Pavlov test s psima i zvoncem

Pavlov test s psima i zvoncem, je danas primjenjiv od strane vaših pat’s-ova, spram vas koji postajete njihovi robovi,
a Bog je jasno rekao:

Postanak 2,18 Tada reče Gospod Bog: “Nije dobro čovjeku, da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje.”

Postanak 2,19 I dovede Gospod Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, što ih bio načinio od zemlje, pred Adama, da vidi, kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati.

Postanak 2,20 Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.

Postanak 2,21 Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom.

Postanak 2,22 Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.

Postanak 2,23 Tada Adam reče: “Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka.”

Postanak 2,24 Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.

Postanak 2,25 Oboje, Adam i žena njegova, bili su goli, pa ipak se nijesu stidjeli jedan od drugoga.

P.S. Tko shvatio, shvatio!

Volim Boga, ljude, a životinjama je sam Stvoritelj odredio mjesto i čovjekov odnos spram njih:
Postanak 2,15           Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
Postanak 2,20          Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.
Postanak 1,26           I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *