A što nam je činiti do Kristova 2. dolaska?

Matej 11,28     “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.” ~ Isus Krist

Dovoljno je samo da se s povjerenjem, cijelim bićem (umom, srcem, dušom i svom snagom svojom)
PREDAŠ STVORITELJU.
On je za nas i radi nas već SVE UČINIO na križu!

1. Petrova 3,18            Jer je i Krist jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.

On je taj koji će svojom Ljubavlju oblikovati naš karakter, koji će se očitovati u vidu naših djela zahvalnosti, Njemu na slavu. Ne činimo mi nešto kako bismo se svojim dobrim djelima Bogu svidjeli ili spasili.
Vjerom Mu se predajemo, a On nam daje Duha Svetog kao zalog vječnosti.
Duh Sveti nas nanovorađa, mijenja u skladu s Božjom, svetom voljom, tako da djela koja iz toga proizlaze, budu Njemu ugodna, a nama čine radost. Ako pravo činimo, vedrinom odsijevamo.

1. Ivanova 1,7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.

  1. Ivanova 1,8 Ako reknemo, da grijeha nema, sami sebe varamo, i istine nema u nama.
  2. Ivanova 1,9 Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.

    Predajmo se svom Stvoritelju vjerom da će nas On oblikovati u osobu, koja će činiti djela Ljubavi iz zahvalnosti, a ne radi “moranja” ili straha ili brige za budućnost. Tako se Bogu ugađa i sve što tada činimo, činimo na slavu, čast i hvalu Njegova imena.

    Božja Riječ nas vodi:

Psalam 31,6    U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

Rimljanima 6,13          i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.

Rimljanima 6,19          Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju – do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti – do posvećenja.

1. Korinćanima 6,11   I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.

2. Korinćanima 4,11   Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

Galaćanima 2,20        Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Ivanova 4,10           U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.

1. Ivanova 4,11           Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

1. Korinćanima 15,34 Otrijeznite se kako treba, i ne griješite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kažem.

Zaharija 4,6    Tada mi odgovori: “To je riječ Gospodnja Zerubabelu: ‘Ne vojnom moći, NITI SILOM, NEGO DUHOM MOJIM ‘, veli Gospod nad vojskama.”

1. Solunjanima 5,23    A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaš duh, vaša duša i vaše tijelo posve bez prijekora sačuva za dolaska Gospodina našega Isusa Krista!

Amen!

U Virovitici 07.06.2016., utorak, 22:02h                                                          Gordana Mišić

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *