Gdje je čovjek kad umre?

Job 14,10     Al` kad čovjek umre, ostaje pokošen, kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada?
Propovjednik 9,3            Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.
Propovjednik 9,5            Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.
1. Solunjanima 4,13       Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.

 1. Solunjanima 4,14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
  (kako?)
  Ako znamo da se Duh Božji vrati Njemu nakon naše fizičke smrti:
  Propovjednik 12,7 I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao – :
  (onda nam je jasno da ćemo U DUHU biti JEDNO S KRISTOM)
  (da li tako nešto Pismo naučava?)
  Pogledjmo:
  Ivan 17,24   Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
  Ivan 17,11    Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, SAČUVAJ IH U SVOM IMENU KOJE SI MI DAO: da budu jedno kao i mi.

  Vjerovanje u nekakvu besmrtnost “duše”, je u biti prva zmijina laž izgovorena ovim riječima Adamu i Evi:
  Postanak 3,4    Zmija reče ženi: “Nikako nećete umrijeti,….”
  Trenutno je SAMO BOG BESMRTAN:
  1. Timoteju 1,17    A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
  1.
  Timoteju 6,16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
  A kada će čovjek primiti besmrtnost?
  1. Korinćanima 15,54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
  1.Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
  1. Solunjanima 4,16 Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,
  1. Solunjanima 4,17        a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
  1. Solunjanima 4,18       Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

  Galaćanima 1,6   Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, 

2. Timoteju 2,18   Koji odstupiše od istine govoreći, da je uskrsnuće već bilo, i ruše vjeru nekima.

Jakovljeva 5,7      Strpite se dakle, braćo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iščekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo čeka, dok ne primi dažd, rani i kasni.

1. Timoteju 6,20.21…poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja, koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili.
Milost s vama.

U Virovitici dana subotnjeg 29.04.2017., oko 17:20h                      napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *