Dokle mislimo, svjesno griješiti?

„Otac Tadej je dodavao:

“Svi su prizvani na svetost. Svaka duša je rođena sveta. I veliki i mali, svi trebaju biti sveti. Jer je život Božanska energija, koja potječe od Boga, Izvora života, i odatle je svi dobivaju. Ta energija je stalno s nama.”

Zato, večeras kada krenete na spavanje obratite se Bogu samo ovim riječima: “Gospodine, pomiluj me.”

Ako vam ovo uđe u naviku svaki dan, vidjet ćete kako se istinski mir i radost uvlače u vašu dušu.“
~ iz članka s interneta na facebook stranici Novi Početak

 

Otac Tadej kaže:“Svaka duša je rođena sveta.“

 

A Božja Riječ, kaže sasvim suprotno!!!

 

BIBLIJA:

Psalam 51,7    

Evo, grešan sam već rođen, u grijehu me zače majka moja.

 

Moj komentar:

„Molitvom:“Gospodine, pomiluj me!“,

iz noći u noć, što mi, u biti, tražimo od Boga?

Ako nas svaku noć Gospod treba “pomilovat”;

dokle mislimo svjesno griješiti?

Bog je jasan: “IDI I OD SADA VIŠE NEMOJ GRIJEŠITI!!!!”

A Mi, svako veče, kao Švabo „Tra la la“,
istu, naviknutu rečenicu i dosađujemo Bogu živom.

Kako je jasna Božja Riječ i Njegova volja za stvorenja na zemlji! 

Pogledajmo!

 1. Ivanova 4,7
  Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga;
  i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.
 2. Ivanova 5,18
  Znamo, da ni jedan, koji je rođen od Boga, ne griješi;
  nego koji je rođen od Boga, čuva se, i zli ga se ne dotiče.
 3. Ivanova 3,4
  Svaki, koji čini grijeh, čini i bezakonje, jer je grijeh bezakonje.

Ivan 14,15       
“Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.”

Hebrejima 10,38    
A pravednik će moj od vjere živjeti,
ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj.

Što je bilo s preljubnicom, koju su htjeli kamenovati?
O da, nije osuđena, pomilovana je, ali…..

Ivan 8,11   
Ona reče: “Nitko, Gospodine.”

Reče joj Isus: “Ni ja te ne osuđujem.

Idi i odsada više nemoj griješiti.“
“IDI I OD SADA VIŠE NEMOJ GRIJEŠITI!!!!”

Kakva “pomilovanja” očekujemo iz noći u noć,
ako Boga ne poslušamo i ne prestanemo griješiti?

 1. Korinćanima 13,11
  Uostalom, braćo, radujte se,
  budite savršeni, tješite jedni druge, jednako mislite,
  živite u miru, i Bog ljubavi i mira bit će s vama.

Što je Božja volja za nas?

Izaija 58,6

Nije li ovo post, što ga volim:

da razvežeš sveze nepravedne,

da razdriješiš remene ropstva,

da pustiš na slobodu zarobljenike

i izlomiš svaki jaram?

Izaija 58,7      

Nije li u tom,

da prelamaš kruh svoj gladnome

i primaš u kuću svoju bijedne beskućnike?

Kad vidiš koga napola gola,

imaš ga zaodjeti

i ne ukloniti se svojemu rodu po krvi.

Izaija 58,8      

Tada zasja svjetlo tvoje kao zora,

zdravlje tvoje brzo procvate,

opravdanje tvoje ide pred tobom,

sjaj Gospodnji zapleće je tvoje.

Izaija 58,9      

Ako tada zovneš,

daje ti odgovor Gospod.

Ako vikneš za pomoć,

on će reći: ‘Evo me’.

Ako izbaciš iz svoje sredine jaram,

pružanje prsta i prijevarno govorenje

Izaija 58,10    

l gladnome ponudiš,

što rado imaš,

i nasitiš nevoljnika,

onda zasja svjetlo tvoje u tami,

i mrak će tvoj biti jasan kao podne.

 

Izaija 58,13

„Ako nogu svoju u subotu ustaviš,

tako da na sveti dan moj ne obavljaš svojih poslova

i subotu prozoveš milinom,

a sveti dan Gospodnji poštovanja dostojnim

i s tim ga slaviš,

da na njemu ne činiš svojih putova

i ne obavljaš svojih poslova i ne govoriš za svoje stvari:

Izaija 58,14    

Tada ćeš se veseliti u Gospodu,

i ja ću te izvesti na visine zemaljske

i dat ću ti da uživaš baštinu svojega oca Jakova;

jer su to obećala usta Gospodnja.”

 

Ovo se zaboravlja!!! A Bog jasno kaže „Sjeti se….!!!!“

napisala: Gordana Mišić
Virovitica, 07.02.2019., četvrtak, oko 06h

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *