Ništa jednostavnije!

Ništa jednostavnije!

Rodiš se na Zemlji.
Živiš ljudskim životom.
Stekneš iskustva iz kojih učiš, pa naučiš, ili ne učiš, pa ne naučiš.
Sve to je jednostavno!

Mudre izreke 8,4 “Vas zovem, o ljudi, riječ svoju upravljam k djeci čovječjoj.

Mudre izreke 8,5 Imajte razumijevanja za mudrost, vi ljudi puni prostote, urazumite se, vi ludi!

Mudre izreke 8,6 Slušajte, jer ću vam govoriti velike stvari; usne svoje otvaram za istiniti govor.

Mudre izreke 8,7 Jest, jezik moj govori samu istinu; mrska je usnama mojim lažljivost.

Mudre izreke 8,8            Istinite su riječi usta mojih, ništa nema u njima lažno i zlobno.

Mudre izreke 8,9 Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima, koji traže istinu.

Život ili smrt?
Želiš li živjeti, ali po svom, odobreno ti je najviše 120 zemaljskih godina, pa onda pod Zemlju, smrt.
Ne želiš li živjeti, vrijeme na Zemlji, ti je svejedno određeno, pa onda pod Zemlju, smrt.
Želiš li živjeti, ali ne znaš kako? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li živjeti, ali nemaš gdje? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li živjeti, ali nemaš s kim? Bog je RJEŠENJE!
Želiš li umrijeti, jer ne vidiš drugo rješenje? Bog je RJEŠENJE!
Ne želiš li Boga kao rješenje? Bog ti je osigurao DRUGU SMRT.
Izbor je TU!
Tko izabere Život, taj neka sluša Stvoritelja, a na vlastiti razum, neka se ne oslanja.
Tko izabere Smrt, taj neka sluša koga god hoće, imat’ će kaos u glavi, a mrak, tišinu, mir, ništavilo…., za vječnost.
Tko izabere Život, imat’ će možda ovozemaljsku borbu i patnju, ali blagoslov za vječnost.

Što je to u biti Božji blagoslov?

Mudre izreke 3,33         
Jahvino je prokletstvo na domu bezbožnika, a blagoslov u stanu
pravednika.

Matej 5,3    “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Matej 5,4    Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Matej 5,5    Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Matej 5,6    Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Matej 5,7     Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Matej 5,8      Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Matej 5,9      Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Matej 5,10    Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Matej 5,11     “Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Matej 5,12    Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!

Psalam 42,3            Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o, kada ću doći i lice Božje gledati?

Isus reče:
Ivan 14,3    
Kad odem i pripravim vam mjesto,
ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja.

Ivan 14,4    
A kamo ja odlazim, znate put.

Ivan 14,6    
Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”
Ivan 14,2    
U domu Oca mojega ima mnogo stanova.
Da nema, zar bih vam rekao: `Idem pripraviti vam mjesto`?

Marko 14,25         
Zaista, kažem vam:
“Više neću piti od ovoga roda trsova do onog dana,
kad ga budem pio posve novoga u kraljevstvu Božjem.”

Ivan 16,22  
Tako dakle i vi: sad ste u žalosti,
no ja ću vas opet vidjeti; i srce će vam se radovati
i radosti vaše nitko vam oteti neće.

Matej 11,28           
Dođite k meni svi, koji ste umorni i opterećeni, ja ću vas okrijepiti.

Otkrivenje 3,10   
Jer si održao riječ strpljivosti moje,
i ja ću tebe sačuvati od časa kušnje,
koji će doći na sav svijet, da iskuša one, koji stanuju na zemlji.

Otkrivenje 3,11    
Evo ću doći brzo: drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega.

Otkrivenje 22,7   
Evo ću doći skoro: blago onome koji drži riječi proroštva knjige ove.

Otkrivenje 22,12 
I evo ću doći skoro, i plata moja sa mnom, da dam svakome po djelima njegovijem.

Otkrivenje 22,20
Govori onaj koji svjedoči ovo: da, doći ću skoro! Amen. Da, dođi, Gospode Isuse.

U Virovitici, 23.01.2018., utorak, 18h
Napisala: Gordana Mišić

ŽRTVA ISUSA KRISTA

Hebrejima 10,26 Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,

Hebrejima 10,27  nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.

Ljudi koji tvrde da je Isus umro drugom, vječnom smrću, sami sebe obmanjuju, da ih Kristova žrtva izbavlja od vječne smrti, pa mogu slobodno nastaviti živjeti u grijehu.

Za takve su upravo zapisani gornji stihovi, koji jasno i nedvojbeno govore da Isus nije dao sebe za one grešnike, koji Ga samo usnama priznaju, a kojima je srce daleko od Njega i koji ostaju nepokajani u grijesima svojim. Ima i takvih ljudi, koji se uvijek iznova i iznova “kaju” za svoje grijehe, ali ih ne ostavljaju, a to je samo dokaz da se nisu iskreno predali Bogu svojim cijelim bićem.
Isus je oprostio Mariji Magdaleni, ali joj je rekao:”Idi i ne griješi više!”
Čovjek, koji primi oprost od Boga, a nastavlja živjeti po starom, nije nanovorođena osoba i nema udjela u nebeskom kraljevstvu. Bog svoju djecu posvećuje, a tko uporno žalosti Duha Svetoga, taj iznova i iznova razapinje Krista, a za takve Krist nije dao sebe. Rečeno je da je Krist prinesao sebe kao žrtvu JEDNOM ZAUVIJEK, pa za one koji Ga opetovano svojim grijesima razapinju, nema više žrtve za grijehe, takve čeka druga smrt (ognjeno jezero, smrt za vječnost), iz koje KRIST NE IZBAVLJA!

Bog jasno razlučuje Pobjednike od onih koje On ne izbavlja,
jer su obezvrijedili Njegovu nevino prolivenu krv, upornim žalošćenjem Duha Svetoga.
Otkrivenje 2,11     “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće nauditi druga smrt.

Otkrivenje 20,6    Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Otkrivenje 21,8    
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt.

Hebrejima 6,4       Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5       i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6       pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.

Hebrejima 6,7      Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;

Hebrejima 6,8      ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je
: “U oganj!

Upravo TO JE GRIJEH NA SMRT ZA KOJI PAVLE NE VELI DA SE MOLIMO:
1. Ivanova 5,16      Vidi li tko brata svojega gdje čini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat će mu život – onima koji čine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli.

Hebrejima 10,26  Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe,

Hebrejima 10,27  nego strašno isčekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike.

Stoga dobro razmislimo, prije nego ustvrdimo da je Krist umro vječnom smrću, da bi nas spasio.
Isus Krist je PRINESAO SEBE KAO ŽRTVU UGODNU OCU NEBESKOM JEDNOM ZAUVIJEK I SJEO JE OCU ZDESNA ZAUVIJEK
Hebrejima 8,1      A glavno u ovom izlaganju jest: takva imamo Velikog svećenika koji sjede zdesna prijestolja Veličanstva na nebesima

Hebrejima 10,12  A ovaj, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu.

Hebrejima 12,2    Uprimo pogled u Početnika i Dovršitelja vjere, Isusa, koji umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu te sjedi zdesna prijestolja Božjega.

1. Petrova 3,22     koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.

Amen!

U Virovitici 22.01.2018., ponedjeljak, 11:30h
Napisala: Gordana Mišić

Da li je Isus Krist umro prvom smrću ili drugom, vječnom smrću?

Prepiska:

Tiho, danas si na radiu rekao da je Isus umro na križu “VJEČNOM SMRĆU”!!!!

Shvaćaš li ti, koliko je takva izjava LAŽNA i neutemeljena na Božjoj Riječi, koju inače propagiraš?

Džaba ti sve dobro, što si danas izrekao u vezi idolopoklonstva, kad izjaviš neku takvu rečenicu, koja te svrstava u nekoga, tko nije utemeljen na ISTINI.~ Gordana Mišić

Tihomir odgovara:
Hvala na primjedbi. Biblija govori o prvoj i drugoj (vječnoj) smrti. Prva smrt je smrt Adamovih potomaka, i svi Adamovi potomci, i dobri i zli, umiru tom prvom smrću (osim onih koji živi dočekaju Isusa). Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj? Tada bi i njemu trebalo spasenje. Dakle, ako Krist nije Adamov potomak, i na njemu nema Adamovog grijeha (radi kojeg mi moramo umrijeti prvom smrću), kojom smrću Krist umire na križu? Od koje smrti nas Krist spašava – prve ili druge?Ako je umro prvom smrću, tada nas ne spašava od druge smrti (koja je kazna za naše grijehe, a ne za Adamove). A ako je umro drugom smću, tada nas spašava od te druge smrti i zato imamo vječni život iako umiremo prvom smrću. Hvala ti još jednom na tvom zapažanju. Pozdrav.

Gordana Mišić:
Tihomire, daj mi PISMO, jer tvoje razmišljanje je naopako.
Ako je Krist umro drugom vječnom smrću, TKO ĆE ONDA NAS SPASITI;
KAD JE ON MRTAV ZA VJEČNST? Krist je USKRSNUO, znači za njega nema DRUGE VJEČNE SMRTI,
baš kao ni za nas, ako vjerujemo Njemu! Ako vjerujem, da je I Krist umro vječnom smrću, Tko je USKRSNUO? Isprazno je moje uzdanje u Krista, ako nije Uskrsnuo, ako je umro drugom, vječnom smrću. Hej!!!!~ Gordana Mišić
PISMO, neka te uvjeri koliko naopako razmišljaš!

Otkrivenje 20,6   
Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća!
Nad njim druga smrt nema vlasti:
oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.

Jel’ KRIST BLAŽEN? JEST; PA KOJOM  JE ONDA SMRĆU UMRO?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
Jezero ognjeno – to je druga smrt:

JEL’ KRIST ŽIVOT ILI SMRT?
 ŽIVOT!
PA KAKO JE ONDA UMRO DRUGOM SMRĆU????

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
bludnicima, vračarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima
udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

JEL’ KRIST KUKAVICA, NEVJERNIK, i ostalo nabrojano???
NIJE,
PA KAKO DA BUDE S NJIMA??? 

1. Korinćanima 15,17    
A ako Krist nije uskrsnuo,
uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.

1. Solunjanima 4,14
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo,
onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.

NAKON DRUGE VJEČNE SMRTI NEMA USKRSNUĆA!!!!!!!!!!!!!!!!!
HEJ TIHO; TRGNI SE!!!!!!

Tihomire!

2. Timoteju 2,7     Shvati što govorim! Ta dat će ti Gospodin razum u svemu.

 1. Timoteju 2,8 Spominji se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova – po mojem evanđelju.
 2. Timoteju 2,9 Za nj se ja zlopatim sve do okova, kao zločinac. Ali riječ Božja nije okovana!
 3. Timoteju 2,10 Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu, zajedno s vječnom slavom.
 4. Timoteju 2,11 Vjerodostojna je riječ: Ako s njime umrijesmo, s njime ćemo i živjeti.
 5. Timoteju 2,12 Ako ustrajemo, s njime ćemo i kraljevati. Ako ga zaniječemo, i on će zanijekati nas.

  TO TI JE ODGOVOR NA TVOJE NAOPAKO POSTAVLJANJE PITANJA
  KAKVOM JE SMRĆU UMRO GREŠNIK; A KAKVOM KRIST?!!
  ČITAJ PISMO;
  NE MUDRUJ LJUDSKIM UMOM;
  JER ĆEŠ PROPASTI!

  Ako još ne shvaćaš!
  Kakvom smrću čovjek može osuditi čovjeka?

  Luka 24,20 

Naši glavari svećenički i prvaci predadoše ga, te se osudi na smrt, i raspeše ga.

Da li je to za vječnost?
 NIJE!
Jer samo BOG MOŽE OSUDITI NA VJEČNU; : DRUGU SMRT,
a da li BOG MOŽE UMRIJETI VJEČNOM SMRĆU?
NE MOŽE; JER ONDA NITKO VIŠE NE BI POSTOJAO.

Krist je umro prvom smrću,
a druga vječna smrt je
za NEVJERNIKE PRIPRAVLJENA.
Krist je PRAVEDAN UMRO; A NE NEVPRAVEDAN!!!!!
ZAKOPAO JE TIJELO GReŠNOG  ČOVJEČANSTVA;
ALI JE USKRSNUO I DUHOM I NOVIM TIJELOM.
UZNESEN JE NATRA, ODAKLE JE I BIO UTJELOVLJEN;
ALI U PROSLAVLJENOM TIJEL, U KAKVOM ĆEMO I MI BTI NAKON USKRSNUĆA!
 DRUGA SMRT JE VJEČNA I ONA JE ZA NEPOKAJANE GREŠNIKE.
 ZAR I ISUSA KRISTA TRPAŠ U ISTI KOŠ S NEVJENIMA?
SHVATI ČOVJČE; KOLIKO NAOPAKO NAUČAVAŠ I RAZMIŠLJAŠ!!!!!!!!!!
JOŠ TI NIJE KASNO ZA POKAJANJE!!!

