Arhiva autora: GOGA

Svevišnjeg glas se ori!

Amos 9,6         On, koji je sagradio u nebu odaje svoje, svod svoj osnovao na zemlji. On, koji zovne vode morske i izlijeva ih po zemlji: “Gospod” je ime njegovo!
Mihej 7,19       On će se nama opet smilovati, pogazit će opačine naše i baciti u dubinu morsku sve grijehe naše.

2. Samuelova 22,14     Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.

 1. Samuelova 22,15 Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
 2. Samuelova 22,16 Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

  Hebrejima 10,14 Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.

Hebrejima 10,15         A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:

Hebrejima 10,16         “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Hebrejima 10,17         I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.

Hebrejima 10,18         A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Izaija 65,17     Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Propovjednik 1,11       Ne spominje se, što je prije bilo. Što će još biti, neće se spominjati u onih, koji će poslije živjeti.

Job 36,30       Eto: on prostire oko sebe svjetlost svoju i otkriva dubine morske.

Izaija 51,4       “Pomno me slušaj, puče moj, počujte me, narodi! Jer od mene Zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima.

Izaija 51,5       Brzo će stići pravda moja, moje će spasenje doći kao svjetlost. Moja će mišica suditi narodima. Mene očekuju otoci i u moju se mišicu uzdaju.

Izaija 51,6       K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.

Izaija 51,7       Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Izaija 51,8       Jer moljac će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu. Ali će pravda moja trajati dovijeka i spas moj od koljena do koljena.

Izaija 51,9       Probudi se! Probudi se! Opaši se snagom, mišice Jahvina! Probudi se, kao u dane davne, za drevnih naraštaja. Nisi li ti rasjekla Rahaba i probola Zmaja?

Izaija 51,10     Nisi li ti isušila more, vodu velikog bezdana, i od dubine morske put načinila da njime prolaze otkupljeni?

Izaija 51,11     Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestat će tuge i jecaja.

Otkrivenje 21,4            I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe.”

Amen!
U Virovitici, nedjelja, 05.06.2016., 19:47h                                                  Gordana Mišić
(da je grmilo, grmilo je!)

2. Solunjanima upućena DANAS nama

 1. Solunjanima 2,1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
 2. Solunjanima 2,2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, tobože od nas poslanom, kao da je već blizu dan Gospodnji. (Šarićev prijevod)- Pavlove riječi upućene Solunjanima
  2. Solunjanima 2,2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.(Kršćanska sadašnjost prijevod)- čije riječi upućene i kome? J
 3. Solunjanima 2,3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
 4. Solunjanima 2,4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
 5. Solunjanima 2,5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama? (Pavlove riječi među Solunjanima u njegovo vrijeme)
 6. Solunjanima 2,6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. (Kršćanska sadašnjost, u čije vrijeme?)
 7. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 8. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 9. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 10. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
  “Izlazak 15,8 Od daha nosa tvojega nabujaše vode visoko kao nasip stadoše valovi, stvrdnuše se valovi u moru.

Psalam 29,3          Čuj! Gospod nad valovima, Bog veličanstva grmi; nad širokim morem Gospod!

Izaija 51,15           Jer sam ja, Gospod, Bog tvoj, koji pokriva more, da valovi njegovi buče, čije je ime Gospod nad vojskama.

Luka 21,25            “I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.

Luka 21,26            Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Marko 1,15           I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte jevanđelje.

Otkrivenje 16,9     I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.”

 1. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
 2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 3. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 4. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
  moj Bog 1
 5. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. (Pavlovom rječju), (Kršćanska sadašnjost – PISMO)
 6. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 7. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

  Amen!

  U Virovitici, 05.06.2016., 16:04h, nedjelja Gordana Mišić

  2. Korinćanima 1,13      Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti,

 8. Korinćanima 1,14 kao što nas djelomično i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.

  Levitski zakonik 26,42           Tada ću se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit ću se svoga Saveza s Abrahamom – zemlje ću se sjetiti.

Levitski zakonik 26,45           Radi njih sjetit ću se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naočigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve.

Tko pomišlja da promijeni Zakon?

“Unatoč jakog antijevrejskog utjecaja, nedjelja nije sve do Konstantinovog zakona 7. ožujka 321. godine prihvaćena kao opći kršćanski blagdan. Za promjenu dana odmora i bogoslužja odgovorne su u prvom redu vođe rimske i aleksandrijske crkve. Crkveni povjesničar Euzebije, suvremenik cara Konstantina, piše: “Sve što je trebalo činiti u subotu, mi smo prenijeli na Dan Gospodnji, kao pogodniji dan, koji ima prvenstvo i uživa veći ugled nego židovska subota”.
Da je i poslije Konstantinovog zakona o obveznom svetkovanju “Sunčevog dana” ili tjedna bilo kršćana koji su ostali vjerni svetkovanju subote, svjedoči izglasavanje 29. Kanona na saboru u Laodikeji 364. godine, koji glasi: “Kršćani ne smiju se povode za židovskim običajima i ne smiju lenstvuju subotom, već moraju raditi tog dana; oni moraju poštivati ​​dan Gospodnji i, koliko je moguće, ne rade u taj dan “(Mirko Golubić, Subota i nedjelja: u Bibliji i povijesti, 114).

Iz navedenog je dobiven odgovor na pitanje u naslovu.
Dakle, crkveni povjesničar Euzebije, suvremenik cara Konstantina je jasno i glasno rekao i zapisao:
“Sve što je trebalo činiti u subotu, MI SMO prenijeli na Dan Gospodnji, kao pogodniji dan, koji ima prvenstvo i uživa veći ugled nego židovska subota”.

Što kaže Riječ Božja?

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Izlazak 16,25 Mojsije zapovjedi: “Jedite to danas; jer je danas subota Gospodnja! Danas nećete ništa naći na polju.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Postanak 2,2 I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.

Izlazak 20,11 Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

 

Ako je sam BOG posvetio i blagoslovio DAN SUBOTNJI, onda je to Gospodnji dan, a ne onaj kojeg neki čovjek (ma tko on bio) proglasi danom Gospodnjim.

 

Bog je tako nešto predvidio:

Daniel 7,25 On će govoriti drske govore proti Svevišnjemu i gledat će da utamani svece Svevišnjega i pomišljat će na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni će biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena.

 

Isus je jasno naglasio:

Matej 24,20 Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u SUBOTU!

Ivan 19,31 Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da bi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. ONA SUBOTA BILA JE NAIME VELIK DAN.

Djela apostolska 2,20 Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane DAN GOSPODNJI VELIK I SLAVAN.

Ezekiel 30,3 Jer je blizu dan, blizu je DAN GOSPODNJI, tamni dan. On će biti vrijeme kazne narodima.

 1. Petrova 3,10 Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

Amen!

U Virovitici, 05.06.2016., nedjelja, 12:45h                                                    Gordana Mišić

Izgoniti zloduha!

U ime Isusa Krista se NAREDI ZLODUHU da napusti tijelo napastovanoga.
Nema čovjek tu sposobnost, koju ima sam Bog, pa da ulazi u dijalog sa zloduhom.
Čovjek može samo posredovati u ime Isusa Krista, a On je taj koji izgoni zloduha:

 

Djela apostolska 19,11            I Bog je činio ne mala čudesa po rukama Pavlovim,

Djela apostolska 19,12            Tako da bi i rupce za znoj i pojase od tijela njegova nosili na bolesnike, i ostavljale su ih bolesti, i zli su dusi izlazili iz njih.

Djela apostolska 19,13            Kušali su i neki od Židova, koji su naokolo obilazili i zaklinjali đavle, zazivati nad opsjednutima ime Gospodina Isusa govoreći: “Zaklinjem vas Isusom, koga propovijeda Pavao.”

Djela apostolska 19,14            A bilo je sedam sinova Skeve Židova, poglavara svećeničkoga, koji su to činili.

Djela apostolska 19,15            A zao im duh odgovori: “Isusa poznajem, i Pavla znam, ali vi tko ste?”

Djela apostolska 19,16            I skočivši na njih čovjek, u kojemu je bio zao duh, nadvlada njih dvojicu, i pritište ih tako, da su goli i izranjeni utekli iz one kuće.

Djela apostolska 19,17            I ovo doznadoše svi Židovi i neznabošci, koji su stanovali u Efezu, i uđe strah u sve njih, i veličalo se je ime Gospodina Isusa.

 

Matej 17,14     Kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek, baci se pred njega ničice na koljena i zamoli:

Matej 17,15     “Gospodine, smiluj se sinu mojemu! On je mjesečnjak i mora strašno trpjeti. Često pada u oganj i često u vodu.

Matej 17,16     Donesoh ga učenicima tvojim, ali ga oni ne mogoše iscijeliti.”

Matej 17,17     Isus reče: “O nevjerni i naopaki rode! Dokle ću još ostati kod vas? Dokle ću vas još podnositi! Donesite ga ovamo k meni!”

Matej 17,18     Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega, tako da je ozdravio od toga časa.

Matej 17,19     Tada pristupiše učenici k Isusu i upitaše ga nasamo: “Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?”

Matej 17,20     On im odgovori: “Jer imate tako malo vjere, jer zaista, kažem vam: “Ako imate vjere kao zrno gorušično, možete reći gori ovoj: “Prijeđi odavde tamo, i prijeći će tamo. Ništa vam neće biti nemoguće.

Matej 17,21     A ova se vrsta izgoni samo molitvom i postom.”

 

Matej 10,8       Liječite bolesne, dižite mrtve čistite gubave i izgonite đavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite!

 

Luka 4,33        A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:

Luka 4,34        “Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.

Luka 4,35        Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

Luka 4,36        I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!


Marko 5,2        Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom.

Marko 5,3        Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima

Marko 5,4        jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.

Marko 5,5        Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

Marko 5,6        Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,

Marko 5,7        a onda u sav glas povika: “Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!

Marko 5,8        Jer Isus mu bijaše rekao: “Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!

Marko 5,9        Isus ga nato upita: “Kako ti je ime?” Kaže mu: “Legija mi je ime! Ima nas mnogo!

Marko 5,10      I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

Marko 5,11      A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja.

Marko 5,12      Zaklinjahu ga dakle: “Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!

Marko 5,13      I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

 

Matej 7,22       Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`

Matej 7,23       Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`

Amen!
U Virovitici 31.05.2016., utorak, 20:01h                                            Gordana Mišić

Koja je 1. zapovijed dana Adamu i Evi, prije nego što su pali u grijeh?

Preuzeto s interneta:
Velizar Petrovic Rađajte se i množite….. 1. mojsije 1,28
Monika Beres Da ne jedu sa drveta koja je dobra i zla!
Sviđa mi se · Odgovor · 6. ožujka u 11:54

Natasa David Iskrenovic Natasa David Iskrenovic Nije Monika, a Velizar Petrovic ja sam pogresila, odgovor se nalazi posle, ovo sto im je Gospod rekao, a sto ste vi naveli je vise uputstvo za zivot, ali postoji zapovest koju su morali da urade da bi im brak opstao.

Gordana Goga Mišić:

“”Koja je prva zapovest data Adamu i Evi, pre nego sto su pali u greh?”

Velizar Petrovic Eeeeeeeeeeee to je znatno kasnije…. misliš ostaviće čovek oca svojega i mater svoju…. 1.Mojsije 2,24
Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 6. ožujka u 12:02″

 

To da će dva tijela biti jedno i da će ostaviti oca i majku svoju, to nije Božja zapovijed prije pada u grijeh.

To je Božje objašnjenje; radi čega će čovjek i žena ostaviti oca i majku.

 1. i osnova Božja zapovijed je bila i jest i bit’ će; ona koja jasno govori TKO JE BOG; i daje se zapovijed da čovjek NEMA drugih bogova, sem svog STVORITELJA!
  Onaj tko tu zapovijed usvoji cijelim svojim bićem, taj neće kršiti ni sve ostale.
  Tek nakon usvajanja te zapovijedi, čovjek i žena mogu ostaviti oca i majku i biti jedno tijelo i to TIJELO KRISTOVO.

  Amen!

  U Virovitici 29.05.2016., nedjelja, 14:12h Gordana Mišić

Tko je dao uzorak za gradnju Solomonov hrama?

Tko je dao uzorak za gradnju Solomonov hrama?

“Uporedjenjem Solomonovog hrama sa Dioklecijanovom palatom u Splitu za koji neki istrazivaci tvrde da je hram paganskog boga Ilije koji se nalazio na istom mestu pre nego sto su Rimljani osvojili tu teritoriju i Dioklecijan sagradio svoju palatu, primecujem jednu karakteristicnu razliku, naime ova danasnja Dioklecijanova palata ima 6 kula okolo, dok je Solomonov hram imao 7. Nas istoricar Deretic tvrdi da je Solomon zamolio Tirskog kralja Hirama da mu sagradi hram u Jerusalimu, a ovaj je to ucinio po uzoru na paganski hram boga Ilije. Pitam se ima li kakvog osnova za takvu tvrdnju? Slicnosti postoje ali… Sta vi mislite?”~ pitanje postavio Miloš Popadić na Facebooku

ODGOVOR potkrepljen Biblijom, napisala Gordana Mišić, vođena Duhom Svetim.

Nemam šta misliti, sve je zapisano u Bibliji, samo treba čitati, …:

 1. Ljetopisa 6,6 Ali sam izabrao Jeruzalem da u njemu obitava moje Ime i odabrao Davida da zapovijeda mojem narodu izraelskom.`
 2. Ljetopisa 6,7 Otac mi David naumi podići Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,
 3. Ljetopisa 6,8 ali mu Jahve reče: `Naumio si podići Dom Imenu mojem, i dobro učini,
 4. Ljetopisa 6,9 ali nećeš ti podići toga Doma, nego tvoj sin koji izađe iz tvoga krila; on će podići Dom Imenu mojem.`
 5. Ljetopisa 6,10 Jahve ispuni obećanje svoje: naslijedio sam oca Davida i sjeo na prijestolje Izraelovo, kako obeća Jahve, podigao Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,
 6. Ljetopisa 6,11 i namjestio Kovčeg u kojem je Savez što ga Jahve sklopi sa sinovima Izraelovim.
 7. Ljetopisa 6,12 Tada Salomon stupi, u nazočnosti svega zbora Izraelova, pred žrtvenik Jahvin i raširi ruke.
 8. Ljetopisa 6,13 Salomon je, naime, bio napravio tučano podnožje, dugo pet lakata i široko pet lakata, a visoko tri lakta, i stavio ga nasred predvorja; stavši na nj, kleknuo je pred svim zborom Izraelovim i, raširivši ruke k nebu,
 9. Ljetopisa 6,14 rekao: “Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom sa svim svojim srcem.
 10. Ljetopisa 6,15 Sluzi svome Davidu, mojem ocu, ispunio si što si mu obećao. Što si obećao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas.

 

 1. Kraljevima 6,1 Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, četvrte godine vladanja Salomonova nad Izraelom, mjeseca Ziva – to je drugi mjesec – poče graditi hram Gospodu.

 

itd…. tko želi nešto znati, taj se pomoli Bogu i On ga uputi na Njegovu Riječ, a ne na neke druge izvore, jer Bog najbolje zna koja je Riječ ISTINA, a koja je riječ LAŽ!! ”

“Miloš Popadić – Gordana Goga Mišić ovde je rec o arhitektonskom projektu Solomonovog hrama, to je tema.”

“Gordana Goga Mišić – Miloš Popadić Čitaj 1. Kraljevima i Ljetopisa, tamo ti piše i TKO je i OD čega gradio hram?!”

“Miloš Popadić ”tko želi nešto znati, taj se pomoli Bogu i On ga uputi na Njegovu Riječ, a ne na neke druge izvore, jer Bog najbolje zna koja je Riječ ISTINA, a koja je riječ LAŽ!!”

Odlicno.

U jednoj glavi biblijske Prve knjige o kraljevima stoji crno na belom:

„Hiram je poslao na tim lađama svoje sluge, mornare koji su poznavali more, sa slugama Solomonovim. Oni otploviše u Ofir, uzeše odande četiri stotine i dvadeset talenata zlata i donesoše ih kralju Solomonu.”

Gordana Goga Mišić gde se nalazila zemlja Ofir?”

“Gordana Goga Mišić – Miloš Popadić Miloše evo ti odgovor vezan za ARHITEKTONSKI projekat:

 1. Ljetopisa 28,19 Sve to u skladu s onim što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo djelo za koje on pribavi uzorak.
 2. Ljetopisa 28,20 Tada David reče svome sinu Salomonu: “Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neće te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma.
 3. Ljetopisa 28,10 Uvidi sada da te Jahve izabrao da gradiš Dom za Svetište, budi junak i radi!
 4. Ljetopisa 28,11 Tada David predade sinu Salomonu uzorak trijema, njegovih kuća, riznica, gornjih soba, ćelija i doma Pomirilišta;
 5. Ljetopisa 28,12 uzorak svega što bijaše smislio u duhu za predvorja Jahvina Doma, za sve sobe unaokolo, za riznicu Doma Božjega, za riznicu posvećenih stvari,
 6. Ljetopisa 28,13 za svećeničke i levitske redove, za svaki posao u službi oko Doma Jahvina:

Jasno je TKO JE DAO NACRT!!! Jasno je Tko je izabranik Božji da taj nacrt sprovede u djelo! Jasno je sve, onome tko sluša Duha Svetog.

Što se tiče zemlje Ofir, to je samo mjesto odakle je dobavljan MATERIJAL za gradnju hrama…. ”

“Gordana Goga Mišić – Miloš Popadić Zemlja Ofir locirana na današnjem google earth ti je na mjestu Bab el Mandab južno od Jemana, pa se ti sad ravnaj… Eto, toliko od mene! Lijep pozdrav!”

“Gordana Goga Mišić “Nas istoricar Deretic tvrdi da je Solomon zamolio Tirskog kralja Hirama da mu sagradi hram u Jerusalimu, a ovaj je to ucinio po uzoru na paganski hram boga Ilije. Pitam se ima li kakvog osnova za takvu tvrdnju? Slicnosti postoje ali… Sta vi mislite?”

Deretićeva tvrdnja je OBIČNA IZMIŠLJOTINA, dakle LAŽ!

Pismo jasno naučava TKO JE DAO UZORAK HRAMA I KOME??

Sam Bog je izabrao Solomona i njemu je predan “uzorak” po kojem je Solomon izgradio hram BOGU ŽIVOME!!! Nema tu spomena nekih paganskih bogova.

 1. Ljetopisa 28,6 I rekao mi je: `Tvoj sin Salomon sagradit će meni Dom i moja predvorja; jer sam njega izabrao sebi za sina i ja ću mu biti otac.
 2. Ljetopisa 28,19 Sve to u skladu s onim što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo djelo za koje on pribavi uzorak.

ETO!!!

Amen!

U Virovitici 29.05.2016., nedjelja, 10:07h,                                                Gordana  Mišić

Muškarac s muškarcem?!?


Levitski zakonik 20,13 Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih.

Levitski zakonik 18,22 Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan.

Levitski zakonik 18,22 Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.

Matej 24,15 “Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije:

Ezekiel 33,29 I znat će da sam ja Jahve kad zemlju njihovu razorim i opustošim zbog svih gadosti što ih počiniše.`
Ezekiel 36,31 I tada ćete se spomenuti zlih putova i nedjela svojih, i sami ćete sebe omrznuti zbog bezakonja i gadosti svojih.

Daniel 12,2 Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.

1. Korinćanima 6,9     Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,….

Otkrivenje 21,27 Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.

Bog je sve dao zapisati, pa neka ljudi vide koje Evanđelje propovijedaju svećenici poput mnogih današnjih?
Kad sam Bog za nešto kaže da je GADOST (grozota), tko od ljudi može opravdavati tako nešto? Zar je čovjekov nauk iznad Božje Riječi? Što nam Bog savjetuje?

Psalam 118,8  Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Psalam 118,9  Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.

Amen!

U Virovitici, 16.05.2016., 17:10h, ponedjeljak                                                  Gordana Mišić

Ako Duh Sveti nije Bog; čiji smo mi onda hramovi?

Da li Pismo naučava da Bog prebiva u rukotvorenim hramovima?  Pogledaj:

Djela apostolska 17,24            Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

Da li Bog, ipak negdje na zemlji prebiva? Pogledaj:

 1. Korinćanima 3,17 Ako li tko oskvrni hram Božji, upropastit će njega Bog; jer je hram Božji svet, a to ste vi.

Ako su naša tijela (kao vjernika) HRAMOVI BOŽJI, TKO JE ONDA DUH SVETI KOJI JE U TIM HRAMOVIMA?  Pogledaj:

 1. Korinćanima 6,19 Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

Naša su tijela HRAMOVI BOŽJI, upravo zato što u njima prebiva Duh Sveti, znači BOG!
Tako jednostavno da ne može jednostavnije. Tko to smatra nekom naukom koja nije Božja, taj Boga nije upoznao, upravo zato što negiranjem Duha Svetog, priječi Njegov ulazak u njihova tijela.
Tko Duhu Svetom negira osobnost, taj negira da je Duh Sveti Bog, a takvo negiranje je neoprostiva hula na Boga! Tko Sina Čovječjeg (Isusa Krista koji je kao Riječ, tijelom postao),  negira, taj također huli na Boga, to mu se može oprostiti kao neznanje, ali kad Sin i Otac pošalju Duha Svetog, koji nas jedini može uvesti u svu Istinu, a mi Ga odbijemo, negiramo Mu osobnost i Božanstvo, (hulimo na Njega), onda smo opterećeni neoprostivim grijehom. Bog nije nasilnik i On ne ulazi u tijelo (hram) u kojem nije dobro došao.
Zato Sin jasno kaže:
 Otkrivenje 3,20           Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.
Zato Duh Sveti kaže:
Hebrejima 3,7            Zato, kao što veli Duh Sveti: Danas ako glas mu čujete,
Hebrejima 3,8            ne budite srca tvrda kao u Pobuni, kao u dan iskušenja u pustinji…
Hebrejima 3,18           Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
Hebrejima 3,19           I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
Zato Otac kaže:
Hebrejima 4,7            Zato Bog ponovno određuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govoreći, kako je već rečeno: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda.

Otac i Sin i Duh Sveti jest ime u koje se krštavamo, upravo zato što je to JEDAN BOG, premda su tri osobe.
To nije vjerovanje u trojstvo, već vjerovanje u BOGA STVORITELJA! To je Bog objavljen u svojoj punini.

Amen!

U Virovitici, 08.05.2016., nedjelja, 21:20h                                                                    Gordana Mišić

Kojem narodu pripadaš?

Postanak 22,18           Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.

Galaćanima 4,28        Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.

Galaćanima 4,29        I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sada.

Galaćanima 4,30        Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne.

Galaćanima 4,31        Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

Galaćanima 3,29        Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

 1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

Kološanima 3,11         Gdje nema Grka ni Židova, obrezanja ni neobrezanja, barbara ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svima Krist.

Galaćanima 3,28        Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškoga roda ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Kristu Isusu.

Nebeska pripadnost se pokazuje poznavanjem Boga i Njegove Riječi; ljubeći Ga svim srcem, umom, dušom i snagom svojom, a svoje bližnje ljubeći kao samog sebe.

Amen!

U Virovitici 04.05.2016., srijeda, 23:39h                                                               Gordana Mišić

Vidimo nepravdu i zlo na Zemlji, kako ostati u Božjoj milosti!?!

Nikakvi; ratovi, revolucije, pobune, ustanci, peticije, marševi, …….., protiv bilo koga i između bilo kojih grupacija ljudi, ne mogu spriječiti sotonu u njegovoj namjeri da uništava i čini zlo među zemljanima.
Današnji čovjek osjeti i vidi da živi u nezdravom okruženju, gdje nema ni moralnih, ni etičkih normi ponašanja.
Ovo je naraštaj koji više ne zna što i kako dalje?!?
Ne očajavajte, svi vi željni Božje blizine, ljubavi, pravednosti, milosti, milosrđa i dobrote!
Bog je vjeran i održat’ će sva svoja obećanja!
Živi bili, pa vidjeli i dočekali Božju slavu!
Bog nas nije ostavio u beznađu, jer imamo Njegovu Riječ (Bibliju) i dar Duha Svetog da nas hrabri i vodi ka nebeskoj domovini, dok sve ovo oko nas prolazi i mora proći.
Iščekujući novo nebo i novu zemlju, prema Božjem obećanju, ostanimo čvrsto na Božjem nauku i Istini, koja je JEDINI Put u Život vječni!

Evo savjeta iz Biblije:

Rimljanima 13,1          Svaka duša neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a što su, od Boga su postavljene.

Titu 3,1            Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo;

Efežanima 6,12           Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.

 Filipljanima 3,20        Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

 1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

  Ivan 15,20 Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.

  Vrlo važane riječi nam upućuju i ponavljaju sva 4 evanđelista (Matej, Marko, Luka i Ivan), zapamtimo;
  kako možemo biti i ostati u milosti Božjoj?!!:

  Matej 10,39     Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Matej 16,25     Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.

Marko 8,35      Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Luka 9,24        Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.

Luka 17,33      Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Matej 6,25       “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Rimljanima 14,17        Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

Luka 12,29      I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

Matej 28,18     Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Matej 28,19     Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Matej 28,20     I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” Amen.

Apostoli Matej i Marko potvrđuju Isusovim Riječima:

Matej 24,35     Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Marko 13,31    Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Amen!

U Virovitici, 04.05.2016., srijeda, 00:58h                                                                  Gordana Mišić

Okultno

Okultizam – od latinske riječi “ocultus”, što znači “skriven”, “tajan”.

Ivan 18,20       Odgovori mu Isus: “Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.

Matej 10,26     Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo

Marko 4,22      Jer nije ništa skriveno, što se neće otkriti, nije ništa tajno, što neće doći na svjetlo.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Luka 12,2        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.

Amos 3,7         Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.

1. Korinćanima 15,51 Evo vam govorim tajnu: Svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti;

2. Solunjanima 2,3      Da vas nitko ne prevari ni na koji način, jer treba da najprije dođe otpad, i objavi se čovjek grijeha, sin propasti,

 1. Solunjanima 2,4 Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.
 2. Solunjanima 2,5 Ne pamtite li, da sam vam ovo govorio, još kad sam bio kod vas?
 3. Solunjanima 2,6 I sad znate, što zadržava, da, se ne javi u svoje vrijeme.
 4. Solunjanima 2,7 Jer tajna bezakonja već djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadržava.
 5. Solunjanima 2,8 I onda će se pojaviti bezakonik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega,
 6. Solunjanima 2,9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima,
 7. Solunjanima 2,10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili.
 8. Solunjanima 2,11 I zato će im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laži,
 9. Solunjanima 2,12 Da se svima sudi, koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
 10. Solunjanima 2,13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posvećenjem Duha i vjerom istine,
 11. Solunjanima 2,14 U koje vas pozva evanđeljem našim, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.
 12. Solunjanima 2,15 Tako dakle, braćo, stojte i držite predaje, koje naučiste ili riječju ili poslanicom našom.
 13. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Krist Isus i Bog Otac naš, koji nas je ljubio i dao utjehu vječnu i dobru nadu u milosti,
 14. Solunjanima 2,17 Neka utješi srca vaša i utvrdi u svakom dobrom djelu i riječi!

  Marko 4,11 Reče im: “Vama je tajna kraljevstva Božjega povjerena. Onima vani sve se iznosi u prispodobama.

 15. Korinćanima 4,1 Tako neka nas smatra čovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Božjih.

Efežanima 3,3 Da se meni po otkrivenju očitova tajna, kao što gore opisah ukratko.

Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;

1. Timoteju 3,16          I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anđelima, propovijedao se neznabošcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi.

Otkrivenje 10,7            Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, svršit će se tajna Božja, kao što javi svojim slugama, prorocima.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Amen!

U Virovitici 03.5.2016., utorak, 02:55h                                                                          Gordana Mišić

Spasenje samo po imenu “ISUS KRIST”

Jeremija 2, 28.

Gdje su bogovi što ih ti sâm načini?
Nek’ ustanu ako te mogu spasiti u nevolji tvojoj!
Jer imaš, o Judejo,
bogova koliko i gradova!
Koliko Jeruzalem ima ulica,
toliko Baal ima žrtvenika. 

Luka 24, 1.- 9.

1Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše.
2Kamen nađoše otkotrljan od groba.
3Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa.
4I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih.
5Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: »Što tražite Živoga među mrtvima?
6Nije ovdje, nego uskrsnu! Sjetite se kako vam je govorio dok je još bio u Galileji:
7‘Treba da Sin Čovječji bude predan u ruke grešnika, i raspet, i treći dan da ustane.’«
8I sjetiše se one riječi njegovih,
9vratiše se s groba te javiše sve to jedanaestorici i svima drugima.

Djela apostolska 4, 10.-12.

10Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!
11On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.
12I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.«

Amen!
U Virovitici, 01.05.2016., nedjelja; 15:39h                                                                        Gordana Mišić

Uskrsnuće tijela ili duše?? Kakvi ćemo uskrsnuti??

Prema Bibliji “duša” je živo biće, a sam pojam “duše” je opisan kao “krv”.

 1. Mojsijeva 17,14 Jer je duša svakoga tijela krv njegova, to mu je duša. Zato rekoh sinovima Izrailjevim: krvi nijednoga tijela ne jedite, jer je duša svakoga tijela krv njegova. Ko bi je god jeo, da se istrijebi.
 2. Mojsijeva 12,23 Samo pazi da ne jedeš krvi; JER JE KRV DUŠA, pa ne jedi duše s mesom.

Isus Krist je nakon uskrsnuća pokazao učenicima da nije DUH, nego da je živo biće koje su oni mogli i vidjeti i opipati.

Luka 24,39 Pogledajte ruke moje i noge! Ta ja sam! Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema kao što vidite da ja imam.

Isus Krist je uznesen, onakav, kakav je bio nakon uskrsnuća i takav će se i vratiti po nas, kad bude uskrsnuće mrtvih.

Djela apostolska 1,11 i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.”

Jasno je po Bibliji da “duša”,  to jest “krv”,  ne može baštiniti kraljevstvo nebesko.

 1. Korinćanima 15,50 A ovo kažem, braćo, da tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega, niti raspadljivost baštini neraspadljivost,

Upravo zato ćemo se po uskrsnuću  PREOBRAZITI  U  NERASPADLJIVO  I  BESMRTNO  TIJELO.

 1. Korinćanima 15,53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
 2. Korinćanima 15,54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.

Zaključak i odgovor na postavljeno pitanje je jasan, ako čovjek sluša Božju Riječ i tumačenje Duha Svetog. Sve ostalo su ljudska naklapanja.

Amen!

Čemu se nadati?

Čemu se nadati?

Hebrejima 1,10 I “Ti si, Gospodine, u početku osnovao zemlju, i nebesa su djela ruku tvojih;
Hebrejima 1,11 Ona će proći, a ti ostaješ, i sva će ostarjeti kao haljina;
Hebrejima 1,12 I savit ćeš ih kao kabanicu, kao haljinu, i izmijenit će se; a ti si onaj isti, i tvojih godina neće nestati.”

Izaija 51,6 Podignite gore k nebu oči svoje, i pogledajte dolje na ZEMLJU, jer će NEBO IŠČEZNUTI KAO DIM, KAO HALJINA ZEMLJA ĆE SE RASPASTI. Kao mušice umiru stanovnici njezini, a moja će pomoć ostati dovijeka, i spasenju mojemu nema nikada kraja.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”

Izaija 65,17 Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.

Izaija 66,22 Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom”, veli Gospod, “tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.

 1. Petrova 3,13 Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, u kojima stanuje pravednost.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh nebo novo i zemlju novu; jer prvo nebo i prva zemlja prođoše, i mora više nema.

Kome se ne sviđa život kojim trenutno živi, neka mijenja odluke koje se odnose na budući…, oslanjajući se na Isusove blagoslove!
Matej 5,3         “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Matej 5,4         Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Matej 5,5         Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Matej 5,6         Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Matej 5,7         Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Matej 5,8         Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Matej 5,9         Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Matej 5,10       Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Matej 5,11       Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Matej 5,12       Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!”

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Rimljanima 12,2          Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.

Amen!

Što ćemo s mrtvima?

Što ćemo s mrtvima pdf

Što ćemo s mrtvima?

Što kaže Bog?

Ponovljeni zakon 18,9   Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda.

Jošua 23,7       Ne smijete se pomiješati s tim narodima, koji još preostaše, ne zazivajte ime bogova njihovih, ne kunite se njima, ne služite im i ne klanjajte se njima,

Ponovljeni zakon 18,10           Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom;

Ponovljeni zakon 18,11           nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike.

Ponovljeni zakon 18,12           Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.

Ponovljeni zakon 18,13           Budi posve vjeran Jahvi, Bogu svome.

Kome da se obraćamo i ispovijedamo?
Evo što David kaže u Psalmu?:

Psalam 88,2    Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noću naričem pred tobom.

Psalam 88,3    Neka dopre do tebe molitva moja, prigni uho k vapaju mome.

Psalam 88,4    Jer mi je duša zasićena patnjama, moj se život bliži Podzemlju.

Psalam 88,5    Broje me k onima što u grob silaze, postadoh sličan nemoćniku.

Psalam 88,6    Među mrtvima moj je ležaj, poput ubijenih što leže u grobu kojih se više ne spominješ, od kojih si ustegao ruku.

Psalam 88,7    Smjestio si me u jamu duboku, u tmine, u bezdan.

Psalam 88,8    Teško me pritišće ljutnja tvoja i svim me valima svojim prekrivaš.

Psalam 88,9    Udaljio si od mene znance moje, učini da im gnusan budem: zatvoren sam, ne mogu izaći.

Psalam 88,10  Od nevolje oči mi gasnu: vapijem tebi, Jahve, iz dana u dan, za tobom ruke pružam.

Psalam 88,11  Zar na mrtvima činiš čudesa? Zar će sjene ustati i hvaliti tebe?

Psalam 88,12  Zar se u grobu pripovijeda o tvojoj dobroti? O vjernosti tvojoj u Propasti?

Psalam 88,13  Zar se u tmini objavljuju čudesa tvoja i tvoja pravda u Zaboravu?

Psalam 88,14  Ipak ja vapijem tebi, Jahve, prije jutra molitvom te pretječem.

Nas ne otkupljuju mrtvi “nazovi sveci”, već ŽIVI ISUS KRIST!!! Jedino Njemu se trebamo ispovijedati.
Jedino nas njegova nevina krv čisti od grijeha i oblači bijelom haljinom Njegove pravednosti.
Samo je jedno ime dano ljudima po kojemu nam se valja spasiti.

Djela apostolska 4,12  I nema ni u jednom drugom spasenja; jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, u kojem treba da se spasimo.”

1. Petrova 1,20            On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas

 1. Petrova 1,21 koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.

  Ljudi, ne zazivajte mrtve “svece”, već se obraćajte IZRAVNO BOGU, koji je na nebesima!

  Ne slušajte nikoga tko vas usmjerava na obraćanje mrtvima i štovanje mrtvih ljudskih ostataka ili relikvija.

  Bogu se to GADI!!!

  Brojevi 19,16  A na otvorenu polju tko se god dotakne poginuloga od mača, ili mrtvaca, ili ljudskih kostiju, ili groba neka je nečist sedam dana.

Brojevi 19,18  Onda neka čist čovjek uzme izopa, zamoči ga u vodu te poškropi po šatoru, po svemu posuđu, po ljudima koji su tu bili, po onome koji se dotakao kostiju, ili ubijenoga, ili preminuloga, ili groba.

Ezekiel 6,1       Tada mi dođe riječ Jahvina i reče:

Ezekiel 6,4       Opustjet će žrtvenici vaši i porušit će se stupovi vaši, a vaše poginule pred kumire ću vam baciti.

Ezekiel 6,5       Pobacat ću trupla sinova Izraelovih pred kumire njihove i rasijat ću kosti vaše oko žrtvenika vaših!

Izaija 44,9        Tko god pravi kipove, ništavan je, i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju, da im budu na sramotu.

Levitski zakonik 5,17 Ako tko i ne znajući pogriješi i učini štogod što je Jahve zabranio, kriv je, pa neka snosi posljedice svoje krivnje.

Bog je, Bog živih, a ne mrtvih, stoga poštujte stanje mrtvih, ne zazivajte ih!
Obraćajte se Ocu nebeskom u Duhu Svetom u Sinovo (Isusovo) ime. Tako vam Bog pomogao!
Amen!

Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda:

Izaija 58,1        Viči iz sveg grla, ne suspeži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.

Izaija 58,2        Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove, kao narod koji vrši pravdu i ne zaboravlja pravo Boga svoga. Od mene ištu pravedne sudove i žude da im se Bog približi:

Izaija 58,3        “Zašto postimo ako ti ne vidiš, zašto se trapimo ako ti ne znaš?” Gle, u dan kad postite poslove nalazite i na posao gonite radnike svoje.

Izaija 58,4        Gle, vi postite da se prepirete i svađate i da pesnicom bijete siromahe. Ne postite više kao danas, i čut će vam se glas u visini!

Izaija 58,5        Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi? Spuštati kao rogoz glavu k zemlji, sterati poda se kostrijet i pepeo, hoćeš li to zvati postom i danom ugodnim Jahvi?

Izaija 58,6        Ovo je post koji mi je po volji, riječ je Jahve Gospoda: Kidati okove nepravedne, razvezivat` spone jarmene, puštati na slobodu potlačene, slomiti sve jarmove;

Izaija 58,7        podijeliti kruh svoj s gladnima, uvesti pod krov svoj beskućnike, odjenuti onog koga vidiš gola i ne kriti se od onog tko je tvoje krvi.

Izaija 58,8        Tad će sinut` poput zore tvoja svjetlost, i zdravlje će tvoje brzo procvasti. Pred tobom će ići tvoja pravda, a Slava Jahvina bit će ti zalaznicom.

Izaija 58,9        Vikneš li, Jahve će ti odgovorit, kad zavapiš, reći će: “Evo me!” Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu,

Izaija 58,10      dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini i tama će tvoja kao podne postati,

Izaija 58,11      Jahve će te vodit` bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit` kosti tvoje i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši.

Izaija 58,12      I ti ćeš gradit` na starim razvalinama, dići ćeš temelje budućih koljena. Zvat će te popravljačem pukotina i obnoviteljem cesta do naselja.

Izaija 58,13      Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu i u sveti dan ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom a časnim dan Jahvi posvećen; častiš li ga odustajuć` od puta, bavljenja poslom i pregovaranja –

Izaija 58,14      tad ćeš u Jahvi svoju milinu naći, i ja ću te provesti po zemaljskim visovima, dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova, jer Jahvina su usta govorila.

Amen!

U Virovitici 25.03.2016., u 15:33h, petak.                                                      napisala: Gordana Mišić

Treći Kristov dolazak

Da li se u Bibliji spominje i treći Kristov dolazak?

 

Pogledajmo!

 

Otkrivenje 20,2           Zgrabi Zmaja, Staru zmiju, to jest Ðavla, Sotonu, i okova ga za tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,3           Baci ga u Bezdan koji nad njim zatvori i zapečati da više ne zavodi narode dok se ne navrši tisuću godina. Nakon toga ima biti odriješen za malo vremena.

 

Otkrivenje 20,4           I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,5           Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće.

 

Otkrivenje 20,6           Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

 

Otkrivenje 20,7           A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:

 

Da li se ovdje radi o doslovnih tisuću godina ili o jednom danu?

 

Ako piše da dok se ne navrši tisuću godina, a potom piše da mora biti odrješen na malo vremena, onda je jasno da se ipak radi o doslovnih tisuću godina.

Kako bi to izgledalo?

Isus dolazi drugi put da usksne svoje vjerne i zajedno sa živima vjernima, preobrazi ih u besmrtno, pa ih uznese KA SEBI U NEBO! Zapazimo, Isus ne silazi na zemlju, nego vjerni idu k Njemu na oblacima u nebo.

 

 1. Solunjanima 4,

15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.  16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,  17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.

 

A šta je s onima koji nisu uzvjerovali Krista? Njih nema u ovom prvom uskrsnuću? Gdje su oni?

 

Za vrijeme 1000 godina na nebu je sud nad njima.

 

Matej 19,28    Reče im Isus: “Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih.”

 

 1. Korinćanima 6,2   Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice?

 

 1. Korinćanima 6,3 Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje?

 

Otkrivenje 20, 12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim.  13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.

 

A što nakon 1000 godina? Treći Kristov dolazak, zajedno sa svojim vjernima koji su presudili nevjernima, koje čeka drugo uskrsnuće!

 

Otkrivenje 21,  2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.  3I začujem jak glas s prijestolja:

 

»Evo Šatora Božjeg s ljudima!

 

On će prebivati s njima:

 

oni će biti narod njegov,

 

a on će biti Bog s njima.”

 

A što je s nepokajanima? Evo i njihovog uskrsnuća!

 

Otkrivenje 20, 7A kad se navrši tisuću godina, Sotona će iz svoga zatvora biti pušten:  8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.  9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.  10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

 

Matej 25, »Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje.  32I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.  33Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.«

 

Matej 25, 41»Zatim će reći i onima slijeva: ‘Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim!”

 

Sotona će pokušati još jednom povesti nepokajane u borbu protiv Boga!

 

Otkrivenje 20, 8izići će zavesti narode sa četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj. Bit će ih kao pijeska morskoga.  9Skupiše se na prostrano polje zemlje i opkoliše tabor svetih i ljubljeni grad. Ali oganj siđe s neba te ih proguta.  10A njihov zavodnik, Đavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova.

 

Otkrivenje 20, 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim.  14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt:  15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

 

Dakle, nakon 1000 godina i trećeg Kristovog dolaska slijedi nešto konačno za nepokajane grešnike!

 

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima,

 

ubojicama, bludnicima,

 

vračarima i idolopoklonicima

 

i svim lažljivcima

 

udio je u jezeru

 

što gori ognjem i sumporom.

 

To je druga smrt.«

 

Nakon toga slijedi!

 

Otkrivenje 20, 11I vidjeh veliko bijelo prijestolje i Onoga što sjede na nj: pred licem njegovim pobježe zemlja i nebo; ni mjesta im se više ne nađe.

 

Otkrivenje 21, 1I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

 

Otkrivenje 22, 3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati  4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima.  5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

AMEN!

CILJ

Kološanima 3,2           Težite za onim, što je gore, a ne što je na zemlji!
Kološanima 3,2           Za onim gore težite, ne za zemaljskim!
Kološanima 3,2           Mislite o onome što je gore a ne što je na zemlji.
Kološanima 3,2           gore je vaš cilj, ne na zemlji.

“Ako želiš živjeti sretan život, veži ga uz cilj, a ne uz ljude ili stvari.” ~ Albert Einstein

2. Korinćanima 4,18 Naš cilj nije ono što se vidi; ono što se vidi privremeno je, već ono što se ne vidi vječno je.

Hebrejima 11,1 A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Psalam 16,11  Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Psalam 93,2    Čvrsto je prijestolje tvoje odiskona, ti si od vječnosti!

Luka 12,4         “A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti.”

Titu 1,2            u nadi života vječnoga što ga, prije vremena vjekovječnih, obeća Bog, On koji ne laže,

Titu 3,7            da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Hebrejima 11,14         Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže.

Filipljanima 3,20         Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

Ivan 14,2         U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4         A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 15,11       To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.

2. Petrova 1,11            Tako će vam se bogato osigurati ulazak u vječno kraljevstvo Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista.

Rimljanima 14,17       Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.

2. Petrova 3,18            A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!

NEISTOMIŠLJENICI

“…nisam mišljenja da u Raj idu samo osobe koje vjeruju…mislim da će u Raj otići i ateisti koji čine dobra djela”
~ s interneta

To može biti tvoje mišljenje, ali je ono PROTIVNO Božjoj Riječi.
Marko 16,16

Tko vjeruje i pokrsti se, spasit će se; a tko ne vjeruje, osudit će se.

Ivan 3,18

Tko vjeruje u njega, ne sudi se: tko ne vjeruje, taj je već suđen, jer ne vjeruje u ime jedinorođenoga Sina Božjega.

Ivan 3,36

Tko vjeruje u Sina, ima život vječni; a tko ne vjeruje Sinu, neće vidjeti života, nego gnjev Božji ostaje na njemu.”

Ivan 7,38

Tko vjeruje u mene, kako kaže Pismo, iz njegova će srca poteći rijeke žive vode.”

Ivan 10,26

Ali vi ne vjerujete, jer nijeste od mojih ovaca.

Hebrejima 11,6

A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,

Jakovljeva 2,19

Ti vjeruješ, da je jedan Bog; dobro činiš; i đavli vjeruju, i dršću.

Jeremija 4,22

Da, bezuman je moj narod, ne poznaju me, djeca su oni nerazumna, ništa ne shvaćaju, mudri su tek za zlodjela, al`činiti dobro ne umiju.

Titu 3,10

S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini

Titu 3,11

znajući da je izopačen i da griješi: on sam sebe osuđuje.

1. Korinćanima 2,14   Tjelesni čovjek ne prima što je od Duha Božjega; jer mu je ludost, i ne može da razumije, jer treba da se duhovno prosuđuje.

1. Korinćanima 2,15   A onaj duhovni sve prosuđuje, i njega nitko ne prosuđuje.

1. Korinćanima 2,16   “Jer tko je upoznao misao Gospodnju, da ga pouči?” A mi imamo misao Kristovu.

Amen!

Opravdanost i Zakon

Ponovljeni zakon 6,20 A kad te sutra zapita tvoj sin: što su te upute, zakoni i uredbe što ih je Jahve, Bog naš, vama propisao –
Ponovljeni zakon 6,21 kaži svome sinu: `Bili smo faraonovi robovi u Egiptu, ali nas je Jahve izveo iz Egipta jakom rukom.
Ponovljeni zakon 6,22 Na naše je oči Jahve učinio velike i strašne znakove i čudesa protiv Egipta, protiv faraona i protiv svega doma njegova,
Ponovljeni zakon 6,23 a nas je odande izveo da nas dovede i dade nam zemlju koju je zakletvom obećao ocima našim.
Ponovljeni zakon 6,24 I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Jahvi, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo kao što je to danas.`
Ponovljeni zakon 6,25 Naša će, dakle, pravednost biti: držati i vršiti sve ove zapovijedi pred Jahvom, Bogom našim, kako nam je naredio.

Da li se Kristovim 1. dolaskom, ukida držanje i vršenje Božjih zapovijedi? Što kaže sam Isus Krist?

Matej 5,17      “Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti.”
Ivan 15,22       Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.

Kako su to shvatili Kristovi učenici i suvremenici?

1. Ivanova 3,4  Tko god čini grijeh, čini i bezakonje; ta grijeh je bezakonje.
Rimljanima 2,13         Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani.
Rimljanima 5,9           Mnogo ćemo dakle većma biti po njemu spašeni od gnjeva, kad smo sad opravdani krvlju njegovom.
Galaćanima 2,16         Ali znamo: čovjek se ne opravdava po djelima Zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista, a ne po djelima Zakona jer se po djelima Zakona nitko neće opravdati.
Galaćanima 2,17         Ako se pak po tome što zaiskasmo opravdati se u Kristu očitovalo da smo i mi grešnici, nije li onda Krist u službi grijeha? Nipošto!
Galaćanima 2,18         Doista, ako ponovno gradim što sam bio srušio, pokazujem da sam prijestupnik.
Galaćanima 2,19         Ta po Zakonu ja Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet.
Galaćanima 2,20         Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.
Galaćanima 2,21         Ne dokidam milosti Božje! Doista, ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.
Titu 3,7            Da opravdani milošću njegovom, po nadi budemo baštinici života vječnoga.
Rimljanima 5,1           Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu.
Jakovljeva 2,20            A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?
Jakovljeva 2,26            Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.
Jakovljeva 4,17            Jer tko zna dobro činiti i ne čini grijeh mu je.
Rimljanima 8,3           Uistinu, što je bilo nemoguće Zakonu, jer je zbog tijela onemoćao, Bog je učinio: poslavši Sina svoga u obličju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu
Rimljanima 8,4           da se pravednost Zakona ispuni u nama koji ne živimo po tijelu nego po Duhu.
Rimljanima 8,5           Da, oni koji žive po tijelu, teže za onim što je tjelesno; a koji po Duhu, za onim što je Duhovo:
Rimljanima 8,6           težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.
Rimljanima 8,7           Jer težnja je tijela protivna Bogu: zakonu se Božjemu ne podvrgava, a i ne može.
Rimljanima 8,8           Oni pak koji su u tijelu, ne mogu se Bogu svidjeti.
Rimljanima 8,9           A vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov.
Rimljanima 8,10         I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali Duh je život zbog pravednosti.
Titu 3,5            on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom.
Galaćanima 3,27         Jer koliko vas se god u Kristu krstiste, Krista obukoste.
Kološanima 3,10         i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje po slici svoga Stvoritelja!
Rimljanima 13,8         Nikomu ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.
Kološanima 3,9           Ne varajte jedni druge! Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima.
Kološanima 3,17         I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
1. Solunjanima 5,18    U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
Amen!

SVJEDOČANSTVO ISUSOVO

Daniel 12,10   Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.
Otkrivenje 9,20 Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima – ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju –
Otkrivenje 9,21 i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.
Otkrivenje 13,9 Tko ima uho, nek posluša!
Otkrivenje 13,10 Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
Otkrivenje 12,17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.
Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 16,8 Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9 I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.
Otkrivenje 16,10 Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke
Otkrivenje 16,11 i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.
Otkrivenje 16,19 I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.
Otkrivenje 16,20 I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore,
Otkrivenje 16,21 a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.
Otkrivenje 22,10 A zatim će mi: “Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer – vrijeme je blizu!
Otkrivenje 22,11 Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!
Otkrivenje 22,12 “Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!
Otkrivenje 22,13 “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
Otkrivenje 22,14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
Otkrivenje 22,15 Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.
Otkrivenje 19,9 I reče mi: “Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!” I reče mi: “Ove su riječi istinite, Božje.
Otkrivenje 19,10 Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: “Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!” Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.
Amen!

Koliko rasti u vjeri, gdje je punina u kojoj treba stati i opstati do Kristovog dolaska?

Nemamo svi jedanke Duhovne darove, nismo svi na istom razvojnom stupnju, ali valja nam svima težiti punini rasta Kristovog. Ne, preko te punine, jer bi to bilo đavolje stremljenje, koji je želio izdići se ponad Boga.
Božja milost je neisrpna, njome smo i spašeni vjerom u Kristova djela, a ne naša.
Božja je volja koliko će kome talanata darovati. Na nama je da ih sa zahvalnošću prihvatimo i oplodimo, a ne zakopamo. Kome je više povjereno, od njega će se više i tražiti. Kome je više grijeha oprošteno, taj osjeća veću zahvalnost. Na Božju se milost treba odgovarati zahvanošću. Na Božji dar Ljubavi, mi možemo odgovarati samo uzvraćajući djelima koje ta Ljubav kroz nas iskazuje nazad Bogu i preko bližnjih. Ne možemo voljeti Boga, više nego nas Njegova Ljubav u nama potakne. Ali zahvanost i vjera u nama raste do punine rasta Kristovog.
Pogledajmo što Božja Riječ govori o tome?
Ivan 1,16         Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.

Efežanima 3,19           te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

Efežanima 4,13           dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Kološanima 2,2           da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega – Krista,

 1. Solunjanima 1,11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere.

  Rimljanima 12,3 Jer po milosti, koja je meni dana, kažem svakome, koji je među vama, da ne misli o sebi više, nego što valja misliti, nego da misli o sebi čedno, svaki po onoj mjeri vjere, koju mu je Bog udijelio.

Rimljanima 12,6         A imamo različite darove po milosti, koja nam je dana: ako proročanstvo, neka bude po mjeri vjere;

2. Korinćanima 10,15  Ne hvalimo se u bezmjerje, tuđim naporima. A nadamo se da ćemo s uzrastom vaše vjere među vama i mi – po našem mjerilu – prerasti u izobilje:

Efežanima 4,11           On i “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje

Efežanima 4,12           da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova

Efežanima 4,13           dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Efežanima 4,14           da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

Efežanima 4,15           Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

Efežanima 4,16           od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Amen!

ZDRAVSTVO

Zdravstvo

Koga simbolizira znak zmije korišten u zdravstvu? Je li to kršenje Božje zapovijedi o tome da se ne klanjamo “likovima”, “kipovima”, “slikama” i da im ne služimo? Imamo li u Bibliji dozvolu da kršimo Božju zapovijed ili “mjedena zmija na stupu podignuta”, samo simbolizira i upućuje na onoga tko je bio podignut na drvenom križu kao proklet? Nekoga tko je proklet radi ljudskih grijeha, a bijaše nevin? Nekoga čije nas rane iscjeliše? Iscjeljuje li nas vjerovanje u simboliku ili nas iscjeljuje Isus Krist, ako Mu vjerujemo?
Što kaže Božja Riječ?
Brojevi 21,9     Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Ivan 3,14         I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
Djela apostolska 3,22  “Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče.”
Job 6,12           , Je li snaga moja kao snaga kamenja? Je li meso moje od mjedi?
Ivan 2,19         Odgovori im Isus: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.”
1. Korinćanima 6,19    Ili ne znate, da je tijelo vaše hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?

Što činim i ne činim za zdravlje?

Ne pušim cigarete – čuvam dišne organe
Ne pijem alkohol – čuvam jetru
Ne jedem svinjsko – čuvam krvožilni sistem
Ne drogiram se – čuvam psihu
Ne zaljubljujem se – čuvam srce i mozak
Ne gledam TV – čuvam vid
Ne slušam tračeve – čuvam sluh

Možete se narugati i reći:”Pa što uopće činiš, jesi li ti uopće živa?”
Ima danas “mrtvih” koji misle da su živi, jer još svijetom hodaju, ali ima i živih koji izgledaju  “mrtvi”, ali su im zemaljska djela živa.
Evo što činim, pa se sami uvjerite; gdje je tko od nas??

ŽIVIM – čuvam Duh, dušu i tijelo

1. Solunjanima 5,1      A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam.

 1. Solunjanima 5,2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći.
 2. Solunjanima 5,3 Dok još budu govorili: “Mir i sigurnost”, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.
 3. Solunjanima 5,4 Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac:
 4. Solunjanima 5,5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame.
 5. Solunjanima 5,6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.
 6. Solunjanima 5,7 Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju.
 7. Solunjanima 5,8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!
 8. Solunjanima 5,9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,
 9. Solunjanima 5,10 koji je za nas umro da – bdjeli ili spavali – zajedno s njime živimo.
 10. Solunjanima 5,11 Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.
 11. Solunjanima 5,12 Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;
 12. Solunjanima 5,13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom!
 13. Solunjanima 5,14 Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!
 14. Solunjanima 5,15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.
 15. Solunjanima 5,16 Uvijek se radujte!
 16. Solunjanima 5,17 Bez prestanka se molite!
 17. Solunjanima 5,18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 18. Solunjanima 5,19 Duha ne trnite,
 19. Solunjanima 5,20 proroštava ne prezirite!
 20. Solunjanima 5,21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,
 21. Solunjanima 5,22 svake se sjene zla klonite!

1. Solunjanima 5,23    A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

Amen!

Kakav mir?

Kakav mir?
Pazite, ne dajte se zavarati! Uskoro će svijetom letjeti težnje i želje za jedinstvom, mirom i blagostanjem, zbog sve veće eskalacije zla. Nudit’ će se ljudska rješenja, poput jedne globalne svjetske organizacije i vladara koji bi imao slobodu i moć i vlast da uspostavlja mir na svijetu. Nudit’ će se ekumenizam kao rješenje svih vjerskih razlika i problema. Nudit’ će se nova rješenja kao spas za čovječanstvo. Ljude će se međusobno zavađati, kako bi se međusobno istrebljivali, dok “veliki” budu uzimali sva prirodna sredstva na ovoj zemlji i postajali gospodari koji bi vladali “malenima”. Mnogi će biti zavedeni! Božja Riječ o svemu tome jasno govori, držite se Božje Riječi kao vodilje i slušajte Duha Svetog kojim ste zapečaćeni, ne oslanjajte se na vaša osjetila, na zbivanja u okolini, na moguća “čudesa”, samo ostanite postojani u Bogu! Proučite, pa zaključite:

Jeremija 6,14  I olako liječe ranu naroda moga, vičući: `Mir! Mir!` Ali mira nema.

Jeremija 30,5  Ovako govori Jahve: “Čujem krik užasa: strava je to, a ne mir.”

1. Solunjanima 5,3      Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.

Ezekiel 7,25     Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!

Ezekiel 13,10   Jer narod moj obmanjuju govoreći `Mir` kad mira nema. I dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće da se samo ožbuka.

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 12,18        Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

Rimljanima 14,19        Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!

Rimljanima 15,13        A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Rimljanima 16,20        Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

Jakovljeva 3,18           Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Rimljanima 2,7            onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni;

Rimljanima 2,8            buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba!

Rimljanima 2,13          Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani.

Rimljanima 2,14          Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:

Rimljanima 2,15          pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.
Amen!

U Virovitici 23.01.2016. , subota, 13:45h,                                                             Gordana Mišić

Nema potrebe za nekakvim današnjim “jubilejskim potpunim oprostima”

TKO JE NAŠ JEDINI SVEĆENIK I GDJE SE NALAZI I ŠTO SADA ČINI???
Dajem vam stihove da se uvjerite:
Hebrejima 8,1
A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima
Hebrejima 9,11
Krist se pak pojavi kao Veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem Šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja –
Hebrejima 9,25
Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju;
Hebrejima 10,11
I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.
Hebrejima 10,21
imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom.

Rimljanima 6,10
Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Hebrejima 9,12
i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 10,10
U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.
Judina 1,3
Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

AKO PIŠE JEDNOM ZAUVIJEK, onda nema vise traženja “potpunog jubilejskog oprosta” od nekog čovjeka koji to svojevoljno traži od ljudi.

Rimljanima 3,24
opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu.
Rimljanima 5,1
Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem IsusuKristu.

Rimljanima 6,11
Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

ISUS KRIST JE JEDNOM ZAUVIJEK PRINIO SEBE RADI SVIH KOJI GA VJEROM PRIHVATE I PRIZNAJU, ON NAM JE OPROSTIO SVE GRIJEHE JEDNOM ZAUVIJEK, evo dokaza:

Hebrejima 10,9
veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.
Hebrejima 10,10
U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.
Hebrejima 10,11
I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.
Hebrejima 10,12
A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu
Hebrejima 10,13
čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim.
Hebrejima 10,14
Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.
Hebrejima 10,15
A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:
Hebrejima 10,16
“Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.
Hebrejima 10,17
I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.
Hebrejima 10,18
A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.
Hebrejima 10,19
Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj –
Hebrejima 10,20
put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo;
Hebrejima 10,21
imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom.
Hebrejima 10,22
Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.

Amen!

Vjerovati, u koga i kome??

Vjerovati, u koga i kome??

Čovjek današnjice vjeruje u svakoga i svakome i svačemu. Mnogi ljudi kažu da vjeruju U BOGA, ali vjeruju li Bogu?? To nije isto! Mnogi ljudi vjeruju u đavola (vraga, sotonu), ali mu ne vjeruju. Kako je to moguće?
Evo kako!
Kada kažem da vjerujem u Boga, onda se podrazumijeva da Bog postoji. Isto tako, ako kažem da vjerujem u đavla, to znači da đavo postoji. Kada kažem da vjerujem Bogu, to isključuje moje vjerovanje đavlu, mada kako rekoh, vjerujem da obojca postoje. U Bibliji piše da i đavli vjeruju U BOGA, ali da dršću. Oni jako dobro znaju da Bog postoji, ali znaju i da je Bog pobjednik u borbi između dobra i zla, a ne oni. Na nebu je sve riješeno, onog trenutka, kada je Isus nakon svoje tjelesne smrti na zemlji, uskrsnuo i bio uznesen natrag na nebo k Ocu nebeskom u Duhu Svetom. Pobjednik je Isus Krist, a đavli su na zemlji da zavedu što više ljudi i odvuku ih sa sobom u drugu smrt. Može li đavo nauditi čovjeku koji vjeruje Bogu i uzda se u Njegova obećanja?? Naravno da može, jer ima od Boga dopuštenje da se služi svojim lažima, obmanama, pobunjivanjima, zavođenjima i ostalim samovoljnim trikovima. Zašto mu Bog sve to dopušta? Upravo zato da se ljudi sami svrstaju na zemlji kome pripadaju. Bog nikoga na silu ne želi u svom nebeskom kraljevstvu, zato nam daje slobodnu volju i slobodu u izboru i odlučivanju, na čiju ćemo stranu, kome ćemo vjerovati?? Znajte, da nema onih koji ne pripadaju ili Bogu ili đavlu. Nema neodlučnih, jer svaka neodlučnost je pripadnost đavlu. Samo čovjek s čvrstim uvjerenjem o pripadnosti Bogu kao svom Stvoritelju, Bogu i pripada. Oni koji čak negiraju samo postojanje Stvoritelja, također su đavolji pripadnici. Po ovome ispada da je većina na strani đavola, a manjina na Božjoj strani. Tako je i pisano:”Uzak je put koji vodi u život vječni i malo ih je koji ga nalaze.” Želiš li naći taj “uski put” i njime krenuti u vječnost s Bogom, onda se uzdaj u Božja, a ne ljudska obećanja. Predaj svoje cijelo biće svom Stvoritelju da ga On oblikuje tako da Ga spremno dočekaš kada dođe da te odvede u nebesku domovinu.
Vjeruj u Boga, ali i vjeruj Bogu. Vjeruj i u đavla, ali mu ništa ne vjeruj. Kako znati jesam li na Božjem “uskom putu”? Lako je to znati, jer nam je Bog ostavio svoju pisanu Riječ (Bibliju) da iz nje možemo spoznati razliku između dobra i zla (ne moramo baš sve i iskusiti), pa da možemo odlučiti kakvi želimo biti. Želimo li biti dobri, pustit ćemo Boga da nas oblikuje Istinom, pa ćemo biti oslobođeni od činjena zla. Naše ljudsko tijelo je slabo i teži ka zlu i smrti i propadanju, ali imamo nadu da će Bog preobraziti i naša tijela od ove zemaljske smrtnosti i suobličiti ga svom duhovnom, nebeskom, besmrtnom tijelu, kada dođe po nas i povede nas u nebesku domovinu. Da li je sve ovo bajka ili Istina kojoj treba težiti i u koju treba vjerovati, na vama je da odlučite?!?
Za mene je to radosna i lijepa vijest u moru današnjih, tužnih i ružnih vijesti kakvima nas truju svi mediji.
Radost vam i mir od Boga, Stvoritelja neba i zemlje i svega oko nas i u nama!
Amen!
napisala: Gordana Mišić u Virovitici, petak, 06.11.2015., 11:49h.

pdf format na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/99680319-4a52-4570-9b05-bb8a8e706357

SLOBODNA VOLJA

Jeremija 21,8  Glede ovog puka, njemu ćeš reći: ” Ovako govori GOSPOD: Vama ću dati izbor između života i smrti.
Bible in Basic English (BBE):
Jeremia 21,8 And to this people you are to say, The Lord has said, See, I put before you the way of life and the way of death.

Kada netko vjeruje u Boga i Bogu, a izrekne rečenicu poput ove:”Ti ne odlučuješ što ćeš činiti za Boga, nego samo otkrivaš što je Bog isplanirao za tebe.”, onda se čovjek treba zapitati:”Vjerujemo li mi u istog Boga i istom Bogu?”
Biblija jasno kaže da je Bog oduvijek čovjeku davao slobodu izbora, znači; stvorio je čovjeka kao biće koje ima slobodnu volju, odnosno, slobodu u izboru i odlučivanju. Bog nije stvorio čovjeka koji će biti Njegova “lutka na koncu”, nije stvorio programirani stroj, nije stvorio robove koji Mu moraju biti poslušni…
Bog je stvorio predivno biće iz svoje silne LJUBAVI i oblikovao ga tako da može birati hoće li živjeti vječno s Bogom i bližnjima u Ljubavi, ili hoće nakon ovozemaljskog bivstvovanja nestati u ništavilu, kao da ga nikada nije ni bilo?!? Svaki pojedinac ima tu slobodu izbora i u tome se vidi raskoš Božje dobrote, milosti i ljubavi.
Kada netko negira postojanje te slobodne volje dane čovjeku, onda on automatski pokazuje kako i koliko ne poznaje svog Tvorca. Čovjek koji je spoznao suštinu Božju, taj zna da je ona ČISTA LJUBAV. Može li čista ljubav stvoriti bića s kojima želi bivstvovati vječno, a da ta bića bivstvuju poput robota? Može li robot uzvraćati ljubav svome Tvorcu, može li Ga slaviti, hvaliti i častiti???
Zapitajmo se:”Poznajem li ja svog Stvoritelja doista?”
Istina jest da je čovjek “glina u Tvorčevim rukama”, ali kada Tvorac toj “glini” udahne DUH ŽIVOTVORNI, ta glina više nije samo prah, već postaje biće sa slobodnom voljom. Bog je mnogo “riskirao”, stvorivši čovjeka sa slobodnom voljom, jer vidimo da se čovjek “odmetnuo” od svog Tvorca i pokušava sve činiti onako kako je volja ljudska, a ne misli više na volju Tvorčevu. Tvorčeva volja nas neće voditi u vječnu propast, već u vječnu Ljubav. Ljudska, pokvarena volja vodi čovjeka daleko od Boga, ravno u NIŠTAVILO. Ne preda li čovjek današnjice svoju volju Bogu da je On uskladi sa svojom SVETOM voljom, čovjek nema budućnosti. To ne znači da čovjek tom predajom Bogu nešto gubi od prvotne Božje zamisli za njega. Čovjek kojeg Bog oblikuje iznutra Duhom svojim Svetim, preobražava se u osobu kakva treba biti u vječnosti, a ne samo ovo kratko vrijeme na zemlji. Bog nas je stvorio za sebe, radi sebe i od sebe, da bismo bili s Njim vječno u Ljubavi, sreći, radosti, veselju… Živjeti s Bogom i bližnjima ne znači, MORATI, nego znači DIJELITI i UMNAŽATI LJUBAV, na slavu Božju.
Tko tu Istinu ne usvoji na ovoj zemlji, za ovoga života, drugu priliku neće više dobiti. Amen!

Zapečaćeno proročanstvo

Zapečaćeno proročanstvo

Daniel 11, 29U određeno vrijeme opet će krenuti protiv Juga, ali sada neće biti kao prvi put. 30Kitimski će brodovi navaliti na njega, i on će se uplašiti. Vratit će se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet će se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti Savez.«

31»Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinut’ svagdašnju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši. 32Svojim će spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat će postojani i vršit će svoje.

Musliman Abd el-Malik izgradio je 691.g.n.e. “Dome of the Rock”, također poznat kao “Kubbat as-Sakhra”
na lokaciji Solomonovog hrama u Jeruzalemu. (ispunjenje proročanstva iz Danijela 11, 31.)

Daniel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

5Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. 6Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad vodâ rijeke: »Kada će doći kraj tim čudesima?« 7Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad vodâ rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim: »Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.«

8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. 11Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. 12Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!

OTPEČAĆENJE!!!
1. Kada će doći kraj tim čudesima?
Prema mojim izračunima objavljenim prije par godina na internet, Isus Krist nije rođen kako svijet danas računa, nego je rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere. https://files.acrobat.com/a/preview/720804d6-1ee1-4351-9a25-273560e8b774  za one željne znanja, dat je link na kojem mogu provjeriti istinitost napisanog.
Sada malo računanja. Budući da je Krist rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere, od 691. godine naše ere (po svjetskom računanju izgradnje “Dome of the Rock”), odbijam 6 godina do kojih sam proračunima došla i računam dalje > 691 – 6 = 685 g. n. e. (VRIJEME STVARNOG ČASA DOKINUĆA SVAGDAŠNJE ŽRTVE IZGRADNJOM MUSLIMANSKOG HRAMA NA MJESTU SOLOMONOVOG HRAMA U JERUZALEMU, KADA JE “POSTAVLJENA GROZOTA PUSTOŠI”.)
Idući dalje kroz Danijelovo proročanstvo i uvrštavajući “jedno vrijeme, dva vremena i pola vremena” to je 1260 dana ili 1260 doslovnih godina, pa dodajući 685 + 1260 = 1945 g. n. e. (VRIJEME KRAJA RASULU SNAGE SVETOGA NARODA, a to je 1945. godina i kraj drugog svjetskog rata i progona Židova od strane Hitlera).
Idući dalje 1290 dana (doslovnih godina) od 685.g. n. e., dolazimo do 1975. godine i blagoslova za SVE ONE KOJI DOČEKAJU I DOSEGNU 1335 dana (doslovnih godina), znači 685 + 1335 = 2020.g. n. e.
Kada pogledamo proračune dobivene u mom izlaganju pod nazivom “Božje otkrivenje” koji možete provjeriti i proučiti na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/20de954e-eb4b-45a0-8e01-60ad0e5d45a8
onda je jasno da živimo u poslijednjem vremenu i da je proročanstvo dano Danijelu kao “zapečaćeno”, sada “otpečaćeno”. Kakve li RADOSNE VIJESTI za sve one koji željno iščekuju dolazak Isusa Krista po svoje vjerne i povratak u svoju nebesku domovinu u kojoj će biti i Daniel baš kako mu je i bilo obećano :”A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.” ~ Daniel 12, 13.

Amen!

Preobraženje

19.08.2015., srijeda, 21:54h, Virovitica

Okrepljena divnim riječima, pišem Riječ Božju kako me Duh Sveti upućuje:
“Nastavi stajati! Nastavi vjerovati! Nastavi se nadati, jer Bog ima svijetlu budućnost čuvanu za tebe!”

Galaćanima 2, 20 Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Solunjanima 3, 8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu!

Galaćanima 6, 15 Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje.

2. Korinćanima 5, Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. 2U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem; 3dakako, ako se nađemo obučeni, ne goli. 4Da, i mi koji smo u ovom šatoru, stenjemo opterećeni jer nećemo da budemo svučeni, nego da se još obučemo da život iskapi što je smrtno. 5A zato nas je sazdao Bog – on koji nam dade zalog Duha. 6Uvijek smo stoga puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. 7Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. 8Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. 9Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. 10Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. 11Prožeti dakle strahom Gospodnjim uvjeravamo ljude; razotkriveni smo Bogu, a nadam se – i vašim savjestima. 12Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama, da imate odgovor za one koji se diče licem, a ne srcem. 13Doista, ako bijasmo »izvan sebe« – Bogu bijasmo; ako li »pri sebi« – vama bijasmo. 14Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; 15i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. 16Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. 17Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 18A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. 19Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. 20Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! 21Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

2. Korinćanima 7, 1Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

1. Ivanova 1, 9Ako priznamo grijehe svoje,

vjeran je on i pravedan:

otpustit će nam grijehe

i očistiti nas od svake nepravde.

Propovjednik 9,8         U svako doba nosi haljine bijele i ulja nek` ne ponestane na tvojoj glavi.

Matej 17,2      i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.

Marko 9,3       I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

Otkrivenje 3,5 “Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.”

Amen!

Tko se mača laća, od mača i pogiba

Matej 26,52     Kaže mu tada Isus: “Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.

Rimljanima 12,17 Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!


1. Petrova 3,9  Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

Luka 6, 27»Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, 28blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju.«

29»Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. 30Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.« 31»I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.« 32»Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. 33Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine. 34Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.« 35»Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima.«

36»Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.«

Luka 6, 37»Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.« 39A kaza im i prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? 40Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.« 41»Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 42Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.«

Luka 6, 43»Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. 44Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.« 45»Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«

Matej 7, 15»Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. 16Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? 17Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. 18Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. 19Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. 20Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«

Matej 7, 21»Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. 22Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ 23Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’«

Matej 7, 13»Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. 14O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze

Matej 7, 12»Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.«

Jošua 22,5       Samo pazite revno da vršite naloge i zapovijedi, što vam ih je dao Mojsije, sluga Gospodnji: da ljubite Gospoda, Boga svojega, da hodite svim putovima njegovim, da držite zapovijedi njegove, da pristajete uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom!”

Rimljanima 13,8 Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi bližnjega, ispunio je zakon.


Efežanima 5,25 Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe samoga predao za nju,

1. Ivanova 2, 15Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. 16Jer što je god svjetovnopožuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. 17Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

1. Ivanova 2, 29Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.

Psalam 112,9  On dijeli obilno, daje siromasima; pravda njegova ostaje uvijek; zbog bogatstva njegova uzvisuje se moć njegova.

Psalam 36,6    Pravednost je tvoja kao gore najviše, sudovi su tvoji kao bezdana najdublja; Gospode, ti pomažeš ljudima i životinjama.

Rimljanima 5,18 Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život!

Jeremija 23,6  Spasenje nalazi Juda u dane njegove, i Izrael stanuje u sreći. Ime, kojim ga zovu bit će: ‘Gospod je pravednost naša’.

Rimljanima 5,21 kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

1. Timoteju 6, 7Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo! 8Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time. 9Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast. 10Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. 11A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!

2. Timoteju 2, 19Ipak čvrsti temelj Božji stoji – pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje. 20Pa u velikoj kući ima posudâ ne samo zlatnih i srebrnih nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne. 21Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna. 22A mladenačkih se strastvenosti kloni! Téži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina. 23Lûde pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama. 24A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi, 25da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu 26i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla, koji ih drži robljem svoje volje.

Amen!

Vjerom jačati dajući slavu Bogu

Psalam 73, 21Kad mi duša bijaše ojađena, a bubrezi probodeni, 22bezumnik bijah bez razbora,

k’o živinče pred tobom. 23Al’ ću odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: 24vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. 25Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. 26Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! 27Doista, propast će oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. 28A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi.

Pripovijedat ću sva tvoja djela na vratima kćeri sionske.

Psalam 16, 1Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. 2Jahvi rekoh: »Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!«

3Za svetima što su u zemlji sav plamtim od čežnje! 4Gomilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Ja im ljevanicâ nalijevat’ neću, ime im spominjat’ neću usnama. 5Jahve mi je baština i kalež:

Ti u ruci držiš moju sudbinu. 6Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština.

7Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje te me i noću srce opominje. 8Jahve mi je svagda pred očima;

jer mi je zdesna, neću posrnuti. 9Stog’ mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva.

10Jer mi nećeš ostavit’ dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 11Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Rimljanima 4, 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost. 23Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, 24nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, 25koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

Hebrejima 6,9 A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

Hebrejima 13,18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Amen!

Vjera bez djela je mrtva

Judina 1,3       Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

Jakovljeva 2,20           A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?

Jakovljeva 2,26           Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

1. Korinćanima 6,19   Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

 1. Korinćanima 6,20  Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Izlazak 18,20   Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!

Galaćanima 5,6          Jer, za onoga koji je u Isusu Kristu, ni obrezanje, ni neobrezanje, nisu djelatni, već vjera djelujući putem ljubavi.

Izaija 63,7       Slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova – za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi.

Efežanima 4,16           A od njega cijelo tijelo, usklađeno i ujedinjeno zahvaljujući svim spojevima koji ga opslužuju, prema jednoj djelatnosti raspodijeljenoj prema mjeri svakog od njih, ostvaruje svoje vlastito narastanje za izgraditi samo sebe u ljubavi.

Ezekiel 18,24   Ako li se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini opačinu po primjeru svih gadova, što ih čini bezbožnik, hoće li on živjeti, ako čini tako što? Ne, sva pravedna djela njegova, što ih je učinio, neće mu se uračunati. Zbog vjerolomstva, što ga je počinio, i Zbog grijeha, što ga je učinio, poginut će.

1. Korinćanima 15,58 Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajući, da rad vaš nije uzaludan u Gospodinu!

 1. Solunjanima 1,2     Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u molitvama svojim,

1. Solunjanima 1,3      Sjećajući se bez prestanka vašega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim,
Otkrivenje 14,13          I začuh glas s neba gdje mi govori: “Napiši: “Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.”

Amen!

U početku stvori Bog nebo i zemlju

Postanak 1,1   U početku stvori Bog nebo i zemlju.

U …. predstavlja neko mjesto (gdje?)

početku …. predstavlja neko vrijeme (kada?)

stvori …. predstavlja neku radnju ili zbivanje (predikat)

Bog …. predstavlja subject (Tko ili što?, imenica)

nebo …. predstavlja objekt radnje

I …. presdstavlja poveznicu ili veznik

zemlju …. predstavlja objekt radnje

 

Sad da vidimo šta nam je nepoznato u rečenici?

U početku ….. Tko ili što je taj početak prema Božjoj Riječi?

Bog nam daje odgovor da je ON taj POČETAK. Znači nije On stvorio neki početak, nego ON JEST TAJ POČETAK.

Ima puno stihova gdje Bog za sebe tvrdi:”JA SAM POČETAK ….”

Idemo dalje!

Uvrstimo u rečenicu ono što smo saznali iz Božje Riječi da je Božja tvrdnja, znači da je Istina.

Bog za sebe kaže da je početak.

Znači imamo: U početku (Bogu), stvori (tko) BOG (što) nebo (jel to sve ili ima još nešto?) I (što još) zemlju..

 

Da vidimo: U BOGU STVORI BOG NEBO I ZEMLJU.

Jel to neka besmislena rečenica ili ima smisao?

 

Da provjerimo!

 

Ivan 1,1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ.

 

Uvrstimo dosadašnju Istinu u ovu rečenicu:

U Bogu bijaše Riječ, I Riječ, bijaše u Boga, I Bog bijaše Riječ.

 

Ima li to smisla?

 

Rimljanima 11,36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

Jer SVE je OD BOGA I PO BOGU I ZA BOGA! BOGU SLAVA U VIJEKOVE! AMEN!

 

Sad vi provjeravjte Tko je u Bibliji POČETAK  I Tko je u Bibliji RIJEČ I Tko je u Bibliji STVORITELJ? Ako je to sve jedan Bog, onda će vam biti jasno kome se treba moliti, u kome se treba moliti I u čije ime se treba moliti???  J

Odgovor:

Ivan 4,24 „Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.”

Ivan 14, 13I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.«

Da vidimo: Bog je Duh kojemu se klanjamo u Duhu (u Bogu) i u Istini (Isus Krist je put, Istina i život).

Što god zamolimo u Isusovo ime, On će učiniti, da se proslavi Otac (Bog) u Sinu (Bogu).
Samo je važno da molimo u Isusovo ime i On će učiniti.

Ivan 14, 16I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Sin (Bog) će moliti Oca (Boga) i Otac (Bog) će nam dati drugog Branitelja, Duha Istine (Boga), da bude s nama zauvijek, kojega svijet ne može primiti, jer Ga ne vidi i ne poznaje. Mi Ga poznajemo jer kod nas ostaje i u nama je.

Ako je Duh Sveti samo neka „sila“ i „energija“, kako netko može POZNATI „silu“ ili „energiju“?
Ako je Duh Sveti taj Duh Istine, odnosno drugi Branitelj, znači li to da je Isus koji je bio prvi, isto samo neka „sila“ ili „energija“? Ako je Isus učenicima rekao da onaj tko je vidio Njega, vidio je i Oca, znači li to da je i drugi Branitelj kao i Sin i Otac? Ako je netko upoznao Oca i Sina, znači li to da poznaje i Duha Svetog? Ako Duh Sveti uvodi čovjeka u svu Istinu, znači li to da su Otac, Sin i Duh Sveti, tri osobe, a jedan BOG?! Može li to netko posvjedočiti?

Ivan 5,31         Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.

Ivan 5,32         Drugi je, koji svjedoči za mene, i znam, da je istinito svjedočanstvo, kojim svjedoči za mene.
Ivan 5,37         Tako Otac, koji me posla, sam posvjedoči za mene. Ali glasa njegova niti ste kad čuli, ni lica njegova nijeste vidjeli;
Ivan 8,14         Isus im reče: “Ako ja i svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam, odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate, odakle dolazim i kamo idem.

Ivan 8,18         Ja sam, koji svjedočim sam za sebe, i Otac, koji me posla, svjedoči za mene.”
Ivan 5,18         Zato su još više gledali židovi da ga ubiju, jer je ne samo prestupao subotu, nego je i Boga nazivao Ocem svojim i stim se gradio jednak Bogu.
Ivan 5,23         da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Ivan 5,39         Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,
Ivan 5,46         Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47         Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?
Ivan 1,32         Dalje je svjedočio Ivan, govoreći”Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.
Ivan 5,33         Vi poslaste k Ivanu, i on posvjedoči za istinu.
Ivan 15,26       A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.

Ivan 15,27       A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka samnom.
Djela apostolska 15,8  I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama.
Ivan 2,25         I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao, što je bilo u čovjeku.
Djela apostolska 20,23            Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči, da me u Jerusalemu čekaju okovi i nevolje.
Rimljanima 8,16          Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja.

Rimljanima 9,1            Istinu govorim u Kristu, ne lažem, savjest moja to mi svjedoči u Duhu Svetom:
Hebrejima 10, A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16»Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana«, Gospodin govori: »Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.«
18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Amen!

U Božjim rukama!

Propovjednik 9, 1Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, s djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Rimljanima 9, 15Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim…..
18Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.
19Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro? 20Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: »Što si me ovakvim načinio?« 21Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć, u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

1. Solunjanima 4,7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Rimljanima 8,29 One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
Rimljanima 8,30 one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Efežanima 1,5 U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,9 Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

Judina 1,21 Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vječni!

1. Ivanova 5,11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.

Amen!

Tko je to?Treba svjedočiti!

Mudre izreke 30, 4Tko uzađe na nebo i siđe?

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

Tko sabra vode u plašt svoj?

Tko postavi krajeve zemaljske?

Kako se zove i kako mu se zove sin?

Znaš li?

 

5Svaka je Božja riječ prokušana,

štit onima koji se u nj uzdaju.

6Ne dodaji ništa njegovim riječima,

da te ne prekori i ne smatra lažljivim.

 

Da vidimo šta Pismo kaže?

 

Tko uzađe na nebo?

 

2. Kraljevima 2,9        A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: “Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe!” A Elizej odgovori: “Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!

2. Kraljevima 2,10      Ilija odgovori: “Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.

2. Kraljevima 2,11      I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

 

Tko je to bio? Mislim da je riječ o Iliji. A i Henok je uznesen na nebo, još prije Ilije, to su znači već 2 čovjeka koja su uzašla na nebo, bez da su okusila smrt. A Isus Krist je Sin Čovječji, Sin Božji koji je uzašao treći na nebo, nakon uskrsnuća od mrtvih. Znači to su već troje uzašli na nebo, jel tako?

 

Tko siđe s neba?

 

Izlazak 19,18   Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.

 

Otac nebeski u obliku ognja siđe s neba!

 

Ivan 6,41         Židovi nato mrmljahu protiv njega što je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.

Ivan 6,42         Govorahu: “Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: `Sišao sam s neba?`

Ivan 6,51         Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.

Ivan 6,58         Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.

 

Sin Božji siđe s neba u tijelu ljudskom!

 

Luka 3,22        Duh Sveti siđe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao.”

Djela apostolska 2,3    I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih.

Djela apostolska 10,44            Dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve, koji su slušali riječ.

Djela apostolska 11,15            A kada ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.

Djela apostolska 19,6  I kad Pavao položi ruke na njih, dođe Duh Sveti na njih, i govorili su jezicima i proricali.

Djela apostolska 2,4    I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

 

Sveti Duh siđe s neba U TJELESNOM OBLIKU KAO GOLUB, dok istovremeno se čuje glas Oca s neba koji svjedoči za Sina u TIJELU LJUDSKOM. Duh Sveti siđe s neba i u obliku ognjenih jezika, dođe i dodirom ljudske ruke, ali dođe i iz USTA SINOVIH:

 

Ivan 20,22       To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga.”

 

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

 

Postanak 8,1   Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, što su bili s njim u kovčegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala.

 

Otac nebeski! BOG

 

Marko 4,39      On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: “Umukni! Mirno budi!” Prestane vjetar, i postade tišina velika.

Matej 8,27       Puni začudenja rekoše ljudi: “Tko je ipak ovaj? I vjetar i

more slušaju ga!”

 

Isus Krist! BOG

 

Ivan 3,8           Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha.”

 

Duh Sveti! BOG

 

Tko sabra vode u plašt svoj?

 

Izlazak 14,21   I pruži Mojsije ruku svoju na more. Tada dade Gospod cijelu noć uzbijati more natrag jakim vjetrom istočnim i osuši more, i vode se razdijeliše.

2. Kraljevima 2,8        Ilija uze plašt svoj, smota ga i udari njim po vodi. Ona se razdijeli na obje strane, te prijeđoše obojica po suhu.

2. Kraljevima 2,14      Ovdje uze plašt, što je bio spao s Ilije, udari njim po vodi i povika: “Gdje je sad Gospod, Bog Ilijin?” I kako on udari po vodi, razdijeli se ona na obje strane, i prijeđe Elišej.

 

Gospod, Bog Ilijin!

 

Tko postavi krajeve zemaljske?

 

2. Petrova 3, 5Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. 6Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. 7A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.

 

A Tko je ta RIJEČ? BOG?

 

Ivan 1,1           U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

 

Sad vidimo odgovore na postavljena pitanja iz Solomonovih Mudrih izreka.
Dakle, onaj tko još uvijek ne zna Tko je Riječ (Bog), koji se utjelovio, taj još uvijek nije primio Duha Svetog da ga uvede u svu Istinu?!!!!

Amen!

Treba li čekati kraljevstvo Božje?

2. Korinćanima 5,1 Jer znamo, da kad se ova zemaljska naša kuća ili šator rastoči, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.

 

Trebamo li ČEKATI? Onaj tko se nada, taj čeka! Onaj tko se nada I čeka, taj vjeruje, a Isus se pitao hoće li naći vjere na zemlji kad se vrati?!

Što je dakle vjera?

Hebrejima 11,1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

Kološanima 1,5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,

 

Onaj tko tvrdi da mi zapravo “ne moramo čekati Božje kraljevstvo”, neka se zapita ima li on uopće VJERE?

 

1. Petrova 1, 3Blagoslovljen Bog

i Otac Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

4za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

5vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 

2. Korinćanima 5,2 U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem;

 

Dakle, Božja djeca, ne samo da ČEKAJU, nego I ČEZNU, za NEBESKIM OBITAVALIŠTEM. Božja djeca ne trebaju dokaze o tome da će  kraljevstvo Božje ZAVLADATI ZEMLJOM. Božjoj djeci, ova I ovakva zemlja nije obitavalište. Božja djeca čekaju Božju intervenciju, služeći Mu na zemlji po Njegovoj volji, nadajući se da će On ispuniti svoja obećanja. Budući da je On obećao, On će I izvršiti. Božje kraljevstvo neće sići na ovu prljavu planetu, nego će Bog uzeti svoju djecu k sebi. Tako piše u Bibliji. Tko ne vjeruje Božjoj Riječi, taj se oslanja na ljudsku mudrost. Neka svakome bude po vjerovanju. Ako Bog kaže da će SVE UČINITI NOVO, onda je uzalud ljudima da se trude na ovoj planeti izgraditi nešto u Božje ime. Kako je sišao ljudima koji su gradili kulu babilonsku I pobrkao im planove, tako će učiniti opet.

Mudre izreke 19,21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.

Amen!

Uvjerenje!

Kad nas Božja Riječ u nešto uvjeri, onda nas mišljenja ljudi oko nas ne mogu kontrolirati.

2. Petrova 3,17            Vi dakle, ljubljeni, znajući naprijed, čuvajte se, da prijevarom bezakonika ne budete odvučeni s njima i ne izgubite svojega tvrdog uvjerenja;

Ponovljeni zakon 8,19 Ako li zaboraviš Gospoda, Boga svojega, i pođeš za drugim bogovima i njima budeš služio i klanjao se, onda vas svečano uvjeravam danas: zacijelo ćete propasti.

Rimljanima 14,23        Jede li tko dvoumeći, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.

1. Ivanova 5,14           A evo uvjerenja koje mi imamo pred njim: ako mi njemu ištemo nešto prema njegovoj volji, on nas sluša.

Hebrejima 13, 18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Filipljanima 1,6           Ovakvo je moje uvjerenje: Onaj koji je počeo u vama jedno izvrsno djelo nastavit će mu izvršavanje sve do *dana Isusa Krista.


Filipljanima 1,20         slijedeći moje živo očekivanje i moje uzdanje, ja neću crvenjeti od stida, nego će budući da moje uvjerenje ostaje potpuno, sada kao i uvijek, Krist biti uzveličan u mojem tijelu, bilo po mojem životu, bilo po smrti mojoj.

1. Petrova 4,1  Tako, Budući da je Krist trpio u tijelu vi se također naoružajte istim uvjerenjem: onaj koji je trpio u tijelu raskinuo je s grijehom,


Amen!

Tko je jedan i jedini Bog?

“Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u

Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza

Njega.” (1.Korinćanima 8,6.)

 

Tu lijepo piše da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega.

 

“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.”

(Efescima 4,6.)

 

Tu piše da je Bog i Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama.

 

Djela apostolska 17, 24»Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima; 25i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve. 26Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova 27da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. 28U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: Njegov smo čak i rod!«

 

Tu piše da Bog stvori sve i da svima daje život , dah i- sve. Kaže da ne prebiva u rukotvorenim hramovima, nego da nije daleko ni od koga od nas i da u Njemu živimo. Pa o kome je tu riječ? Po kome se mi nanovorađamo?

 

Titu 3,5            on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom.

 

Utvrdili smo da je Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama. Utvrdili smo da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega i zatim smo utvrdili da se nanovorađamo i obnavljamo po Duhu Svetom.

 

Kad je tome tako, tko je onda naš Bog?

 

Možemo li bez Oca i Sina i Duha Svetoga postojati?

 

Pročitajte ponovo i zaključite sami. Sad kako je to troje jedan Bog, jer jasno u Pismu piše da je jedan Bog?!

 

Evo kako:

Efežanima1,

1. BOŽJI NAUM SPASENJA Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

4Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

5u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

6na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

7u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupâ

po bogatstvu njegove milosti.

8Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću

i razumijevanjem

9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

 

Onda ljudi, tko je taj jedan BOG?

Amen!

Tko će ostvariti Božji naum?

Mihej 4,6 U onaj dan – proročanstvo GOSPODOVO – ja ću prikupiti ono što hrama, ja ću ujediniti ono što je raspršeno, ono što sam izmučio.

 

Tu piše da će to učiniti BOG, a ne neka ljudska organizacija na zemlji.

 

Kad bi bilo moguće da neka ljudska organizacija na zemlji ujedinji sva stvorenja, onda Isus nije trebao umrijeti.

Evo dokaza:

 

Ivan 11, 51To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; 52ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno.

 

1. Korinćanima 6, 17A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.

 

Efežanima 1, 9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

 

Dakle, koja to zemaljska organizacija može UGLAVITI U KRISTU SVE, NA NEBESIMA I NA ZEMLJI?
Tako nešto ne postoji na zemlji i jasno je da jedino Stvoritelj može to učiniti!
Amen!

Šta je smisao života kada postaneš Božje dijete?

Bog za svako svoje dijete ima životni plan. Svaka osoba je jedinka za sebe i svatko ima neku svoju životnu zadaću na ovoj planeti. Najvažnija zadaća sviju nas je da pustimo Boga da kroz nas živi po svojoj volji. Tako se proslavlja Bog, a mi živimo život sa smislom. Što je Božja volja za Njegovu djecu? Odgovori su u Bibliji, pa onaj tko želi otkrivati Božju volju, može to činiti proučavajući Božju Riječ. Duh Sveti kojim su djeca Božja zapečaćena, otkriva svakom djetetu Božji plan za njegov život. Zato, ja ne mogu nekom drugom dati odgovor koji je smisao života za njega. To mora sam otkriti, moleći Boga da mu ga otkrije. Onaj koga to ne zanima, nije ni predodređen da bude u kraljevstvu nebeskom, a oni koji razmišljaju o tome, sigurno su primili poziv od Boga. Božja Riječ kaže:

Rimljanima 8,30          one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Bog će proslaviti nas, ako mi Njega sada proslavimo svojim životom na zemlji. Oni koji to ne shvate i ne žele, oni nisu ni predodređeni za život u vječnosti sa svojim Stvoriteljem. Bog nikoga na silu neće odvući na nebo. Dao nam je slobodu izbora, a On sam zna tko će Ga prihvatiti, a tko neće, u tome je Njegovo predznanje i predodređenje.

Amen!

Šta Božja riječ kaže o patnji?

Jeremija 31,16

 

Ovako govori Jahve: “Prestani kukati, otari suze u očima! Patnje će tvoje biti nagrađene: oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.

 

Rimljanima

 

8,18

 

Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.

 

 

2. Korinćanima 1,5

 

Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje utjeha naša.

 

 

2. Korinćanima 1,6

 

Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.

 

 

2. Korinćanima 1,7

 

I naša nada glede vas postojana je: mi znamo da, dijeleći naše patnje, vi također dijelite i našu utjehu.

 

 

2. Timoteju 1,12

 

Evo zašto ja podnosim te patnje. Ali, ja nemam srama, jer ja znam u kome je moja vjera i imam pouzdanje da on ima moć čuvati baštinu koja mi je povjerena sve do onoga *Dana.

 

 

1. Korinćanima 12,26

 

Ako jedan ud pati, svi udovi dijele tu patnju: ako je jedan ud počastvovan, svi udovi dijele njegovu radost.

 

 

2. Timoteju 4,5

 

Ali ti međutim, budi suzdržljiv u svim stvarima, podnosi patnju, obavljaj djelo *evanđeliste, ispuni svoje *služništvo.

 

 


Jakovljeva 5,10

 

Za patnju i strpljivost, primjer koji trebate uzeti, Braćo, to su *proroci, koji su govorili u ime Gospodinovo.

 

2. Timoteju 2,3

 

Preuzmi svoj dio patnje kao dobri vojnik Krista Isusa.

 

1. Petrova 5,

 

6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

 

7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

 

8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

 

11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Mir na Zemlji? Kojoj?

Bog kaže da SVE ČINI NOVO, pa tako ne govori da će uspostaviti mir u ovom i ovakvom svijetu, nego da će stvoriti NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU, a ovo staro nam neće više ni naum padati.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”
Izaija 65,17 Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Izaija 51,6 K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.
Otkrivenje 6,14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Amen!

Ako me ljubite?!….

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.”

1. Petrova 1,22            Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

 

Treba znati što znači ljubiti jedni druge, a ne ljubiti svijet i što je u svijetu. To se može razlučiti tek kada svih 10 Božjih zapovijedi imamo u srcu i umu i po njima živimo. Tada se očituje prava ljubav Božja u nama i kroz nas prema našim bližnjima.

 

1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

Otkrivenje 14,12          U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Bojiš se ljudi, svega i svačega, a najmanje Boga, prema kom bi trebao imati STRAHOPOŠTOVANJE.

Propovjednik 12,13     Čujmo svemu završnu riječ: „Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.
Propovjednik 12,14     Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.“

Amen!

Nedostajanje, molite, ako vam netko ili nešto nedostaje!

Matej 6, 7»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Matej 7,7         “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,9        “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,10      Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.

Ivan 15,7         Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.


Ivan 16,24       Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!

Filipljanima 4, 19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Marko 11,24    Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

1. Ivanova 5, 4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:

vjera naša.

Matej 6, 26 »Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?«

26»Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? 28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. 29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?«31»Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ 32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. 34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Luka 6, 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Psalam 23,1    Gospod je pastir moj: ništa mi neće nedostajati!

Mudre izreke 31, Tko će naći ženu vrsnu?

Više vrijedi ona nego biserje.

11Muževljevo se srce uzda u nju,

i blagom neće oskudijevati.

12Ona mu čini dobro, a ne zlo,

u sve dane vijeka svojeg.

13Pribavlja vunu i lan,

i vješto radi rukama marnim.

14Ona je kao lađa trgovačka:

izdaleka donosi kruh svoj.

15Još za noći ona ustaje,

i hrani svoje ukućane

i određuje posao sluškinjama svojim.

16Opazi li polje, kûpi ga;

plodom svojih ruku sadi vinograd.

17Opasuje snagom bedra svoja,

i živo miče rukama.

18Vidi kako joj posao napreduje:

noću joj se ne gasi svjetiljka.

19Rukama se maša preslice

i prstima drži vreteno.

20Siromahu dlan svoj otvara,

ruke pruža nevoljnicima.

21Ne boji se snijega za svoje ukućane,

jer sva čeljad ima po dvoje haljine.

22Sama sebi šije pokrivače,

odijeva se lanom i purpurom.

23Muž joj je slavan na Vratima,

gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.

24Platno tka i prodaje ga,

i pojase daje trgovcu.

25Odjevena je snagom i dostojanstvom,

pa se smije danu budućem.

26Svoja usta mudro otvara,

i pobožan joj je nauk na jeziku.

27Na vladanje pazi ukućana

i ne jede kruha besposlice.

28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju,

i muž njezin hvali je:

29»Mnoge su žene bile vrsne,

ali ti ih sve nadmašuješ.«

30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

31Plod joj dajte ruku njezinih,

i neka je na Vratima hvale djela njezina!

Jakovljeva 4, 1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

Galaćanima 5, 13 Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.

Galaćanima 5, 16 Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!


Amen!

DAN POMIRENJA – Jubilejska godina

1. Tko jedino može proglasiti „dan pomirenja“, odnosno godinu oprosta?
2. Tko jedino ima vlast otvoriti i zatvoriti vrata kraljevsta nebeskog?
3. Papa na zemlji ili jedino Bog na nebu?
4. Šta kaže Božja Riječ?

1. „Jubilejsku godinu“, odnosno oprosnu godinu proglašava SAM BOG!
Kako i kada i zašto??? Što je to „sedma godina“ i što je to „jubilejska godina“ u Bibliji?
Evo razjašnjenja:

Levitski zakonik 25, 1.-13.
1

Sedma godina

Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu: 2»Govori Izraelcima i kaži im:

‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotnji počinak. 3Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. 4Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. 5Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina počivanja. 6Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi; 7a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu.’«

8

Jubilejska godina

»Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četrdeset devet godina. 9A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. 10Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! 11Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđe s neobrezane loze. 12Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.

13Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.

Tako piše i u mojoj i u vašoj i u papinoj Bibliji, pa kako onda papa može oponašati Boga živoga i sam na zemlji prisvojiti vlast i pravo proglašavanja „jubilejske godine“?

Evo kako:
Daniel 7,25     On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Danijel je takvu osobu kao što je papa, odavno opisao i predvidio za ovo poslijednje vrijeme.

2. U čijoj je nadležnosti „otvaranje i zatvaranje“ vrata kraljevstva nebeskog? Šta kaže Biblija?

Otkrivenje 1, 12-18.
12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, 13a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni; 15noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.

Otkrivenje 3,7  I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: “Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti:“

Izaija 22,22     I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.

Otkrivenje 5, 1I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

3. Tko je dakle to? Papa? NE! To je jasno da jest i bio je i bit će samo i jedino Isus Krist, BOG nebeski! Niti jedan čovjek na zemlji ne može si prisvojiti pravo i vlast da otvara i zatvara vrata kraljevstva nebeskog. Jedino Bog je dostojan otpečatiti zapečaćeno. Jedino je Janje (Isus Krist) toga dostojno, odnosno jedino On ima tu vlast i moć.

4. Božja Riječ je kristalno jasna svakoj osobi koju vodi Duh Istine, a onome koga vodi duh zablude nije važno šta kaže sam Bog, nego jedino slušaju sebe i čovjeka samozvanog boga na zemlji.

Moj dom i ja služit ćemo Bogu živome koji je na nebu, jer „bolje se uzdati u Boga, nego u čovjeka!“

Za one koji žive u zabludi i koji su vođeni čovjekom, evo šta kaže Biblija?!:

Ponovljeni zakon 29, 15.-19.
1

III. SAVEZ S BOGOM

 

Poticaj da Izrael prihvati Savez

Mojsije sazva sav Izrael pa im reče:

»Vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: 2velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči, silne znakove i čudesa! 3Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, očiju da vidite ni ušiju da čujete.

4Vodio sam vas pustinjom četrdeset godina; odjeća se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale. 5Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pića niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš.

6Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, iziđoše pred nas u boj, ali smo ih potukli. 7Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova.

8Držite i vršite riječi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete.

9Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela, 10djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru – od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu – 11da stupite u savez s Jahvom, Bogom svojim, u savez zakletvom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa 12da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 13I ne sklapam danas ovaj savez sa zakletvom samo s vama 14nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama.«

15

Kazna za neposluh

»Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći. 16Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju.

17Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom. 18Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: ‘Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek’ povodanj utaži žeđ!’

19Takvome neće Jahve nikad oprostiti, nego će se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom.

Amen!

SVJETLO, SOL, LJUBAV!!!

 

Matej 5,14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.
Efežanima 5,8 Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u Gospodinu. Živite kao djeca svjetlosti .
Matej 5,13 “Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.

 

1. Ivanova 5,8 Duh, voda i krv, i to troje sabiru se u jedinstvenom svjedočenju:

 

1. Korinćanima 13,13 A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Amen!

Sveti Duh tumači Izaija 65, 20.

Godinama ne nalazim odgovor na pitanje:“O kome se radi u Izaiji 65,20.?“
Sinoć me Bog uputi da danas proučim te stihove i da će mi se otvoriti oči!
Evo konteksta u kojem je navedeni stih:
Izaija 65, 1313Stog ovako Jahve Gospod govori: »Evo, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati.

Evo, sluge će moje piti, a vi ćete žeđati. Evo, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.

14Evo, sluge će se moje radovati od sreće u srcu, a vi ćete vikati od boli u srcu i kukati duše slomljene! 15Ime ćete svoje ostaviti za kletvu mojim izabranicima: ‘Tako te ubio Jahve!’

A sluge svoje on će zvati drugim imenom. 16Tko se u zemlji bude blagoslivljao, nek’ se blagoslivlje Bogom vjernim. I tko se u zemlji bude kleo, nek’ se kune Bogom vjernim. Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene, od očiju mojih bit će sakrivene. 17Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti. 18Veselite se i dovijeka kličite

zbog onoga što ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost.

19I klicat ću nad Jeruzalemom, radovat’ se nad svojim narodom. U njemu se više neće čuti ni plača ni vapaja. 20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati. 21Gradit će kuće i stanovat’ u njima, saditi vinograde i uživati rod njihov. 22Neće se više graditi da drugi stanuju ni saditi da drugi uživa: vijek naroda moga bit će k’o vijek drveta,

izabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih. 23Neće se zalud mučiti i neće rađati za smrt preranu, jer će oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih. 24Prije nego me zazovu,

ja ću im se odazvat’; još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti. 25Vuk i jagnje zajedno će pásti, lav će jesti slamu k’o govedo; al’ će se zmija prahom hraniti. Nitko neće činiti zla ni štete  na svoj svetoj gori mojoj« –  govori Jahve.

Evo što me muči: Ako je ovdje opisano ono što će biti u budućnosti na novoj zemlji i novom nebu, na kojem neće više biti smrti, a to se može zaključiti na osnovu ovih stihova:Otkrivenje 21, 4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Onda mi nije jasno kako je moguće ovo:“ 20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati.“

Sveti Duh me upućuje na slijedeće stihove:
Propovjednik 7,1         Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja.

 

2. Korincanima 5,17   Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Što znači da je „dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja“?
Novi zavjet nas upućuje na to da krštenjem, odnosno uranjanjem u vodu umiremo zajedno s Kristom, a izlazeći iz vodenog groba simbolički uskršavamo s Kristom na novi život s Njim.
Time taj dan postaje važniji od dana našeg rođenja u tijelu. Mi umiremo tijelu, a živimo Duhu.
Duh Sveti nas nastanjuje i oblikuje iznutra u čovjeka koji je Ocu nebeskom po volji i na slavu Isusa Krista. Kako sad to saznanje uklopiti u stih iz Izaije 65,20.? Dakle, novorođenčad neće umirati, a neće ni starci umirati, koji ne navrše svoje godine. Najmlađi ne može umrijeti prije navršene stote godine, što znači da neće biti onih koji neće doživjeti stotu godinu, jer bi se oni tada smatrali prokletima. Koga Bog smatra prokletim? Odgovor se nalazi u Psalmu 119,21.:“Oholima ti si zaprijetio:prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.“ Božja Riječ nam govori da na novom nebu i zemlji neće biti ništa PROKLETO, što znači da nitko viće neće ODSTUPATI OD BOŽJIH ZAPOVIJEDI, a onda znači, neće ni umirati. Da je tome tako, dokazuju i ovi stihovi:
Otkrivenje 22, 1I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. 2Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima. 3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. 5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Evo kako to Božja Riječ opisuje:
Jošua 7, 12I zato Izraelci ne mogu izdržati pred svojim neprijateljima, okreću leđa pred protivnicima jer su postali ukleti. Ja ne mogu više biti s vama ako iz svoje sredine ne maknete proklete. 13Ustani! Sazovi narod na posvećenje i reci mu: ‘Posvetite se za sutra, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: Kletva je u tebi, Izraele; i nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.’

Ponovljeni zakon 7,26 Ne unosi takav gad u kuću svoju, da ne budeš proklet kao i on! Neka ti se to gadi, i neka te hvata groza od toga, jer je to prokleto!

Ivan 7,49         Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!

Kad Isus bude došao da izvrši presudu nad prokletima:
Matej 25,41     Tada će reći onima na lijevoj strani: “Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

Otkrivenje 21, 5Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« I doda: »Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.« 6I još mi reče: »Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. 7To će biti baština pobjednikova.

I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Otkrivenje 21, 1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima!

On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

2. Korinćanima 3, 11Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.

12Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću, 13a ne kao Mojsije, koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.

2. Korinćanima 4, 18jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

1. Korinćanima 2,9     Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”;

Hebrejima 11, 13U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. 14Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. 15Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. 16Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Ivan 14,2         U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.

Ivan 14,3         I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.

Bože moj, hvala ti na objašnjenju, Ti si Bog živi koji sve zna, tebi hvala u vjeke vjekova, amen!

Sumnja i vjera ne idu zajedno

Marko 11,23    Zaista, kažem vam: Ako tko rekne gori ovoj: Digni se i baci se u more! i ne posumnja u srcu svojemu, nego vjeruje, da će se ispuniti riječ njegova, bit će mu to.

Rimljanima 14,23        A koji sumnja, ako jede, osuđen je, jer ne radi po vjeri. A sve, što ne biva po vjeri, jest grijeh.

Rimljanima 4, 18U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. 19Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost.

Jakovljeva 1, 2Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje 3znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. 4Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

5Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. 6Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. 7Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina – 8čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.

Jakovljeva 1, 13Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. 14Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. 15Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.

Jakovljeva 1, 21Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. 22Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. 23Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: 24promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. 25A koji se òglêdâ u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

Amen!

ŠTO MI GOSPOD UČINI?!!

Da vidimo:

Luka 11, 20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
21»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. 22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
23»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
24
Ponovni pad
(Mt 12, 43–45)
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ 25Došavši, nađe je pometenu i uređenu. 26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Božja Riječ sama sebe objašnjava, nije potrebna neka ljudska mudrost ili tumačenje.

Vidi se da se stih koji je izdvojen ne odnosi na “kneza ovoga svijeta (sotonu)”, nego na običnog ČOVJEKA.

Jaki i naoružani koji čuva svoj stan, je čovjek koji ima miran posjed (sotona nikada nema MIR), idemo dalje, pa vidimo u nastavku teksta da se doista radi o tome da u čovjekovu kuću (stan mirni) dolazi napasnik jači od njega (sam sotona), dakle ne radi se o tome da je sotona u miru u svom stanu, pa da njega izgoni jači od njega (Isus), kako neki tumače, nego vidimo iz daljenjg konteksta da se radi o tome da ČOVJEKA koji je imao mir u svom stanu, napada sotona, a ONDA TU DOLAZI ISUS i IZBACUJE SOTONU, koji ne zna kamo bi, pa traži pogodno mjesto da se opet nastani.
Naravno, ako čovjek iz kojeg je sotona izbačen, ne ostane u bliskoj zajednici s Isusom, onda mu se sotona ponovo uvaljuje i dovodi i svoje plaćenike u tu osobu.

A kako Isus rješava situaciju, da se sotona više ne vraća u nekog čovjeka?

Evo slučaja iz Marka!:
Marko 5, 12
Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
6Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« 8Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« 9Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« 10I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
11A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. 12Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« 13I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
14Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. 15Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se. 16A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. 17Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
18Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. 19No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« 20On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Eto problem rješen!

Čovjek koji primi Duha Svetog, rado govori o svom iskustvu, jer na taj način proslavlja Boga i privlači bližnje Božjoj ljubavi, koja se očituje kroz njega.

Upravo se jedan takav čovjek zahvaljuje svom Spasitelju na sličnom iskustvu, kakvo je opisano u priloženim stihovima iz Božje Riječi.

Amen!