Arhiva oznaka: ISTINOM PROTIV ZABLUDA

BIBLIJSKI OSVRTI NA PISANJA IGORA LORENCINA

(tko je Igor Lorencin?)
Evo:
„Lecturer of New Testament Studies u Theologische Hochschule Friedensau

Prošlo radno mjesto: Dekan – Academic Dean u Adventističko teološko visoko učilište

Prošlo radno mjesto: Pastor u Kršćanska adventistička crkva – adventisti.hr

Prošlo radno mjesto: Associate Dean u Adventistički Teološki Fakultet

Prošlo radno mjesto: Pastor u Illinois Conference of Seventh-day Adventists

Obrazovanje: Biblical Studies – New Testament na Andrews University

Obrazovanje: Theology na Theologische Hochschule Friedensau

Živi u mjestu Friedensau, Sachsen-Anhalt, Germany“~ (s njegovog facebook profila)

Da vidimo
koliko je Lorencinovo pisanje i njegova „naobrazba“ UDALJENA OD BIBLIJE?

Ellen G. White se nadahnuto nadovezuje na cjelokupnu biblijsku objavu kad kaže: “Od svih Božjih neograničenih sredstava, On je dao sve. Tri sile koje predstavljaju Božanstvo — Otac, Sin i Sveti Duh — obvezale su se sprovesti Božji plan spasenja ljudskog roda. Gospodin je toliko cjelovito angažirao nebeski svijet u djelu spasenja.” (Ms 139-1907.10)
~ Igor Lorencin (na svom blogu „blog.dnevnik.hr/lorencin“ )

„tri sile“???

BIBLIJA

 Matej 22,29     Odgovori im Isus: “U zabludi ste jer ne razumijete Pisama ni sile Božje.!

Marko 12,24    Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?“

Rimljanima 1,20     Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.

„NJEGOVA VJEČNA SILA I BOŽANSTVO“!!!!!!!
gdje tu Elena nađe „tri sile“?? JEDAN JE BOG, JEDNA VJEČNA SILA I BOŽANSTVO!

Korinćanima 1,18   Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja.

Luka 22,69      No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje.

„SILA BOŽJA“!!! JEDNA, a ne „tri sile“, kako piše Elena.

A neke druge „sile“ su ove:

 Djela apostolska apostolska 26,9         “Pa i ja sam nekoć smatrao da mi se svim silama boriti protiv imena Isusa Nazarećanina.“

Pavle se pokušavao „svim silama boriti“ protiv Krista! NIJE USPIO, dok nije primio KRISTA!

 Rimljanima

8,37 U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi.

Rimljanima 8,38    Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile,

Rimljanima 8,39    ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.

IMA POKUŠAJA „NEKIH SILA“ da vjernika rastave od BOŽJE SILE LJUBAVI, ali NEĆE MOĆI!

“Njegove misli nisu nase misli (Izaija 55,8).”~ Igor Lorencin (na facebook profilu)

KOME SE OBRAĆA IZAIJA?

BEZBOŽNICIMA; A NE VJERNICIMA!

Izaija 55,6 Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu!

Izaija 55,7 Nek` bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek` se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

Izaija 55,8 “Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti,” riječ je Jahvina.

A VIDI ŠTO KAŽE BOŽJA RIJEČ ZA VJERNIKE?!!!

Rimljanima 11,34 Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?

Korinćanima 2,9 Nego, kako je pisano: Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube.

  1. Korinćanima 2,10 A nama to Bog objavi po Duhu jer Duh sve proniče, i dubine Božje.
  2. Korinćanima 2,11 Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega.
  3. Korinćanima 2,12 A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog.
  4. Korinćanima 2,13 To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima.
  5. Korinćanima 2,14 Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati.
  6. Korinćanima 2,15 Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje.
  7. Korinćanima 2,16 Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

Rimljanima 12,16 Budite jedne misli među sobom; ne mislite o visokim stvarima, nego se držite niskih! Ne držite sami sebe mudrima!

Filipljanima 3,15 Koji smo god dakle savršeni, mislimo ovo, i ako što drukčije mislite, i ovo će vam Bog otkriti.

„Taj Bog koji je nekoć djelovao kroz Abrahama, Mojsija i iskazao se u svojoj punini u Isusu Kristu ima budućnosti za ovaj svijet, a Njegova buduća djela bit će u kontinuitetu s Njegovim ranijim djelima.“ ~ Igor Lorencin (na svom blogu)

BUDUĆNOST ZA OVAJ SVIJET???

EVO JE!
1. Ivanova 2,17       
I svijet prolazi i požuda njegova; a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

1. Korinćanima 7,31       
I koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju; jer prolazi obličje ovoga svijeta.

1. Ivanova  2,8        
A opet, novu vam zapovijed pišem – obistinjuje se u njemu i vama – jer tama prolazi, svjetlost istinita već svijetli.

Matej 5,18       
Jer zaista, kažem vam:
Dok stoji nebo i zemlja,
neće nestati nijedne crtice slova ili točke iz zakona,
dok se sve ne ispuni.

Otkrivenje 10,7      
Nego – u dane kad se oglasi sedmi anđeo,
čim zatrubi,
dovršit će se otajstvo Božje
kao što on to navijesti slugama svojim prorocima.

2. Petrova 3,9- 13. 
Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.

Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.

Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

U Virovitici, ponedjeljak, oko 04:30h, 09.12.2019., napisala Gordana Mišić.