Kakava je korist Davidova silaska u grob?

Psalam 30,1  Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov.

Psalam 30,2  Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

Psalam 30,3  Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;

Psalam 30,4  Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.

Psalam 30,5  Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!

Psalam 30,6  Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.

Psalam 30,7  U svojoj sreći rekoh: “Neću se pokolebati nikada!

Psalam 30,8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.

Psalam 30,9  Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:

Psalam 30,10            “Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?

Psalam 30,11            Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!

Psalam 30,12            Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.

Psalam 30,13            Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!
AMEN!

‘Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem?’

Nebo će i zemlja proći, a Riječ Božja ostaje:

Luka 19,40 On im reče: “Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati.”

Matej 22,32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!

Propovjednik 9,10 I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.

Isaija 50,4 Gospod Gospod dade mi jezik učen da umijem progovoriti zgodnu riječ umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *