Arhiva autora: GOGA

SVJEDOČANSTVO ISUSOVO

Daniel 12,10   Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti.
Otkrivenje 9,20 Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zala, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima – ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju –
Otkrivenje 9,21 i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.
Otkrivenje 13,9 Tko ima uho, nek posluša!
Otkrivenje 13,10 Je li tko za progonstvo, u progonstvo će ići! Je li tko za mač, da bude pogubljen, mačem će biti pogubljen! U tom je postojanost i vjera svetih.
Otkrivenje 12,17 I razgnjevi se Zmaj na Ženu pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva, s onima što čuvaju Božje zapovijedi i drže svjedočanstvo Isusovo.
Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Otkrivenje 16,8 Četvrti izli svoju čašu na sunce. I suncu je dano da pali ljude ognjem.
Otkrivenje 16,9 I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.
Otkrivenje 16,10 Peti izli svoju čašu na prijestolje Zvijeri. I kraljevstvo joj prekriše tmine. Ljudi su grizli jezike od muke
Otkrivenje 16,11 i hulili Boga nebeskoga zbog muka i čireva, ali se ne obratiše od djela svojih.
Otkrivenje 16,19 I prasnu natroje grad veliki i gradovi naroda padoše. Spomenu se Bog Babilona velikoga da mu dade piti iz čaše vina gnjevne srdžbe Božje.
Otkrivenje 16,20 I pobjegoše svi otoci, iščezoše gore,
Otkrivenje 16,21 a iz neba se spusti na ljude tuča velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuče jer zlo njezino bijaše silno veliko.
Otkrivenje 22,10 A zatim će mi: “Ne zapečati riječi proroštva ove knjige jer – vrijeme je blizu!
Otkrivenje 22,11 Nepravednik neka samo i dalje čini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posvećuje!
Otkrivenje 22,12 “Evo, dolazim ubrzo i plaća moja sa mnom: naplatit ću svakom po njegovu djelu!
Otkrivenje 22,13 “Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!
Otkrivenje 22,14 Blago onima koji peru svoje haljine: imat će pravo na stablo života i na vrata će smjeti u grad!
Otkrivenje 22,15 Vani pak ostaju psi i vračari, bludnice, ubojice i idolopoklonici i tko god ljubi i čini laž.
Otkrivenje 19,9 I reče mi: “Piši! Blago onima koji su pozvani na svadbenu gozbu Jaganjčevu!” I reče mi: “Ove su riječi istinite, Božje.
Otkrivenje 19,10 Padoh mu pred noge da mu se poklonim. A on će mi: “Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja koja imaju svjedočanstvo Isusovo. Bogu se pokloni!” Jer svjedočanstvo Isusovo duh je proročki.
Amen!

Koliko rasti u vjeri, gdje je punina u kojoj treba stati i opstati do Kristovog dolaska?

Nemamo svi jedanke Duhovne darove, nismo svi na istom razvojnom stupnju, ali valja nam svima težiti punini rasta Kristovog. Ne, preko te punine, jer bi to bilo đavolje stremljenje, koji je želio izdići se ponad Boga.
Božja milost je neisrpna, njome smo i spašeni vjerom u Kristova djela, a ne naša.
Božja je volja koliko će kome talanata darovati. Na nama je da ih sa zahvalnošću prihvatimo i oplodimo, a ne zakopamo. Kome je više povjereno, od njega će se više i tražiti. Kome je više grijeha oprošteno, taj osjeća veću zahvalnost. Na Božju se milost treba odgovarati zahvanošću. Na Božji dar Ljubavi, mi možemo odgovarati samo uzvraćajući djelima koje ta Ljubav kroz nas iskazuje nazad Bogu i preko bližnjih. Ne možemo voljeti Boga, više nego nas Njegova Ljubav u nama potakne. Ali zahvanost i vjera u nama raste do punine rasta Kristovog.
Pogledajmo što Božja Riječ govori o tome?
Ivan 1,16         Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost.

Efežanima 3,19           te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.

Efežanima 4,13           dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Kološanima 2,2           da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega – Krista,

 1. Solunjanima 1,11 Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere.

  Rimljanima 12,3 Jer po milosti, koja je meni dana, kažem svakome, koji je među vama, da ne misli o sebi više, nego što valja misliti, nego da misli o sebi čedno, svaki po onoj mjeri vjere, koju mu je Bog udijelio.

Rimljanima 12,6         A imamo različite darove po milosti, koja nam je dana: ako proročanstvo, neka bude po mjeri vjere;

2. Korinćanima 10,15  Ne hvalimo se u bezmjerje, tuđim naporima. A nadamo se da ćemo s uzrastom vaše vjere među vama i mi – po našem mjerilu – prerasti u izobilje:

Efežanima 4,11           On i “dade” jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje

Efežanima 4,12           da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova

Efežanima 4,13           dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:

Efežanima 4,14           da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi.

Efežanima 4,15           Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist,

Efežanima 4,16           od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.

Amen!

ZDRAVSTVO

Zdravstvo

Koga simbolizira znak zmije korišten u zdravstvu? Je li to kršenje Božje zapovijedi o tome da se ne klanjamo “likovima”, “kipovima”, “slikama” i da im ne služimo? Imamo li u Bibliji dozvolu da kršimo Božju zapovijed ili “mjedena zmija na stupu podignuta”, samo simbolizira i upućuje na onoga tko je bio podignut na drvenom križu kao proklet? Nekoga tko je proklet radi ljudskih grijeha, a bijaše nevin? Nekoga čije nas rane iscjeliše? Iscjeljuje li nas vjerovanje u simboliku ili nas iscjeljuje Isus Krist, ako Mu vjerujemo?
Što kaže Božja Riječ?
Brojevi 21,9     Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Ivan 3,14         I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
Djela apostolska 3,22  “Mojsije tako reče: Proroka poput mene od vaše braće podignut će vam Gospodin, Bog vaš. Njega slušajte u svemu što vam god reče.”
Job 6,12           , Je li snaga moja kao snaga kamenja? Je li meso moje od mjedi?
Ivan 2,19         Odgovori im Isus: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.”
1. Korinćanima 6,19    Ili ne znate, da je tijelo vaše hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?

Što činim i ne činim za zdravlje?

Ne pušim cigarete – čuvam dišne organe
Ne pijem alkohol – čuvam jetru
Ne jedem svinjsko – čuvam krvožilni sistem
Ne drogiram se – čuvam psihu
Ne zaljubljujem se – čuvam srce i mozak
Ne gledam TV – čuvam vid
Ne slušam tračeve – čuvam sluh

Možete se narugati i reći:”Pa što uopće činiš, jesi li ti uopće živa?”
Ima danas “mrtvih” koji misle da su živi, jer još svijetom hodaju, ali ima i živih koji izgledaju  “mrtvi”, ali su im zemaljska djela živa.
Evo što činim, pa se sami uvjerite; gdje je tko od nas??

ŽIVIM – čuvam Duh, dušu i tijelo

1. Solunjanima 5,1      A o vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam.

 1. Solunjanima 5,2 Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći.
 2. Solunjanima 5,3 Dok još budu govorili: “Mir i sigurnost”, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći.
 3. Solunjanima 5,4 Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac:
 4. Solunjanima 5,5 ta svi ste vi sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame.
 5. Solunjanima 5,6 Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.
 6. Solunjanima 5,7 Jer koji spavaju, noću spavaju; i koji se opijaju, noću se opijaju.
 7. Solunjanima 5,8 A mi koji smo od dana, budimo trijezni, obucimo oklop vjere i ljubavi i stavimo kacigu, nadu spasenja!
 8. Solunjanima 5,9 Ta Bog nas nije odredio za gnjev, nego da imamo spasenje po Gospodinu našem Isusu Kristu,
 9. Solunjanima 5,10 koji je za nas umro da – bdjeli ili spavali – zajedno s njime živimo.
 10. Solunjanima 5,11 Zato, tješite se uzajamno i izgrađujte jedan drugoga, kako i činite.
 11. Solunjanima 5,12 Molimo vas, braćo: priznajte one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu i opominju vas;
 12. Solunjanima 5,13 s ljubavlju ih nadasve cijenite poradi njihova djela! Gajite mir među sobom!
 13. Solunjanima 5,14 Potičemo vas, braćo: opominjite neuredne, sokolite malodušne, podržavajte slabe, budite velikodušni prema svima!
 14. Solunjanima 5,15 Pazite da tko komu zlo zlom ne uzvrati, nego uvijek promičite dobro jedni prema drugima i prema svima.
 15. Solunjanima 5,16 Uvijek se radujte!
 16. Solunjanima 5,17 Bez prestanka se molite!
 17. Solunjanima 5,18 U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
 18. Solunjanima 5,19 Duha ne trnite,
 19. Solunjanima 5,20 proroštava ne prezirite!
 20. Solunjanima 5,21 Sve provjeravajte: dobro zadržite,
 21. Solunjanima 5,22 svake se sjene zla klonite!

1. Solunjanima 5,23    A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista.

Amen!

Kakav mir?

Kakav mir?
Pazite, ne dajte se zavarati! Uskoro će svijetom letjeti težnje i želje za jedinstvom, mirom i blagostanjem, zbog sve veće eskalacije zla. Nudit’ će se ljudska rješenja, poput jedne globalne svjetske organizacije i vladara koji bi imao slobodu i moć i vlast da uspostavlja mir na svijetu. Nudit’ će se ekumenizam kao rješenje svih vjerskih razlika i problema. Nudit’ će se nova rješenja kao spas za čovječanstvo. Ljude će se međusobno zavađati, kako bi se međusobno istrebljivali, dok “veliki” budu uzimali sva prirodna sredstva na ovoj zemlji i postajali gospodari koji bi vladali “malenima”. Mnogi će biti zavedeni! Božja Riječ o svemu tome jasno govori, držite se Božje Riječi kao vodilje i slušajte Duha Svetog kojim ste zapečaćeni, ne oslanjajte se na vaša osjetila, na zbivanja u okolini, na moguća “čudesa”, samo ostanite postojani u Bogu! Proučite, pa zaključite:

Jeremija 6,14  I olako liječe ranu naroda moga, vičući: `Mir! Mir!` Ali mira nema.

Jeremija 30,5  Ovako govori Jahve: “Čujem krik užasa: strava je to, a ne mir.”

1. Solunjanima 5,3      Jer kad reknu: Mir i sigurnost! onda će iznenada napasti na njih propast, kao bol na trudnu ženu, i neće uteći.

Ezekiel 7,25     Dolazi tjeskoba! Tražit će mir, a mira biti neće!

Ezekiel 13,10   Jer narod moj obmanjuju govoreći `Mir` kad mira nema. I dok jedni hoće da se zid utvrdi, oni hoće da se samo ožbuka.

Rimljanima 8,6            težnja je tijela smrt, a težnja Duha život i mir.

Rimljanima 12,18        Ako je moguće, koliko je do vas, u miru budite sa svim ljudima!

Rimljanima 14,19        Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!

Rimljanima 15,13        A Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri da izobilujete u nadi snagom Duha Svetoga.

Rimljanima 16,20        Bog mira satrt će ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost Gospodina Isusa s vama!

Jakovljeva 3,18           Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Rimljanima 2,7            onima koji postojanošću u dobrim djelima ištu slavu, čast i neraspadljivost – život vječni;

Rimljanima 2,8            buntovnicima pak i nepokornima istini, a pokornima nepravdi – gnjev i srdžba!

Rimljanima 2,13          Ne, pred Bogom nisu pravedni slušatelji Zakona, nego – izvršitelji će Zakona biti opravdani.

Rimljanima 2,14          Ta kad se god pogani, koji nemaju Zakona, po naravi drže Zakona, i nemajući Zakona, oni su sami sebi Zakon:

Rimljanima 2,15          pokazuju da je ono što Zakon nalaže upisano u srcima njihovim. O tom svjedoči i njihova savjest, a i prosuđivanja kojima se među sobom optužuju ili brane.

Rimljanima 2,16          To će se očitovati na Dan u koji će, po mojem evanđelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima.
Amen!

U Virovitici 23.01.2016. , subota, 13:45h,                                                             Gordana Mišić

Nema potrebe za nekakvim današnjim “jubilejskim potpunim oprostima”

TKO JE NAŠ JEDINI SVEĆENIK I GDJE SE NALAZI I ŠTO SADA ČINI???
Dajem vam stihove da se uvjerite:
Hebrejima 8,1
A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima
Hebrejima 9,11
Krist se pak pojavi kao Veliki svećenik budućih dobara pa po većem i savršenijem Šatoru – nerukotvorenu, koji nije od ovoga stvorenja –
Hebrejima 9,25
Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u Svetinju s tuđom krvlju;
Hebrejima 10,11
I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.
Hebrejima 10,21
imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom.

Rimljanima 6,10
Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.
Hebrejima 9,12
i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj uđe jednom zauvijek u Svetinju i nađe vječno otkupljenje.
Hebrejima 10,10
U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.
Judina 1,3
Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

AKO PIŠE JEDNOM ZAUVIJEK, onda nema vise traženja “potpunog jubilejskog oprosta” od nekog čovjeka koji to svojevoljno traži od ljudi.

Rimljanima 3,24
opravdani su besplatno, njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu.
Rimljanima 5,1
Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem IsusuKristu.

Rimljanima 6,11
Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

ISUS KRIST JE JEDNOM ZAUVIJEK PRINIO SEBE RADI SVIH KOJI GA VJEROM PRIHVATE I PRIZNAJU, ON NAM JE OPROSTIO SVE GRIJEHE JEDNOM ZAUVIJEK, evo dokaza:

Hebrejima 10,9
veli zatim: Evo dolazim vršiti volju tvoju! Dokida prvo da uspostavi drugo.
Hebrejima 10,10
U toj smo volji posvećeni prinosom tijela Isusa Krista jednom zauvijek.
Hebrejima 10,11
I svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijeha.
Hebrejima 10,12
A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu
Hebrejima 10,13
čekajući otad dok se neprijatelji ne podlože za podnožje nogama njegovim.
Hebrejima 10,14
Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.
Hebrejima 10,15
A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:
Hebrejima 10,16
“Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.
Hebrejima 10,17
I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.
Hebrejima 10,18
A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.
Hebrejima 10,19
Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u Svetinju po krvi Isusovoj –
Hebrejima 10,20
put nov i živ što nam ga On otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo;
Hebrejima 10,21
imamo i Velikog svećenika nad kućom Božjom.
Hebrejima 10,22
Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom.

Amen!

Vjerovati, u koga i kome??

Vjerovati, u koga i kome??

Čovjek današnjice vjeruje u svakoga i svakome i svačemu. Mnogi ljudi kažu da vjeruju U BOGA, ali vjeruju li Bogu?? To nije isto! Mnogi ljudi vjeruju u đavola (vraga, sotonu), ali mu ne vjeruju. Kako je to moguće?
Evo kako!
Kada kažem da vjerujem u Boga, onda se podrazumijeva da Bog postoji. Isto tako, ako kažem da vjerujem u đavla, to znači da đavo postoji. Kada kažem da vjerujem Bogu, to isključuje moje vjerovanje đavlu, mada kako rekoh, vjerujem da obojca postoje. U Bibliji piše da i đavli vjeruju U BOGA, ali da dršću. Oni jako dobro znaju da Bog postoji, ali znaju i da je Bog pobjednik u borbi između dobra i zla, a ne oni. Na nebu je sve riješeno, onog trenutka, kada je Isus nakon svoje tjelesne smrti na zemlji, uskrsnuo i bio uznesen natrag na nebo k Ocu nebeskom u Duhu Svetom. Pobjednik je Isus Krist, a đavli su na zemlji da zavedu što više ljudi i odvuku ih sa sobom u drugu smrt. Može li đavo nauditi čovjeku koji vjeruje Bogu i uzda se u Njegova obećanja?? Naravno da može, jer ima od Boga dopuštenje da se služi svojim lažima, obmanama, pobunjivanjima, zavođenjima i ostalim samovoljnim trikovima. Zašto mu Bog sve to dopušta? Upravo zato da se ljudi sami svrstaju na zemlji kome pripadaju. Bog nikoga na silu ne želi u svom nebeskom kraljevstvu, zato nam daje slobodnu volju i slobodu u izboru i odlučivanju, na čiju ćemo stranu, kome ćemo vjerovati?? Znajte, da nema onih koji ne pripadaju ili Bogu ili đavlu. Nema neodlučnih, jer svaka neodlučnost je pripadnost đavlu. Samo čovjek s čvrstim uvjerenjem o pripadnosti Bogu kao svom Stvoritelju, Bogu i pripada. Oni koji čak negiraju samo postojanje Stvoritelja, također su đavolji pripadnici. Po ovome ispada da je većina na strani đavola, a manjina na Božjoj strani. Tako je i pisano:”Uzak je put koji vodi u život vječni i malo ih je koji ga nalaze.” Želiš li naći taj “uski put” i njime krenuti u vječnost s Bogom, onda se uzdaj u Božja, a ne ljudska obećanja. Predaj svoje cijelo biće svom Stvoritelju da ga On oblikuje tako da Ga spremno dočekaš kada dođe da te odvede u nebesku domovinu.
Vjeruj u Boga, ali i vjeruj Bogu. Vjeruj i u đavla, ali mu ništa ne vjeruj. Kako znati jesam li na Božjem “uskom putu”? Lako je to znati, jer nam je Bog ostavio svoju pisanu Riječ (Bibliju) da iz nje možemo spoznati razliku između dobra i zla (ne moramo baš sve i iskusiti), pa da možemo odlučiti kakvi želimo biti. Želimo li biti dobri, pustit ćemo Boga da nas oblikuje Istinom, pa ćemo biti oslobođeni od činjena zla. Naše ljudsko tijelo je slabo i teži ka zlu i smrti i propadanju, ali imamo nadu da će Bog preobraziti i naša tijela od ove zemaljske smrtnosti i suobličiti ga svom duhovnom, nebeskom, besmrtnom tijelu, kada dođe po nas i povede nas u nebesku domovinu. Da li je sve ovo bajka ili Istina kojoj treba težiti i u koju treba vjerovati, na vama je da odlučite?!?
Za mene je to radosna i lijepa vijest u moru današnjih, tužnih i ružnih vijesti kakvima nas truju svi mediji.
Radost vam i mir od Boga, Stvoritelja neba i zemlje i svega oko nas i u nama!
Amen!
napisala: Gordana Mišić u Virovitici, petak, 06.11.2015., 11:49h.

pdf format na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/99680319-4a52-4570-9b05-bb8a8e706357

SLOBODNA VOLJA

Jeremija 21,8  Glede ovog puka, njemu ćeš reći: ” Ovako govori GOSPOD: Vama ću dati izbor između života i smrti.
Bible in Basic English (BBE):
Jeremia 21,8 And to this people you are to say, The Lord has said, See, I put before you the way of life and the way of death.