Idem sad polako, po tvojim dvojbama i pitanjima:
“Je li Isus Adamov potomak? I može li on umrijeti prvom smrću (koja je posljedica Adamovog grijeha)? Ako je Isus Adamov potomak, tada je i on rođen kao grešan. A ako je grešan već rođen (kao Adamov potomak), kako može biti sveti Spasitelj?”~ Tihomir

BIBLIJA
1. Korinćanima 15,40.- 50.
Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.
Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.
Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;
sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;
sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno.
Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.
Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša,

posljednji Adam – duh životvorni.
Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.

Prvi je čovjek od zemlje, zemljan;
drugi čovjek – s neba.
Kakav je zemljani takvi su i zemljani,
a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
I kao što smo nosili sliku zemljanoga,
 nosit ćemo i sliku nebeskoga.
A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega
i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Dakle, Isus Krist je DRUGI ČOVJEK S NEBA​,
a ne napravljen od praha zemaljskog kao prvi čovjek Adam.
 Adam je živa duša, SMRTAN,
a Isus Krist je DUH ŽIVOTOTVORNI, znači BESMRTAN!

Umrlo je smrtno, grešno ljudsko obličje!
Ako, te baš zanima, jer je Krist svoj Duh na križu već ispuštajući PREDAO OCU NEBESKOM:

Luka 23,46
I povika Isus iza glasa: “Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!” To rekavši, izdahnu.

Zašto Krist nije dozvolio Mariji da ga nakon uskrsnuća dotiče, a Tomi je to dozvolio kasnije?

Ivan 20,17   Kaže joj Isus: “Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh Ocu, nego idi mojoj braći i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu.

Kasnije dozvoljava doticanje, jer je već PRIHVAĆENA NJEGOVA ŽRTVA KOD OCA NEBESKOG I SADA IMA NOVO TIJELO:

Luka 24,39
Pogledajte ruke moje i noge!
Ta ja sam!
 Opipajte me i vidite jer duh tijela ni kostiju nema
kao što vidite da ja imam.

A kakav je UZNESEN?

Luka 24,51  I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.

A KAKAV ĆE SE VRATITI PO SVOJE VJERNE?

Djela apostolska 1,11    
i rekoše im: “Galilejci, što stojite i gledate u nebo?
Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.

A ŠTO BI BILO DA JE KRIST UMRO
KAKO TI TIHOMIRE TVRI; DRUGOM; VJEČNOM SMRĆU?

OVO:

Otkrivenje 21,8   
Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama,
 bludnicima, vračarima i idolopoklonicima
i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom.
To je druga smrt.

KRIST PITA:

1. Korinćanima 15,55   
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?
Gdje je, smrti, žalac tvoj?

Otkrivenje 20,14 
A Smrt i Podzemlje bili su bačeni u jezero ognjeno.
 Jezero ognjeno – to je druga smrt:

I KRIST KAŽE:

1. Korinćanima 15,54   
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost
i ovo smrtno obuče u besmrtnost,
 tada će se obistiniti riječ napisana:
Pobjeda iskapi smrt.

NJEGOVO SE RASPADLJIVO OBUKLO U NERASPADLJIVO,
a tako će biti i onima koji vjeruju PISMU,
a ne Tihomiru Vraniću!​

Tihomir odgovara porukom:
Problem je u riječi “vječna” smrt. Isus jest uskrsnuo iz smrti, to je neupitno.
Isus nas spašava od druge smrti, a ne od prve.
Kojom smrću je on trebao umrijeti da nas spasi druge smrti? Sigurno ne prvom smrću.
Nema u Bibliji citata koji bi nam rekao je li Isus umro prvom ili drugom smrću.
Razumijem da je teško svima nama shvatiti kako je mogao uskrsnuti ako se radi o drugoj smrti,
ali to je jedino logično.
Mi ne možemo sve razumjeti i zato imamo logiku da razmišljamo i zaključujemo.
Imamo različita shvaćanja i to nije problem. Pozdrav.~ Tihomir Vranić

Gordana Mišić odgovara porukom:
PISMO TI TIHOMIRE DAJE ODGOVOR;
A TI OSTANI U SVOM LJUDSKOM UMOVANJU:

Ezekiel 3,18           
Kad bezbožniku reknem: `Umrijet ćeš`,
a ti ga ne opomeneš i ne odvratiš od zla puta njegova kako bi mu život spasio,
on će umrijeti sa svojega bezakonja,
ali ću ja od tebe tražiti račun za krv njegovu.

Ezekiel 3,19           
A kad opomeneš bezbožnika,
a on se ne odvrati od bezakonja i od zla puta svojega,
on će umrijeti zbog svoje krivice,
a ti ćeš spasiti svoj život.

PREKIDAM KOMUNIKACIJU S TOBOM
I SMATRAM TE NEVJERNIKOM!
TOLIKO OD MENE!~ Gordana Mišić

U Virovitici, 21.01.2018., nedjelja, 11:35h

Za prepisku odgovorna Gordana Mišić

Jaram i breme

Galaćanima 6,2  
Nosite bremena  jedan drugoga,
i tako ćete ispuniti zakon Kristov!

Mnogi ljudi gornji stih uzimaju, kao izgovor da ne bi čuvali i držali 10 Božjih zapovijedi,
koje je Bog svojim prstom napisao na kamene ploče, a svojim glasom izgovorio na Sinaju Mojsiju.

Uglavnom se spotiču o četvrtu Božju zapovijed o svetkovanju sedmog dana (subote).

Ljudi vole reći da je Isus Krist “ukinuo” Zakon Božji, ali da li je tome tako?

Ljudi vole sami sebe opravdavati i traže načine da budu neposlušni svom Stvoritelju.

Mnogo je pitanja vezanih uza Zakon Božji, a ovo su samo neka:

Gordana Mišić traži odgovore:

“Ako je breme moga brata to, što ne želi svetkovati sedmi dan (subotu), kako da ja nosim njegovo breme?
Ako ja svetkujem subotnji dan, kako i nalaže Božji Zakon, trebam li dvostruko svetkovati,
da bih ponijela i bratovo breme (nesvetkovanja)?
“~ Gordana Mišić

“Ako je Krist držao Božji Zakon i održavajući ga, ostao u Ljubavi Oca nebeskoga, zar da ja to isto ne činim?”~ Gordana Mišić

ODGOVORI IZ BIBLIJE:

Luka 9,23    A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!

 

Matej 11,28 “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.

Matej 11,29 Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim.

Matej 11,30 Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.

Što je JARAM, a što BREME?

“Jaram je moj sladak!”

Psalam 19,8           Savršen je Zakon Jahvin – dušu krijepi; pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino – neuka uči;

Psalam 19,9           prava je naredba Jahvina – srce sladi; čista je zapovijed Jahvina – oči prosvjetljuje;

Psalam 19,10         neokaljan strah Jahvin – ostaje svagda; istiniti sudovi Jahvini – svi jednako pravedni,

Psalam 19,11          dragocjeniji od zlata, od zlata čistoga, slađi od meda, meda samotoka.

BREME:
“Krivnja moja…… kao teško breme!”

Psalam 38,4         
Jer krivnja moja izađe vrh glave moje, kao teško breme pritiskuje me.

Znači, bratovo “breme” je u stvari njegov “osjećaj krivnje”, to je ono što mogu kao sestra ponijeti,
ali “jaram slatki”,  kao Božji Zakon, svatko nosi pojedinačno, jer Isus jasno kaže:
Luka 9,23    A svima reče: “Tko hoće da ide za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme na sebe križ svoj svaki dan i neka tako ide za mnom!”

Ako “krivnja” pritiska brata, znači da ipak zna da u nečemu griješi pred Stvoriteljem, moje je da ga usmjerim ka Radosnoj vijesti, koja jasno kaže, da je Krist dao sebe kao otkupninu za nas. On je taj, koji nam prašta grijehe i daje nam radost SPASENJA. Govorim li bratu, kojeg muči “krivnja”(breme), a on se o to ogluši i nastavi raditi po svome, onda on iznova razapinje Krista, a time huli na Duha Svetoga, što je neoprostiv grijeh.

Hebrejima 6,4      Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,

Hebrejima 6,5      i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,

Hebrejima 6,6      pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.

Hebrejima 6,7      Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;

Hebrejima 6,8      ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: “U oganj!

Matej 12,32            I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.
Marko 3,29            No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je
grijeha vječnoga.


Kako ostati u Ljubavi Očevoj?

 

Ivan 15,10 Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj.

Hebrejima 6,9      A uvjereni smo, ljubljeni, sve ako tako i govorimo, da je s vama dobro i da ste na putu spasenja.

Hebrejima 6,10    Ta Bog nije nepravedan da bi zaboravio vaše djelo i ljubav što je iskazaste njegovu imenu posluživši i poslužujući svetima.

Hebrejima 6,11     Želimo ipak da svatko od vas sve do svršetka pokazuje tu istu gorljivost za ispunjenje nade

Hebrejima 6,12    te ne omlitavite, nego budete nasljedovatelji onih koji po vjeri i strpljivosti baštine obećano.

Amen! Hvala Bogu na pisanoj Božjoj Riječi i vodstvu Njegovim Svetim Duhom.

U Virovitici, 20.01.2018., subota (već je nedjelja, po Bibliji), 20:30h
Napisala: Gordana Mišić

Naša “borba” i ohrabrenje!

Naša borba nije protiv krvi i mesa, već: 

Efežanima 6,12
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa,
nego protiv Vrhovništava, protiv Vlasti,
protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta,
protiv zlih duhova po nebesima.


A gdje se skrivaju ti “zli duhovi”?

Otkrivenje 18,2 On povika iza glasa: “Pade, pade Babilon veliki – Bludnica – i postade prebivalištem zloduha, nastambom svih duhova nečistih, nastambom svih ptica nečistih mrskih…

Što je danas Babilon i tko je “Bludnica”?

Marko 11,17 On ih potsjeti na ono: “Ne stoji li pisano: “Kuća moja ima biti kuća molitve za sve narode? A vi načiniste od nje špilju razbojničku.”

Otkrivenje 17,1 I dođe jedan od sedam anđela što nose sedam čaša i prozbori mi: “Dođi pokazat ću ti sud nad Bludnicom velikom što sjedi nad vodama velikim,
Otkrivenje 17,2 s kojom su bludničili kraljevi zemlje i pozemljari se opiše vinom bluda njezina.
Otkrivenje 17,3 I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu bogohulnih imena, sa sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,4 Žena bijaše odjevena u grimiz i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biserju. U ruci joj zlatna čaša puna gnusobe i nečisti bluda njezina.
Otkrivenje 17,5 Na čelo joj napisano ime – tajna: “Babilon veliki, mati bludnica i gnusoba zemljinih.
Otkrivenje 17,6 I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, čudom se silnim začudih.
Otkrivenje 17,7 Nato će mi anđeo: “Što se čudiš? Ja ću ti kazati tajnu te žene i Zvijeri koja je nosi, Zvijeri sa sedam glava i deset rogova.
Otkrivenje 17,8 “Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit će se pozemljari – oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života – kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu.
Otkrivenje 17,9 Tu se hoće mudre pameti! Sedam glava sedam je bregova na kojima žena sjedi. A i sedam kraljeva:
Otkrivenje 17,10 pet ih već pade, jedan jest, a jedan još ne dođe: kada dođe, ostati mu je zamalo.
Otkrivenje 17,11 I Zvijer koja bijaše i više nije, osma je, a iz broja je njih sedmero, i ide u propast.
Otkrivenje 17,12 Deset rogova što ih vidje deset je kraljeva; oni još ne primiše kraljevstva, ali će – samo za jedan sat – primiti vlast kao kraljevi zajedno sa Zvijeri.
Otkrivenje 17,13 Jedne su misli: svu svoju silu i vlast predati Zvijeri.
Otkrivenje 17,14 Ratovat će protiv Jaganjca, ali će ih pobijediti Jaganjac – i njegovi pozvanici, izabranici, vjernici – jer on je Gospodar gospodara i Kralj kraljeva.
Otkrivenje 17,15 I reče mi anđeo: “Vode što ih vidje, na kojima Bludnica sjedi, to su puci i mnoštva i narodi i jezici.
Otkrivenje 17,16 I onih deset rogova što ih vidje i Zvijer – oni će zamrziti Bludnicu, opustošiti je i ogoliti, najesti se mesa njezina i ognjem je spaliti.
Otkrivenje 17,17 Jer Bog im u srce stavi izvršiti naum njegov: da jednodušno predadu kraljevstvo svoje Zvijeri dok se ne ispune riječi Božje.
Otkrivenje 17,18 Žena koju vidje grad je veliki što kraljuje nad kraljevima zemaljskim.

Onda? 
Da li vam se “oči otvaraju”, da li vam se “uši otvaraju”,
da li gledate, čitate, a ne vidite ili prepoznajete NEKOGA?

Otkrivenje 18,4 Začujem i drugi glas s neba: “Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedničari grijeha njezinih!

Evo i Božjeg OHRABRENJA!

2. Solunjanima 2,3 – 2,17

Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.

Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

U Virovitici, 12.01.2018., petak, 17:20h                      napisala: Gordana Mišić

Apostoli

Isus Krist je odabrao i pozvao 12 učenika, od koji je jedan bio Juda, koji Ga je izdao i prodao.

Luka 6,13    Kad bi dan, dozva učenike svoje k sebi i izabra od njih dvanaestoricu, koje nazva apostolima:

Matej 10,2 – 10,4 
A ovo su imena dvanaestorice apostola:
prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov;
i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov;
Filip i Bartolomej;
Toma i Matej carinik;
Jakov Alfejev i Tadej;
Šimun Kananaj
i Juda Iškariotski, koji ga izda.

Nakon Kristove smrti na križu i uskrsnuća, učenici “bacaju kocke“, da izaberu novog, 12. og učenika.

Djela apostolska 1,26   
Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

Jer se Juda (kada je prodao i izdao Isusa), objesio o drvo:
(Matej 27,5      I bacivši srebrnjake u Hram, ode te se objesi.)


U knjizi Otkrivenja piše:
Otkrivenje 21,14     
Gradske su zidine imale dvanaest temelja,
 a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjčevih.

Gordana Mišić:
Moje je pitanje:
“Kojih se to 12 apostolskih imena ima naći na “gradskim zidinama, nebeskog Jeruzalema”?”

Idemo u potragu u Bibliju:
2. Petrova 3,2       da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.

Judina 1,17 A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista.

Otkrivenje 2,2      Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih. Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i otkrio si da su lažljivci.

Zanima me cijeli događaj nakon Kristove smrti i uskrsnuća, da utvrdim, koji su učenici bili od početka svjedoci Kristovom zemaljskom djelovanju?

Biblija:
Djela apostolska 1,13    I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev –
(ovdje je nabrojano opet onih 11 učenika, koji su bili s Kristom, kao Njegovi izabranici)

Djela apostolska 1,14    svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.

Djela apostolska 1,15    U one dane ustade Petar među braćom – a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša – i reče:

Djela apostolska 1,16    “Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa.

Djela apostolska 1,17    A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi.

Djela apostolska 1,18    On, eto, steče predio cijenom nepravednosti pa se stropošta, raspuče po sredini i razli mu se sva utroba.

Djela apostolska 1,19    I svim je Jeruzalemcima znano da se onaj predio njihovim jezikom zove Akeldama, to jest Predio smrti.

Djela apostolska 1,20   Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegova kuća nek opusti, nek ne bude stanovnika u njoj! Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi!

Djela apostolska 1,21    Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus –

Djela apostolska 1,22    počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća.

Djela apostolska 1,23    I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju.

Djela apostolska 1,24    Onda se pomoliše: “Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao

Djela apostolska 1,25    da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto.

Djela apostolska 1,26    Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.

“Matija”, bi bilo dvanaesto ime za kojim tragam!
Ali, ako je tih 12 imena apostolskih upisano na “gradske zidine nebeskog Jeruzalema”,  znači li to da su ostali apostoli, koji se također pominju u Bibliji “LAŽNI”? Kako uopće prepoznati “lažne apostole”?

Biblija:
Mudre izreke 12,19         Istinita usta stoje dovijeka, a lažni jezik samo jedan čas.

Matej 7,15   Čuvajte se od lažnih proroka! Oni dolaze k vama u odijelu ovčijem, a unutra su vuci grabljivi.

Matej 24,24           Jer će ustati lažne Kristovi i lažni proroci i činit će velike znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, iste izabranike.


Marko 13,22          Jer će ustati lažni Kristovi i lažni proroci i činit će znake i čudesa, da zavedu, ako je moguće, i izabrane.

Mnogi spočitavaju apostolstvo Pavlu, (koji je pozvan u apostolsku službu),
ali evo nekoliko stihova, koji opovrgavaju takva razmišljanja:

2. Korinćanima 11,11     Zašto? Jer vas ne ljubim? Bog znade!

 1. Korinćanima 11,12 A što činim, i dalje ću činiti da izbijem izliku onima koji izliku traže ne bi li se s nama izjednačili u onom čime se hvastaju.
 2. Korinćanima 11,13 Jer takvi su ljudi lažni apostoli, himbeni radnici, prerušuju se u apostole Kristove.
 3. Korinćanima 11,14 I nikakvo čudo! Ta sam se Sotona prerušuje u anđela svjetla.
 4. Korinćanima 11,15 Ništa osobito dakle ako se i službenici njegovi prerušuju u službenike pravednosti. Svršetak će im biti po djelima njihovim.

  Mudre izreke 12,17 Tko govori istinu, govori što je pouzdano; lažljiv svjedok donosi samo prijevaru.

  2. Korinćanima 3,1        Počinjemo li opet sami sebe preporučivati? Ili trebamo li, kao neki, preporučna pisma na vas ili od vas?
 5. Korinćanima 3,2 Vi ste pismo naše, upisano u srcima vašim; znaju ga i čitaju svi ljudi.
 6. Korinćanima 3,3 Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima.
 7. Korinćanima 3,4 Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga.
 8. Korinćanima 3,5 Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga.
 9. Korinćanima 3,6 On nas osposobi za poslužitelje novoga Saveza, ne slova, nego Duha; jer slovo ubija, a Duh oživljuje.
 10. Korinćanima 3,7 Pa ako je smrtonosna služba, slovima uklesana u kamenju, bila tako slavna da sinovi Izraelovi nisu mogli pogledati u lice Mojsijevo zbog prolazne slave lica njegova,
 11. Korinćanima 3,8 koliko li će slavnija biti služba Duha.
 12. Korinćanima 3,9 Jer ako je služba osude bila slavna, mnogo je slavnija služba pravednosti.
 13. Korinćanima 3,10 I zbilja, nije ni bilo proslavljeno ono što je u toj mjeri proslavljeno, ako se usporedi s uzvišenijom slavom.
 14. Korinćanima 3,11 Jer ako je ono prolazno bilo slavno, mnogo je slavnije ovo što ostaje.
 15. Korinćanima 3,12 Imajući dakle takvo pouzdanje, nastupamo sa svom otvorenošću,

2. Korinćanima 3,13      a ne kao Mojsije koji je stavljao prijevjes na lice da sinovi Izraelovi ne vide svršetak prolaznoga.

Apostol Pavle je predao svijetu, što je primio od Boga, znači, nije lažni apostol, ali već sam došla do svih 12 imena koja su upisana na “gradskim zidinama nebeskog Jeruzalema”, a Pavlova plaća je kod Boga osigurana.

Jasno je Tko ih je izabrao! Ne, ja, ne čovjek, već Otac nebeski!
Evo, ponavljam imena 12 apostola zapisanih na “gradske zidine nebeskog Jeruzalema”:

Petar i Ivan,
Jakov i Andrija,
Filip i Toma,
Bartolomej i Matej,
Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj,
Juda Jakovljev i Matija.

Hvala Bogu i Njegovoj pisanoj Riječi na odgovorima! Amen!

U Virovitici, 12.01.2018., petak, 05:25h                               napisala: Gordana Mišić

Kako izgleda Sotona i njegovi demoni?

Dozvoljeno je kopiranje uz objavu ovog linka: https://www.novizivot.net/…/kako-izgledaju-sotona-i…/
Izvađeno iz članka objavljenog na gornjem linku:
“U pokušaju opisivanja kako Sotona i demoni izgledaju, jedan od velikih problema je u tome što su oni duhovi. Po definiciji, duhovi su netjelesni, a netjelesnim bićima je nemoguće dodijeliti fizička svojstva. Kao duhovna bića, demoni nemaju nos, oči, ruke, noge, rep, ili bilo što drugo što bismo mogli tražiti u izradi opisa. To je jedan od razloga zašto Biblija nigdje ne opisuje Sotonin izgled. “~ iz gornjeg teksta

Gordana Mišić daje komentar koji slijedi:

Što piše u Bibliji?
Evo, pa neka čitatelji sami zaključe:

Ezekiel 28,11 I dođe mi riječ Jahvina:
Ezekiel 28,12 “Sine čovječji, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem. Reci mu: `Ovako govori Jahve Gospod: Gle, ti bješe uzor savršenstva, pun mudrosti i čudesno lijep!
Ezekiel 28,13 U Edenu, vrtu Božjem, ti življaše, resio te dragulj svaki, sard, topaz i dijamant, krizolit, oniks i jaspis, safir, smaragd i zlato. Načinjeni bjehu bubnjevi i frule, na dan ti rođenja bjehu pripravljeni.
Ezekiel 28,14 Postavih te kao raskriljena keruba zaštitnika: bio si na svetoj gori Božjoj, hodio si posred ognjena kamenja.
Ezekiel 28,15 Savršen bješe na putima svojim od dana svojega rođenja dok ti se u srcu ne zače opačina.
Ezekiel 28,16 Obilno trgujući, napuni se nasiljem i sagriješi. Zato te zbacih s gore Božje, istrgoh te, kerube zaštitniče, isred ognjenoga kamenja.
Ezekiel 28,17 Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje, mudrost svoju odnemari zbog svojega blaga! Na zemlju te bacih i predah te zemaljskim kraljevima da te prezirno gledaju.

Izaija 14,9 Zbog tebe se uzbudi Podzemlje da te dočeka kada dođeš. U tvoju čast ono budi sjene, sve zemaljske mogućnike, ono diže s prijestolja sve kraljeve naroda.
Izaija 14,10 Svi ti oni progovaraju: “I ti si skršen k`o i mi, nama si sličan postao.
Izaija 14,11 Oholost se tvoja sruši u Podzemlje i buka tvojih harfa; pod tobom je ležaj od truleži, a crvi tvoj su pokrivač.
Izaija 14,12 Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru naroda?
Izaija 14,13 U svom si srcu govorio: `Uspet ću se na nebesa, povrh zvijezda Božjih prijesto ću sebi dići. Na zbornoj ću stolovati gori na krajnom sjeveru.
Izaija 14,14 Uzaći ću u visine oblačne, bit ću jednak Višnjemu.`
Izaija 14,15 A sruši se u Podzemlje, u dubine provalije!
Izaija 14,16 Koji te vide, motre te i o tebi razmišljaju: “Je li to čovjek koji je zemljom tresao i drmao kraljevstvima,
Izaija 14,17 koji je u pustinju svijet obraćao i sa zemljom sravnjivao gradove, koji sužnjeva svojih nikad nije kući otpuštao?

Ezekiel 28,18 Mnoštvom svog bezakonja, nepoštenim trgovanjem oskvrnu svoja svetišta! Pustih oganj posred tebe da te proždre. Pretvorih te na zemlji u pepeo na oči onih što te motre.
Ezekiel 28,19 Svi koji te poznaju među narodima zgroziše se nad tobom! Jer ti strašilo posta, nestade zauvijek.`

Otkrivenje 13,18 U ovome je mudrost: u koga je uma, nek odgoneta broj Zvijeri. Broj je to jednog čovjeka, a broj mu je šest stotina šezdeset i šest.

Komentar Gordane Mišić:

To bio bio podroban opis Lucifera, koji je postao Sotona, kad mu se u srcu “začela opačina”. 

Stoga rečenice poput ovih iz gornjeg posta:
“Kao duhovna bića, demoni nemaju nos, oči, ruke, noge, rep, ili bilo što drugo što bismo mogli tražiti u izradi opisa. To je jedan od razloga zašto Biblija nigdje ne opisuje Sotonin izgled.” , 
smatram LAŽNOM IZJAVOM ili pak NEPOZNAVANJEM BOŽJE ISTINE.

