Pa dokle više taj “kružni tok”?

Postanak 3,22 Tada reče Gospod Bog: “Eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, što je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruži ruku svoju i također ne uzme s drveta života i jede i vječno živi!”

Postanak 3,23 Zato ga progna Gospod Bog iz vrta edenskog, da obrađuje zemlju, od koje je bio uzet.

Postanak 3,24 I kad je bio prognao Adama, postavi istočno od vrta edenskog kerubine s mačem ognjenim, iz kojega se vijao plamen, da čuvaju put k drvetu života.

Gordana Mišić “kružni tok” do “križa”, a dalje?

Otkrivenje 2,5      Sjeti se dakle, otkud si pao: pokaj se i ispunjavaj nekadašnja djela. Inače, ja dolazim k tebi, i ako se ne pokaješ, ja ću ukloniti tvoj svijećnjak s njegovog mjesta.

Marko 1,15 I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte evanđelju.

Djela apostolska 2,38   A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;

2. Korinćanima 1,22      on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha.
2.
Korinćanima 5,5 A zato nas je sazdao Bog – on koji nam dade zalog Duha

Filemonu 1,6 Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!
2. 
Petrova 3,18 A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen

Otkrivenje 2,16 Pokaj se dakle. Inače ja dolazim k tebi uskoro, i ja ću ih potući mačem iz svojimh usta.

 

Otkrivenje 22,20 Onaj koji potvrđuje ovo kaže: Da, ja dolazim uskoro. Amen, dođi Gospodine Isuse !

U Virovitici 05.05.2017., petak, oko 17:15h                              napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *