
1. Korinćanima 7,5 Ne uskraćujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.
1. Korinćanima 7,6 Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed.
1. Korinćanima 7,7 A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.
1. Korinćanima 7,8 Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.
1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.
1. Korinćanima 7,10 A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja –
1. Korinćanima 7,11 ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri – i muž neka ne otpušta žene.
1. Korinćanima 7,12 Ostalima pak velim – ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta.
1. Korinćanima 7,13 I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.
1. Korinćanima 7,14 Ta muž nevjernik posvećen je ženom i žena nevjernica posvećena je bratom. Inače bi djeca vaša bila nečista, a ovako – sveta su.
1. Korinćanima 7,15 Ako li se nevjernik hoće rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.
1. Korinćanima 7,16 Jer što znaš, ženo, hoćeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoćeš li spasiti ženu?
1. Korinćanima 7,17 U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako određujem po svim crkvama.
1. Korinćanima 7,18 Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje.
1. Korinćanima 7,19 Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego – držanje Božjih zapovijedi.
1. Korinćanima 7,20 Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan.
1. Korinćanima 7,21 Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi.
1. Korinćanima 7,22 Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.
1. Korinćanima 7,23 Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.
1. Korinćanima 7,24 Svatko u čemu je pozvan, braćo, u tome neka i ostane pred Bogom.
1. Korinćanima 7,25 O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja.
1. Korinćanima 7,26 Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti.
1. Korinćanima 7,27 Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene.
1. Korinćanima 7,28 Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
1. Korinćanima 7,29 Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;
1. Korinćanima 7,30 i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
1. Korinćanima 7,31 i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
1. Korinćanima 7,32 A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,33 A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,
1. Korinćanima 7,34 pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.
1. Korinćanima 7,35 Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.
1. Korinćanima 7,36 Misli li tko da je nepriličan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka čini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.
1. Korinćanima 7,37 Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluči u svom srcu – čuvati svoju djevicu – dobro čini.
1. Korinćanima 7,38 Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro čini, a tko se ne oženi, bolje čini.
1. Korinćanima 7,39 Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoće, samo u Gospodinu.
1. Korinćanima 7,40 Bit će ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

 

Korišten je prijevod na HRVATSKI JEZIK, a dajem i brojeve stihova na ENGLESKOM PRIJEVODU:
Ezra 10, 1.-4. ( Ezra 10, 1. Now when Ezra had prayed, and when he had confessed, weeping and casting himself down before the house of God, there assembled unto him out of Israel a very great congregation of men and women and children: for the people wept very sore.
2. And Shechaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered and said unto Ezra, We have trespassed against our God, and have taken strange wives of the people of the land: yet now there is hope in Israel concerning this thing.
3. Now therefore let us make a covenant with our God to put away all the wives, and such as are born of them, according to the counsel of my lord, and of those that tremble at the commandment of our God; and let it be done according to the law.
4. Arise; for this matter belongeth unto thee: we also will be with thee: be of good courage, and do it.)

1. Korinćanima 7, 1.-40.
(1 Corinthians 7, 1 

1Now concerning the things whereof ye wrote unto me: It is good for a man not to touch a woman.
2Nevertheless, to avoid fornication, let every man have his own wife, and let every woman have her own husband.
3Let the husband render unto the wife due benevolence: and likewise also the wife unto the husband.
4The wife hath not power of her own body, but the husband: and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife.
5Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer; and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency.
6But I speak this by permission, and not of commandment.
7For I would that all men were even as I myself. But every man hath his proper gift of God, one after this manner, and another after that.
8I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I.
9But if they cannot contain, let them marry: for it is better to marry than to burn.
10And unto the married I command, yet not I, but the Lord, Let not the wife depart from her husband:
11But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband: and let not the husband put away his wife.
12But to the rest speak I, not the Lord: If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away.
13And the woman which hath an husband that believeth not, and if he be pleased to dwell with her, let her not leave him.
14For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband: else were your children unclean; but now are they holy.

15But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage in such cases: but God hath called us to peace.
16For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife?
17But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches.
18Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised.

19Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God.
20Let every man abide in the same calling wherein he was called.
21Art thou called being a servant? care not for it: but if thou mayest be made free, use it rather.
22For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord’s freeman: likewise also he that is called, being free, is Christ’s servant.
23Ye are bought with a price; be not ye the servants of men.
24Brethren, let every man, wherein he is called, therein abide with God.

25Now concerning virgins I have no commandment of the Lord: yet I give my judgment, as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful.
26I suppose therefore that this is good for the present distress, I say, that it is good for a man so to be.
27Art thou bound unto a wife? seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? seek not a wife.
28But and if thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless such shall have trouble in the flesh: but I spare you.
29But this I say, brethren, the time is short: it remaineth, that both they that have wives be as though they had none;

30And they that weep, as though they wept not; and they that rejoice, as though they rejoiced not; and they that buy, as though they possessed not;
31And they that use this world, as not abusing it: for the fashion of this world passeth away.
32But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord:
33But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife.

34There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy both in body and in spirit: but she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
35And this I speak for your own profit; not that I may cast a snare upon you, but for that which is comely, and that ye may attend upon the Lord without distraction.
36But if any man think that he behaveth himself uncomely toward his virgin, if she pass the flower of her age, and need so require, let him do what he will, he sinneth not: let them marry.

37Nevertheless he that standeth stedfast in his heart, having no 

necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well.
38So then he that giveth her in marriage doeth well; but he that giveth her not in marriage doeth better.
39The wife is bound by the law as long as her husband liveth; but if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will; only in the Lord.

40But she is happier if she so abide, after my judgment: and I think also that I have the Spirit of God. )

P.S. Tekst na ENGLESKOM kopiran s internetskih stranica prijevoda 


 

 

Dozvoljava li Bog sklapanje braka između osoba različite vjere?

Što Pismo o tome naučava?

Prvo se zapitajmo što podrazumijevamo pod pojmom “različite vjere”?

Mislimo li na biblijsku definiciju pojma “vjera” ili na uvriježeno mišljenje da su danas vjere ono što ispovijedaju određene crkvene institucije, poput vjernika npr. crkve Katolika, Pravoslavaca, Evangelista, Islamista, Židova, … itd.?!!

Bog je jasno rekao što On smatra pravom vjerom i objasnio nam je što je bila vjera Isusova.
Ne misli se da je po prirodnom rođenju rođen u obitelji Židova, već po rođenju Duhom Svetim.

Bog je jasno naglasio da u Njegovo kraljevstvo mogu ući samo NANOVOROĐENE osobe.
To treba shvatiti, pa će biti jasnije, što Bog odobrava, a što nam ne savjetuje ili savjetuje da činimo?!
Bog nikoga ne primorava ni našto, On nam savjetuje, On nam je dao ZAPOVIJEDI kao orjentir, što je za Njega grijeh, pa svatko od nas može vidjeti, gdje je u odnosu prema Bogu?!

Mnogo je stihova koji razlučuju Božju djecu, od stvorenja čiji je otac sotona (otac laži).

Tko god ustraje na laži i gradi vjerovanje na laži, a ne na Istini, taj nema pravi Put koji vodi u Život vječni.
Znači, tko nema Isusa Krista, taj “kuću” ne gradi na “stijeni”, već je gradi “na pijesku”,
a takva “kuća” neće moći opstati za vječnost, sve i da se održi na Zemlji.

Osoba koja želi živjeti na Božju slavu, neće birati za bračnog druga osobu, koja tako nešto ne želi ili se tome suprotstavlja. To je suština! Tko ne mari za Boga, već je vođen vlastitim interesima  ili požudom tijela, taj neće gledati ni da li osoba s kojom će živjeti, mari za Boga. Isto tako čine i licemjerne osobe, koje jedno misle, drugo ispovijedaju, a treće čine. Stoga je jasno da brak između osoba različite “vjere”, Bog NE ODOBRAVA, mada pušta ljude da čine po slobonom izboru.
Zapazite, da je SVE DOZVOLJENO, ali NIJE SVE NA IZGRADNJU!

Slijede stihovi koji su potvrda gore rečenog:

Ezra 9,10     Ali sada, što možemo reći, Bože moj, kad smo poslije svega toga odnemarili zapovijedi tvoje

Ezra 9,11     koje si zapovjedio preko svojih slugu proroka ovim riječima: `Zemlja u koju ulazite da je zaposjednete nečista je zemlja od nečistoće naroda zemlje, od gnusoba njihovih kojima su se napunili od jednoga kraja do drugoga.

Ezra 9,12     Stoga ne dajite kćeri svojih za njihove sinove i ne uzimajte njihovih kćeri za svoje sinove, ne želite nikakav njihov mir i sreću njihovu, da biste postali snažni i jeli najbolje plodove zemlje i ostavili je zauvijek u nasljedstvo sinovima svojim.`

Nehemija 13,26    Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuđinke navele na grijeh!

Nehemija 13,27    Treba li slušati kako i vi činite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeći se tuđinkama?
2. Korinćanima 6,14      Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15      Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?

1. Timoteju 5,8     Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.

Dođe li ipak do braka između dvije različite vjere, tj. “vjernika” i “nevjenika”, onda osoba koja je “vjerna” neka ustraje u dobroj “vjeri” i neka ne ostavlja bračnog druga, ako ovaj želi ostati u braku.
Primjer: 1. Korinćanima 7,13     I žena, koja ima muža nevjernika, i on pristane da živi s njom, neka muža ne otpušta!

Marko 10,2            A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: “Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?

Marko 10,3            On im odgovori: “Što vam zapovjedi Mojsije?

Marko 10,4            Oni rekoše: “Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.

Marko 10,5            A Isus će im: “Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.

Marko 10,6            Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.

Marko 10,7 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu;

Marko 10,8            i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.

Marko 10,9            Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Marko 10,11           I reče im: “Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub.

Marko 10,12          I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.

Matej 5,32  A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju – osim zbog preljube – ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu.

Matej 19,9  Ali vam ja kažem: “Tko pusti svoju ženu – osim zbog preljube – i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu.”

1. Korinćanima 6,18      Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega.
Matej 5,28  A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.
Matej 15,19            Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, krađa, lažno svjedočanstvo, hula na Boga.  

Matej 19,10            Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

 1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  Matej 19,12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

  AMEN!

  U Virovitici, dana, 22.04.2017., subota, oko 16h                              napisala: Gordana Mišić

  Hebrejima 13,4   

  Ženidbu neka drže svi u časti,
  i postelja ženidbena neka bude čista,
  jer bludnicima i preljubočincima  
  sudit će Bog.