Kada netko vjeruje u Boga i Bogu, a izrekne rečenicu poput ove:”Ti ne odlučuješ što ćeš činiti za Boga, nego samo otkrivaš što je Bog isplanirao za tebe.”, onda se čovjek treba zapitati:”Vjerujemo li mi u istog Boga i istom Bogu?”
Biblija jasno kaže da je Bog oduvijek čovjeku davao slobodu izbora, znači; stvorio je čovjeka kao biće koje ima slobodnu volju, odnosno, slobodu u izboru i odlučivanju. Bog nije stvorio čovjeka koji će biti Njegova “lutka na koncu”, nije stvorio programirani stroj, nije stvorio robove koji Mu moraju biti poslušni…
Bog je stvorio predivno biće iz svoje silne LJUBAVI i oblikovao ga tako da može birati hoće li živjeti vječno s Bogom i bližnjima u Ljubavi, ili hoće nakon ovozemaljskog bivstvovanja nestati u ništavilu, kao da ga nikada nije ni bilo?!? Svaki pojedinac ima tu slobodu izbora i u tome se vidi raskoš Božje dobrote, milosti i ljubavi.
Kada netko negira postojanje te slobodne volje dane čovjeku, onda on automatski pokazuje kako i koliko ne poznaje svog Tvorca. Čovjek koji je spoznao suštinu Božju, taj zna da je ona ČISTA LJUBAV. Može li čista ljubav stvoriti bića s kojima želi bivstvovati vječno, a da ta bića bivstvuju poput robota? Može li robot uzvraćati ljubav svome Tvorcu, može li Ga slaviti, hvaliti i častiti???
Zapitajmo se:”Poznajem li ja svog Stvoritelja doista?”
Istina jest da je čovjek “glina u Tvorčevim rukama”, ali kada Tvorac toj “glini” udahne DUH ŽIVOTVORNI, ta glina više nije samo prah, već postaje biće sa slobodnom voljom. Bog je mnogo “riskirao”, stvorivši čovjeka sa slobodnom voljom, jer vidimo da se čovjek “odmetnuo” od svog Tvorca i pokušava sve činiti onako kako je volja ljudska, a ne misli više na volju Tvorčevu. Tvorčeva volja nas neće voditi u vječnu propast, već u vječnu Ljubav. Ljudska, pokvarena volja vodi čovjeka daleko od Boga, ravno u NIŠTAVILO. Ne preda li čovjek današnjice svoju volju Bogu da je On uskladi sa svojom SVETOM voljom, čovjek nema budućnosti. To ne znači da čovjek tom predajom Bogu nešto gubi od prvotne Božje zamisli za njega. Čovjek kojeg Bog oblikuje iznutra Duhom svojim Svetim, preobražava se u osobu kakva treba biti u vječnosti, a ne samo ovo kratko vrijeme na zemlji. Bog nas je stvorio za sebe, radi sebe i od sebe, da bismo bili s Njim vječno u Ljubavi, sreći, radosti, veselju… Živjeti s Bogom i bližnjima ne znači, MORATI, nego znači DIJELITI i UMNAŽATI LJUBAV, na slavu Božju.
Tko tu Istinu ne usvoji na ovoj zemlji, za ovoga života, drugu priliku neće više dobiti. Amen!

Zapečaćeno proročanstvo

Zapečaćeno proročanstvo

Daniel 11, 29U određeno vrijeme opet će krenuti protiv Juga, ali sada neće biti kao prvi put. 30Kitimski će brodovi navaliti na njega, i on će se uplašiti. Vratit će se, bjesnjeti protiv svetoga Saveza i opet će se sporazumjeti s onima koji napustiše sveti Savez.«

31»Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđu, dokinut’ svagdašnju žrtvu i ondje postaviti grozotu pustoši. 32Svojim će spletkama navesti na otpad one koji se ogrešuju o Savez, ali ljudi koji ljube Boga ostat će postojani i vršit će svoje.

Musliman Abd el-Malik izgradio je 691.g.n.e. “Dome of the Rock”, također poznat kao “Kubbat as-Sakhra”
na lokaciji Solomonovog hrama u Jeruzalemu. (ispunjenje proročanstva iz Danijela 11, 31.)

Daniel 12, 4»A ti, Daniele, drži u tajnosti ove riječi i zapečati ovu knjigu do vremena svršetka! Mnogi će tumarati, i bezakonja će rasti.«

5Ja, Daniel, pogledah, kad eno: druga dvojica stajahu jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. 6Jedan upita čovjeka odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad vodâ rijeke: »Kada će doći kraj tim čudesima?« 7Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji stajaše iznad vodâ rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kunući se Vječno živim: »Nakon jednog vremena, dva vremena i pola vremena – kada dođe kraj rasulu snage svetoga naroda – sve će se to svršiti.«

8Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: »Gospodaru, kako će to svršiti?« 9On reče: »Idi, Daniele, ove su riječi tajne i zapečaćene do vremena svršetka. 10Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti. 11Od časa kad bude dokinuta svagdašnja žrtva i postavljena grozota pustoši: tisuću dvjesta i devedeset dana. 12Blago onomu koji dočeka i dosegne tisuću trista trideset i pet dana!

OTPEČAĆENJE!!!
1. Kada će doći kraj tim čudesima?
Prema mojim izračunima objavljenim prije par godina na internet, Isus Krist nije rođen kako svijet danas računa, nego je rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere. https://files.acrobat.com/a/preview/720804d6-1ee1-4351-9a25-273560e8b774  za one željne znanja, dat je link na kojem mogu provjeriti istinitost napisanog.
Sada malo računanja. Budući da je Krist rođen na prijelazu 6. u 7. godinu naše ere, od 691. godine naše ere (po svjetskom računanju izgradnje “Dome of the Rock”), odbijam 6 godina do kojih sam proračunima došla i računam dalje > 691 – 6 = 685 g. n. e. (VRIJEME STVARNOG ČASA DOKINUĆA SVAGDAŠNJE ŽRTVE IZGRADNJOM MUSLIMANSKOG HRAMA NA MJESTU SOLOMONOVOG HRAMA U JERUZALEMU, KADA JE “POSTAVLJENA GROZOTA PUSTOŠI”.)
Idući dalje kroz Danijelovo proročanstvo i uvrštavajući “jedno vrijeme, dva vremena i pola vremena” to je 1260 dana ili 1260 doslovnih godina, pa dodajući 685 + 1260 = 1945 g. n. e. (VRIJEME KRAJA RASULU SNAGE SVETOGA NARODA, a to je 1945. godina i kraj drugog svjetskog rata i progona Židova od strane Hitlera).
Idući dalje 1290 dana (doslovnih godina) od 685.g. n. e., dolazimo do 1975. godine i blagoslova za SVE ONE KOJI DOČEKAJU I DOSEGNU 1335 dana (doslovnih godina), znači 685 + 1335 = 2020.g. n. e.
Kada pogledamo proračune dobivene u mom izlaganju pod nazivom “Božje otkrivenje” koji možete provjeriti i proučiti na ovom linku https://files.acrobat.com/a/preview/20de954e-eb4b-45a0-8e01-60ad0e5d45a8
onda je jasno da živimo u poslijednjem vremenu i da je proročanstvo dano Danijelu kao “zapečaćeno”, sada “otpečaćeno”. Kakve li RADOSNE VIJESTI za sve one koji željno iščekuju dolazak Isusa Krista po svoje vjerne i povratak u svoju nebesku domovinu u kojoj će biti i Daniel baš kako mu je i bilo obećano :”A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.” ~ Daniel 12, 13.

Amen!

Preobraženje

19.08.2015., srijeda, 21:54h, Virovitica

Okrepljena divnim riječima, pišem Riječ Božju kako me Duh Sveti upućuje:
“Nastavi stajati! Nastavi vjerovati! Nastavi se nadati, jer Bog ima svijetlu budućnost čuvanu za tebe!”

Galaćanima 2, 20 Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Solunjanima 3, 8 Da, sada živimo kada ste vi postojani u Gospodinu!

Galaćanima 6, 15 Uistinu, niti je što obrezanje niti neobrezanje, nego – novo stvorenje.

2. Korinćanima 5, Znamo doista: ako se razruši naš zemaljski dom, šator, imamo zdanje od Boga, dom nerukotvoren, vječan na nebesima. 2U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem; 3dakako, ako se nađemo obučeni, ne goli. 4Da, i mi koji smo u ovom šatoru, stenjemo opterećeni jer nećemo da budemo svučeni, nego da se još obučemo da život iskapi što je smrtno. 5A zato nas je sazdao Bog – on koji nam dade zalog Duha. 6Uvijek smo stoga puni pouzdanja makar i znamo: naseljeni u tijelu, iseljeni smo od Gospodina. 7Ta u vjeri hodimo, ne u gledanju. 8Da, puni smo pouzdanja i najradije bismo se iselili iz tijela i naselili kod Gospodina. 9Zato se i trsimo da mu omilimo, bilo naseljeni, bilo iseljeni. 10Jer svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. 11Prožeti dakle strahom Gospodnjim uvjeravamo ljude; razotkriveni smo Bogu, a nadam se – i vašim savjestima. 12Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo prigodu ponositi se nama, da imate odgovor za one koji se diče licem, a ne srcem. 13Doista, ako bijasmo »izvan sebe« – Bogu bijasmo; ako li »pri sebi« – vama bijasmo. 14Jer ljubav nas Kristova obuzima kad promatramo ovo: jedan za sve umrije, svi dakle umriješe; 15i za sve umrije da oni koji žive ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umrije i uskrsnu. 16Stoga mi od sada nikoga ne poznajemo po tijelu; ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. 17Dakle, je li tko u Kristu, nov je stvor. Staro uminu, novo, gle, nasta! 18A sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri po Kristu i povjeri nam službu pomirenja. 19Jer Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirio ne ubrajajući im opačina njihovih i polažući u nas riječ pomirenja. 20Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! 21Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.

2. Korinćanima 7, 1Dakle, budući da imamo ta obećanja, očistimo se, ljubljeni, od svake ljage tijela i duha te dovršimo posvećenje u strahu Božjemu.

1. Ivanova 1, 9Ako priznamo grijehe svoje,

vjeran je on i pravedan:

otpustit će nam grijehe

i očistiti nas od svake nepravde.

Propovjednik 9,8         U svako doba nosi haljine bijele i ulja nek` ne ponestane na tvojoj glavi.

Matej 17,2      i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost.

Marko 9,3       I haljine mu postadoše sjajne, bijele veoma – nijedan ih bjelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti.

Otkrivenje 3,5 “Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati imena njegova iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.”

Amen!

Tko se mača laća, od mača i pogiba

Matej 26,52     Kaže mu tada Isus: “Vrati mač na njegovo mjesto jer svi koji se mača laćaju od mača i ginu.

Rimljanima 12,17 Nikome zlo za zlo ne vraćajte; zauzimajte se za dobro pred svim ljudima!


1. Petrova 3,9  Ne vraćajte zlo za zlo ni uvredu za uvredu! Naprotiv, blagoslivljajte jer ste na to i pozvani da baštinite blagoslov!

Luka 6, 27»Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, 28blagoslivljajte one koji vas proklinju, molite za one koji vas zlostavljaju.«

29»Onomu tko te udari po jednom obrazu pruži i drugi, i onomu tko ti otima gornju haljinu ne krati ni donje. 30Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj.« 31»I kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.« 32»Ako ljubite one koji vas ljube, kakvo li vam uzdarje? Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje. 33Jednako tako, ako dobro činite svojim dobročiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto čine. 34Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti, kakvo li vam uzdarje? I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.« 35»Nego, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro i pozajmljujte ne nadajuć se odatle ničemu. I bit će vam plaća velika, i bit ćete sinovi Svevišnjega jer je on dobrostiv i prema nezahvalnicima i prema opakima.«

36»Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.«

Luka 6, 37»Ne sudite i nećete biti suđeni. Ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Praštajte i oprostit će vam se. 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.« 39A kaza im i prispodobu: »Može li slijepac slijepca voditi? Neće li obojica u jamu upasti? 40Nije učenik nad učiteljem. Pa i tko je posve doučen, bit će samo kao njegov učitelj.« 41»Što gledaš trun u oku brata svojega, a brvna u oku svome ne opažaš? 42Kako možeš kazati bratu svomu: ‘Brate, de da izvadim trun koji ti je u oku’, a sam u svom oku brvna ne vidiš? Licemjere! Izvadi najprije brvno iz oka svoga pa ćeš onda dobro vidjeti izvaditi trun što je u oku bratovu.«

Luka 6, 43»Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. 44Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve niti se s gloga grožđe trga.« 45»Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore.«

Matej 7, 15»Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. 16Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? 17Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. 18Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. 19Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. 20Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.«

Matej 7, 21»Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!’, nego onaj koji vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima. 22Mnogi će me u onaj dan pitati: ‘Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?’ 23Tada ću im kazati: ‘Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!’«

Matej 7, 13»Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. 14O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze

Matej 7, 12»Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.«

Jošua 22,5       Samo pazite revno da vršite naloge i zapovijedi, što vam ih je dao Mojsije, sluga Gospodnji: da ljubite Gospoda, Boga svojega, da hodite svim putovima njegovim, da držite zapovijedi njegove, da pristajete uz njega i da mu služite svim srcem i svom dušom!”

Rimljanima 13,8 Ne budite nikome ništa dužni, osim da ljubite jedan drugoga; jer koji ljubi bližnjega, ispunio je zakon.


Efežanima 5,25 Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe samoga predao za nju,

1. Ivanova 2, 15Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. 16Jer što je god svjetovnopožuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. 17Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.

1. Ivanova 2, 29Ako znate da je on Pravednik, znate i da je svaki koji čini pravdu od njega rođen.

Psalam 112,9  On dijeli obilno, daje siromasima; pravda njegova ostaje uvijek; zbog bogatstva njegova uzvisuje se moć njegova.

Psalam 36,6    Pravednost je tvoja kao gore najviše, sudovi su tvoji kao bezdana najdublja; Gospode, ti pomažeš ljudima i životinjama.

Rimljanima 5,18 Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život!

Jeremija 23,6  Spasenje nalazi Juda u dane njegove, i Izrael stanuje u sreći. Ime, kojim ga zovu bit će: ‘Gospod je pravednost naša’.

Rimljanima 5,21 kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

1. Timoteju 6, 7Ta ništa nismo donijeli na svijet te iz njega ništa ni iznijeti ne možemo! 8Imamo li dakle hranu i odjeću, zadovoljimo se time. 9Jer oni koji se hoće bogatiti, upadaju u napast, zamku i mnoge nerazumne i štetne požude što ljude strovaljuju u zator i propast. 10Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima. 11A ti se, Božji čovječe, toga kloni! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!

2. Timoteju 2, 19Ipak čvrsti temelj Božji stoji – pod ovim je pečatom: Poznaje Gospodin one koji su njegovi i neka se kloni zloće tko god imenuje ime Gospodnje. 20Pa u velikoj kući ima posudâ ne samo zlatnih i srebrnih nego i drvenih i glinenih; i jedne su časne, druge pak nečasne. 21Očisti li se dakle tko od toga, bit će posuda časna, posvećena, korisna Gospodaru, za svako dobro djelo prikladna. 22A mladenačkih se strastvenosti kloni! Téži za pravednošću, vjerom, ljubavlju, mirom sa svima koji iz čista srca prizivlju Gospodina. 23Lûde pak i neobuzdane raspre odbijaj znajući da rađaju svađama. 24A sluga Gospodnji treba da se ne svađa, nego da bude nježan prema svima, sposoban poučavati, zlo podnositi, 25da s blagošću preodgaja protivnike, ne bi li ih Bog podario obraćenjem te spoznaju istinu 26i ponovno budu trijezni izvan zamke đavla, koji ih drži robljem svoje volje.

Amen!

Vjerom jačati dajući slavu Bogu

Psalam 73, 21Kad mi duša bijaše ojađena, a bubrezi probodeni, 22bezumnik bijah bez razbora,

k’o živinče pred tobom. 23Al’ ću odsad uvijek biti s tobom, jer ti prihvati desnicu moju: 24vodit ćeš me po naumu svojem da me zatim uzmeš u slavu svoju. 25Koga ja imam u nebu osim tebe? Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji. 26Malaksalo mi tijelo i srce: okrilje srca moga, i baštino moja, o Bože, dovijeka! 27Doista, propast će oni koji se udaljuju od tebe, istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri. 28A meni je milina biti u Božjoj blizini, imati sklonište svoje u Jahvi.

Pripovijedat ću sva tvoja djela na vratima kćeri sionske.

Psalam 16, 1Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. 2Jahvi rekoh: »Ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe!«

3Za svetima što su u zemlji sav plamtim od čežnje! 4Gomilaju patnje moje koji slijede bogove tuđe. Ja im ljevanicâ nalijevat’ neću, ime im spominjat’ neću usnama. 5Jahve mi je baština i kalež:

Ti u ruci držiš moju sudbinu. 6Na divnu zemlju padoše mi konopi, vrlo mi je mila moja baština.

7Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje te me i noću srce opominje. 8Jahve mi je svagda pred očima;

jer mi je zdesna, neću posrnuti. 9Stog’ mi se raduje srce i kliče duša, i tijelo mi spokojno počiva.

10Jer mi nećeš ostavit’ dušu u podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. 11Pokazat ćeš mi stazu u život, puninu radosti pred licem svojim, sebi zdesna blaženstvo vječno.

Rimljanima 4, 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost. 23Ali nije samo za nj napisano: Uračuna mu se, 24nego i za nas kojima se ima uračunati, nama što vjerujemo u Onoga koji od mrtvih uskrisi Isusa, Gospodina našega, 25koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.

Hebrejima 6,9 A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

Hebrejima 13,18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Amen!

Vjera bez djela je mrtva

Judina 1,3       Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima.

Jakovljeva 2,20           A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?

Jakovljeva 2,26           Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.

1. Korinćanima 6,19   Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

 1. Korinćanima 6,20  Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

Izlazak 18,20   Onda ih uči zakonima i naredbama i pokazuj im put, kojim da idu, i djela, koja da rade!

Galaćanima 5,6          Jer, za onoga koji je u Isusu Kristu, ni obrezanje, ni neobrezanje, nisu djelatni, već vjera djelujući putem ljubavi.

Izaija 63,7       Slavit ću ljubav Jahvinu, slavna djela njegova – za sve što nam Jahve učini, za veliku dobrotu domu Izraelovu što nam je iskaza u svojoj samilosti, u obilju svoje ljubavi.

Efežanima 4,16           A od njega cijelo tijelo, usklađeno i ujedinjeno zahvaljujući svim spojevima koji ga opslužuju, prema jednoj djelatnosti raspodijeljenoj prema mjeri svakog od njih, ostvaruje svoje vlastito narastanje za izgraditi samo sebe u ljubavi.

Ezekiel 18,24   Ako li se pravednik odvrati od pravednosti svoje i čini opačinu po primjeru svih gadova, što ih čini bezbožnik, hoće li on živjeti, ako čini tako što? Ne, sva pravedna djela njegova, što ih je učinio, neće mu se uračunati. Zbog vjerolomstva, što ga je počinio, i Zbog grijeha, što ga je učinio, poginut će.

1. Korinćanima 15,58 Zato, braćo moja ljubljena, budite stalni i nepokolebljivi, puni revnosti u djelu Gospodnjem svagda, znajući, da rad vaš nije uzaludan u Gospodinu!

 1. Solunjanima 1,2     Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući se vas u molitvama svojim,

1. Solunjanima 1,3      Sjećajući se bez prestanka vašega djela vjere i truda, i ljubavi i ustrajnosti u nadi u Gospodina našega Isusa Krista pred Bogom i Ocem našim,
Otkrivenje 14,13          I začuh glas s neba gdje mi govori: “Napiši: “Blagoslovljeni su mrtvi, koji umiru u Gospodinu! Od sada već, govori Duh, neka počinu od trudova svojih, jer ih prate djela njihova.”

Amen!

U početku stvori Bog nebo i zemlju

Postanak 1,1   U početku stvori Bog nebo i zemlju.

U …. predstavlja neko mjesto (gdje?)

početku …. predstavlja neko vrijeme (kada?)

stvori …. predstavlja neku radnju ili zbivanje (predikat)

Bog …. predstavlja subject (Tko ili što?, imenica)

nebo …. predstavlja objekt radnje

I …. presdstavlja poveznicu ili veznik

zemlju …. predstavlja objekt radnje

 

Sad da vidimo šta nam je nepoznato u rečenici?

U početku ….. Tko ili što je taj početak prema Božjoj Riječi?

Bog nam daje odgovor da je ON taj POČETAK. Znači nije On stvorio neki početak, nego ON JEST TAJ POČETAK.

Ima puno stihova gdje Bog za sebe tvrdi:”JA SAM POČETAK ….”

Idemo dalje!

Uvrstimo u rečenicu ono što smo saznali iz Božje Riječi da je Božja tvrdnja, znači da je Istina.

Bog za sebe kaže da je početak.

Znači imamo: U početku (Bogu), stvori (tko) BOG (što) nebo (jel to sve ili ima još nešto?) I (što još) zemlju..

 

Da vidimo: U BOGU STVORI BOG NEBO I ZEMLJU.

Jel to neka besmislena rečenica ili ima smisao?

 

Da provjerimo!

 

Ivan 1,1 U početku bijaše Riječ, i Riječ, bijaše u Boga, i Bog bijaše Riječ.

 

Uvrstimo dosadašnju Istinu u ovu rečenicu:

U Bogu bijaše Riječ, I Riječ, bijaše u Boga, I Bog bijaše Riječ.

 

Ima li to smisla?

 

Rimljanima 11,36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

 

Jer SVE je OD BOGA I PO BOGU I ZA BOGA! BOGU SLAVA U VIJEKOVE! AMEN!

 

Sad vi provjeravjte Tko je u Bibliji POČETAK  I Tko je u Bibliji RIJEČ I Tko je u Bibliji STVORITELJ? Ako je to sve jedan Bog, onda će vam biti jasno kome se treba moliti, u kome se treba moliti I u čije ime se treba moliti???  J

Odgovor:

Ivan 4,24 „Bog je duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i u istini.”

Ivan 14, 13I što god zaištete u moje ime, učinit ću, da se proslavi Otac u Sinu. 14Ako me što zaištete u moje ime, učinit ću.«

Da vidimo: Bog je Duh kojemu se klanjamo u Duhu (u Bogu) i u Istini (Isus Krist je put, Istina i život).

Što god zamolimo u Isusovo ime, On će učiniti, da se proslavi Otac (Bog) u Sinu (Bogu).
Samo je važno da molimo u Isusovo ime i On će učiniti.

Ivan 14, 16I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: 17Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je.

Sin (Bog) će moliti Oca (Boga) i Otac (Bog) će nam dati drugog Branitelja, Duha Istine (Boga), da bude s nama zauvijek, kojega svijet ne može primiti, jer Ga ne vidi i ne poznaje. Mi Ga poznajemo jer kod nas ostaje i u nama je.

Ako je Duh Sveti samo neka „sila“ i „energija“, kako netko može POZNATI „silu“ ili „energiju“?
Ako je Duh Sveti taj Duh Istine, odnosno drugi Branitelj, znači li to da je Isus koji je bio prvi, isto samo neka „sila“ ili „energija“? Ako je Isus učenicima rekao da onaj tko je vidio Njega, vidio je i Oca, znači li to da je i drugi Branitelj kao i Sin i Otac? Ako je netko upoznao Oca i Sina, znači li to da poznaje i Duha Svetog? Ako Duh Sveti uvodi čovjeka u svu Istinu, znači li to da su Otac, Sin i Duh Sveti, tri osobe, a jedan BOG?! Može li to netko posvjedočiti?

Ivan 5,31         Ako ja svjedočim sam za sebe, svjedočanstvo moje nije istinito.

Ivan 5,32         Drugi je, koji svjedoči za mene, i znam, da je istinito svjedočanstvo, kojim svjedoči za mene.
Ivan 5,37         Tako Otac, koji me posla, sam posvjedoči za mene. Ali glasa njegova niti ste kad čuli, ni lica njegova nijeste vidjeli;
Ivan 8,14         Isus im reče: “Ako ja i svjedočim sam za sebe, istinito je svjedočanstvo moje, jer znam, odakle dođoh i kamo idem. A vi ne znate, odakle dolazim i kamo idem.

Ivan 8,18         Ja sam, koji svjedočim sam za sebe, i Otac, koji me posla, svjedoči za mene.”
Ivan 5,18         Zato su još više gledali židovi da ga ubiju, jer je ne samo prestupao subotu, nego je i Boga nazivao Ocem svojim i stim se gradio jednak Bogu.
Ivan 5,23         da svi časte Sina kao što časte Oca. Tko ne časti Sina, ne časti ni Oca koji ga posla.
Ivan 5,39         Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vječni. I ona svjedoče za mene,
Ivan 5,46         Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

Ivan 5,47         Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim riječima vjerujete?
Ivan 1,32         Dalje je svjedočio Ivan, govoreći”Vidio sam Duha, gdje silazi s neba kao golub i lebdi nad njim.
Ivan 5,33         Vi poslaste k Ivanu, i on posvjedoči za istinu.
Ivan 15,26       A kad dođe Utješitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji izlazi od Oca, on će svjedočiti za mene.

Ivan 15,27       A i vi ćete svjedočiti, jer ste od početka samnom.
Djela apostolska 15,8  I Bog, koji poznaje srca, posvjedočio je za njih, kad im dade Duha Svetoga kao i nama.
Ivan 2,25         I nije mu trebalo, da tko svjedoči za čovjeka. On je sam znao, što je bilo u čovjeku.
Djela apostolska 20,23            Osim da mi Duh Sveti po svim gradovima svjedoči, da me u Jerusalemu čekaju okovi i nevolje.
Rimljanima 8,16          Ovaj Duh svjedoči našemu duhu, da smo djeca Božja.

Rimljanima 9,1            Istinu govorim u Kristu, ne lažem, savjest moja to mi svjedoči u Duhu Svetom:
Hebrejima 10, A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao: 16»Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana«, Gospodin govori: »Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu. 17I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.«
18A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Amen!

U Božjim rukama!

Propovjednik 9, 1Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, s djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Rimljanima 9, 15Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim…..
18Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.
19Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro? 20Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: »Što si me ovakvim načinio?« 21Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu. 22A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć, u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast, 23da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu, 24na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

1. Solunjanima 4,7 Bog nas, doista, nije pozvao na nečistoću, nego na svetost.
2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Rimljanima 8,29 One koje je on unaprijed poznavao, on ih je također predodredio biti sukladnima slici Sina njegovog, da bi ovaj bio prvorođeni jednog mnoštva braće;
Rimljanima 8,30 one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Efežanima 1,5 U ljubavi nas je predodredio po Isusu Kristu za svoje sinove po slobodnoj odluci volje svoje,
Efežanima 1,9 Očitovavši nam tajnu volje svoje po svojoj slobodnoj odluci, koju je predodredio u njemu;

Luka 18, 28Nato reče Petar: »Evo, mi ostavismo svoje i pođosmo za tobom.« 29Isus će im: »Zaista, kažem vam, nema ga tko bi ostavio kuću, ili ženu, ili braću, ili roditelje, ili djecu poradi kraljevstva Božjega, 30a da ne bi primio mnogostruko već u ovom vremenu, i u budućem vijeku život vječni.«

Ivan 17,3 A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedino pravoga Boga, i koga si poslao, Isusa Krista.

Judina 1,21 Držite sami sebe u ljubavi Božjoj i čekajte milost Gospodina našega Isusa Krista za život vječni!

1. Ivanova 5,11 I ovo je svjedočanstva, da nam je Bog dao život vječni; i ovaj je život u Sinu njegovu.
1. Ivanova 5,13 Ovo pišem vama, koji vjerujete u ime Sina Božjega, da znate, da imate život vječni.

Amen!

Tko je to?Treba svjedočiti!

Mudre izreke 30, 4Tko uzađe na nebo i siđe?

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

Tko sabra vode u plašt svoj?

Tko postavi krajeve zemaljske?

Kako se zove i kako mu se zove sin?

Znaš li?

 

5Svaka je Božja riječ prokušana,

štit onima koji se u nj uzdaju.

6Ne dodaji ništa njegovim riječima,

da te ne prekori i ne smatra lažljivim.

 

Da vidimo šta Pismo kaže?

 

Tko uzađe na nebo?

 

2. Kraljevima 2,9        A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: “Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe!” A Elizej odgovori: “Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!

2. Kraljevima 2,10      Ilija odgovori: “Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.

2. Kraljevima 2,11      I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

 

Tko je to bio? Mislim da je riječ o Iliji. A i Henok je uznesen na nebo, još prije Ilije, to su znači već 2 čovjeka koja su uzašla na nebo, bez da su okusila smrt. A Isus Krist je Sin Čovječji, Sin Božji koji je uzašao treći na nebo, nakon uskrsnuća od mrtvih. Znači to su već troje uzašli na nebo, jel tako?

 

Tko siđe s neba?

 

Izlazak 19,18   Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peći. Sve se brdo silno treslo.

 

Otac nebeski u obliku ognja siđe s neba!

 

Ivan 6,41         Židovi nato mrmljahu protiv njega što je rekao: “Ja sam kruh koji je sišao s neba.

Ivan 6,42         Govorahu: “Nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori: `Sišao sam s neba?`

Ivan 6,51         Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje – za život svijeta.

Ivan 6,58         Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.

 

Sin Božji siđe s neba u tijelu ljudskom!

 

Luka 3,22        Duh Sveti siđe na njega u tjelesnom obliku kao golub. I viknu glas s neba: “Ti si moj ljubljeni Sin, koji mi se je dopao.”

Djela apostolska 2,3    I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih.

Djela apostolska 10,44            Dok je još govorio Petar ove riječi, siđe Duh Sveti na sve, koji su slušali riječ.

Djela apostolska 11,15            A kada ja počeh govoriti, siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku.

Djela apostolska 19,6  I kad Pavao položi ruke na njih, dođe Duh Sveti na njih, i govorili su jezicima i proricali.

Djela apostolska 2,4    I napuniše se svi Duha Svetoga, i stadoše govoriti raznim jezicima, kao što im je Duh (Sveti) davao da govore.

 

Sveti Duh siđe s neba U TJELESNOM OBLIKU KAO GOLUB, dok istovremeno se čuje glas Oca s neba koji svjedoči za Sina u TIJELU LJUDSKOM. Duh Sveti siđe s neba i u obliku ognjenih jezika, dođe i dodirom ljudske ruke, ali dođe i iz USTA SINOVIH:

 

Ivan 20,22       To rekavši, dahne u njih i kaže im: “Primite Duha Svetoga.”

 

Tko uhvati vjetar u šake svoje?

 

Postanak 8,1   Tada se Bog spomenu Noe i svih zvijeri i sve stoke, što su bili s njim u kovčegu, pa pusti Bog da puhne vjetar na zemlju, tako da je voda opadala.

 

Otac nebeski! BOG

 

Marko 4,39      On ustade, zapovjedi vjetru i reče moru: “Umukni! Mirno budi!” Prestane vjetar, i postade tišina velika.

Matej 8,27       Puni začudenja rekoše ljudi: “Tko je ipak ovaj? I vjetar i

more slušaju ga!”

 

Isus Krist! BOG

 

Ivan 3,8           Vjetar puše, gdje hoće; čuješ šum njegov, ali ne znaš, odakle dolazi i kamo ide. Tako je kod svakoga, koji je rođen od Duha.”

 

Duh Sveti! BOG

 

Tko sabra vode u plašt svoj?

 

Izlazak 14,21   I pruži Mojsije ruku svoju na more. Tada dade Gospod cijelu noć uzbijati more natrag jakim vjetrom istočnim i osuši more, i vode se razdijeliše.

2. Kraljevima 2,8        Ilija uze plašt svoj, smota ga i udari njim po vodi. Ona se razdijeli na obje strane, te prijeđoše obojica po suhu.

2. Kraljevima 2,14      Ovdje uze plašt, što je bio spao s Ilije, udari njim po vodi i povika: “Gdje je sad Gospod, Bog Ilijin?” I kako on udari po vodi, razdijeli se ona na obje strane, i prijeđe Elišej.

 

Gospod, Bog Ilijin!

 

Tko postavi krajeve zemaljske?

 

2. Petrova 3, 5Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi. 6Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen. 7A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.

 

A Tko je ta RIJEČ? BOG?

 

Ivan 1,1           U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog.

 

Sad vidimo odgovore na postavljena pitanja iz Solomonovih Mudrih izreka.
Dakle, onaj tko još uvijek ne zna Tko je Riječ (Bog), koji se utjelovio, taj još uvijek nije primio Duha Svetog da ga uvede u svu Istinu?!!!!

Amen!

Treba li čekati kraljevstvo Božje?

2. Korinćanima 5,1 Jer znamo, da kad se ova zemaljska naša kuća ili šator rastoči, imamo zgradu od Boga, kuću nerukotvorenu, vječnu na nebesima.

 

Trebamo li ČEKATI? Onaj tko se nada, taj čeka! Onaj tko se nada I čeka, taj vjeruje, a Isus se pitao hoće li naći vjere na zemlji kad se vrati?!

Što je dakle vjera?

Hebrejima 11,1 A vjera je tvrdo pouzdanje u ono, čemu se nadamo, osvjedočenje o onom, što ne vidimo.

Kološanima 1,5 Zbog nade, koja vam je pohranjena na nebesima, za koju ste naprijed čuli u riječi istine evanđelja,

 

Onaj tko tvrdi da mi zapravo “ne moramo čekati Božje kraljevstvo”, neka se zapita ima li on uopće VJERE?

 

1. Petrova 1, 3Blagoslovljen Bog

i Otac Gospodina našega Isusa Krista

koji nas po velikom milosrđu svojemu

uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih

nanovo rodi za životnu nadu,

4za baštinu neraspadljivu,

neokaljanu i neuvelu,

pohranjenu na nebesima za vas,

5vas koje snaga Božja

po vjeri čuva

za spasenje,

spremno da se objavi

u posljednje vrijeme.

 

2. Korinćanima 5,2 U ovome doista stenjemo i čeznemo da se povrh njega zaodjenemo svojim nebeskim obitavalištem;

 

Dakle, Božja djeca, ne samo da ČEKAJU, nego I ČEZNU, za NEBESKIM OBITAVALIŠTEM. Božja djeca ne trebaju dokaze o tome da će  kraljevstvo Božje ZAVLADATI ZEMLJOM. Božjoj djeci, ova I ovakva zemlja nije obitavalište. Božja djeca čekaju Božju intervenciju, služeći Mu na zemlji po Njegovoj volji, nadajući se da će On ispuniti svoja obećanja. Budući da je On obećao, On će I izvršiti. Božje kraljevstvo neće sići na ovu prljavu planetu, nego će Bog uzeti svoju djecu k sebi. Tako piše u Bibliji. Tko ne vjeruje Božjoj Riječi, taj se oslanja na ljudsku mudrost. Neka svakome bude po vjerovanju. Ako Bog kaže da će SVE UČINITI NOVO, onda je uzalud ljudima da se trude na ovoj planeti izgraditi nešto u Božje ime. Kako je sišao ljudima koji su gradili kulu babilonsku I pobrkao im planove, tako će učiniti opet.

Mudre izreke 19,21 Mnogo je namisli u srcu čovječjem, ali što Jahve naumi, to i bude.

Amen!

Uvjerenje!

Kad nas Božja Riječ u nešto uvjeri, onda nas mišljenja ljudi oko nas ne mogu kontrolirati.

2. Petrova 3,17            Vi dakle, ljubljeni, znajući naprijed, čuvajte se, da prijevarom bezakonika ne budete odvučeni s njima i ne izgubite svojega tvrdog uvjerenja;

Ponovljeni zakon 8,19 Ako li zaboraviš Gospoda, Boga svojega, i pođeš za drugim bogovima i njima budeš služio i klanjao se, onda vas svečano uvjeravam danas: zacijelo ćete propasti.

Rimljanima 14,23        Jede li tko dvoumeći, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.

1. Ivanova 5,14           A evo uvjerenja koje mi imamo pred njim: ako mi njemu ištemo nešto prema njegovoj volji, on nas sluša.

Hebrejima 13, 18 Molite za nas! Uvjereni smo doista da imamo dobru savjest i u svemu se želimo dobro ponašati.

Filipljanima 1,6           Ovakvo je moje uvjerenje: Onaj koji je počeo u vama jedno izvrsno djelo nastavit će mu izvršavanje sve do *dana Isusa Krista.


Filipljanima 1,20         slijedeći moje živo očekivanje i moje uzdanje, ja neću crvenjeti od stida, nego će budući da moje uvjerenje ostaje potpuno, sada kao i uvijek, Krist biti uzveličan u mojem tijelu, bilo po mojem životu, bilo po smrti mojoj.

1. Petrova 4,1  Tako, Budući da je Krist trpio u tijelu vi se također naoružajte istim uvjerenjem: onaj koji je trpio u tijelu raskinuo je s grijehom,


Amen!

Tko je jedan i jedini Bog?

“Ali mi imamo samo jednoga Boga Oca, od Kojega je sve, i mi u

Njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz Kojega je sve, i mi kroza

Njega.” (1.Korinćanima 8,6.)

 

Tu lijepo piše da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega.

 

“Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.”

(Efescima 4,6.)

 

Tu piše da je Bog i Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama.

 

Djela apostolska 17, 24»Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima; 25i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i – sve. 26Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova 27da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. 28U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: Njegov smo čak i rod!«

 

Tu piše da Bog stvori sve i da svima daje život , dah i- sve. Kaže da ne prebiva u rukotvorenim hramovima, nego da nije daleko ni od koga od nas i da u Njemu živimo. Pa o kome je tu riječ? Po kome se mi nanovorađamo?

 

Titu 3,5            on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom.

 

Utvrdili smo da je Otac nad svima i da je kroz Njega sve i da je On u svima nama. Utvrdili smo da je kroz Isusa Krista sve i mi kroz Njega i zatim smo utvrdili da se nanovorađamo i obnavljamo po Duhu Svetom.

 

Kad je tome tako, tko je onda naš Bog?

 

Možemo li bez Oca i Sina i Duha Svetoga postojati?

 

Pročitajte ponovo i zaključite sami. Sad kako je to troje jedan Bog, jer jasno u Pismu piše da je jedan Bog?!

 

Evo kako:

Efežanima1,

1. BOŽJI NAUM SPASENJA Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi

svakim blagoslovom duhovnim

u nebesima,

u Kristu.

4Tako: u njemu nas sebi izabra

prije postanka svijeta

da budemo sveti i bez mane pred njim;

5u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe,

po Isusu Kristu,

dobrohotnošću svoje volje,

6na hvalu Slave svoje milosti.

Njome nas zamilova u Ljubljenome

7u kome, njegovom krvlju,

imamo otkupljenje,

otpuštenje prijestupâ

po bogatstvu njegove milosti.

8Nju preobilno u nas uli

zajedno sa svom mudrošću

i razumijevanjem

9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

11U njemu, u kome i nama

– predodređenima

po naumu Onoga

koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade

12da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

13U njemu ste i vi,

pošto ste čuli Riječ istine

– evanđelje spasenja svoga –

u njemu ste,

prigrlivši vjeru,

opečaćeni Duhom obećanim, Svetim,

14koji je zalog naše baštine:

otkupljenja, posvojenja –

na hvalu Slave njegove.

15Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, 16ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: 17Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac Slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; 18prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima 19i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove 20koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima 21iznad svakog Vrhovništva i Vlasti i Moći i Gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. 22Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – Glavom Crkvi, 23koja je Tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

 

Onda ljudi, tko je taj jedan BOG?

Amen!

Tko će ostvariti Božji naum?

Mihej 4,6 U onaj dan – proročanstvo GOSPODOVO – ja ću prikupiti ono što hrama, ja ću ujediniti ono što je raspršeno, ono što sam izmučio.

 

Tu piše da će to učiniti BOG, a ne neka ljudska organizacija na zemlji.

 

Kad bi bilo moguće da neka ljudska organizacija na zemlji ujedinji sva stvorenja, onda Isus nije trebao umrijeti.

Evo dokaza:

 

Ivan 11, 51To ne reče sam od sebe, nego kao veliki svećenik one godine prorokova da Isus ima umrijeti za narod; 52ali ne samo za narod nego i zato da raspršene sinove Božje skupi u jedno.

 

1. Korinćanima 6, 17A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.

 

Efežanima 1, 9obznanivši nam otajstvo svoje volje

po dobrohotnom naumu svojem

što ga prije u njemu zasnova

10da se provede punina vremenâ:

uglaviti u Kristu

sve – na nebesima i na zemlji.

 

Dakle, koja to zemaljska organizacija može UGLAVITI U KRISTU SVE, NA NEBESIMA I NA ZEMLJI?
Tako nešto ne postoji na zemlji i jasno je da jedino Stvoritelj može to učiniti!
Amen!

Šta je smisao života kada postaneš Božje dijete?

Bog za svako svoje dijete ima životni plan. Svaka osoba je jedinka za sebe i svatko ima neku svoju životnu zadaću na ovoj planeti. Najvažnija zadaća sviju nas je da pustimo Boga da kroz nas živi po svojoj volji. Tako se proslavlja Bog, a mi živimo život sa smislom. Što je Božja volja za Njegovu djecu? Odgovori su u Bibliji, pa onaj tko želi otkrivati Božju volju, može to činiti proučavajući Božju Riječ. Duh Sveti kojim su djeca Božja zapečaćena, otkriva svakom djetetu Božji plan za njegov život. Zato, ja ne mogu nekom drugom dati odgovor koji je smisao života za njega. To mora sam otkriti, moleći Boga da mu ga otkrije. Onaj koga to ne zanima, nije ni predodređen da bude u kraljevstvu nebeskom, a oni koji razmišljaju o tome, sigurno su primili poziv od Boga. Božja Riječ kaže:

Rimljanima 8,30          one koje je on predodredio, on ih je također i pozvao; one koje je pozvao, on ih je također otkupio; i, one koje je otkupio, on ih je također proslavio.

Bog će proslaviti nas, ako mi Njega sada proslavimo svojim životom na zemlji. Oni koji to ne shvate i ne žele, oni nisu ni predodređeni za život u vječnosti sa svojim Stvoriteljem. Bog nikoga na silu neće odvući na nebo. Dao nam je slobodu izbora, a On sam zna tko će Ga prihvatiti, a tko neće, u tome je Njegovo predznanje i predodređenje.

Amen!

Šta Božja riječ kaže o patnji?

Jeremija 31,16

 

Ovako govori Jahve: “Prestani kukati, otari suze u očima! Patnje će tvoje biti nagrađene: oni će se vratiti iz zemlje neprijateljske.

 

Rimljanima

 

8,18

 

Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama.

 

 

2. Korinćanima 1,5

 

Jer kao što obiluju patnje Kristove u nama, tako i po Kristu obiluje utjeha naša.

 

 

2. Korinćanima 1,6

 

Ako li smo u nevolji, za vašu je utjehu i spasenje, ili se tješimo, za vašu je utjehu, koja djeluje, da podnosite postojano iste patnje, što ih i mi podnosimo.

 

 

2. Korinćanima 1,7

 

I naša nada glede vas postojana je: mi znamo da, dijeleći naše patnje, vi također dijelite i našu utjehu.

 

 

2. Timoteju 1,12

 

Evo zašto ja podnosim te patnje. Ali, ja nemam srama, jer ja znam u kome je moja vjera i imam pouzdanje da on ima moć čuvati baštinu koja mi je povjerena sve do onoga *Dana.

 

 

1. Korinćanima 12,26

 

Ako jedan ud pati, svi udovi dijele tu patnju: ako je jedan ud počastvovan, svi udovi dijele njegovu radost.

 

 

2. Timoteju 4,5

 

Ali ti međutim, budi suzdržljiv u svim stvarima, podnosi patnju, obavljaj djelo *evanđeliste, ispuni svoje *služništvo.

 

 


Jakovljeva 5,10

 

Za patnju i strpljivost, primjer koji trebate uzeti, Braćo, to su *proroci, koji su govorili u ime Gospodinovo.

 

2. Timoteju 2,3

 

Preuzmi svoj dio patnje kao dobri vojnik Krista Isusa.

 

1. Petrova 5,

 

6Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

 

7Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

 

8Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, đavao, kao ričući lav obilazi tražeći koga da proždre.9Oprite mu se stameni u vjeri znajući da takve iste patnje podnose vaša braća po svijetu.10A Bog svake milosti, koji vas pozva na vječnu slavu u Kristu, on će vas, pošto malo potrpite, usavršiti, učvrstiti, ojačati, utvrditi.

 

11Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

Mir na Zemlji? Kojoj?

Bog kaže da SVE ČINI NOVO, pa tako ne govori da će uspostaviti mir u ovom i ovakvom svijetu, nego da će stvoriti NOVO NEBO I NOVU ZEMLJU, a ovo staro nam neće više ni naum padati.

Otkrivenje 21,5 I reče onaj, koji je sjedio na prijestolju: “Evo sve novo činim.” I reče mi: “Napiši, jer su ove riječi vjerne i istinite.”
Izaija 65,17 Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Izaija 51,6 K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.
Otkrivenje 6,14 Nebo iščeznu kao savijena knjiga, a sve se planine i otoci pokrenuše s mjesta.

Otkrivenje 21,1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

Amen!

Ako me ljubite?!….

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.”

1. Petrova 1,22            Pošto ste posluhom istini očistili duše svoje za nehinjeno bratoljublje, od srca žarko ljubite jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

 

Treba znati što znači ljubiti jedni druge, a ne ljubiti svijet i što je u svijetu. To se može razlučiti tek kada svih 10 Božjih zapovijedi imamo u srcu i umu i po njima živimo. Tada se očituje prava ljubav Božja u nama i kroz nas prema našim bližnjima.

 

1. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.

Otkrivenje 14,12          U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.
Bojiš se ljudi, svega i svačega, a najmanje Boga, prema kom bi trebao imati STRAHOPOŠTOVANJE.

Propovjednik 12,13     Čujmo svemu završnu riječ: „Boj se Boga, izvršuj njegove zapovijedi, jer – to je sav čovjek.
Propovjednik 12,14     Jer sva će skrivena djela, bila dobra ili zla, Bog izvesti na sud.“

Amen!

Nedostajanje, molite, ako vam netko ili nešto nedostaje!

Matej 6, 7»Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani. 8Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

Matej 7,7         “Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,9        “I ja vama kažem: Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!


Luka 11,10      Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvara mu se.

Ivan 15,7         Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.


Ivan 16,24       Dosad niste iskali ništa u moje ime. Ištite i primit ćete da radost vaša bude potpuna!

Filipljanima 4, 19A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.

Marko 11,24    Stoga vam kažem: Sve što god zamolite i zaištete, vjerujte da ste postigli i bit će vam!

1. Ivanova 5, 4Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet:

vjera naša.

Matej 6, 26 »Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?«

26»Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? 27A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? 28I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. 29A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. 30Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?«31»Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ 32Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. 33Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. 34Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.«

Luka 6, 38Dajite i dat će vam se: mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna dat će se u krilo vaše jer mjerom kojom mjerite vama će se zauzvrat mjeriti.«

Psalam 23,1    Gospod je pastir moj: ništa mi neće nedostajati!

Mudre izreke 31, Tko će naći ženu vrsnu?

Više vrijedi ona nego biserje.

11Muževljevo se srce uzda u nju,

i blagom neće oskudijevati.

12Ona mu čini dobro, a ne zlo,

u sve dane vijeka svojeg.

13Pribavlja vunu i lan,

i vješto radi rukama marnim.

14Ona je kao lađa trgovačka:

izdaleka donosi kruh svoj.

15Još za noći ona ustaje,

i hrani svoje ukućane

i određuje posao sluškinjama svojim.

16Opazi li polje, kûpi ga;

plodom svojih ruku sadi vinograd.

17Opasuje snagom bedra svoja,

i živo miče rukama.

18Vidi kako joj posao napreduje:

noću joj se ne gasi svjetiljka.

19Rukama se maša preslice

i prstima drži vreteno.

20Siromahu dlan svoj otvara,

ruke pruža nevoljnicima.

21Ne boji se snijega za svoje ukućane,

jer sva čeljad ima po dvoje haljine.

22Sama sebi šije pokrivače,

odijeva se lanom i purpurom.

23Muž joj je slavan na Vratima,

gdje sjedi sa starješinama zemaljskim.

24Platno tka i prodaje ga,

i pojase daje trgovcu.

25Odjevena je snagom i dostojanstvom,

pa se smije danu budućem.

26Svoja usta mudro otvara,

i pobožan joj je nauk na jeziku.

27Na vladanje pazi ukućana

i ne jede kruha besposlice.

28Sinovi njezini podižu se i sretnom je nazivaju,

i muž njezin hvali je:

29»Mnoge su žene bile vrsne,

ali ti ih sve nadmašuješ.«

30Lažna je ljupkost, tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu.

31Plod joj dajte ruku njezinih,

i neka je na Vratima hvale djela njezina!

Jakovljeva 4, 1 Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? 2Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. 3Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

4Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega. 5Ili mislite da Pismo uzalud veli: Ljubomorno čezne za duhom što ga nastani u nama?

Galaćanima 5, 13 Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima.

Galaćanima 5, 16 Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela!


Amen!

DAN POMIRENJA – Jubilejska godina

1. Tko jedino može proglasiti „dan pomirenja“, odnosno godinu oprosta?
2. Tko jedino ima vlast otvoriti i zatvoriti vrata kraljevsta nebeskog?
3. Papa na zemlji ili jedino Bog na nebu?
4. Šta kaže Božja Riječ?

1. „Jubilejsku godinu“, odnosno oprosnu godinu proglašava SAM BOG!
Kako i kada i zašto??? Što je to „sedma godina“ i što je to „jubilejska godina“ u Bibliji?
Evo razjašnjenja:

Levitski zakonik 25, 1.-13.
1

Sedma godina

Jahve reče Mojsiju na Sinajskom brdu: 2»Govori Izraelcima i kaži im:

‘Kad uđete u zemlju koju vam dajem, neka ta zemlja održava Jahvin subotnji počinak. 3Šest godina zasijavaj svoju njivu, šest godina svoj vinograd obrezuj i beri njegov plod. 4Ali sedme godine neka i zemlja uživa subotnji počinak, Jahvinu subotu: svoje njive ne zasijavaj niti obrezuj svoga vinograda. 5Što samo od sebe uzraste na tvojoj njivi nemoj žeti niti beri grožđe s neobrezane loze. Neka to bude zemlji godina počivanja. 6Zemljišni počinak neka vam priskrbi prehranu: tebi, tvome sluzi, tvojoj sluškinji, tvome najamniku koji s tobom živi; 7a i tvojoj stoci i zvjeradi u tvojoj zemlji neka njezini plodovi služe za hranu.’«

8

Jubilejska godina

»Nabroj sedam sedmica takvih godina, sedam puta sedam godina. Sedam sedmica godina iznosit će ti četrdeset devet godina. 9A onda zaori u trubu! U sedmome mjesecu, desetoga dana toga mjeseca, na Dan pomirenja, zatrubite u trubu širom svoje zemlje. 10Tu pedesetu godinu proglasite svetom! Zemljom proglasite oslobađanje svim njezinim stanovnicima. To neka vam bude jubilej, oprosna godina. Neka se svatko vaš vrati na svoju očevinu; neka se svatko vrati k svome rodu! 11Ta pedesetogodišnjica neka vam je jubilejska godina: nemojte sijati, nemojte žeti što samo od sebe uzraste niti berite grožđe s neobrezane loze. 12Jer jubilej vam mora biti svet! Hranite se onim što njiva donese od sebe.

13Te jubilejske godine neka se svatko vrati na svoju očevinu.

Tako piše i u mojoj i u vašoj i u papinoj Bibliji, pa kako onda papa može oponašati Boga živoga i sam na zemlji prisvojiti vlast i pravo proglašavanja „jubilejske godine“?

Evo kako:
Daniel 7,25     On će huliti na Svevišnjega, zatirati Svece Svevišnjega; pomišljat će da promijeni blagdane i Zakon, i Sveci će biti predani u njegove ruke na jedno vrijeme i dva vremena i polovinu vremena.

Danijel je takvu osobu kao što je papa, odavno opisao i predvidio za ovo poslijednje vrijeme.

2. U čijoj je nadležnosti „otvaranje i zatvaranje“ vrata kraljevstva nebeskog? Šta kaže Biblija?

Otkrivenje 1, 12-18.
12Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijećnjaka, 13a posred svijećnjaka netko kao Sin Čovječji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom; 14glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oči mu kao plamen ognjeni; 15noge mu nalik mjedi uglađenoj, kao u peći užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih; 16u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi mač dvosječan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreći: »Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji, 18i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam ključe Smrti i Podzemlja.

Otkrivenje 3,7  I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: “Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti:“

Izaija 22,22     I metnuću mu ključ od doma Davidova na rame: kad on otvori, neće niko zatvoriti, i kad on zatvori, neće niko otvoriti.

Otkrivenje 5, 1I vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju – knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata! 2I vidjeh snažna anđela gdje iza glasa proglašuje: »Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?« 3I nitko – ni na nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom – nije mogao otvoriti knjige i pogledati u nju. 4Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju. 5A jedan od starješina reče: »Ne plači! Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«

3. Tko je dakle to? Papa? NE! To je jasno da jest i bio je i bit će samo i jedino Isus Krist, BOG nebeski! Niti jedan čovjek na zemlji ne može si prisvojiti pravo i vlast da otvara i zatvara vrata kraljevstva nebeskog. Jedino Bog je dostojan otpečatiti zapečaćeno. Jedino je Janje (Isus Krist) toga dostojno, odnosno jedino On ima tu vlast i moć.

4. Božja Riječ je kristalno jasna svakoj osobi koju vodi Duh Istine, a onome koga vodi duh zablude nije važno šta kaže sam Bog, nego jedino slušaju sebe i čovjeka samozvanog boga na zemlji.

Moj dom i ja služit ćemo Bogu živome koji je na nebu, jer „bolje se uzdati u Boga, nego u čovjeka!“

Za one koji žive u zabludi i koji su vođeni čovjekom, evo šta kaže Biblija?!:

Ponovljeni zakon 29, 15.-19.
1

III. SAVEZ S BOGOM

 

Poticaj da Izrael prihvati Savez

Mojsije sazva sav Izrael pa im reče:

»Vidjeli ste na rođene oči sve što je Jahve učinio u zemlji egipatskoj faraonu, svim službenicima njegovim i svoj zemlji njegovoj: 2velike kušnje što su ih vidjele tvoje oči, silne znakove i čudesa! 3Ali vam ne dade Jahve do danas razuma da shvatite, očiju da vidite ni ušiju da čujete.

4Vodio sam vas pustinjom četrdeset godina; odjeća se na vama nije izderala niti su se sandale na vašim nogama raskidale. 5Kruha niste jeli; vina ni drugoga opojnog pića niste pili, da biste znali da sam ja Jahve, Bog vaš.

6Kad stigoste na novo mjesto, Sihon, kralj hešbonski, i Og, kralj bašanski, iziđoše pred nas u boj, ali smo ih potukli. 7Zauzeli smo njihovu zemlju te je predali u baštinu Rubenovcima, Gadovcima i polovini plemena Manašeova.

8Držite i vršite riječi ovog Saveza da uspijevate u svemu što poduzmete.

9Danas stojite svi pred Jahvom, Bogom svojim: vaši plemenski glavari, vaše starješine i vaši nadglednici, svi muževi Izraela, 10djeca vaša, žene vaše i došljak koji je u tvome taboru – od onoga koji ti siječe drva do onoga koji ti nosi vodu – 11da stupite u savez s Jahvom, Bogom svojim, u savez zakletvom potvrđen, što ga Jahve, Bog tvoj, danas s tobom sklapa 12da danas od tebe učini svoj narod i da ti on bude Bog, kako ti je rekao i kako se zakleo tvojim ocima: Abrahamu, Izaku i Jakovu. 13I ne sklapam danas ovaj savez sa zakletvom samo s vama 14nego i sa svakim koji danas stoji ovdje s nama pred Jahvom, Bogom našim, i sa svakim koji danas nije ovdje s nama.«

15

Kazna za neposluh

»Sami znate kako smo boravili u zemlji egipatskoj i kako smo prošli posred naroda kroz koje ste morali proći. 16Vidjeli ste njihove rugobe, njihove kumire od drveta i kamena, srebra i zlata što ih imaju.

17Neka ne bude među vama čovjeka ni žene, roda ni plemena kojemu bi se srce danas odvratilo od Jahve, Boga našega, pa da ide iskazivati štovanje bogovima onih naroda. Neka ne bude među vama korijena koji rađa otrovom i pelinom. 18Neka se nitko, čuvši riječi ovog prokletstva, ne nada blagoslovu kazujući u svome srcu: ‘Bit će mi dobro ako poživim i po prohtjevima srca svoga. Nek’ povodanj utaži žeđ!’

19Takvome neće Jahve nikad oprostiti, nego će se gnjev i ljubomornost Jahvina izliti na tog čovjeka, tako da će se sve prokletstvo zapisano u ovoj knjizi na nj oboriti te će Jahve izbrisati ime njegovo pod nebom.

Amen!

SVJETLO, SOL, LJUBAV!!!

 

Matej 5,14 Vi ste svjetlost svijetu. Grad, koji stoji na gori, ne može se skriti.
Efežanima 5,8 Nekada, vi bijaste tmine; sada vi ste svjetlost u Gospodinu. Živite kao djeca svjetlosti .
Matej 5,13 “Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.

 

1. Ivanova 5,8 Duh, voda i krv, i to troje sabiru se u jedinstvenom svjedočenju:

 

1. Korinćanima 13,13 A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Amen!

Sveti Duh tumači Izaija 65, 20.

Godinama ne nalazim odgovor na pitanje:“O kome se radi u Izaiji 65,20.?“
Sinoć me Bog uputi da danas proučim te stihove i da će mi se otvoriti oči!
Evo konteksta u kojem je navedeni stih:
Izaija 65, 1313Stog ovako Jahve Gospod govori: »Evo, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati.

Evo, sluge će moje piti, a vi ćete žeđati. Evo, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.

14Evo, sluge će se moje radovati od sreće u srcu, a vi ćete vikati od boli u srcu i kukati duše slomljene! 15Ime ćete svoje ostaviti za kletvu mojim izabranicima: ‘Tako te ubio Jahve!’

A sluge svoje on će zvati drugim imenom. 16Tko se u zemlji bude blagoslivljao, nek’ se blagoslivlje Bogom vjernim. I tko se u zemlji bude kleo, nek’ se kune Bogom vjernim. Jer prijašnje će nevolje biti zaboravljene, od očiju mojih bit će sakrivene. 17Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti. 18Veselite se i dovijeka kličite

zbog onoga što ja stvaram; jer, evo, od Jeruzalema stvaram klicanje, od naroda njegova radost.

19I klicat ću nad Jeruzalemom, radovat’ se nad svojim narodom. U njemu se više neće čuti ni plača ni vapaja. 20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati. 21Gradit će kuće i stanovat’ u njima, saditi vinograde i uživati rod njihov. 22Neće se više graditi da drugi stanuju ni saditi da drugi uživa: vijek naroda moga bit će k’o vijek drveta,

izabranici moji dugo će uživati plodove ruku svojih. 23Neće se zalud mučiti i neće rađati za smrt preranu, jer će oni s potomcima svojim biti rod blagoslovljenika Jahvinih. 24Prije nego me zazovu,

ja ću im se odazvat’; još će govoriti, a ja ću ih već uslišiti. 25Vuk i jagnje zajedno će pásti, lav će jesti slamu k’o govedo; al’ će se zmija prahom hraniti. Nitko neće činiti zla ni štete  na svoj svetoj gori mojoj« –  govori Jahve.

Evo što me muči: Ako je ovdje opisano ono što će biti u budućnosti na novoj zemlji i novom nebu, na kojem neće više biti smrti, a to se može zaključiti na osnovu ovih stihova:Otkrivenje 21, 4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.« Onda mi nije jasno kako je moguće ovo:“ 20U njemu više neće biti novorođenčeta koje živi malo dana ni starca koji ne bi godina svojih navršio: najmlađi će umrijet’ kao stogodišnjak, a tko ne doživi stotinu godina prokletim će se smatrati.“

Sveti Duh me upućuje na slijedeće stihove:
Propovjednik 7,1         Bolje je dobro ime nego dobro ulje, i dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja.

 

2. Korincanima 5,17   Zato ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade.

Što znači da je „dan smrti više je vrijedan, nego dan rođenja“?
Novi zavjet nas upućuje na to da krštenjem, odnosno uranjanjem u vodu umiremo zajedno s Kristom, a izlazeći iz vodenog groba simbolički uskršavamo s Kristom na novi život s Njim.
Time taj dan postaje važniji od dana našeg rođenja u tijelu. Mi umiremo tijelu, a živimo Duhu.
Duh Sveti nas nastanjuje i oblikuje iznutra u čovjeka koji je Ocu nebeskom po volji i na slavu Isusa Krista. Kako sad to saznanje uklopiti u stih iz Izaije 65,20.? Dakle, novorođenčad neće umirati, a neće ni starci umirati, koji ne navrše svoje godine. Najmlađi ne može umrijeti prije navršene stote godine, što znači da neće biti onih koji neće doživjeti stotu godinu, jer bi se oni tada smatrali prokletima. Koga Bog smatra prokletim? Odgovor se nalazi u Psalmu 119,21.:“Oholima ti si zaprijetio:prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih.“ Božja Riječ nam govori da na novom nebu i zemlji neće biti ništa PROKLETO, što znači da nitko viće neće ODSTUPATI OD BOŽJIH ZAPOVIJEDI, a onda znači, neće ni umirati. Da je tome tako, dokazuju i ovi stihovi:
Otkrivenje 22, 1I pokaza mi rijeku vode života, bistru kao prozirac: izvire iz prijestolja Božjeg i Jaganjčeva. 2Posred gradskoga trga, s obje strane rijeke, stablo života što rodi dvanaest puta, svakog mjeseca svoj rod. A lišće stabla za zdravlje je narodima. 3I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. 5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

Evo kako to Božja Riječ opisuje:
Jošua 7, 12I zato Izraelci ne mogu izdržati pred svojim neprijateljima, okreću leđa pred protivnicima jer su postali ukleti. Ja ne mogu više biti s vama ako iz svoje sredine ne maknete proklete. 13Ustani! Sazovi narod na posvećenje i reci mu: ‘Posvetite se za sutra, jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: Kletva je u tebi, Izraele; i nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine.’

Ponovljeni zakon 7,26 Ne unosi takav gad u kuću svoju, da ne budeš proklet kao i on! Neka ti se to gadi, i neka te hvata groza od toga, jer je to prokleto!

Ivan 7,49         Ali ta svjetina koja ne pozna Zakona – to je prokleto!

Kad Isus bude došao da izvrši presudu nad prokletima:
Matej 25,41     Tada će reći onima na lijevoj strani: “Idite od mene, prokleti, u oganj vječni, što je pripravljen đavlu i anđelima njegovim!

Otkrivenje 21, 5Tada Onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« I doda: »Napiši: Ove su riječi vjerne i istinite.« 6I još mi reče: »Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. 7To će biti baština pobjednikova.

I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin. 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Otkrivenje 21, 1 I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja: »Evo Šatora Božjeg s ljudima!

On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima.4I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«

2. Korinćanima 3, 11Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.

12Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću, 13a ne kao Mojsije, koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.

2. Korinćanima 4, 18jer nama nije do vidljivog nego do nevidljivog: ta vidljivo je privremeno, a nevidljivo – vječno.

1. Korinćanima 2,9     Nego kao što je pisano: “Što oko nije vidjelo, ni uho nije čulo, ni u srce čovječje nije unišlo, to je pripravio Bog onima, koji ga ljube”;

Hebrejima 11, 13U vjeri svi su oni umrli, a da nisu zadobili obećanjâ, već su ih samo izdaleka vidjeli i pozdravili priznavši da su stranci i pridošlice na zemlji. 14Doista, koji tako govore, jasno očituju da domovinu traže. 15Dakako, da su mislili na onu iz koje su izišli, imali bi još prilike vratiti se u nju. 16Ali sada oni čeznu za boljom, to jest nebeskom. Stoga se Bog ne stidi zvati se Bogom njihovim: ta pripravio im je Grad.

Ivan 14,2         U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.

Ivan 14,3         I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.

Bože moj, hvala ti na objašnjenju, Ti si Bog živi koji sve zna, tebi hvala u vjeke vjekova, amen!

Sumnja i vjera ne idu zajedno

Marko 11,23    Zaista, kažem vam: Ako tko rekne gori ovoj: Digni se i baci se u more! i ne posumnja u srcu svojemu, nego vjeruje, da će se ispuniti riječ njegova, bit će mu to.

Rimljanima 14,23        A koji sumnja, ako jede, osuđen je, jer ne radi po vjeri. A sve, što ne biva po vjeri, jest grijeh.

Rimljanima 4, 18U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. 19Nepokolebljivom vjerom promotri on tijelo svoje već obamrlo – bilo mu je blizu sto godina – i obamrlost krila Sarina. 20Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu, 21posve uvjeren da on može učiniti što je obećao. 22Zato mu se i uračuna u pravednost.

Jakovljeva 1, 2Pravom radošću smatrajte, braćo moja, kad upadnete u razne kušnje 3znajući da prokušanost vaše vjere rađa postojanošću. 4Ali neka postojanost bude na djelu savršena da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

5Nedostaje li komu od vas mudrosti, neka ište od Boga, koji svima daje rado i bez negodovanja, i dat će mu se. 6Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja. Jer kolebljivac je sličan morskom valovlju, uzburkanu i gonjenu. 7Neka takav ne misli da će primiti što od Gospodina – 8čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.

Jakovljeva 1, 13Neka nitko u napasti ne rekne: »Bog me napastuje.« Ta Bog ne može biti napastovan na zlo, i ne napastuje nikoga. 14Nego svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači i mami. 15Požuda zatim, zatrudnjevši, rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću.

Jakovljeva 1, 21Zato odložite svaku prljavštinu i preostalu zloću i sa svom krotkošću primite usađenu riječ koja ima moć spasiti duše vaše. 22Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. 23Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: 24promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. 25A koji se òglêdâ u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

Amen!

ŠTO MI GOSPOD UČINI?!!

Da vidimo:

Luka 11, 20Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
21»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. 22Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
23»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
24
Ponovni pad
(Mt 12, 43–45)
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ 25Došavši, nađe je pometenu i uređenu. 26Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Božja Riječ sama sebe objašnjava, nije potrebna neka ljudska mudrost ili tumačenje.

Vidi se da se stih koji je izdvojen ne odnosi na “kneza ovoga svijeta (sotonu)”, nego na običnog ČOVJEKA.

Jaki i naoružani koji čuva svoj stan, je čovjek koji ima miran posjed (sotona nikada nema MIR), idemo dalje, pa vidimo u nastavku teksta da se doista radi o tome da u čovjekovu kuću (stan mirni) dolazi napasnik jači od njega (sam sotona), dakle ne radi se o tome da je sotona u miru u svom stanu, pa da njega izgoni jači od njega (Isus), kako neki tumače, nego vidimo iz daljenjg konteksta da se radi o tome da ČOVJEKA koji je imao mir u svom stanu, napada sotona, a ONDA TU DOLAZI ISUS i IZBACUJE SOTONU, koji ne zna kamo bi, pa traži pogodno mjesto da se opet nastani.
Naravno, ako čovjek iz kojeg je sotona izbačen, ne ostane u bliskoj zajednici s Isusom, onda mu se sotona ponovo uvaljuje i dovodi i svoje plaćenike u tu osobu.

A kako Isus rješava situaciju, da se sotona više ne vraća u nekog čovjeka?

Evo slučaja iz Marka!:
Marko 5, 12
Stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. 2Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. 3Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima 4jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. 5Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.
6Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, 7a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« 8Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« 9Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« 10I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.
11A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. 12Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« 13I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.
14Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. 15Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti – on koji ih je imao legiju. I prestraše se. 16A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. 17Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.
18Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. 19No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« 20On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Eto problem rješen!

Čovjek koji primi Duha Svetog, rado govori o svom iskustvu, jer na taj način proslavlja Boga i privlači bližnje Božjoj ljubavi, koja se očituje kroz njega.

Upravo se jedan takav čovjek zahvaljuje svom Spasitelju na sličnom iskustvu, kakvo je opisano u priloženim stihovima iz Božje Riječi.

Amen!

Da li je ovo nešto bezobrazno? Ovisi kakvim očima promatrate i kojim Duhom prosuđujete.

Sretnu se cigareta i šibica i započnu razgovor!
Cigareta:“Jel’ znaš možda nekoga tko dobro puši?“
Šibica:“Ne. Meni je samo bitno da me netko dobro kresne.“

I cigareta i šibica znaju da im treba NETKO!
Na prvi pogled, trebaju im različite osobe, ali u biti im treba samo jedna osoba koja bi mogla zadovoljiti njihove različite potrebe, oboma, istovremeno.
Ta osoba može biti samo njihov Tvorac, koji jedini zna od kakvog su materijala načinjeni oboje i kako se njihove naoko, različite potrebe mogu zadovoljiti.
Cigareta želi biti popušena, a ne zna da to znači da će se pretvoriti u prah i više neće postojati u svom obliku.
Šibica želi biti kresnuta, a ne zna da to znači da će se pretvoriti u prah i više neće postojati u svom obliku.
Njihov Tvorac zna da bi trebalo da ih oboje prvo uroni u vodu da se dobro smoče, jer će to značiti da nisu za upotrebu, znači umrli su sebi i svojoj svrsi. (to je vodeno krštenje)
Kad se oboje dobro osuše na vjetru i suncu, bit će ponovo upotrebljivi.
Znat će oboje da trebaju Tvorca da ih zapali, kako bi mogli izgorjeti i u prah se pretvoriti.
Sad im je potrebno krštenje ognjem ili vatreno krštenje.
Samo njihov Tvorac ih oboje može krstiti takvim krštenjem.
Kad ih Tvorac zapali i oboje izgore i postanu prah, izvršili su svoj smisao postojanja na zemlji.
No, njihov Tvorac im je pripremio bolji smisao na novoj zemlji i novom nebu.
Tvorac udahnjuje svoj dah u prah i nastaju dvije osobe, muško i žensko.
Taj muškarac i ta žena znaju svog Tvorca, stoga će ONI ostaviti oca i majku da prionu jedno uz drugo i budu jedno tijelo. Na taj način će se njihov Tvorac proslaviti, a to je upravo smisao Evanđelja. Radosna vijest je u tome da naš Tvorac zna sve unaprijed, zna početak i zna kraj. On je Taj koji osmišljava i sredinu. Radosna vijest je u tome što kraj cigarete i šibice, ako su ostvarile svoj smisao postojanja, upravo postaje početak i smisao sredine postojanja muškarca i žene kao jednog tijela. No tu nije kraj, jer naš Tvorac ima pripravljena nova tijela i za muškarca i za ženu, ali ta tijela više neće imati svoj kraj, jer će imati Tvorca za osmišljavanje njihove vječne sredine.
Radosna vijest je u tome da će muškarac i žena vječno proslavljati svoga Tvorca, jer On jedini najbolje zna i ispunjava svaku njihovu potrebu i želju, na čemu su Mu oni beskrajno zahvalni……………….!!!!!!! ♥♥♥ *
Amen!

Spoznati pravoga Boga!

Hošea 14, 10Tko je mudar neka shvati ovo, i čovjek razuman neka spozna!

Jer pravi su putovi Jahvini: pravednici hode po njima, grešnici na njima posrću.

Psalam 16,8    Svagda vidim pred sobom Gospoda: on mi je s desne strane da ne posrnem.

Psalam 62,6    On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da ne posrnem nikada.

Djela apostolska 2,25  David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem.

Psalam 37,37  Tako čuvaj nedužnost i vježbaj se u pravdi; jer će čovjeku mira ostati potomstvo.

Efežanima 4,24  I obučete novoga čovjeka, koji je stvoren po Bogu, u pravdi i svetosti istine.

Hošea 2, 21 Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi;

22zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Jahvu.

Izaija 42, 5 Ovako govori Jahve, Bog, koji stvori i razastrije nebesa, koji rasprostrije zemlju i njeno raslinje, koji dade dah narodima na njoj, i dah bićima što njome hode.

6»Ja, Jahve, u pravdi te pozvah,

čvrsto te za ruku uzeh;

oblikovah te i postavih te

za savez narodu i svjetlost pucima,

7da otvoriš oči slijepima,

da izvedeš sužnje iz zatvora,

iz tamnice one što žive u tami.

8Ja, Jahve mi je ime,

svoje slave drugom ne dam,

niti časti svoje kipovima.

9Što prije prorekoh, evo, zbi se,

i nove događaje ja naviještam,

i prije negoli se pokažu,

vama ih objavljujem.«

Izaija 42,  17 Uzmaknut će u golemu stidu
koji se uzdaju u kipove,
koji ljevenim likovima govore:
‘Vi ste naši bogovi.’«

Amen!

Služba pravednosti – što to znači u praktičnom životu nanovorođene osobe?

Mnogi danas govore da su pod milošću Kristovom i da nas je Njegova milost spasila, pa možemo dalje živjeti u Duhu. Što to praktično znači?

Kada to pitate veliku većinu vjernika ili onih koji sebe takvima smatraju, oni će se koprcati, ali vam neće dati konkretne odgovore s primjerima iz života. Samo će vam govoriti o ljubavi i milosti i pravdenosti i takvim općenitim terminima da bi vam u biti prodali maglu.

Isus Krist ne prodaje maglu. On je konkretan i direktan. Evo što možemo izvući iz Njegovih Riječi:

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

Ivan 14,21       Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Ivan 15,10       Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“

Ako znamo koje je Krist dvije zapovijedi posebno istakao, onda smo se približili praktičnom životu.

Isus je rekao:
Marko 12,29    Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.

Marko 12,30    Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!

Marko 12,31    “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.“

Odlično! Ali kako da ljubim Boga? Kako da se to očituje? Kako On može znati da Ga ja ljubim cijelim svojim bićem?

Vrlo lako! Ako pustim Duha Svetoga da djeluje ljubavlju kroz mene, onda će se ta ljubav vraćati Ocu na nebu u vidu zahvalnosti i vršenja svega što je Bogu po volji i čime ću Mu ugoditi.
Ali, šta je Bogu po volji?

Bog je svojim prstom napisao, a glasom izgovorio što je Njegova volja, još na gori Sinaj.

Mnogi danas kažu da je to Mojsijev zakon i da slovo tog zakona ubija. Pogrešno! Ubija nas grijeh. A zakon samo služi točnoj spoznaji grijeha. Ako znam što je grijeh, što je Bogu mrsko, zar ću to činiti, misleći da Bogu ugađam? NE! Ako je Bog nešto rekao, valja Mu biti poslušan, pa makar cio svijet oko mene bio neposlušan. Bog spašava pojedinačno, a ne kolektivno. Niti jedan čovjek ne može umjesto mene platiti za moje počinjene grijehe. To je jasno i zato je Bog sišao na zemlju uzevši narav sluge i postavši obličjem sličan čovjeku pod imenom Isus Krist. Taj je Sin čovječji JEDINI mogao na sebe preuzeti sve moje grijehe, umrijeti grijehu, a ponovo ustati živ i vratiti se odakle je i došao. Ne u prah zemaljski, kao prvi Adam, nego kao Duh životvorni na nebo. Otkrio nam je plan spasenja čovjeka od strane njegovog Stvoritelja. Onaj tko to shvati i prihvati, tko sebe preda Bogu da ga On oblikuje po svojoj volji, taj ima u sebi dar Duha Svetoga kojim je zapečaćen za vječnost. Znači li to da kad čovjek primi taj zalog vječnosti, može dalje činiti nešto protivno Božjoj volji, a samo po svojoj volji? NE! Bude li tako činio, Bog ima „gumicu“ i može ga izbrisati iz Janjetove knjige života koja je na nebu. Hoću li se kockati? Hoću li priznati Krista za svog Spasitelja, a živjeti po svom nahođenju na zemlji, s uvjerenjem da sam spašen? Ja se nebih tako igrala s vječnošću. No, vratimo se praktičnom življenju nanovorođene osobe.

Kad živim u Duhu, po Duhu i za Duha, onda nemam antagonizam prema Njegovim zapovjedima, jer znam da su one za moje dobro. Ne shvaćam ih kao nekakvo moranje, već ih shvaćam kao putokaz na putu za vječnost s Bogom i bližnjima. Upravo zato ih je i Isus predočio u dvije skupine. Prva skupina se odnosi na ljubav prema Bogu, a druga na ljubav prema bližnjima. Prve 4 Božje zapovijedi su također ljubav prema Bogu, a ostalih 6 su ljubav prema bližnjima.
Kako? Evo kako:
Ako ljubim Boga cijelim svojim bićem, onda neću imati drugih bogova osim Njega i neću se klanjati kipovima i neživim predmetima. Neću uzalud izgovarati Božje ime i zaboravljati njegov sveti blagoslovljeni dan. Ako ljubim bližnje kao samu sebe, onda:
neću nepoštivati roditelje i neću ubijati, neću krasti i lažno svjedočiti na bližnje svoje, neću učiniti preljuba (čak ni pomisliti tako nešto činiti), neću ni željeti nešto ili nekoga što i tko mi ne pripada, nego je od moga bližnjega.

To je praktično življenje nanovorođene Božje djece. A kad sve navedeno neću činiti, što je to što hoću činiti? Ne čineći navedeno, ja ću u biti izlijevati dobivenu ljubav od Boga natrag Njemu i oko sebe svojim bližnjima. Biti ću poslušno dijete Božje i koristan član društva.

Amen!

Sinovi Božji i kćeri ljudske!

Dugo me mučilo pitanje u vezi stihova iz knjige Postanka o Nefilima, Sinovima Božjim i kćerima ljudskim. Evo danas kako mi je Duh Sveti objasnio to pitanje?!:
Evo stihova koje sam željela shvatiti:

Postanak 6, 1 Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, 2opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. 3Onda Jahve reče: »Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.« 4U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi.

5Vidje Jahve kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. 6Jahve se pokaja i u svom srcu ražalosti što je načinio čovjeka na zemlji. 7Reče Jahve: »Ljude koje sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje – od čovjeka do zvijeri, gmizavce i ptice u zraku – jer sam se pokajao što sam ih napravio.« 8Ali je Noa našao milost u očima Jahvinim.

Biblija je jasna po pitanju “tko su djeca Božja?” Evo dokaza:

1. Ivanova 3,1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: “Mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.

1. Ivanova 3,2 Ljubljeni, sad smo djeca Božja, i još se ne pokaza, što ćemo biti, Znamo, da kad se pokaže, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti, kao što jest.

1. Ivanova 3,10           Po tom se poznaju djeca Božja i djeca đavolja: “Tko ne čini pravde, nije od Boga; isto tako, tko ne ljubi brata svojega.

 

Dakle, ako su tako opisana djeca Božja, onda Sinovi Božji (kao djeca Božja), nikako ne mogu biti pali anđeli. Što se tiče kćeri ljudskih, evo objašnjenja:

Postanak 6,1   A kad se ljudi počeše množiti na zemlji i kćeri im se rodiše,

Dakle, kćeri ljudske su žene rođene od ljudi.

 

Sad imamo Sinove Božje (rođene od Boga, to su oni koji su nanovorođeni i čine pravdu) i kćeri ljudske koje jesu lijepe i pristale, ali nisu nanovorođene, znači grešna su bića.

Pavle nam govori da je kombinacija nanovorođenog bića i grešnog bića moguća, ali da to donosi probleme. Evo kako to Pavle objašnjava:

 

1.Korinćanima 7, 32A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. 33A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, 34pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. 35Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.

 

Dakle takav spoj dovodi do RAZDIJELJENOSTI u samom čovjeku. Djeca rođena od takvih ljudi, tako su razdijeljena u sebi. To dovodi do pokvarenosti i izopačenosti u čovjeku, pa i njegova djela postaju Bogu mrska. Radi takve pokvarenosti, Bog je požalio što je napravio čovjeka i dao je potop na zemlju. Pružio je ljudskom rodu drugu šansu za nanovorođenje, davši svoga Sina kao otkupninu ljudskog roda od grijeha. Čovjek koji prihvati taj Božji dar, poprima Kristovu pravednost i postaje dijete Božje. Budući da smo u Kristu svi jedno, bez obzira na pol, onda i kćeri ljudske ne moraju biti grešna bića i ne moraju više rađati grešnu djecu. Bog nam je ponudio primjer iz povijesti i uputio nas na Njegov plan spasenja grešnog čovjeka, a na nama je da to prihvatimo iz zahvalnosti ili odbacimo samo kao priču.

Amen!

Razlog za čitanje Božje Riječi

(jedan razgovor između mene i nekog zagovornika crkvenih organizacija)

(ljudi na zemlji slave dan svih svetih, a neznaju za njegovo značenje, Bože smiluj nam se svima)

Čovjek koji traži Boga, a dolazi s predubjeđenjem da Isus nije Bog, bez dokaza da nije, taj ni ne traži Istinu, a time ni pravog Boga, već nudi svoju zabludu, bez želje da sasluša ljude koji mu nude Istinu temeljenu na Božjoj Riječi. Razlog za čitanje Biblije treba POTEĆI od njenog Autora, a ne od njezinih čitača. Čitači su tu samo da prenose Božju objavu.

Hebrejima 12,9 Mi smo imali zemaljske očeve za odgojitelje, i tu se dobro nalazili; nećemo li, PO JAČEM RAZLOGU, podložiti se Ocu duhova i primiti od njega život?

Hebrejima 12,25 Gledajte ne odbiti slušati onoga koja vam govori! Jer, nije li se izmaklo kažnjavanju kad oni odbiše slušati onoga koji ih upozoravaše na zemlji, PO JAČEM RAZLOGU mi nećemo izmaknuti, ako se okrenemo od ONOGA KOJI GOVORI S VISINE NEBESA.

Božja je Riječ jasna onima koji su primili I prihvatili vjerom RAZLOG ZA ČITANJE BOŽJE RIJEČI, OD BOGA. Oni koji čekaju da ih neki čovjek, bez toga, uvede u Istinu, ti još uvijek nisu čuli svog Nebeskog Tvorca s POZIVOM.

1. Petrova 2,9 A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;

2. Timoteju 1,9 koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremena vjekovječnih,

Hebrejima 5,4 I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

Kološanima 3,3 Jer umrijeste, i vaš je život skriven s Kristom u Bogu.
Kako onda možeš tvrditi da je centar vjere neka crkvena institucija na zemlji? AKO SMO ŽIVOTOM SKRIVENI S KRISTOM U BOGU, onda to znači da je CENTAR U BOGU! Nema tu svađanja. To kaže Božja Riječ, tko se suprotsatvlja Božjoj Riječi iznoseći neku ljudsku nauku ili tradiciju, taj se suprotstavlja Bogu od koga je sve.
Job 13,7 Hoćete li za Boga govoriti laži, ili prijevaru iznijeti za njega?
Job 13,8 Hoćete li se zauzeti za njega ili se boriti za Boga?
Marko 9,42 Tko navede jednoga od ovih malenih koji vjeruju, da se spotakne, za njega bi bolje bilo, da mu se o vrat objesi mlinski kamen i da se baci u more.
Kološanima 1,16 Jer je u njemu sve stvoreno, što je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja, ili gospodstva, ili poglavarstva, ili vlasti: sve je po njemu i za njega stvoreno.
Tu ti jasno I glasno piše da je SVE VIDLJIVO I NEVIDLJIVO U BOGU STVORENO. Kako onda vjerovati da Bog prebiva u Katoličkoj crkvi? Pa zar je Katolička crkva VEĆA OD SAMOG BOGA?

Djela apostolska 17,24 Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

BOG, KOJI JE STVORIO SVIJET I SVE, ŠTO JE U NJEMU, ON, JER GOSPODAR NEBA I ZEMLJE, NE STANUJE U RUKOTVORENIM HRAMOVIMA!!!!!!!

Ezekiel 5,5 Ovako govori Jahve Gospod: “Ovo je Jeruzalem! Postavih ga u središte naroda, okružih ga zemljama!

TO JE BILO SREDIŠTE OKUPLJANJA BOŽJEG IZABRANOG NARODA NA ZEMLJI.

Sada je tijelo Kristovo sakriveno u Kristu koji je Ocu zdesna na nebu I priprema stanove za svoje vjerne. Kad ih pripremi doći će po svoje vjerne (OSTATAK, STADO MALO) I uskrsle vjerne (VELIKO MNOŠTVO). Odlazimo na nebo na 1000 godina, a nakon toga slijedi:
Otkrivenje 21,2 I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža.

Dakle TO JE KRISTOVA ZARUČNICA KOJA ZAJEDNO S NJIM DOLAZI NA NOVU ZEMLJU S NEBA OD BOGA.

Da zaključim: Vidljivog centra danas na zemlji NEMA, jer I mrtvi I živi vjerni su U KRISTU KOJI JE NA NEBU. Dakle, VJERNI SU SVI U BOGU. Duh Sveti se ne izlijeva na organizacije zemaljske, već Ga primaju POJEDINCI koje je BOG POZVAO. Onaj tko nije čuo ili je odbio poziv, nema opravdanja, jer TRUBE SU TRUBILE!!! IZAĐITE IZ BABILONA NARODE MOJ!!! Onaj kome je centar Babilon, taj ne može imati za centar NOVI JERUZALEM! BIRAJTE!

VIDLJIVO SREDIŠTE BOŽJE RIJEČI NA ZEMLJI:
Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.
Psalam 118,9 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.
Provjeri da li su to CENTRALNI STIHOVI U BIBLIJI, pa mi javi?! 🙂

Ja se ne oslanjam na čovjeka, moj je Pastir na nebu. Žao mi je što to to ne dopire do tvojih ušiju.

Sve je super i sve je za pet , ali ako imaš zajednicu, onda ona ima i ljudi koji su tamo…i vjerovatno ljudi imaju neke službe, preko kojih Bog djeluje kroz njih.

Uvjerila sam se da je sve to licemjerje, forma, sve bez Božje snage, sve se oslanja na vlastitu silu, sve se radi iz neke koristi, NEMA LJUBAVI BOŽJE MEĐU BRAĆOM, KOJA BI POSVJEDOČILA DA LJUBE I BOGA. Božje zapovijedi se ne slušaju I krše se, a tko ne sluša Zakon Božji, kako može biti ljubavi Božje u njemu? Bog me uputio da SVE PROVJERAVAM I primila sam UVJERENJE da je sve ovo na zemlji lažna kristova zaručnica. Prave ovčice izlaze na zov Pastira iz svojih torova I idu među vukove da TRUBE, a tko čuje, čuje??!!!

BDIJTE, JER NE ZNATE ČAS KRISTOVOG DOLASKA! NEMOJTE DA VAS NAĐE NESPREMNE!

Odgovor meni od Duha Svetog:

2. Korinćanima 7,16   Radujem se što se u svemu mogu pouzdati u vas.

Moj odgovor:
Psalam 71,14  A ja ću se svagda uzdati u tebe, svu slavu tvoju umnožavat ću.

Amen!

Punina rasta Kristovog

Ispišeš stranicu. Povučeš granicu. Staviš točku.
Nova rečenica počinje velikim slovom, pa si i ti veći.
Naučiš reći:“NE“, da bi ljudi konačno počeli cijeniti tvoje:“DA“.
To je život!
Efežanima 4, 11On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje 12da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova 13dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: 14da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi. 15Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, 16od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
Efežanima 4, 21ako ste ga doista čuli i u njemu bili poučeni kako je istina u Isusu: 22da vam je odložiti prijašnje ponašanje, starog čovjeka, koga varave požude vode u propast, 23a obnavljati se duhom svoje pameti 24i obući novog čovjeka, po Bogu stvorena u pravednosti i svetosti istine.

Amen!

Prijateljstvo

Prijateljstvo nije kad ste nerazdvojni, nego kad ste razdvojeni, a ipak znate da se ništa između vas neće promijeniti.

Mudre izreke 18,1

Tko se hoće rastaviti, pronađe kakvu izliku; svim sredstvima dovodi do svađe.


Rimljanima 8,35

Tko će nas rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu? Nevolja? ili tjeskoba? ili progonstvo? ili glad? ili golotinja? ili pogibao? ili mač?


Rimljanima 8,39

Ni visina, ni dubina, ni drugo kakvo stvorenje ne može nas rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu.


Ivan 14,2

U kući Oca mojega mnogi su stanovi. Kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto.


Ivan 14,3

I kad otidem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzet ću vas k sebi, da i vi budete, gdje sam ja.

Muški prijatelj vrijedi ženi kao 10 ženskih.

Efežanima 2,14

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu.


Efežanima 2,16

te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo.


Jakovljeva 4,4

Preljubnici! Ne znate li da je prijateljstvo sa svijetom neprijateljstvo prema Bogu? Tko god dakle hoće da bude prijatelj svijeta, promeće se u neprijatelja Božjega.

Prijateljstvo; najljepša stvar na svijetu!

Poslovice 17,9

Tko traži prijateljstvo zaboravlja pogrješke; sjetiti ih se razdvaja prijatelja.


Poslovice 27,5

Bolje vrijedi jedno otvoreno upozorenje nego jedno suviše suzdržano prijateljstvo.

Pravo prijateljstvo počinje tek onda kada šutnja između dvije osobe postane ugodna.

2. Petrova 1, 4 Po tom nam je dao dragocjena i najveća obećanja, da po njima budete dionici božanske naravi, jer ste utekli od pogubne požude svijeta.

5 I zato iz sve snage poradite, da pokažete u vjeri svojoj krepost, a u kreposti poznanje,

6 A u poznanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost, a u strpljivosti pobožnost,

7 A u pobožnosti ljubav bratsku, a u ljubavi bratskoj ljubav Božju.

8 Jer ako je ovo u vama i množi se, neće vas ostaviti besposlene i bez ploda za poznanje našega Gospodina Isusa Krista.

9 Jer tko nema ovoga, slijep je i rukom pipa, i zaboravio je očišćenje od starih svojih grijeha.


Job 42,10

I Gospod preokrenu sudbinu Jobovu, jer se je bio pomolio za prijatelje svoje. Dvojinom dade opet Jobu sve, što je bio posjedovao.

Ivan 15,13

Od ove ljubavi nitko veće nema, da tko život svoj položi za prijatelje svoje.

Za Kristove divne riječi, za Njegovo divno srce, za divno prijateljstvo … Velika HVALA!

Rimljanima 5,10

Jer kad smo se pomirili s Bogom smrću Sina njegova, dok smo još bili neprijatelji, mnogo ćemo se većma kao pomireni spasiti u životu njegovu.

 

Rimljanima 11,28

Po evanđelju dakle neprijatelji su zbog vas; a po izboru ljubimci zbog otaca.

Rimljanima 12,20

Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to, ugljevlje ognjeno skupit ćeš na glavu njegovu.

 

 

2. Solunjanima 3,15

Ali ga ne držite kao neprijatelja, nego ga opominjite kao brata!

 

 

Apostolska djela 27,25

Smjelo, dakle, prijatelji moji! Ja vjerujem Bogu: bit će kako mi je on kazao.

 

 

3. Ivanova 1,15

Mir tebi! Pozdravljaju te prijatelji. Pozdravi prijatelje po imenu!

Amen!

Ponekad samu sebe pitam:”Ženo, odakle ti tolika snaga?”

Ponekad samu sebe pitam:”Ženo, odakle ti tolika snaga?”
A onda se sjetim:”Ja sam ratnik žena, ne gubitnik!”
Sjetim se Isusovih riječi:
Ivan 16,33       To vam rekoh da u meni mir imate. U svijetu imate muku, ali hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!

Filipljanima 4,13 Sve mogu u Onome koji me jača!
Efežanima 6, 10Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj. 11Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim. 12Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima. 13Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli i održati se kada sve nadvladate. 14Držite se dakle! Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, 15potpašite noge spremnošću za evanđelje mira! 16U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. 17Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju. 18Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite. Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, 19i za me, da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja 20kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
Efežanima 6,11 Obucite se u svu ratnu opremu Božju, da biste se mogli održati zasjedama đavla!

Kološanima 3,12 Obucite se dakle kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni, u srdačno milosrđe, dobrotu, poniznost, krotkost i strpljivost; 13te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu! Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi!
Kološanima 3,14 A svrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva.

Amen!

Podrediti život potpuno Riječi Božjoj

“To znači podrediti život potpuno Reči Božjoj.”

 

Ne! Čovjek koji svoj život podređuje nekome ili nečemu, taj je čovjek rob. Bog ne želi da Njegova stvorenja Njemu budu robovi. Bog nam u svojoj Riječi daje Istinu koja čovjeka OSLOBAĐA, ropstva grijehu.

Ivan 8, 31….. »Ako ostanete u mojoj riječi,

uistinu, moji ste učenici;

32upoznat ćete istinu

i istina će vas osloboditi.«

Ivan 8, 36Ako vas dakle Sin oslobodi,

zbilja ćete biti slobodni.

Dakle, čovjek koji je cijelog sebe predao Bogu, prima od Boga dar Duha Svetog koji ga ispunjava Istinom, a ta Istina čovjeka OSLOBAĐA, a ne podređuje. Onaj tko misli podrediti život Riječi Božjoj, taj nije oslobođen, znači nema Istinu u sebi. Takav je čovjek uvijek na meti sotoninih strijela I lak je plijen. Takav čovjek služi Bogu, trudeći se u svojoj sili zaslužiti Božju naklonost. Takav čovjek očekuje da on bude nagrađen zbog svoje podređenosti, a ne da on svojim životom slobode proslavlja Boga. Samo čovjek koji Bogu služi da bi Boga proslavljao, a ne sebe, samo taj čovjek je uistinu slobodno biće. Takvom čovjeku ništa nije teško I takav čovjek se ne osjeća podređenim, nego zahvalnim. Slava Bogu!

Amen!

Služba pravednosti – što to znači u praktičnom životu nanovorođene osobe?

Mnogi danas govore da su pod milošću Kristovom i da nas je Njegova milost spasila, pa možemo dalje živjeti u Duhu. Što to praktično znači?

Kada to pitate veliku većinu vjernika ili onih koji sebe takvima smatraju, oni će se koprcati, ali vam neće dati konkretne odgovore s primjerima iz života. Samo će vam govoriti o ljubavi i milosti i pravdenosti i takvim općenitim terminima da bi vam u biti prodali maglu.

Isus Krist ne prodaje maglu. On je konkretan i direktan. Evo što možemo izvući iz Njegovih Riječi:

Ivan 14,15       “Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati.

Ivan 14,21       Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.

Ivan 15,10       Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.“

Ako znamo koje je Krist dvije zapovijedi posebno istakao, onda smo se približili praktičnom životu.

Isus je rekao:
Marko 12,29    Isus odgovori: “Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.

Marko 12,30    Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!

Marko 12,31    “Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.“

Odlično! Ali kako da ljubim Boga? Kako da se to očituje? Kako On može znati da Ga ja ljubim cijelim svojim bićem?

Vrlo lako! Ako pustim Duha Svetoga da djeluje ljubavlju kroz mene, onda će se ta ljubav vraćati Ocu na nebu u vidu zahvalnosti i vršenja svega što je Bogu po volji i čime ću Mu ugoditi.
Ali, šta je Bogu po volji?

Bog je svojim prstom napisao, a glasom izgovorio što je Njegova volja, još na gori Sinaj.

Mnogi danas kažu da je to Mojsijev zakon i da slovo tog zakona ubija. Pogrešno! Ubija nas grijeh. A zakon samo služi točnoj spoznaji grijeha. Ako znam što je grijeh, što je Bogu mrsko, zar ću to činiti, misleći da Bogu ugađam? NE! Ako je Bog nešto rekao, valja Mu biti poslušan, pa makar cio svijet oko mene bio neposlušan. Bog spašava pojedinačno, a ne kolektivno. Niti jedan čovjek ne može umjesto mene platiti za moje počinjene grijehe. To je jasno i zato je Bog sišao na zemlju uzevši narav sluge i postavši obličjem sličan čovjeku pod imenom Isus Krist. Taj je Sin čovječji JEDINI mogao na sebe preuzeti sve moje grijehe, umrijeti grijehu, a ponovo ustati živ i vratiti se odakle je i došao. Ne u prah zemaljski, kao prvi Adam, nego kao Duh životvorni na nebo. Otkrio nam je plan spasenja čovjeka od strane njegovog Stvoritelja. Onaj tko to shvati i prihvati, tko sebe preda Bogu da ga On oblikuje po svojoj volji, taj ima u sebi dar Duha Svetoga kojim je zapečaćen za vječnost. Znači li to da kad čovjek primi taj zalog vječnosti, može dalje činiti nešto protivno Božjoj volji, a samo po svojoj volji? NE! Bude li tako činio, Bog ima „gumicu“ i može ga izbrisati iz Janjetove knjige života koja je na nebu. Hoću li se kockati? Hoću li priznati Krista za svog Spasitelja, a živjeti po svom nahođenju na zemlji, s uvjerenjem da sam spašen? Ja se nebih tako igrala s vječnošću. No, vratimo se praktičnom življenju nanovorođene osobe.

Kad živim u Duhu, po Duhu i za Duha, onda nemam antagonizam prema Njegovim zapovjedima, jer znam da su one za moje dobro. Ne shvaćam ih kao nekakvo moranje, već ih shvaćam kao putokaz na putu za vječnost s Bogom i bližnjima. Upravo zato ih je i Isus predočio u dvije skupine. Prva skupina se odnosi na ljubav prema Bogu, a druga na ljubav prema bližnjima. Prve 4 Božje zapovijedi su također ljubav prema Bogu, a ostalih 6 su ljubav prema bližnjima.
Kako? Evo kako:
Ako ljubim Boga cijelim svojim bićem, onda neću imati drugih bogova osim Njega i neću se klanjati kipovima i neživim predmetima. Neću uzalud izgovarati Božje ime i zaboravljati njegov sveti blagoslovljeni dan. Ako ljubim bližnje kao samu sebe, onda:
neću nepoštivati roditelje i neću ubijati, neću krasti i lažno svjedočiti na bližnje svoje, neću učiniti preljuba (čak ni pomisliti tako nešto činiti), neću ni željeti nešto ili nekoga što i tko mi ne pripada, nego je od moga bližnjega.

To je praktično življenje nanovorođene Božje djece. A kad sve navedeno neću činiti, što je to što hoću činiti? Ne čineći navedeno, ja ću u biti izlijevati dobivenu ljubav od Boga natrag Njemu i oko sebe svojim bližnjima. Biti ću poslušno dijete Božje i koristan član društva.

Amen!

O kojem kraljevstvu je Izaijino proroštvo iz 65. poglavlja?

O kojem kraljevstvu je Izaijino proroštvo iz 65. poglavlja? Ako pročitamo cijelo poglavlje, dolazimo do stihova koji spominju da će biti UMIRANJA. Ako je to proroštvo o novoj Zemlji i novom Nebu u vječnosti, a Božja Riječ kaže da u njoj neće biti SMRTI, onda je jasno da se Izaijino proroštvo ne odnosi na kraljevstvo nebesko.

 

Evo dokaza:

Ivan 14, 1»Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga

i u mene vjerujte!

2U domu Oca mojega ima mnogo stanova.

Da nema, zar bih vam rekao:

‘Idem pripraviti vam mjesto’?

3Kad odem i pripravim vam mjesto,

ponovno ću doći i uzeti vas k sebi

da i vi budete gdje sam ja.

4A kamo ja odlazim, znate put.«

 

Pitanje: Kamo je Isus uzišao? Odakle će doći? Gdje će s Njim biti uzeti Njegovi vjerni? Koliko dugo?

 

Odgovor:

1. Solunjanima 4, 15Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. 16Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, 17a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. 18Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

Otkrivenje 20, 44I vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. 5Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. 6Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

 

Šta slijedi nakon tih tisuću godina na nebu? To sad nije tema! 🙂  Ako nekoga zanima, sve piše u Božjoj Riječi! 🙂

Amen!

Dragomir Djuric PITANJE ZA SVE VERE-DENOMINACIJE-CRKVE??? DA LI PASTOR TREBA BITI PLAĆEN,MOLIM ISKREN ODGOVOR…

U vrijeme levita i njihovih dužnosti, oni nisu posjedovali svoja osobna materijalna dobra, ali im je narod odvajao sredstva od kojih su oni namirivali svoje troškove za život i službu Bogu. Danas više levitska služba ne postoji, jer je naš Svećenik na nebu i to je sam Isus Krist osobno. Znači mi danas ne trebamo plaćati neke ljude da vrše službu svećenika, kad to radi naš Prvosvećenik Isus Krist na nebu. Naše je da odvojimo desetinu dobara za ljude oko nas koji su u potrebi (siromašni, gladni, žedni, beskućnici i ostali koji nemaju dovoljno za život), a mi svi koji imamo Krista za Svećenika, smo Njegovo kraljevsko svećenstvo i svi mi živimo od svoga rada i Božje milosti. Nema dakle više potrebe da posebno plaćamo pastore za obnašanje službe. Svatko od nas može sročiti propovijed, ako iole proučavamo Božju Riječ i živimo po Njoj.

Potvrda iz Pisma:
Brojevi 18,23   Neka samo leviti obavljaju službu u Šatoru sastanka; i neka oni budu odgovorni za svoj grijeh. Trajna je to odredba za vaše naraštaje; među Izraelcima neka nemaju posjeda,

Brojevi 18,24   jer ja im predajem u posjed desetine što ih Izraelci prinose na dar Jahvi. Stoga sam za njih rekao: neka oni nemaju posjeda među Izraelcima.

Hebrejima 7,20           I to se nije zbilo bez zakletve. Jer oni su bez zakletve postali svećenicima,

Hebrejima 7,21           a on sa zakletvom Onoga koji mu reče: Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: “Zauvijek ti si svećenik”.

Hebrejima 7,22           Utoliko je Isus i postao jamac boljega Saveza.

Hebrejima 7,23           K tomu, mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati.

Hebrejima 7,24           A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

Hebrejima 7,25           Zato i može do kraja spasavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima.

Hebrejima 7,26           Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban – svet, nedužan, neokaljan, odijeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa –

Hebrejima 7,27           koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.

1. Petrova 2,9  A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti narod, puk dobitka, da objavite kreposti onoga, koji vas pozva iz tame k divnome svijetlu svojemu;

1. Ivanova 3,17           Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?
Amen!

Stvoritelj i Njegova stvorenja!

1. Korinćanima 13,11
Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
1. Korinćanima 13,12
Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
1. Korinćanima 13,13
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.

Nismo mi Bog, nego je Bog u nama I mi smo u Njemu. Samo je jedan Bog, a mi smo Njegova stvorenja, jer smo stvoreni. Bog je Bog I On nije stvoren, jer postoji oduvijek I zauvijek u vječnosti. Čovjek je stvoren na sliku Božju, ali čovjek ma koliko želio, ne može postati Bog, jer Bog se ne postaje. Bog JEST! Da bimso mi bivstvovali, trebamo biti U BOGU I trebamo imati u sebi Boga. Prema tome, čovjek sada samo gleda u zagonetki kroz ogledalo, a kada dođe Bog po svoju djecu, onda ćemo Ga gledati, licem u lice, bez zagonetke ćemo znati da je On JEDAN JEDINI BOG, a mi smo Njegova stvorenja koja neizmjerno voli.

Ivan 14,20       U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.


Amen!

Možemo li imati vječni život, ako nas ne poznaje Bog i ako mi ne poznajemo Njega?

Da vidimo što je to po Bibliji, vječni život?

Ivan 17,3         A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – Isusa Krista.

Znači, mi moramo UPOZNATI Boga i Isusa Krista, jer to je život vječni.
A kako možemo upoznati Boga?

Ivan 12,50       I znam: zapovijed njegova jest život vječni. Što ja dakle zborim, tako zborim kako mi je rekao Otac.

Iz ovog stiha je vidljivo da čovjek treba upoznati Božje zapovijedi, jer i one jesu život vječni.
Da bi čovjek upoznao Božje zapovijedi, mora proučavati Božju Riječ (Bibliju) s vjerom.
Čovjek i vjeru prima od Boga.

Djela apostolska 15,9  Nikakve razlike nije pravio između nas i njih: vjerom očisti njihova srca.

A što je u biti ta vjera?

Hebrejima 11,1           A vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.

Ta vjera nam je dana od Boga svima, ali nisu je i neće je svi ljudi prihvatiti. Božji dar ljudima je i sloboda izbora. Tako da Bog samo kuca na vrata našeg srca, ali ne provaljuje i ne inzistira da Ga prihvatimo (da Mu povjerujemo), ako to svojom voljom ne želimo. Bog je ljubav i On poštuje naše odluke, premda zna da ne prihvaćajući Njega, idemo u vječnu razdvojenost, odnosno drugu smrt.
Bog poštuje našu slobodnu volju, ali uporno kuca i čeka da Ga potražimo i zazovemo. On je spreman u svakom trenutku odazvati se i objaviti se. Mnogi ljudi misle da im se Bog treba objaviti kroz neku viziju ili san ili neko nadnaravno čudo, ali ne mora tako biti. Evo kako još, čovjek može primiti vjeru od Boga?:

Rimljanima 10,17        Dakle vjera je od propovijedanja, a propovijedanje riječju Kristovom.

Rimljanima 4,20          Ali pred Božjim obećanjem nije nevjeran dvoumio, nego se vjerom ojačao davši slavu Bogu,
Judina 1,20     A vi, ljubljeni, naziđujte se svojom presvetom vjerom i molite se u Duhu Svetome!

Znači, na nama je da pozovemo Boga u svoj život tako što ćemo vjerovati da On uistinu postoji.

Hebrejima 11,6           A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže,

1. Ivanova 1,9 Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.

Dakle, ne traži Bog od nas ono što nam i Sam ne daje. On je nama vjeran i On je taj koji će nas očistiti od naših grijeha. Nemojmo misliti da nas Bog neće prihvatiti takve kakvi jesmo (grešni i prljavi). Isus je lijepo rekao:
Ivan 12,47       Tko čuje moje riječi, ali ih ne drži, ja mu neću suditi, jer ne dođoh da sudim, nego da spasim svijet.

Rimljanima 3,23          Jer svi sagriješiše i nemaju slave Božje.

Rimljanima 5,12          Zato kao što po jednome čovjeku uđe u svijet grijeh, i po grijehu smrt, i tako smrt prijeđe na sve ljude, jer svi sagriješiše,

Rimljanima 5, 18Dakle, grijeh jednoga – svim ljudima na osudu, tako i pravednost Jednoga – svim ljudima na opravdanje, na život! 19Doista, kao što su neposluhom jednoga čovjeka mnogi postali grešnici tako će i posluhom Jednoga mnogi postati pravednici.

20A zakon nadođe da se umnoži grijeh. Ali gdje se umnožio grijeh, nadmoćno izobilova milost: 21kao što grijeh zakraljeva smrću, da tako i milost kraljuje pravednošću za život vječni po Isusu Kristu Gospodinu našemu.

Ako je tome tako, što nam onda valja činiti? Kroz stari i novi zavjet poziv svim ljudima od Boga je isti:

Ezekiel 18,32   Jer meni nije mila smrt onoga koji ima umrijeti, govori svemogući Gospod. “Obratite se i živite!”

Hošea 14,2      Uzmite sa sobom riječi pokajanja! Obratite se Gospodu i recite mu: “Oduzmi svu krivnju i umilostivi se! I mi ćemo ti žrtvovati hvalospjev usana svojih.

Joel 2,12          Ali i sada još govori Gospod: “Svim srcem obratite se k meni posteći, plačući i tugujući!”

Joel 2,13          Razderite srca svoja a ne haljine svoje! Obratite se Gospodu, Bogu svojemu, jer je on milostiv i milosrdan, dugotrpan i bogat milosrđem i požali nesreću.
Marko 1,15      Govoreći: “Vrijeme se je ispunilo, kraljevstvo je Božje blizu Obratite se i vjerujte u evanđelje!”

Djela apostolska 2,38  Petar im reče: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

Djela apostolska 3,19  Činite dakle pokajanje i obratite se, da se unište grijehi vaši, da dođu vremena okrepe od lica Gospodnjega,

A hoće li me onda Bog poznati? Kako da znam da me Bog prihvaća i želi u kraljevstvu svome za vječnost? Kako da budem siguran ili sigurna da poznajem pravog Boga koji je ujedno i Spasitelj?
Ovo su Božja obećanja:

Ivan 6, 37Svi koje mi daje Otac

doći će k meni,

i onoga tko dođe k meni

neću izbaciti;

38jer siđoh s neba

ne da vršim svoju volju,

nego volju onoga koji me posla.

39A ovo je volja onoga koji me posla:

da nikoga od onih koje mi je dao

ne izgubim,

nego da ih uskrisim u posljednji dan.

40Da, to je volja Oca mojega

da tko god vidi Sina

i vjeruje u njega,

ima život vječni

i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«

Ivan 6, 44Nitko ne može doći k meni

ako ga ne povuče Otac koji me posla;

i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.

45Pisano je u Prorocima:

Svi će biti učenici Božji.

Tko god čuje od Oca i pouči se,

dolazi k meni.

46Ne da bi tko vidio Oca,

doli onaj koji je kod Boga;

on je vidio Oca.

47Zaista, zaista, kažem vam:

tko vjeruje, ima život vječni.

Ivan 10, 27Ovce moje slušaju glas moj;

ja ih poznajem i one idu za mnom.

28Ja im dajem život vječni

te neće propasti nikada

i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.

29Otac moj, koji mi ih dade,

veći je od svih

i nitko ih ne može ugrabiti

iz ruke Očeve.

30Ja i Otac jedno smo.«

Ivan 16, 7No kažem vam istinu:

bolje je za vas da ja odem:

jer ako ne odem,

Branitelj neće doći k vama;

ako pak odem,

poslat ću ga k vama.

8A kad on dođe,

pokazat će svijetu

što je grijeh,

što li pravednost,

a što osuda:

9grijeh je

što ne vjeruju u mene;

10pravednost –

što odlazim k Ocu

i više me ne vidite;

11a osuda –

što je knez ovoga svijeta osuđen.

12Još vam mnogo imam kazati,

ali sada ne možete nositi.

13No kada dođe on – Duh Istine –

upućivat će vas u svu istinu;

jer neće govoriti sam od sebe,

nego će govoriti što čuje

i navješćivat će vam ono što dolazi.

14On će mene proslavljati

jer će od mojega uzimati

i navješćivati vama.

15Sve što ima Otac, moje je.

Zbog toga vam rekoh:

od mojega uzima

i – navješćivat će vama.«

Ivan 14, »Ako me ljubite,

zapovijedi ćete moje čuvati.

16I ja ću moliti Oca

i on će vam dati drugoga Branitelja

da bude s vama zauvijek:

17Duha Istine,

kojega svijet ne može primiti

jer ga ne vidi i ne poznaje.

Vi ga poznajete

jer kod vas ostaje i u vama je.

18Neću vas ostaviti kao siročad;

doći ću k vama.

19Još malo i svijet me više neće vidjeti,

no vi ćete me vidjeti

jer ja živim i vi ćete živjeti.

20U onaj ćete dan spoznati

da sam ja u Ocu svom

i vi u meni i ja u vama.

21Tko ima moje zapovijedi i čuva ih,

taj me ljubi;

a tko mene ljubi,

njega će ljubiti Otac moj

i ja ću ljubiti njega

i njemu se očitovati.«

Eto, dragi moji, jeste li sada sigurni da vas Bog poznaje i da vi poznajete Njega?

Amen!

Moju Gordost promijeni u Smjernost!

1. Korinćanima 3,21   Tako, nek nitko ne temelji svoju gordost na ljudima, jer, sve je vaše:


1. Korinćanima 3, 18Nitko neka se ne vara. Ako tko misli da je mudar među vama na ovome svijetu, neka bude lud da bude mudar. 19Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom. Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu. 20I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su isprazne. 21Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše. 22Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće: sve je vaše, 23vi Kristovi, a Krist Božji.

1. Korinćanima 4,6     Zbog vas, Braćo, ja sam ovo predstavio u jednom drugom obliku, primjenjujući na Apola i na mene, da bi naš primjer vi naučili i ne bi se napuhali od gordosti suprotstavljajući se jedni drugima.


1. Korinćanima 9,15   Ali, ja nisam koristio ni jedno od tih prava i ne pišem ove redove za potraživati ih. Radije umrijeti… Nitko mi neće oduzeti taj razlog *gordosti!

1. Korinćanima 9, 1Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu? 2Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste pečat mojega apostolstva u Gospodinu.

3Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo: 4Zar nemamo prava jesti i piti? 5Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braća Gospodnja i Kefa? 6Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi? 7Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede? 8Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon? 9Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova? 10Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da će dobiti dio. 11Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna? 12Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još većma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanđelju Kristovu? 13Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele? 14Tako je i Gospodin onima koji evanđelje navješćuju odredio od evanđelja živjeti.

15No ja se ničim od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego… Te mi slave nitko neće oduzeti! 16Jer što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. 17Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena. 18Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno, ne služeći se svojim pravom u evanđelju.

19Jer premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što više steknem. 20Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom – premda ja nisam pod Zakonom – da one pod Zakonom steknem; 21onima bez Zakona, kao da sam bez zakona – premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu – da steknem one bez Zakona; 22bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. 23A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.

24Ne znate li: trkači u trkalištu svi doduše trče, ali jedan prima nagradu? Tako trčite da dobijete. 25Svaki natjecatelj sve moguće izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv. 26Ja dakle tako trčim – ne kao besciljno, tako udaram šakom – ne kao da mlatim vjetar, 27nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sâm ne budem isključen pošto sam drugima propovijedao.

1. Korinćanima 9,16   Jer, navješćivati Evanđelje nije jedan razlog gordosti za mene, to je jedna nužda koja mi se nameće: nesretan ja ako ne navješćujem Evanđelje!

1. Korinćanima 13,4   Ljubav je strpljiva, ljubav čini uslugu, ona ne zavidi, ona se ne prsi, ona se ne nadimlje od gordosti,

1. Korinćanima 15,31 Svakog dana, ja sam izložen smrti, istina, Braćo, vi ste moja *gordost u Isusu Kristu.

Psalam 132,1  Opomeni se, Gospode, Davida i sve smjernosti njegove,

Price Solomunove 15,33         Strah je Gospodnji nastava k mudrosti, i prije slave ide smjernost.

Price Solomunove 18,12         Pred propast podiže se srce čovjeku, a prije slave ide smjernost.

Price Solomunove 22,4           Smjernosti i strahu Gospodnjem plata je bogatstvo i slava i život.

Rimljanima 12,3          Jer kroz blagodat koja je meni data kažem svakome koji je među vama da ne mislite za sebe više nego što valja misliti; nego da mislite u smjernosti kao što je kome Bog udijelio mjeru vjere.
Hebrejima 5,7 On je u dane tijela svojega prošnje i ponizne molitve k onome, koji ga je mogao izbaviti od smrti, s velikom vikom i suzama prinosio, i bio je uslišen za svoju smjernost,
(Hebrejima 5, 5Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si sin moj, danas te rodih, 6po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu. 7On je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bî uslišan zbog svoje predanosti: 8premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati 9i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja – 10proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.)

Amen!

Ljubav Božja kao poticaj!

Strah Gospodnji je početak mudrosti, ali LJUBAV JE BOŽJA POTICAJ DA SE VRŠI NJEGOVA VOLJA.

 

Ako ja Bogu služim potaknuta strahom, jer je On moćan I može me kazniti, onda to nije zdrava služba.

 

Bog kaže da je ON LJUBAV.

 

1. Ivanova 4,18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.

 

Čovjek koji vrši službu Božju, a boji se Boga, taj nije pustio u sebe izlijevanje Božje ljubavi. Da je, onda bi služio Bogu potaknut snagom te ljubavi, a ne strahom pred Božjom kaznom.

Jeremija 31,3 Iz daljine objavio mi se Gospod: “Ljubavlju vječnom ljubim te, zato sam ti tako dugo sačuvao milost.”

1. Ivanova 4,10 U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas i poslao Sina svoga kao pomirnicu za grijehe naše.
1. Ivanova 4,11 Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 3,1 Vidite, kakvu nam je ljubav dao Otac: “Mi se zovemo djeca Božja, i jesmo. Zato svijet ne poznaje nas, jer ne poznaje njega.”

2. Ivanova 1,6 I u tom je ljubav, da hodimo po zapovijedima njegovim. Kao što ste čuli od početka, ovo je zapovijed njegova, da hodite po njoj.

1. Ivanova 5,3 Jer, evo što je ljubav Božja: da čuvamo zapovijedi njegove. a, zapovijedi njegove nisu teret,

Rimljanima 13,10 Ljubav ne čini zla bližnjemu; daklem je ljubav izvršenje zakona.

1. Ivanova 4,16 A mi, mi poznajemo, zato smo povjerovali, ljubav koju Bog očituje u sred nas. Bog je ljubav: tko boravi u ljubavi boravi u Bogu i Bog boravi u njemu.

Amen!

KUKAVICAMA

Otkrivenje 21, 8Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.«

Matej 10,32Tko god prizna mene pred ljudima, toga ću i ja priznati pred Ocem svojim na nebesima

Matej 10,33A tko zataji mene pred ljudima, toga ću i ja zatajiti pred Ocem svojim na nebesima.

( Matej 10,33A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima. )

Marko 8,34Tada dozva narod s učenicima i reče im: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme križ svoj na sebe i neka tako ide za mnom!

Luka 9,23A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!“

Ivan 21,15Iza objeda reče Isus Simonu Petru: “Simone Jonin, ljubiš li me više nego ovi?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,16Reče mu opet drugi put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Reče mu: “Da, Gospodine, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu: “Pasi jaganjce moje!”

Ivan 21,17Reče mu treći put: “Simone Jonin, ljubiš li me?” Ožalosti se Petar, što mu reče po treći put: “Ljubiš li me?” i reče mu: “Gospodine, ti sve znaš, ti znaš, da te ljubim.” Reče mu Isus: “Pasi ovce moje!“

Amen!

KRALJEVSTVO BOŽJE

1. Definicija kraljevstva?

Ako se misli na kraljevstvo Božje, onda je Isus dao par nagovještaja o tome, ali ne kao neka “definicija”, jer se to ni ne može definirati, kao što se ne može definirati ni BOG. Isus je govorio u prispodobama da bi pokušao čovjeku na njegov jezik približiti značenje kraljevstva Božjeg.
Marko 4, 30I govoraše: »Kako da prispodobimo kraljevstvo nebesko ili u kojoj da ga prispodobi iznesemo? 31Kao kad se gorušičino zrno posije u zemlju. Manje od svega sjemenja na zemlji, 32jednoč posijano, naraste i postane veće od svega povrća pa potjera velike grane te se pod sjenom njegovom gnijezde ptice nebeske.«

 

2. Razumijevanje blagoslova za podanike?

Matej 5,8 Blagoslovljeni su koji su čista srca! Oni će Boga gledati.

 

3. Kada je uspostavljeno?

Otkrivenje 11,17 govoreći: Mi ti iskazujemo zahvalnost, Gospodine Bože Sve-Mogući, koji jesi i koji bijaše, jer ti si vršio svoju veliku moć, i uspostavio svoje kraljevstvo.

Psalam 90,2    Prije no što se planine rodiše i što ti porodi zemlju i svijet, oduvijek, za uvijek, ti si Bog.

Psalam 93,2    Od uvijek tvoj je prijestol čvrst; oduvijek ti jesi.

 

4. Zašto Božje kraljevstvo odbacuju antikristi?

Zato što prije svega, nemaju Duha Svetoga I niječu Oca i Sina ! Kako da private kraljevstvo Božje, kad ne prihvaćaju vladara?

1. Ivanova 2,22 Tko je inače lažljivac nego onaj, koji niječe, da je Isus Krist? Taj je antikrist, koji niječe Oca i Sina.

1. Ivanova 4,3 I svaki duh, koji ne priznaje Isusa, nije od Boga; i ovaj je antikristov, za kojega ste čuli da dolazi, i sad je već u svijetu.

 

5. Što predstavljaju ključevi kraljevstva?

Isus Krist ima “ključeve kraljevstva”, On ima vlast otvoriti I zatvoriti vrata kraljevstva. Isus je otvorio uska vrata za one koji očuvaju Njegovu Riječ I ime. Sami zaključite na temelju stiha, što predstavljaju ključevi kraljevstva? Za mene je to Riječ Božja, jer to ime Isus nosi na svom plaštu prilikom drugog dolaska.

Otkrivenje 3, 7I anđelu Crkve u Filadelfiji napiši: »Ovo govori Sveti, Istiniti, Onaj koji ima ključ Davidov i kad otvori, nitko neće zatvoriti; kad zatvori, nitko neće otvoriti: 8Znam tvoja djela. Evo, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko zatvoriti ne može. Doista, malena je tvoja snaga, a očuvao si moju riječ i nisi zatajio mog imena.

 

6. Zašto je to bila glavna tema Isusove službe?

Sin je došao na zemlju prije svega da objavi Oca Njegovim stvorenjima, a onda I da objasni kakvo je kraljevstvo Božje kako bi ga približio ljudima koji su odlutali od Boga. Budući da je Sin iz tog kraljevstva, kad je bio na zemlji, onda je to objašnjavao ovako:

Luka 17,21 Neće se govoriti: ‘Ovdje je ili ondje.’ Kraljevstvo je Božje među vama.”

 

7. Ko sačinjava Božje kraljevstvo?

BOG, sve u svemu!

1. Korinćanima 15,28 A kad mu bude sve pokoreno, tada će se i sam Sin pokoriti onome, koji mu je sve pokorio, da bude Bog sve u svemu.

 

8. Što je temelj Božjeg kraljevstva?

Loše postavljeno pitanje, jer temelj kraljevstva nije stvar, neko BOG SAM!

1. Korinćanima 3,11   Jer temelja drugoga nitko ne može postaviti, osim onoga, koji je postavljen, koji je Isus Krist.

Efežanima 3,17 Da Krist stanuje vjerom u srcima vašim, da budete u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni;

Mudre izreke 22,19     Da se uzdanje tvoje utemelji na Gospodu, upućujem te danas na putove njegove.

1. Korinćanima 2,5     da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.

1. Ivanova 3,3 I tko temelji na njemu jednu takvu nadu čini sebe *čistim kao što on, Isus, jest čist.

 

9. Zašto će Isus to kraljevstvo na kraju 1000 godišnjeg vladanja predati Jehovi, Bogu?

Na osnovu kojih stihova se izvodi takvo pitanje?

Nakon 1000 godina vladanja na nebu, slijedi par događaja iz Otkrivenja, (o tome neću sada, nije tema), ali ne vidim nigdje da ISUS PREDAJE kraljevstvo Jehovi???

U Poslijednjem poglavlju Otkrivenja lijepo piše da je prijestolje Božje I Janjetovo. Ne spominje se posebno Otac, posebno Sin, posebno Duh Sveti. Piše da ćemo gledati LICE NJEGOVO! Čije? Od Gospoda Boga! Jer to znači BOG SVE U SVEMU!

Otkrivenje 22, 33I neće više biti nikakva prokletstva. I prijestolje će Božje i Jaganjčevo biti u gradu i sluge će mu se njegove klanjati 4i gledati lice njegovo, a ime će im njegovo biti na čelima. 5Noći više biti neće i neće trebati svjetla od svjetiljke ni svjetla sunčeva: obasjavat će ih Gospod Bog i oni će kraljevati u vijeke vjekova.

 

10. Koja je uloga Isusa Krista, susvećenika, susudija u kraljevstvu Božjem?

Na nebu nema GLUMACA, pa prema tome, nema ni ULOGA.

Isus Krist je Otkupitelj, Spasitelj, Svećenik, Sudac, BOG.

Mi smo Njegova djeca koja će s Njim na nebu za vrijeme 1000 godina suditi nepokajane.
1. Korinćanima 6,2     Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice.

Otkrivenje 20, 12.12I vidjeh mrtve, velike i male: stoje pred prijestoljem, a knjige se otvoriše. I otvori se jedna druga knjiga, knjiga života. I mrtvi bijahu suđeni po onome što stoji napisano u knjigama, po djelima svojim. 13More predade svoje mrtvace, a Smrt i Podzemlje svoje: i svaki bi suđen po djelima svojim. 14A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno. Jezero ognjeno – to je druga smrt: 15tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.

 

11. Gdje će Božje kraljevstvo biti?

Tamo gdje Bog odredi kad bude sve stvorio NOVO!
Otkrivenje 21, 1I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. 2I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. 3I začujem jak glas s prijestolja:

»Evo Šatora Božjeg s ljudima!

On će prebivati s njima:

oni će biti narod njegov,

a on će biti Bog s njima.

4I otrt će im svaku suzu s očiju

te smrti više neće biti,

ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti

jer – prijašnje uminu.«

 

12. Čemu služi kraljevstvo, njegova svrha?

1. Korinćanima 15, 47Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba. 48Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski. 49I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.

50A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti. 51Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti. 52Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti. 53Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. 54A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt. 55Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj? 56Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon. 57A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu! 58Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.

 

Rimljanima 14,17 Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

 

Rimljanima 11,36 Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.

Amen!

Kakvu „revnost“ Bog želi od čovjeka?

Čovjek ne treba samo “pokazivati odlučnost” da služi Bogu. Čovjek treba dragovoljno služiti Bogu. Mogu ja biti odlučna u nečemu, a da to nikada ne primjenim u praksi, to Bogu ne treba. Bog traži blizak odnos sa svojim stvorenjima. U tom zajedništvu čovjek svakoga dana moli Boga da mu pokaže što da čini I kako da čini da bi njegovo djelo bilo na slavu Bogu?! To Bog želi od čovjeka, a onaj tko je predan Bogu cijelim svojim bićem (ne samo srcem, već I umom I dušom I snagom svojom), to jako dobro zna. Ljubav je prije svega međusoban odnos. Ako ja Bogu služim samo polovično, djela ne prate tu službu, onda sam ja razdijeljena osoba, o kojoj Bog kaže:

Hošea 10,2 Razdijeljeno je srce njihovo. …

 

Jakov 1, 8čovjek duše dvoumne, nepostojan na svim putovima svojim.

 

Jakov 1, 22Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. 23Jer ako je tko slušatelj riječi, a ne i izvršitelj, sličan je čovjeku koji motri svoje rođeno lice u zrcalu: 24promotri se, ode i odmah zaboravi kakav bijaše. 25A koji se òglêdâ u savršenom zakonu slobode i uza nj prione, ne kao zaboravan slušatelj nego djelotvoran izvršitelj, blažen će biti u svem djelovanju svome.

1. Kraljevima 8,61 A srce vaše neka bude nepodijeljeno odano Gospodu, Bogu našemu, da hodite po zakonu njegovu i držite zapovijedi njegove, kao danas!”

Jošua 22,5 Samo, pazite dobro primijenjivati zapovijedi Zakona koji vama propisa Mojsije, sluga GOSPODA, vašeg Boga; ljubite GOSPODA, svojeg Boga; hodite u svemu njegovim putovima, čuvajte njegove zapovijedi, prionite užnjega, služite mu svim svojim srcem i SVIM BIĆEM SVOJIM. “

 

Matej 12,25 Isus prozre misli njihove i reče im: “Svako kraljevstvo, što je u sebi razdijeljeno, raspada se; ni jedan grad, nijedna kuća, što je u sebi razdijeljena, ne može postojati.

Hebrejima 4,12 Jer je živa riječ Božja, i djelotvorna i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane i prodire sve do rastavljanja duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i namjerama srca.

 

Čovjek može biti “revan” I u lošim stvarima I djelima, a da misli da čini nešto dobro.

Onaj čovjek koji ima blizak odnos s Bogom, činit će djela ljubavi, jer ljubav koju prima od Boga jednostavno mora dijeliti dalje oko sebe I tako proslavlja Boga. Onaj tko “revnuje” za Boga, a pri tome samo misli na neku nagradu za sebe, taj nema šta tražiti u kraljevstvu Božjem. Čovjekova “revnost” može slabiti jedino onda I ako taj čovjek očekuje, a  ne prima neku nagradu za svoj trud, pa gubi motivaciju. Međutim, čovjek koji je u zajedništvu s Bogom živim, ne gubi motivaciju nikada I njegova “revnost”, ne može oslabiti, jer je priključen na izvor ljubavi koji stalno ulijeva novu snagu I potiče ga da djeluje bez očekivanja neke nagrade za uloženi trud.

 

Stoga, sotona, nema šanse da oslabi “revnost”, ma koliko da se trudi, kod čovjeka koji je u bliskom odnosu s Bogom.   J

Amen!