Molitva predanja Stvoritelju

Matej 6,6   
Kad ti hoćeš da se moliš,
uđi u sobu svoju,
zatvori vrata i moli se Ocu svojemu u tajnosti!
Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.

Gospode, ne znam što da molim od tebe,
Ti najbolje znaš što je meni potrebno.
Ti ljubiš mene više nego što ja znam ljubiti sebe.
Oče, daj stvorenju Tvom ono što samo moliti ne zna.
Ne usuđujem se moliti ni križ, ni utjehu, samo stojim pred Tobom.
Otvaram Ti srce, um i dušu.
 Ti vidiš potrebe, koje ja ne znam.
Čini sa mnom po milosti Svojoj.
Porazi i iscijeli, sruši i podigni me.
Ništa sam i nijem stvor pred Svetom voljom Tvojom
i nedokučivim za mene, sudovima Tvojim.
Predajem se na žrtvu Tebi; predajem se Tebi.
Nemam želja, osim želje da ispunjavam volju Tvoju.
Nauči me moliti se.
Duhom svojim Svetim moli se u meni i kroz mene.

Rimljanima 8,26
Tako i Duh potpomaže našu nemoć.
Doista ne znamo što da molimo kako valja,
ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.


2.Korinćanima 4,11 
Jer se mi uvijek, dok smo živi, 
predajemo na smrt zbog Isusa, 
da se i život Isusov očituje 
na smrtnome tijelu našemu. 

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *