Da li je postojanje grijeha u svemiru imalo neki svoj smisao?

Grijeh je bezakonje. Snaga grijeha je u Zakonu. Tako piše u Bibliji. Ako je tome tako, da li je Zakon besmislen? Daleko od toga, kaže Pavle! A da li bi grijeh postojao da nije bilo Zakona? Da Bog nije odredio što se smije, a što se ne smije, da li bi naši praroditelji pali u grijeh? Kako bi pali u grijeh, ako se sve smije? Kako je Lucifer pao u grijeh? Tu je začetak opačine u njegovu srcu. On je imao slobodnu volju kao Božje stvorenje, ali slobodnu volju za što? Između čega je on imao birati, ako je živio u raju nebeskom i sve mu je bilo dozvoljeno? Kako mu se uopće u srcu začela opačina? Evo ključnog stiha iz Biblije za razumijevanje:
Tko je poznavao dobro i zlo u samom početku?

Postanak 3,22 Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!

Tužaljke 3,37 Tko je rekao nešto i zbilo se? Nije li Gospod to zapovjedio?
Tužaljke 3,38 Ne dolazi li iz usta Svevišnjega i dobro i zlo?

Jasno je da ono što izađe iz Božjih usta, to tako u bude. Da nije Lucifer čuo iz usta Božjih za postojanje “zla”, u njegovom srcu, ne bi se ni mogla začeti “opačina”. 

Nema toga, bilo dobroga, bilo lošega, da Bog ne zna. Bog je SVE!

Bog je taj koji je DOPUSTIO da se u Luciferu začne “opačina”,  a imao je oduvijek PLAN SPASENJA, na temelju kojeg bi se riješio grijeha i zla u svemiru. Zapamtimo jednu činjenicu:
Rimljanima 11,36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

SVE JE OD BOGA, PO BOGU I ZA BOGA!
Bog je u samom sebi očistio sve što nije dobro za Njegova stvorenja i On je taj koji je PLATIO KAZNU ZA GRIJEH SVEMIRA, smrću na križu.

Ima to SMISLA!

Da nije bilo grijeha i zla, Božja volja, milost, Ljubav i pravda ne bi se mogla očitovati u svemiru, a ovako, je jasno da je Bog čista Ljubav i da On želi jedino Ljubav i svim svojim stvorenjima.

Pretpostavio je mogućnost pojave odmetništva, neposluha i grijeha u svemiru, ali je unaprijed imao rješenje za sve. Bog je veličanstven, hvala Mu!

U Virovitici, nedjelja, 22.10.2017. oko 15:30h           napisala: Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *