Arhiva oznaka: vjere

Dozvoljava li Bog sklapanje braka između osoba različite vjere?

Što Pismo o tome naučava?

Prvo se zapitajmo što podrazumijevamo pod pojmom “različite vjere”?

Mislimo li na biblijsku definiciju pojma “vjera” ili na uvriježeno mišljenje da su danas vjere ono što ispovijedaju određene crkvene institucije, poput vjernika npr. crkve Katolika, Pravoslavaca, Evangelista, Islamista, Židova, … itd.?!!

Bog je jasno rekao što On smatra pravom vjerom i objasnio nam je što je bila vjera Isusova.
Ne misli se da je po prirodnom rođenju rođen u obitelji Židova, već po rođenju Duhom Svetim.

Bog je jasno naglasio da u Njegovo kraljevstvo mogu ući samo NANOVOROĐENE osobe.
To treba shvatiti, pa će biti jasnije, što Bog odobrava, a što nam ne savjetuje ili savjetuje da činimo?!
Bog nikoga ne primorava ni našto, On nam savjetuje, On nam je dao ZAPOVIJEDI kao orjentir, što je za Njega grijeh, pa svatko od nas može vidjeti, gdje je u odnosu prema Bogu?!

Mnogo je stihova koji razlučuju Božju djecu, od stvorenja čiji je otac sotona (otac laži).

Tko god ustraje na laži i gradi vjerovanje na laži, a ne na Istini, taj nema pravi Put koji vodi u Život vječni.
Znači, tko nema Isusa Krista, taj “kuću” ne gradi na “stijeni”, već je gradi “na pijesku”,
a takva “kuća” neće moći opstati za vječnost, sve i da se održi na Zemlji.

Osoba koja želi živjeti na Božju slavu, neće birati za bračnog druga osobu, koja tako nešto ne želi ili se tome suprotstavlja. To je suština! Tko ne mari za Boga, već je vođen vlastitim interesima  ili požudom tijela, taj neće gledati ni da li osoba s kojom će živjeti, mari za Boga. Isto tako čine i licemjerne osobe, koje jedno misle, drugo ispovijedaju, a treće čine. Stoga je jasno da brak između osoba različite “vjere”, Bog NE ODOBRAVA, mada pušta ljude da čine po slobonom izboru.
Zapazite, da je SVE DOZVOLJENO, ali NIJE SVE NA IZGRADNJU!

Slijede stihovi koji su potvrda gore rečenog:

Ezra 9,10     Ali sada, što možemo reći, Bože moj, kad smo poslije svega toga odnemarili zapovijedi tvoje

Ezra 9,11     koje si zapovjedio preko svojih slugu proroka ovim riječima: `Zemlja u koju ulazite da je zaposjednete nečista je zemlja od nečistoće naroda zemlje, od gnusoba njihovih kojima su se napunili od jednoga kraja do drugoga.

Ezra 9,12     Stoga ne dajite kćeri svojih za njihove sinove i ne uzimajte njihovih kćeri za svoje sinove, ne želite nikakav njihov mir i sreću njihovu, da biste postali snažni i jeli najbolje plodove zemlje i ostavili je zauvijek u nasljedstvo sinovima svojim.`

Nehemija 13,26    Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuđinke navele na grijeh!

Nehemija 13,27    Treba li slušati kako i vi činite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeći se tuđinkama?
2. Korinćanima 6,14      Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15      Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?

1. Timoteju 5,8     Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.

Dođe li ipak do braka između dvije različite vjere, tj. “vjernika” i “nevjenika”, onda osoba koja je “vjerna” neka ustraje u dobroj “vjeri” i neka ne ostavlja bračnog druga, ako ovaj želi ostati u braku.
Primjer: 1. Korinćanima 7,13     I žena, koja ima muža nevjernika, i on pristane da živi s njom, neka muža ne otpušta!

Marko 10,2            A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: “Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?

Marko 10,3            On im odgovori: “Što vam zapovjedi Mojsije?

Marko 10,4            Oni rekoše: “Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.

Marko 10,5            A Isus će im: “Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.

Marko 10,6            Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.

Marko 10,7 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu;

Marko 10,8            i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.

Marko 10,9            Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Marko 10,11           I reče im: “Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub.

Marko 10,12          I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.

Matej 5,32  A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju – osim zbog preljube – ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu.

Matej 19,9  Ali vam ja kažem: “Tko pusti svoju ženu – osim zbog preljube – i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu.”

1. Korinćanima 6,18      Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega.
Matej 5,28  A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.
Matej 15,19            Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, krađa, lažno svjedočanstvo, hula na Boga.  

Matej 19,10            Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

 1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  Matej 19,12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

  AMEN!

  U Virovitici, dana, 22.04.2017., subota, oko 16h                              napisala: Gordana Mišić

  Hebrejima 13,4   

  Ženidbu neka drže svi u časti,
  i postelja ženidbena neka bude čista,
  jer bludnicima i preljubočincima  
  sudit će Bog.