Što se tiče ovih rečenica:
“U pokušaju opisivanja kako Sotona i demoni izgledaju, jedan od velikih problema je u tome što su oni duhovi. Po definiciji, duhovi su netjelesni, a netjelesnim bićima je nemoguće dodijeliti fizička svojstva.”,,

Ne vidim nikakav problem u opisivanju Sotone, već vidim problem u pisanju o njemu, a ne poznavanju materije o kojoj se piše. 
Uostalom, ljudske definicije “duhova” su samo ljudske pretpostavke, a Biblija je jasna.

1. Korinćanima 15,39 Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.

1. Korinćanima 15,40 Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.

1. Korinćanima 15,44 sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.

1. Korinćanima 15,45 Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam – duh životvorni.
1. Korinćanima 15,46 Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.
1. Korinćanima 15,47 Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek – s neba.
1. Korinćanima 15,48 Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
1. Korinćanima 15,49 I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.
1. Korinćanima 15,50 A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.

Zaključak: 

Netjelesna bića su izmišljotine ljudske, da bi se čovjek držao u neznanju.
Biblija ima odgovore, pa onaj koga odgovori zanimaju, traži i nalazi, kuca i otvara mu se, moli i prima…..
A oni koji samo slijede tradicijske običaje i slušaju druge ljudske umotvorine, bez da ih provjere u Bibliji, samo su na “širokom putu koji vodi u propast”.

Ivan 8,44 Vama je otac đavao i hoće vam se vršiti prohtjeve oca svoga. On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.

Rimljanima 6,19 Kao čovjek govorim zbog vašega tijela, jer kao što dadoste udove svoje u službu nečistoći i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite udove svoje u službu pravdi na posvećenje!

U Virovitici, 12.01.2018., petak 03:30h                                 napisala Gordana Mišić

Uči li Ivan 3,5 da je krštenje neophodno za spasenje?

“Krštenje je znak ili simbol onoga što se događa kada se netko nanovo rodi. Važnost krštenja ne smije se umanjivati. No, krštenje nas ne spašava. Ono što nas spašava jest čišćenje kao djelovanje Duha Svetoga kada se nanovo rodimo i obnavljamo po Njemu (Titu 3,5).” ~ iz jednog članka s interneta

Ako je krštenje znak ili simbol nanovorođenja, kako bi pisac gornjeg članka odgovorio na ovaj stih iz Biblije?

Matej 3,11 Ja vas krstim samo vodom, da se obratite. A onaj, koji dolazi za mnom, moćniji je od mene. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Tu Ivan Krstitelj jasno govori da on KRŠTAVA, da bismo se OBRATILI Bogu, a Isus Krist, je Taj, koji nas krštava, Duhom Svetim i ognjem (neophodnim za nanovorođenje).

Znači gornji članak naopako postavlja događaje, jer tvrdi da se čovjek krštava simbolično, kao znak da je nanovorođena osoba. Iz stiha koji dadoh, jasno se vidi da je takav redoslijed obrnut.

Petar ponavlja:
Djela apostolska 2,38 Petar će im: “Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga.”

Dakle; Obratimo se Bogu u pokajanju za svoje grijehe, tražeći oprost, URANJAMO simbolično ili stvarno u vodu krštenja, da umremo starom ja, zajedno s Kristom, pa simbolično IZRANJAMO iz vodenog groba u novi život VJERE (nanovorođenjem Duhom Svetim, koji sada djeluje kroz nas i očituje se u našem životu). Daljni život, kao nanovorođene djece Božje, samo je svakodnevno krštavanje “ognjem”, nošenjem slatkog Kristovog jarma i bremena.

Bojim se da pisac gornjeg članka podilazi ljudima koji nisu kršteni, a slabo ili nikako ne razumije Bibliju.

Ako je Abraham kao vjernik , predao sebe Bogu i to potvrdio “obrezanjem”, onda i čovjek Novog zavjeta,
 treba svoju vjeru i predanje Bogu, potvrditi biblijskim krštenjem, ne da bi sebe tim činom spasio, jer samo BOG SPAŠAVA, a ne mi sami sebe, već; da bi potvrdio svoju predanost BOGU.

Krštenje uronjavanjem je znak, kojim vjernik pokazuje Bogu i ljudima da je u savezu (novom) sa svojim Stvoriteljem. Ponavljam BOG JE TAJ KOJI SPAŠAVA, a ne neko moje ljudsko djelo. Stoga je pitanje iz gornjeg članka naopako postavljeno, da bi se na njega moglo odgovoriti sa da ili ne. 
Bog unaprijed zna tko će se Njemu PREDATI, a tko neće. Mnogo je zvanih, ali malo izabranih. No to je već druga tema.

Zaključak: Ivan 3,5 Odgovori Isus: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ne rodi iz vode i Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje.”
                 Ako Isus Krist, kao Bog, kaže da u njegovo kraljevstvo NE MOŽE ući netko, tko se ne rodi iz vode i Duha, onda je jasno, da Bog točno poznaje svoju, nanovorođenu djecu, koja su zapisana u Njegovoj knjizi života.
                Može netko biti “kršten”, a svojim životom, pokazivati da ne pripada Bogu, pa takav nema pristup Njegovom kraljevstvu. Stoga čovjeka ne spašava “krštenje”, već Spasitelj Isus Krist.
                Kako? Po svojoj svetoj volji! Mi se možemo gurati u Kraljevstvo Božje i reći da smo se čak i krstili, a da svejedno u Njegovo kraljevstvo nemamo pristup za vječnost. Bog gleda naša srca i postupke, milostivo nam    
                prašta grijehe i podnosi opačine, ali,  ako nas On ne pozove, nema nas tko ni opravdati, ni spasiti, ni uskrsnuti. Stoga osluškujmo, kuca li Bog na naša srca sada?

Da li je čovjekova odluka iznad Božje?

Vezano za neoprostiv grijeh, odnosno hulu na Duha Svetoga.

“Iako nije bio siguran u oproštenje, odlučio se na povratak. Tako je čuo riječi oproštenja. Ali da je odlučio ne vratiti se, nikada ne bi čuo te riječi.” ~ u jednom članku na internetu piše; o sinu koji se vratio očevom domu (priča iz Biblije), a

Gordana Mišić piše komentar:

Ne može čovjekova “odluka” biti IZNAD BOŽJE!
Bog je jasan:

BIBLIJA:

Ponovljeni zakon 30,19 Uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju da pred vas stavljam: život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle, biraj,
Rimljanima 9,15 On kaže, naime, Mojsiju: Ja ću biti milosrdan kome ja hoću podijeliti milosrđe i smilovat ću se onome kome ja hoću smilovati se.

Luka 18,26 Koji su to čuli, rekoše: “Pa tko se onda može spasiti?

Luka 18,27 A on će: “Što je nemoguće ljudima, moguće je Bogu.
Rimljanima 11,32 Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

Ivan 15,22 Da nisam došao i da im nisam govorio, ne bi imali grijeha; no sada nemaju izgovora za svoj grijeh.
Rimljanima 1,20 Jer što se na njemu ne može vidjeti, od postanja svijeta moglo se je spoznati i vidjeti na stvorenjima, i njegova vječna sila i božanstvo, te nemaju izgovora.

Hebrejima 6,4 Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga,
Hebrejima 6,5 i okusili Lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta,
Hebrejima 6,6 pa otpali, nemoguće je opet se obnoviti na obraćenje kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju.
Hebrejima 6,7 Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga;
Hebrejima 6,8 ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: “U oganj!

Zaključak se sam nameće: Bog je milostiv, ali i pravedan. Prašta grijehe, ali ne dozvoljava da Ga se iznova i iznova “razapinje”. Teško onome, kome je ponuđen život vječni i on ga usnama prihvati, a srce mu ostane daleko od Boga, jer takav nema pristup Kraljevstvu nebeskom. Jedno govoriti, drugo, misliti, a treće raditi!!! To kod Boga ne prolazi. 

Tko se Bogu predaje cijelim bićem, toga Bog mijenja i osposobljava za život u vječnosti, a onome tko cijeloga života na zemlji “ne umre sebi”, koji svojim postupcima, žalosti Duha Svetoga, njegovo srce ostaje “kameno”…, a takvo ne ulazi u nebeski Grad. Nije to stvar neke čovjekove “odluke”, to je stvar čovjekove NEPOSLUŠNOSTI spram Stvoritelja. 

Bog je lijepo rekao:

Rimljanima 8,28 Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su ODLUKOM NJEGOVOM pozvani.
Rimljanima 8,29 Jer koje predvidje, te i predodredi da budu suobličeni slici Sina njegova te da on bude prvorođenac među mnogom braćom.
Rimljanima 8,30 Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Zapazimo;”ODLUKOM BOŽJOM”, a ne čovjekovom, jer mi smo samo glina u Njegovim rukama. 

U Virovitici 30.12.2017., subota, oko 19h   

Da li je postojanje grijeha u svemiru imalo neki svoj smisao?

Grijeh je bezakonje. Snaga grijeha je u Zakonu. Tako piše u Bibliji. Ako je tome tako, da li je Zakon besmislen? Daleko od toga, kaže Pavle! A da li bi grijeh postojao da nije bilo Zakona? Da Bog nije odredio što se smije, a što se ne smije, da li bi naši praroditelji pali u grijeh? Kako bi pali u grijeh, ako se sve smije? Kako je Lucifer pao u grijeh? Tu je začetak opačine u njegovu srcu. On je imao slobodnu volju kao Božje stvorenje, ali slobodnu volju za što? Između čega je on imao birati, ako je živio u raju nebeskom i sve mu je bilo dozvoljeno? Kako mu se uopće u srcu začela opačina? Evo ključnog stiha iz Biblije za razumijevanje:
Tko je poznavao dobro i zlo u samom početku?

Postanak 3,22 Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!

Tužaljke 3,37 Tko je rekao nešto i zbilo se? Nije li Gospod to zapovjedio?
Tužaljke 3,38 Ne dolazi li iz usta Svevišnjega i dobro i zlo?

Jasno je da ono što izađe iz Božjih usta, to tako u bude. Da nije Lucifer čuo iz usta Božjih za postojanje “zla”, u njegovom srcu, ne bi se ni mogla začeti “opačina”. 

Nema toga, bilo dobroga, bilo lošega, da Bog ne zna. Bog je SVE!

Bog je taj koji je DOPUSTIO da se u Luciferu začne “opačina”,  a imao je oduvijek PLAN SPASENJA, na temelju kojeg bi se riješio grijeha i zla u svemiru. Zapamtimo jednu činjenicu:
Rimljanima 11,36 Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.

SVE JE OD BOGA, PO BOGU I ZA BOGA!
Bog je u samom sebi očistio sve što nije dobro za Njegova stvorenja i On je taj koji je PLATIO KAZNU ZA GRIJEH SVEMIRA, smrću na križu.

Ima to SMISLA!

Da nije bilo grijeha i zla, Božja volja, milost, Ljubav i pravda ne bi se mogla očitovati u svemiru, a ovako, je jasno da je Bog čista Ljubav i da On želi jedino Ljubav i svim svojim stvorenjima.

Pretpostavio je mogućnost pojave odmetništva, neposluha i grijeha u svemiru, ali je unaprijed imao rješenje za sve. Bog je veličanstven, hvala Mu!

U Virovitici, nedjelja, 22.10.2017. oko 15:30h           napisala: Gordana Mišić

Služi li Bog ljudima ili ljudi Bogu?

Služi li Bog ljudima ili ljudi Bogu?

Razgovor na tu temu izveden iz jednog facebook statusa Ratka Sušića i moj komentar u vezi istoga:

“Zakon Božji je dan ljudima kao i subota, da služi ljudima kako bi bili sretni, živi i zdravi. Isus Krist – Sin čovječji i Sin Božji u isto vrijeme, došao je na Zemlju ne da mu ljudi služe, već da On služi ljudima kako bi bili sretni, živi i zdravi.” ~ Ratko Sušić (na facebooku)

Gordana Mišić komentira:

“Isus Krist – Sin čovječji i Sin Božji u isto vrijeme, došao je na Zemlju ne da mu ljudi služe, već da On služi ljudima kako bi bili sretni, živi i zdravi.” ~ Ratko Sušić

 

Naopako!!!

 

Krist je došao na zemlju da SPASI što je izgubljeno! Nije on činio ljude sretnima i zdravima time što im je bio sluga. Kad bi tako bilo, onda bi naša vječnost s Njim bila upitna!?!!! Zašto? Zato što je BOG prije svega BOG, a mi smo Njegova stvorenja stvorena da Njemu služimo iz ljubavi, a ne da on služi nama. Sve što čovjek čini treba ići na slavu Stvoritelja, to daje čovjeku radost, sreću, blagostanje, zdravlje, ŽIVOT!!! A ne kako ti Ratko Sušić napisa, da “Bog služi ljudima da bi bili sretni, živi i zdravi.”

 

Zakon je tu da spoznamo svu svoju grešnost u odnosu spram našeg bezgrešnog Stvoritelja i da se pokajemo i predamo Bogu da nas oblikuje kako bismo s njim mogli u vječnost……….., tko nije spreman sebe poniziti pred Bogom, tko u Bogu gleda i traži svog slugu, taj je na pogrešnom putu, a ne na PUTU ISTINE I ŽIVOTA VJEČNOG.

Ovaj stih si naopako shvatio Ratko Sušić

Filibljanima 2,7   Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.

 

Krist je samog sebe “oplijenio” uzevši LIK SLUGE, a to je ČOVJEK, a nije BOG sluga. Čovjek treba SLUŽITI STVORITELJU, da bi bio “sretan, živ i zdrav”, a NE da Bog služi čovjeku da bi čovjek bio “sretan, živ i zdrav.”

 

Mi smo samo “glinene posude” u LONČAREVIM RUKAMA, nemojmo to smetnuti s uma.

Što se Zakona tiče, da nema njega, čovjek ne bi ni vidio koliko je grešno biće u odnosu na svog Stvoritelja i Zakonodavca. Zakon je prije svega radi TOČNE SPOZNAJE GRIJEHA.

 

Rimljanima 3,20 Zato se po djelima Zakona nitko neće opravdati pred njim. Uistinu, po Zakonu – samo spoznaja grijeha!

 

Činiti prema uputama iz Zakona to je volja Božja za čovjeka, ali čovjek Zakon smatra teretom, ako ne poznaje Zakonodavca i nije primio Ljubav kao Dar Duha Svetoga u sebe. Tko ima Duha Svetoga, tome je Zakon Božji milina i radost, jer čovjek vršeći djela Ljubavi, zahvaljuje Bogu za SVE. Zahvalno stvorenje, rado služi svome Stvoritelju. Čovjek koji o tome nije osvjedočen Duhom Svetim, ni ne može držati 10 Božjih zapovijedi. Isus Krist je činio sve po Božjim zapovijedima ovdje na zemlji da nama pokaže kako se to radi s Ljubavlju. 10 Božjih zapovijedi sažetih u dvije Ljubi Boga (cijelim bićem) i bližnje kao samog sebe! Tko ne ljubi, taj prije svega nije samog sebe predao Bogu da ga On ispuni Ljubavlju Božjom. Tko ljubi, taj hodi zemljom na hvalu, čast i slavu Stvoritelju, a ne da bi svoj život sačuvao ili radi neke ovozemaljske sreće. Ovo vidljivo je ionako prolazno, a Ljubav, ako smo je primili, ostaje VJEČNO!

U Virovitici, 25.06.2017., nedjelja, oko 05:30h                                   napisala: Gordana Mišić

Da li se Isus Krist odrekao sebe?

Ratko Susic

“Isus Krist se odrekao sebe, kako bi čovjek živ bio u Njemu i proslavio se kroz Njega. Dok razmišlja o Kristu, i on se treba odreći sebe kako bi Krist živio u njemu i proslavio se kroz njega.” ~ s facebooka status Ratka Sušića

slijede komentari Gordane Mišić kao osvrt na status i postavljeno pitanje:

“Isus Krist se odrekao sebe….” ~ Ratko Susic

 

BOŽJA RIJEČ:

 1. Timotiju 2,13 Ako ne vjerujemo, on ostaje vjeran; jer se sam sebe ne može odreći.

 

Isus se NIJE ODREKAO SEBE, već je samog sebe OPLIJENIO, te PRINESAO, a to je nešto potpuno drugo od onoga što ti Ratko pišeš:

 

Filipljanima 2,7 nego sam sebe “oplijeni” uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,

Filipljanima 2,8 ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.

 

Evo i Karadžićev prijevod da se vidi značenje:

Filibljanima 2,7 Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovjek.

Filibljanima 2,8 Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.

 

Evo kako se PRINESAO JEDNOM ZA SVA VREMENA ZA LJUDE:

Hebrejima 7,27 koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe.

 

Jasno je da se BOG NE ODRIČE SAMOG SEBE; već to trebaju činiti Njegova stvorenja!

Kad bi se Bog odrekao samog sebe, a mi svu našu nadu i vjeru polažemo U NJEGA, što bi to onda za nas imalo značiti? To bi značilo da se uzalud nadamo !!!! HEJ!!! Čovjek se treba samog sebe odreći da bi se odrekao grijeha, a Isus Krist je BIO I OSTAO BEZGREŠAN, bez obzira što je na sebe primio sav grijeh čovječanstva. Mi se trebamo OBUĆI U KRISTOVU PRAVEDNOST I BEZGREŠNOST, a kako, ako ti misliš Ratko, da je Isus Krist i samog sebe se odrekao? Razmisli!

Ovo je Krist učinio:

 

Ivan 17,19   I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.

 

Ovo čovjek treba učiniti:

 

Luka 9,23    A govoraše svima: “Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.

Galaćanima 2,20            Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

 

Ako se Krist PREDAO radi mene, to ne znači da se ODREKAO SAMOG SEBE, jer ponavljam ON SE NE ODRIČE SVOJE BEZGREŠNOSTI; a čovjek se treba ODREĆI SVOJE GREŠNOSTI!!!!

1. Timoteju 2,6      koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo,

 

DADE, ali se NIJE ODREKAO!!!! Ratko, shvati tu OGROMNU RAZLIKU!!!

 

Što bi meni grešniku vrijedilo da se neki grešnik odrekne sebe i dade za mene ili kako uopće može Netko Bezgrešan da se odrekne svoje bezgrešnosti da bi mene spasio? RAZMIŠLJAJ kad stavljaš statuse na facebook, jer džabe pišeš i objavljuješ knjige, kad SAM NISI UTVRĐENU ISTINI i ne razumiješ je!

U Virovitici 18.06.2017., oko 11:15h, nedjelja                                napisala: Gordana Mišić

O BOŽE, ZAR SI POZVAO MENE?

razgovor na temu ljudske slobodne volje u izboru i Božje svete volje

Sad ja tebe pitam, TKO IMA JEDINO MOĆ PROMIJENITI LJUDSKO SRCE? ~ pitanje upućeno bratu Nikoli
od strane Gordane Mišić (u daljnjem tekstu razgovor između te dvije osobe)

Nikola odgovara:
Niko drugi, osim Onoga koji ga je i stvorio… Ustvari, to je i najlepsi dogadjaj koji se moze desiti na zemlji… To cini Bog, Duhom Svetim, zahvaljujuci Hristovim zaslugama, ali ipak, ako Mu mi dozvolimo…

Gordana Mišić:
E vidi ti njega, “ako mu mi dozvolimo”, pa zar to onda znači da stvorenje ima VEĆU MOĆ od Stvoritelja?

Nikola:
Nisam razumeo nasta konkretno mislis. Naravno da stvorenje nema vecu moc od Stvoritelja. O tome se ne moze ni pricati. Pitanje je bilo: “Ko ima jedino moc, promeniti ljudsko srce”? Sigurno se slazes samnom da to jedino Bog moze ciniti, On to i cini, ali sa kojim ciljem??? Gledaj ovako! Kad govorimo o promeni ljudskog srca, mi ustvari govorimo o NOVORODJENJU. I to je delo Sv. Duha koji prema Planu spasenja obnavlja grehom izgubljeno, Bozije oblicje u nama sto nam je jedina ULAZNICA u Bozije carstvo… I da pojasnimo: To jedino Bog moze ciniti, On to i cini, ali ne na silu… Otk.3, 20. “Evo stojim na vratima i kucam: Ako ko cuje glas moj i otvori vrata, ucicu k njemu i veceracu s njime”… Dakle, ko treba da “otvori vrata’? Zato rekoh: Ako Mu mi dozvolimo….

Gordana Mišić:
Nabukodonozor Mu NIJE OTVORIO, pa znamo kako je ta priča završila?!!!

Nikola:
Nema dva ista obracenja, svako na svoj nacin… Ali gledaj, kad bi sve zavisilo od Boga, citav svet bi umarsirao u Bozije carstvo. Nazalost, milijarde ce biti izgubljene, zasto??? Jednostavno, nisu otvorili vrata Hristu… On poziva: “Hodite k meni svi”… “Ovce moje slusaju moj glas i zamnom idu”… Spasenje je dakle nas IZBOR. Ako iko postuje nasu slobodnu volju, onda je to Bog. To je ljubav. A ljubav ocekuje odgovor ljubavi, zar ne???

Gordana Mišić:
“Spasenje je dakle nas IZBOR” ~ kaže Nikola

PISMO KAŽE:

Ivan 15,16   Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane te vam Otac dadne što ga god zaištete u moje ime.

Ivan 13,18   “Ne govorim o svima vama! Ja znam koje izabrah! Ali – neka se ispuni Pismo: Koji blaguje kruh moj, petu na me podiže.

Rimljanima 8,30            Koje pak predodredi, te i pozva; koje pozva, te i opravda; koje opravda, te i proslavi.

Rimljanima 11,32           Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.

Apostolska djela 3,14    Vi ste odbili Sveca i Pravednika i zaiskali milost za jednog ubojicu.

 1. Petrova 2,8 i također jedan kamen spoticanja, stijena koja uzrokuje pad. Tu oni posrću, budući da su odbili vjerovati u Riječ, i to je ono čemu su bili predodređeni.

  SVIMA PONUĐENA MILOST, a Bog unaprijed ZNA tko neće prihvatiti Njegovu milost. Mnogo je zvanih, ali se malo odazvalo!

  Matej 22,14 Doista, mnogo je zvanih, malo izabranih.  

  Sjeti se one Isusove priče o gozbi, na koju su mnogi zvani, što je bilo?

  Matej 22,11            Kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbeno ruho.

  Nema ulaska na GOZBU bez Bijele haljine Kristove, a ne naše PRAVEDNOSTI.

Zapazi da su i mudre i lude djevice IMALE lampe s uljem, ali samo one s DOVOLJNO ULJA UĐOŠE k Zaručniku.

Zapazi da mudre nisu davale ludima od svog ULJA, da ne bi njima usfalilo. Zapazi da se talanti udvostručuju, a onaj tko i onaj jedan zakopa, pa vrati, završava baš kao i lude djevice i kao gost na svadbi bez svadbenog ruha. Bog je OBILTAO PONUDIO MILOST SVIMA, a što tko čini, čini ili na slavu Božju ili sebi na štetu. Mogu ja misliti da sam nanovorođenjem već zakoračila na GOZBU, ali još uvijek sam na zemlji iz nekog meni nepoznatog razloga. Bog je taj koji zna razlog zbog kojeg su i nanovorođeni još uvijek na zemlji, a nisu već u nebeskom kraljevstvu. Nije moje (kao grešnog bića) da Bogu nešto DOZVOLIM, nego je do mene jedino da se Božjoj milosti predam, pa kako bude ili da uporno ODBIJAM milost Božju i time sama sebi priječim ulazak u Njegovo kraljevstvo. Hula koja je neoprostiva, upravo je ODBIJANJE Božje ponuđene milosti. Mogu ja nešto Bogu ne dozvoljavati, ali Ljubav i milost Božja ne trebaju moju DOZVOLU, već PREDANJE. Bog unaprijed zna koje će Mu se Njegovo stvorenje PREDATI, a koje neće. No On se može proslaviti i na jednim i na drugim “glinenim posudama”. Stoga, nije do mene i moje DOZVOLE, već do moje spremnosti na PREDANJE STVORITELJU, da me On oblikuje po svojoj svetoj volji. Pri tome nikako moja slobodna volja nije moćnija od Božje svete volje. Imam cio zemaljski život na raspolaganju da izvršim predanje Stvoritelju, pa ako mi to nije bilo dovoljno, drugu priliku neću dobiti. Mogu do samog kraja odbijati Božje “kucanje”, ali On je taj koji jedini ZNA, tko će i kada doći do spoznaje Njega. Spoznati Njega, znači i imati život vječni u Njemu. Tko na zemlji odbija spoznaju Boga, taj ni na zemlji nije spreman da Mu se preda, pa što će takva osoba na nebu? Bog i takvima daje život, ali samo ovjde i sada. To je priča o žitu i kukolju. Bog zna sve, pa i onoga tko je kukolj posijao. Bog svejedno daje da žive zajedno i žito i kukolj, ali On je taj koji zna kamo će sa žitom, a kamo s kukoljem, kad za to dođe određeno vrijeme. Bog je vladar i vremena, pa tako On zna kada je vrijeme žetve. Da žito ne polegne, zna i žito kad je doseglo puninu rasta Kristova, pa bdije i čeka skoru žetvu.

Kukolju je ionako svejedno!

U Virovitici, ponedjeljak, 29.05.2017., oko 18h                                        prepiska: Gordana Mišić
 

OD POČETNOG STRAHA DO SAVRŠENSTVA U LJUBAVI

Lažna je ljupkost,

tašta je ljepota:

žena sa strahom Gospodnjim

zaslužuje hvalu. ~ Mudre izreke 31,30.

Gospodnji strah

početak je mudrosti

a razboritost je spoznaja Presvetog. ~ Mudre izreka 9,10.

Svaki dobar dar,

svaki savršen poklon odozgor je,

silazi od Oca svjetlila

u kome nema promjene ni sjene od mijene. ~ Jakovljeva 1,17.

Zato opašite bokove pameti svoje,

trijezni budite i savršeno se pouzdajte u milost

koju vam donosi Objavljenje Isusa Krista. ~ 1.Petrova 1,13.

Straha u ljubavi nema,

nego savršena ljubav izgoni strah;

jer strah je muka i tko se boji,

nije savršen u ljubavi. ~ 1.Ivanova 4,18.

A tko čuva riječ njegovu,

u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

Po tom znamo da smo u njemu. ~ 1.Ivanova 2,5.

AMEN

U Virocvitici 15.05.2017., ponedjeljak, oko 22:10h                      napisala: Gordana Mišić

Pa dokle više taj “kružni tok”?

Postanak 3,22 Tada reče Gospod Bog: “Eto, čovjek sad postade kao jedan od nas, tako da spoznaje, što je dobro i zlo. Da sada samo on ne pruži ruku svoju i također ne uzme s drveta života i jede i vječno živi!”

Postanak 3,23 Zato ga progna Gospod Bog iz vrta edenskog, da obrađuje zemlju, od koje je bio uzet.

Postanak 3,24 I kad je bio prognao Adama, postavi istočno od vrta edenskog kerubine s mačem ognjenim, iz kojega se vijao plamen, da čuvaju put k drvetu života.

Gordana Mišić “kružni tok” do “križa”, a dalje?

Otkrivenje 2,5      Sjeti se dakle, otkud si pao: pokaj se i ispunjavaj nekadašnja djela. Inače, ja dolazim k tebi, i ako se ne pokaješ, ja ću ukloniti tvoj svijećnjak s njegovog mjesta.

Marko 1,15 I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte evanđelju.

Djela apostolska 2,38   A Petar im reče: pokajte se, i da se krstite svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje grijeha; i primićete dar svetoga Duha;

2. Korinćanima 1,22      on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha.
2.
Korinćanima 5,5 A zato nas je sazdao Bog – on koji nam dade zalog Duha

Filemonu 1,6 Nek zajedništvo tvoje vjere bude djelotvorno u spoznanju svakoga mogućeg dobra među vama poradi Krista!
2. 
Petrova 3,18 A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen

Otkrivenje 2,16 Pokaj se dakle. Inače ja dolazim k tebi uskoro, i ja ću ih potući mačem iz svojimh usta.

 

Otkrivenje 22,20 Onaj koji potvrđuje ovo kaže: Da, ja dolazim uskoro. Amen, dođi Gospodine Isuse !

U Virovitici 05.05.2017., petak, oko 17:15h                              napisala: Gordana Mišić

PEČAT

Neki ljudi, koji svetkuju subotu znaju izgovoriti rečenice poput donje:
“Ova zapovjest (misleći na 4. Božju zapoijed o svetkovanju subote)
je najvaznija od svih ostali 9 u njoj sve lezi, sva doktrina, ona je PECAT BOZJI, sa kojim BOG pecati nas oni koji tvorimo Njegovu volju.” ~ Boris Todorovich

Da vidimo da li je to baš tako?
Što Pismo naučava, bez uplitanja ljudskog tumačenja?

Nema najvažnije, SVE SU JEDNAKO VAŽNE, jer prestupimo li samo jednu, krivci smo za sve!
Jakovljeva 2,10   Ta tko sav Zakon uščuva, a u jednome samo posrne, postao je krivac svega.
Nadalje, što se PEČATA tiče, PISMO NAUČAVA OVO:

Izlazak 28,36        “Napravi potom jednu ploču od čistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na pečatnom prstenu: `Jahvi posvećen`.

 

Pjesma nad pjesmama 8,6     Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju, jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob. Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.

 

Ezekiel 36,26         Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas! Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.

 

Titu 3,5        on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom

 

Rimljanima 4,11  I primi znak obrezanja kao pečat pravde, koju je bio postigao vjerom, kad je još bio neobrezan, da bude otac sviju, koji vjeruju, iako nijesu obrezani, da se i njima uračuna u pravdu,

 

Rimljanima 2,25 Da, obrezanje koristi ako vršiš Zakon; ako pak kršiš Zakon, obrezanje tvoje postalo je neobrezanje.

Rimljanima 2,26 Ako dakle neobrezani opslužuje propise Zakona, neće li se njegovo neobrezanje smatrati obrezanjem?

Rimljanima 2,27 I onaj koji je podrijetlom neobrezanik, a ispunja Zakon, sudit će tebi koji si, uza sve slovo i obrezanje, prijestupnik Zakona.

Rimljanima 2,28 Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana,

Rimljanima 2,29 na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu. Pohvala mu nije od ljudi, nego od Boga.

 

Hebrejima 8,8      Doista, kudeći ih veli: Evo dolaze dani – govori Gospodin – kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim dovršiti novi Savez.

Hebrejima 8,9      Ne Savez kakav učinih s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske jer oni ne ustrajaše u mom Savezu pa i ja zanemarih njih – govori Gospodin.

Hebrejima 8,10    Nego, ovo je Savez kojim ću se svezati s domom Izraelovim nakon ovih dana – govori Gospodin: Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

2. Korinćanima 1,22      Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.

2Korinćanima 5,5 A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha.

 Efežanima 4,30    Ne ražalostite Svetog Duha, kojim vas je Bog označio kao jednim pečatom za *dan oslobođenja.

 

Stoga je JASNO da je DUH SVETI Taj koji nas PEČATI, a On je ujedno i PEČAT nanovorođenim bićima.
(ne neka izdvojena zapovijed iz zakona, kako to neki tvrde, već SAM DUH SVETI).
Stoga je JASNO da je DUH SVETI Taj koji nas PEČATI, a On je ujedno i PEČAT nanovorođenim bićima.
(ne neka izdvojena zapovijed iz zakona, kako to neki tvrde, već SAM DUH SVETI).
Nikoga neće spasiti držanje slova zakova, ili držanje samo jedne zapovijedi o suboti,
već cjelokupni ŽIVOT VJERE u Duhu, s Duhom i po volji Duha, kojim smo ZAPEČAĆENI.
Taj nas Duh osvjedočava što je Njemu po volji, pa čineći protivno tome, mi Ga ŽALOSTIMO.
Toliko!

U Virovitici, dana 02.05.2017., utorak, oko 15:15h                   napisala: Gordana Mišić 

Postoji li DEKALOG u Novom zavjetu?

Pogledajno zajedno:
Dekalog u Starom zavjetu se nalazi u knjgama Izlazak 20, 1.-17.
i u knjizi Ponovljeni zakon 5, 6.-21.
(provjerite)
Sada izdvajam stihove iz Novog zavjeta kao paralelu za svaku od deset Božjih zapovijedi:

1. Kada je Isus odgovorio sotoni koji Ga je iskušavao:
Matej 4,10 
Tada mu reče Isus: “Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!

2. Učenik Ivan se i apostoli se obraćaju  narodu:
1. Ivanova 5,21    
Dječice, klonite se idola!
Djela apostolska 17,29
“Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom.

3. Apostol Pavle u poslanici Timoteju:
1. Timoteju 6,1     
Robovi, koji su god pod jarmom, neka smatraju svoje gospodare vrijednima svake časti, da se ne huli na ime Božje i na nauku.

4. Apostol Pavle Hebrejima kroz poslanicu:
Hebrejima 4,4     
Rekao je doista negdje o sedmom danu ovako: I počinu Bog sedmoga dana od svih djela svojih.
Hebrejima 4,9     
Dakle: preostaje neki subotni počinak narodu Božjemu!

Hebrejima 4,10   
Zaista, tko uđe u njegov počinak, počinuo je od djela svojih kao ono i Bog od svojih.

5. Isus odgovara mladiću:
Matej 19,16           
I gle, pristupi mu netko i reče: “Učitelju, koje mi je dobro činiti da imam život vječni?

Matej 19,17
A on mu reče: “Što me pitaš o dobrome? Jedan je samo dobar! Ali ako hoćeš u život ući, čuvaj zapovijedi.

Matej 19,19           
Poštuj oca i majku! I ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga!

6. Poslanica Rimljanima (znači poganima)
Rimljanima 13,9
Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi! Ne poželi! i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

7.  Isus nabraja:
  Matej 19,18         
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!
 
8. Isus nabraja:
Matej 19,18           
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

9. Isus nabraja:
Matej 19,18           
Upita ga: “Koje?” A Isus reče: Ne ubij!
Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno!

10. Poslanica Rimljanima ponavlja:
Rimljanima 13,9
Uistinu: Ne čini preljuba! Ne ubij! Ne ukradi!
Ne poželi!
i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi:
Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.

Rimljanima 7,7   
Što ćemo dakle reći? Je li Zakon grijeh? Nipošto! Nego: grijeha ne spoznah doli po Zakonu jer za požudu ne bih znao da Zakon nije govorio: Ne poželi!

Zaključak:
Rimljanima 7,12 
Tako: Zakon je svet, i zapovijed  je sveta, i pravedna, i dobra.
Rimljanima 13,10          
Ljubav bližnjemu zla ne čini. Punina dakle Zakona  jest ljubav.
Rimljanima 13,8
Nikomu ništa ne dugujte,
osim da jedni druge ljubite.
Jer tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon.
1. Timoteju 1,19   
Imajući vjeru i dobru savjest,
koju neki odbacivši postadoše brodolomci u vjeri;
1. Timoteju 1,8

A mi znamo da je Zakon dobar ako se tko njime služi zakonito,

Molitva predanja Stvoritelju

Matej 6,6   
Kad ti hoćeš da se moliš,
uđi u sobu svoju,
zatvori vrata i moli se Ocu svojemu u tajnosti!
Otac tvoj, koji vidi u tajnosti, platit će ti.

Gospode, ne znam što da molim od tebe,
Ti najbolje znaš što je meni potrebno.
Ti ljubiš mene više nego što ja znam ljubiti sebe.
Oče, daj stvorenju Tvom ono što samo moliti ne zna.
Ne usuđujem se moliti ni križ, ni utjehu, samo stojim pred Tobom.
Otvaram Ti srce, um i dušu.
 Ti vidiš potrebe, koje ja ne znam.
Čini sa mnom po milosti Svojoj.
Porazi i iscijeli, sruši i podigni me.
Ništa sam i nijem stvor pred Svetom voljom Tvojom
i nedokučivim za mene, sudovima Tvojim.
Predajem se na žrtvu Tebi; predajem se Tebi.
Nemam želja, osim želje da ispunjavam volju Tvoju.
Nauči me moliti se.
Duhom svojim Svetim moli se u meni i kroz mene.

Rimljanima 8,26
Tako i Duh potpomaže našu nemoć.
Doista ne znamo što da molimo kako valja,
ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.


2.Korinćanima 4,11 
Jer se mi uvijek, dok smo živi, 
predajemo na smrt zbog Isusa, 
da se i život Isusov očituje 
na smrtnome tijelu našemu. 

 

Gdje je čovjek kad umre?

Job 14,10     Al` kad čovjek umre, ostaje pokošen, kad smrtnik izdahne, gdje li je on tada?
Propovjednik 9,3            Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.
Propovjednik 9,5            Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.
1. Solunjanima 4,13       Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.

 1. Solunjanima 4,14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
  (kako?)
  Ako znamo da se Duh Božji vrati Njemu nakon naše fizičke smrti:
  Propovjednik 12,7 I prah se vrati u zemlju, onako, kako je bio, i duh se vrati k Bogu, koji ga je dao – :
  (onda nam je jasno da ćemo U DUHU biti JEDNO S KRISTOM)
  (da li tako nešto Pismo naučava?)
  Pogledjmo:
  Ivan 17,24   Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom: da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta.
  Ivan 17,11    Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, SAČUVAJ IH U SVOM IMENU KOJE SI MI DAO: da budu jedno kao i mi.

  Vjerovanje u nekakvu besmrtnost “duše”, je u biti prva zmijina laž izgovorena ovim riječima Adamu i Evi:
  Postanak 3,4    Zmija reče ženi: “Nikako nećete umrijeti,….”
  Trenutno je SAMO BOG BESMRTAN:
  1. Timoteju 1,17    A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen.
  1.
  Timoteju 6,16 koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen.
  A kada će čovjek primiti besmrtnost?
  1. Korinćanima 15,54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
  1.Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
  1. Solunjanima 4,16 Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,
  1. Solunjanima 4,17        a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
  1. Solunjanima 4,18       Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

  Galaćanima 1,6   Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, 

2. Timoteju 2,18   Koji odstupiše od istine govoreći, da je uskrsnuće već bilo, i ruše vjeru nekima.

Jakovljeva 5,7      Strpite se dakle, braćo, do dolaska Gospodinova! Gle, poljodjelac iščekuje dragocjenoga roda iz zemlje, i strpljivo čeka, dok ne primi dažd, rani i kasni.

1. Timoteju 6,20.21…poklad čuvaj kloneći se svjetovnoga praznoglasja i proturječja nekog nazovispoznanja, koje su neki ispovijedali pa od vjere zastranili.
Milost s vama.

U Virovitici dana subotnjeg 29.04.2017., oko 17:20h                      napisala: Gordana Mišić

Dozvoljava li Bog sklapanje braka između osoba različite vjere?

Što Pismo o tome naučava?

Prvo se zapitajmo što podrazumijevamo pod pojmom “različite vjere”?

Mislimo li na biblijsku definiciju pojma “vjera” ili na uvriježeno mišljenje da su danas vjere ono što ispovijedaju određene crkvene institucije, poput vjernika npr. crkve Katolika, Pravoslavaca, Evangelista, Islamista, Židova, … itd.?!!

Bog je jasno rekao što On smatra pravom vjerom i objasnio nam je što je bila vjera Isusova.
Ne misli se da je po prirodnom rođenju rođen u obitelji Židova, već po rođenju Duhom Svetim.

Bog je jasno naglasio da u Njegovo kraljevstvo mogu ući samo NANOVOROĐENE osobe.
To treba shvatiti, pa će biti jasnije, što Bog odobrava, a što nam ne savjetuje ili savjetuje da činimo?!
Bog nikoga ne primorava ni našto, On nam savjetuje, On nam je dao ZAPOVIJEDI kao orjentir, što je za Njega grijeh, pa svatko od nas može vidjeti, gdje je u odnosu prema Bogu?!

Mnogo je stihova koji razlučuju Božju djecu, od stvorenja čiji je otac sotona (otac laži).

Tko god ustraje na laži i gradi vjerovanje na laži, a ne na Istini, taj nema pravi Put koji vodi u Život vječni.
Znači, tko nema Isusa Krista, taj “kuću” ne gradi na “stijeni”, već je gradi “na pijesku”,
a takva “kuća” neće moći opstati za vječnost, sve i da se održi na Zemlji.

Osoba koja želi živjeti na Božju slavu, neće birati za bračnog druga osobu, koja tako nešto ne želi ili se tome suprotstavlja. To je suština! Tko ne mari za Boga, već je vođen vlastitim interesima  ili požudom tijela, taj neće gledati ni da li osoba s kojom će živjeti, mari za Boga. Isto tako čine i licemjerne osobe, koje jedno misle, drugo ispovijedaju, a treće čine. Stoga je jasno da brak između osoba različite “vjere”, Bog NE ODOBRAVA, mada pušta ljude da čine po slobonom izboru.
Zapazite, da je SVE DOZVOLJENO, ali NIJE SVE NA IZGRADNJU!

Slijede stihovi koji su potvrda gore rečenog:

Ezra 9,10     Ali sada, što možemo reći, Bože moj, kad smo poslije svega toga odnemarili zapovijedi tvoje

Ezra 9,11     koje si zapovjedio preko svojih slugu proroka ovim riječima: `Zemlja u koju ulazite da je zaposjednete nečista je zemlja od nečistoće naroda zemlje, od gnusoba njihovih kojima su se napunili od jednoga kraja do drugoga.

Ezra 9,12     Stoga ne dajite kćeri svojih za njihove sinove i ne uzimajte njihovih kćeri za svoje sinove, ne želite nikakav njihov mir i sreću njihovu, da biste postali snažni i jeli najbolje plodove zemlje i ostavili je zauvijek u nasljedstvo sinovima svojim.`

Nehemija 13,26    Nije li u tome sagriješio Salomon, kralj Izraelov? Među mnogim narodima nije bilo kralja njemu ravna. Bio je drag Bogu svome i Gospod ga je postavio kraljem nad svim Izraelom. Ali su i njega tuđinke navele na grijeh!

Nehemija 13,27    Treba li slušati kako i vi činite veliko zlo i postajete nevjerni Bogu našemu ženeći se tuđinkama?
2. Korinćanima 6,14      Ne ujarmljujte se s nevjernicima. Ta što ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo svjetlo s tamom?
2. Korinćanima 6,15      Kakvu slogu Krist s Belijarom? Ili kakav dio vjernik s nevjernikom?

1. Timoteju 5,8     Ako li se tko za svoje, a osobito za ukućane ne brine, odrekao se je vjere i gori je od nevjernika.

Dođe li ipak do braka između dvije različite vjere, tj. “vjernika” i “nevjenika”, onda osoba koja je “vjerna” neka ustraje u dobroj “vjeri” i neka ne ostavlja bračnog druga, ako ovaj želi ostati u braku.
Primjer: 1. Korinćanima 7,13     I žena, koja ima muža nevjernika, i on pristane da živi s njom, neka muža ne otpušta!

Marko 10,2            A pristupe farizeji pa, da ga iskušaju, upitaše: “Je li mužu dopušteno otpustiti ženu?

Marko 10,3            On im odgovori: “Što vam zapovjedi Mojsije?

Marko 10,4            Oni rekoše: “Mojsije je dopustio napisati otpusno pismo i – otpustiti.

Marko 10,5            A Isus će im: “Zbog okorjelosti srca vašega napisa vam on tu zapovijed.

Marko 10,6            Od početka stvorenja muško i žensko stvori ih.

Marko 10,7 Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu;

Marko 10,8            i dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo.

Marko 10,9            Što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja!

Marko 10,11           I reče im: “Tko otpusti svoju ženu pa se oženi drugom, čini prema prvoj preljub.

Marko 10,12          I ako žena napusti svoga muža pa se uda za drugoga, čini preljub.

Matej 5,32  A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju – osim zbog preljube – ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu.

Matej 19,9  Ali vam ja kažem: “Tko pusti svoju ženu – osim zbog preljube – i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu.”

1. Korinćanima 6,18      Bježite od bludnosti! Svaki grijeh, koji učini čovjek, izvan je tijela; a koji čini blud, griješi protiv tijela svojega.
Matej 5,28  A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.
Matej 15,19            Jer iz srca dolaze zle misli, ubojstvo, preljuba, bludnost, krađa, lažno svjedočanstvo, hula na Boga.  

Matej 19,10            Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

 1. Korinćanima 7,9 Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

  Matej 19,12 Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

  AMEN!

  U Virovitici, dana, 22.04.2017., subota, oko 16h                              napisala: Gordana Mišić

  Hebrejima 13,4   

  Ženidbu neka drže svi u časti,
  i postelja ženidbena neka bude čista,
  jer bludnicima i preljubočincima  
  sudit će Bog.    

PREDESTINACIJA

PREDESTINACIJA

Gordana Mišić (komentira)
“Bog je prve ljude stvorio na svoju sliku, savršene i bezgrešne. “~ Ivan Lovrenčić

 

komentar Gordana Mišić:
Ma molim te lijepo, GDJE TAKO NEŠTO PIŠE?

U Postanku jasno piše da je Bog nakon svakog koraka izjavljivao:I bijaše “DOBRO”, a za čovjeka je rekao “BIJAŠE VEOMA DOBRO”, ali nigdje nije zapisao da bijaše SAVRŠENO!!! Čitaj, pa mi nađi ako piše!

Kažaš ovo bi bio točan prijevod:””Jer one koje unaprijed zna, njih je i predodredio …”~ Ivan Lovrenčić

 

Pa zar Bog nije SVEZNAJUĆI, zar postoji išta što Bog dragi unaprijed Ne zna? Ne postoji, bilo dobro ili zlo, Bog unaprijed ZNA SVE, jer:

 1. Korinćanima 11,12 Jer, ako žena bijaše izvedena iz čovjeka, čovjek je rođen od žene, a sve dolazi od Boga.
 2. Samuelova 16,14 Duh Jahvin bijaše odstupio od Šaula, a jedan zao duh, od Jahve, stao ga je salijetati.
 3. Samuelova 16,15 Tada rekoše Šaulu sluge njegove: “Evo, zao duh Božji salijeće te.
 4. Samuelova 16,16 Zato neka naš gospodar zapovjedi, pa će sluge tvoje potražiti čovjeka koji zna udarati u harfu: kad te napadne zao duh Božji, neka onaj udara u harfu pa će ti biti bolje.
 5. Samuelova 16,23 I kad god bi Božji duh napao Šaula, David bi uzeo harfu i svirao; tada bi Šaulu odlanulo i bilo bi mu bolje, a zao bi duh odlazio od njega.
 6. Samuelova 18,10 Sutradan zao duh Božji napade Šaula, tako da je bjesnio po kući. David je rukom udarao u harfu kao drugih dana, a Šaul je u ruci imao koplje.

 

Znači, Bog jeste LJUBAV, ali SVE DOLAZI OD BOGA, Čak i zao duh!

Znači li to da je Bog zao? NIPOŠTO! To samo znači da je Bog stvorio SLOBODNA BIĆA, a prva OPAČINA SE RODILA U LUCIFEROVOM SRCU, budući da je i sam Lucifer biće koje dolazi od Boga, jer ga je Bog stvorio, a Bog unaprijed zna sve, onda ga luciferova zloća nije iznenadila, zapazite na samom postanku ovo:

Postanak 3,22 Zatim reče Bog: “Evo, čovjek postade kao jedan od nas – znajući dobro i zlo! Da ne bi sada pružio ruku, ubrao sa stabla života pa pojeo i živio navijeke!

 

Dakle, već na samom početku, Bog je predvidio zbivanja! Sve je znao i sve zna! Zna i to da je ponudio spasenje SVIM svojim stvorenjima, ali zna unaprijed i koje stvorenje ga neće prihvatiti, jer se opredijelilo svojim okorjelim, grešnim srcem za sotonu i njegov način raznišljanja. Bog je od iskona želio razlučiti dobro od zla i svemir očlistiti da u njemu zavlada samo i jedino DOBRO! Stoga vjerovati u predestinaciju, nije ništa drugo, nego odavanje Bogu slave što je unaprijed sve stvorio kako bi u svemiru zavladala čista LJUBAV bez zla! Zapamtimo da je sve od Boga, radi Boga i U BOGU! Kad Bog kaže da će zlo nestati, to znači da se nakon “očišćenja svemira”, više u njegovim bićima neće “rađati opačina”. Bog zna, tko će se kako ponašati kroz vječnost! Zna i kako bi se ponašali i sljedbenici sotonini, zato će ih i uništiti. To je znak Ljubavi i pravde, a nitko Mu neće moći predbaciti da nije svojim bićima pružio na zemlji slobodu u izboru (za dobro i život ili za zlo i smrt!!!) Trećeg nema. Bog je unaprijed navijestio ljudima da SVE STVARA NOVO, a da je ovo prethodno kako se misli, bilo “savršeno”, onda Novo ne bi ni bilo stvarano! Jasno?

Stoga se ne opredjeljujem za bilo koji nauk sem onoga danog ljudima kroz Božju Riječ, a djeca Božja će ga jedino moći ISPRAVNO shvatiti, dok će ostali lutati.

Zašto?

Evo odgovora:

 1. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 2. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 3. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 4. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju PORADI TOGA ŠTO NE PRIHVATIŠE LJUBAVI PREMA ISTINI DA BI SE SPASILI
 5. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži ( opp.(ZAPAZIMO DA TO ISTO DOLAZI OD BOGA, jer sve je od Boga s RAZLOGOM))
 6. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 7. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 8. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
 9. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
 10. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 11. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

 

P.S. Da Bog uistinu unaprijed poznaje SVOJE, to je jasno, da Bog daje slobodan izbor svojim bićima u određenom vremenu, to također stoji, ali NEMA NEPOZNANICA ZA BOGA SVEZNAJUĆEG.  J

“Razmotrimo tvrdnju da je Bog prije postanka svijeta i stvaranja ljudskog roda podijelio ljude u dvije skupine – odabrani (spašeni) i neodabrani (nespašeni). Znači li to onda da je u njihova srca ugradio svojevrsni stav, razmišljanja, riječi i odluke koje će ih usmjeravati prema Njemu ili dalje od Njega, ovisno u kojoj su predodređenoj skupini.

Zastupnici PO-a na ovom pitanju utihnu ili daju nesuvisle i kontradiktorne odgovore, teološki nedorečene i nedokazive.”~ Ivan Lovrenčić

 

Da se razmijemo, ne zastupam ničiju nauku, sem one zapisane u Bibliji i tumačene Duhom Svetom, dakle stari zavjet objašnjava novi i obrnuto.~ Gordana Mišić

 

“kad jaganci utihnu, kamenje progovara!”~ GOGA

 

Slažemo li se da je SVE OD BOGA, onda je jasno i to da je Bog naš stvoritelj i On je taj koji svojom slobodnom voljom ČINI “POSUDE” za namjenu koju ON ŽELI!

Evo čvrstog i DOREČENOG DOKAZA koji sazdrži u sebi i stari i novi zavjet:

 

Rimljanima 9,11 Pa kad još blizanci ne bijahu rođeni niti učiniše što dobro ili zlo – da bi trajnom ostala odluka Božja o izabranju:

Rimljanima 9,12 ne po djelima, nego po onome tko poziva – rečeno joj je: Stariji će služiti mlađemu,

Rimljanima 9,13 kako je pisano: Jakova sam zavolio, a Ezav mi omrznu.

Rimljanima 9,14 Što ćemo dakle reći? Možda da u Boga ima nepravde? Nipošto!

Rimljanima 9,15 Ta Mojsiju veli: Smilovat ću se komu hoću da se smilujem; sažalit ću se nad kim hoću da se sažalim.

Rimljanima 9,16 Nije dakle do onoga koji hoće ni do onoga koji trči, nego do Boga koji se smiluje.

Rimljanima 9,17 Jer Pismo veli faraonu: Zato te upravo podigoh da na tebi pokažem svoju moć i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.

Rimljanima 9,18 Tako dakle: smiluje se komu hoće, a otvrdnjuje koga hoće.

Rimljanima 9,19 Da, reći ćeš mi: Što se onda još tuži? Ta tko se to volji njegovoj odupro?

Rimljanima 9,20 Čovječe, tko si ti zapravo da se pravdaš s Bogom? Zar da djelo rekne tvorcu: “Što si me ovakvim načinio?

Rimljanima 9,21 Ili zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu.

Rimljanima 9,22 A što ako je Bog, hoteći očitovati gnjev i obznaniti svoju moć u silnoj strpljivosti podnosio posude gnjeva, dozrele za propast,

Rimljanima 9,23 da obznani bogatstvo slave svoje na posudama milosrđa, koje unaprijed pripravi za slavu,

Rimljanima 9,24 na nama koje pozva ne samo između Židova nego i između pogana?

Rimljanima 9,25 Tako i u Hošeji veli: Ne-narod moj prozvat ću narodom mojim i Neljubljenu ljubljenom.

Rimljanima 9,26 Na mjestu gdje im je rečeno: Vi niste moj narod prozvat će se sinovi Boga živoga.

Rimljanima 9,27 Izaija pak proglasuje o Izraelu: Zaista, sinova će Izraelovih brojem biti kao pijeska morskog – Ostatak će se spasiti;

Rimljanima 9,28 jer riječ će ispuniti i uskoro izvršiti Gospodin na zemlji.

Rimljanima 9,29 Tako je Izaija i prorekao: Da nam Gospodin nad Vojskama ne ostavi sjeme, ko Sodoma bismo bili i Gomori nalik.

Rimljanima 9,30 Što ćemo dakle reći? Da pogani koji nisu tražili pravednosti stekoše pravednost, pravednost po vjeri.

Rimljanima 9,31 Izrael pak koji je tražio neki zakon pravednosti, nije do zakona dopro.

Rimljanima 9,32 Zašto? Jer nije tražio po vjeri, nego kao po djelima. Spotakoše se o kamen spoticanja,

Rimljanima 9,33 kao što je pisano: Evo postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu posrtanja. Ali tko u nj vjeruje, neće se postidjeti.

 

Zapazimo:

“zar lončar nema vlasti nad glinom da od istoga tijesta načini posudu sad časnu, sad nečasnu.”

 

Tko to ima pravo, sem našeg Stvoritelja? Tko Mu se USUĐUJE ODUZETI TO PRAVO, naglašavajući neku “ljudsku slobdnu volju” kao nešto IZNAD SVETE VOLJE BOŽJE? Tako nešto čine samo zabludjele ovce! J

napisala:  Gordana Mišić u Virovitici dana 19.04.2017., srijeda, oko 11:30h

A ti, što vjeruješ? Da li je Isus Krist uskrsnuo?

Evo, pročitaj, pa vidi gdje si ti u svemu ovom?

Rimljanima 8,11  A ako li stanuje u vama Duh onoga, koji je uskrsnuo Isusa, onaj, koji je uskrsnuo Isusa Krista od mrtvih, oživjet će i vaša smrtna tjelesa Duhom svojim, koji stanuje u vama.

Rimljanima 10,9 Jer ako priznaješ ustima svojim, da je Isus Gospodin, i vjeruješ u srcu svojemu, da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit će spašen.

 1. Korinćanima 6,14 A Bog je i Gospodina uskrsnuo, i nas će uskrsnuti silom svojom.

 

 1. Korinćanima 15,17 A ako Krist nije uskrsnuo, uzalud je vjera naša, jer ste u grijehima svojim.
 2. Korinćanima 15,20 A sad je Krist uskrsnuo od mrtvih, prvenac onima, koji usnuše.
 3. Korinćanima 5,15 I za sve je umro, da i oni, koji žive, ne žive više sebi, nego onome, koji je za njih umro i uskrsnuo.

1. Solunjanima 4,14       Jer ako vjerujemo, da je Isus umro i uskrsnuo, tako će Bog i one, koji su usnuli po Isusu, dovesti s njime.

U Virovitici, subota, 12:10h, 15.04.2017.                                     napisala:Gordana Mišić

ISPRAZNOST, STRAH, LJUBAV

ISPRAZNOST, STRAH, LJUBAV

“Zapamtite, nikada nećete spoznati puninu Hristovu dok ne budete spoznali ispraznost svega drugog osim Hrista.”~ Charles Haddon Spurgeon

“Now, remember, you will never know the fullness of Christ until you know the emptiness of everything else but Christ.”~ Charles Haddon Spurgeon

Kad čovjek, nakon prvotnog “straha”, prihvati Božji DAR LJUBAVI, onda sve poprima mnogo ljepše značenje i gubi se “ispraznost”. ~ Gordana Mišić

Ivan 12,25   Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

 

Propovjednik 2,1 Tad rekoh u srcu svom: “Daj da okušam užitak i vidim što naslada pruža” – ali gle: i to je ispraznost!

Propovjednik 2,11           A onda razmotrih sva svoja djela, sve napore što uložih da do njih dođem – i gle, sve je to opet ispraznost i pusta tlapnja! I ništa nema valjano pod suncem.

 

Propovjednik 9,1 Razmišljah o svemu tome i shvatih kako su i pravednici i mudraci, sa djelima svojim, u Božjoj ruci; i čovjek ne razumije ni ljubavi ni mržnje, i njemu su obje ispraznost.

Propovjednik 9,2            Svima je ista kob, pravednomu kao i opakom, čistomu i nečistomu, onomu koji žrtvuje kao i onomu koji ne žrtvuje; jednako dobru kao i grešniku, onomu koji se zaklinje kao i onomu koji se boji zakletve.

Propovjednik 9,3            Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.

 

Propovjednik 8,12          I grešnik koji čini zlo i sto puta, dugo živi. Ja ipak znam da će biti sretni oni koji se boje Boga jer ga se boje.

 

Djela apostolska 13,26 “Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni koji se među vama Boga boje, nama je upravljena ova Riječ spasenja.”

 

 1. Petrova 2,17 Sve poštujte, braću ljubite, Boga se bojte, kralja štujte!

 

Mudre izreke 16,6           Vježbanjem u vjernoj ljubavi očišćava se krivnja zlodjela; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu.

 

Efežanima 2,4      Ali, Bog je izobilan u milosrđu; zbog velike ljubavi kojom nas je volio,

 

 1. Ivanova 4,18 U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.

  Ponavljam; kad čovjek, nakon prvotnog “straha”, prihvati Božji DAR LJUBAVI, onda sve poprima mnogo ljepše značenje i gubi se “ispraznost”. J

  U Virovitici 09.04.2017., nedjelja, oko 14 sati Gordana Mišić

Da li je djeci Božjoj već sada na zemlji dobro?

Da li je djeci Božjoj već sada na zemlji dobro?

Pogledajmo:

2. Timoteju 3,12   A i svi, koji pobožno hoće da žive u Kristu Isusu, trpjet će progonstvo.

To nam je jasno, jer vidjesmo kako su prošli Isusovi apostoli, no što nam Bog nudi i obećava?

Rimljanima 8,28            Znamo pak da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani.

Galaćanima 6,9   A dobro činiti, neka nam ne dodija, jer ćemo u svoje vrijeme požeti, ako ne sustanemo.

Otkrivenje 2,7       “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku ću dati jesti od stabla života koje je u raju Božjem.

Otkrivenje 2,11     “Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama! Pobjedniku neće nauditi druga smrt.

Nameće se zaključak da to kako nam je sada na zemlji, nije znak, jesmo li ili nismo u zajednici s Bogom.
Bog, jasno govori, da “ne sustanemo” do kraja, što znači da možemo biti pod teretom ovozemaljskog života, ali nam Bog nudi sebe, kao Onoga koji nas oslobađa tereta:
1. Petrova 5,7     I svu svoju brigu bacite na njega, jer se on brine za vas!”
Stoga se predajmo svom Stvoritelju, bez obzira na to, kako nam je na zemlji sada, gledajmo na ono vječno, a ne na ovo prolazno.
2. Korinćanima 4,17      Jer naša sadašnja i časovita lagana nevolja donosi nam izobilnu vječnu slavu, koja sve nadvisuje,

 1. Korinćanima 4,18 Nama, koji ne gledamo na ovo, što se vidi, nego na ono, što se ne vidi, jer je ovo, što se vidi, za vrijeme, a ono, što se ne vidi, vječno.

  U Virovitici 01.04.2017. Gordana Mišić

Dva pogleda na Istinu iz Biblije

Dva pogleda na Istinu iz Biblije

Pročitajte, uporedite s Biblijom i neka vas Duh Sveti uvede u svu Istinu.

Mnogo je različitih tumačenja, ali samo Duh Sveti uvodi u Istinu koja oslobađa.

Evo jednog napisa sa facebooka, a poslije njega je komentar koji sam ostavila na facebooku:

Uwe Müller‎ primatelj Biblijski Forum

Zakon i milost (W. MacDonald)

Zakon i milost dva su nasuprotna načina na koje Bog postupa s ljudskim rodom. Možemo ih opisati kao dva različita načina na koje on iskušava čovjeka. Ili možemo razmišljati o njima kao o dva saveza koje je on sklopio sa svojim narodom: “Jer Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina po Isusu Kristu postade” (Iv 1,17).

Prema načelu Zakona, osoba prima ono što je zaradila ili zaslužila. Pod milošću osoba je pošteđena od onoga što zaslužuje i prima neopisive darove – i to sve kao besplatan dar. Ova dva načela opisana su u Rimljanima 4,4-5:

“A onomu koji radi plaća se ne računa po milosti, nego po dugu. Onomu koji pak ne radi, a vjeruje u Onoga koji opravdava bezbožnika, njemu se vjera njegova uračunava u pravednost.”

Milost i Zakon uzajamno se isključuju, što znači da se ne mogu miješati. “A ako milošću, nije više po djelima; inače milost nije više milost” (Rim 11,6a).

Zakon je uvjetan savez u kojem Bog kaže: “Ako poslušaš, nagradit ću te, ali ako budeš neposlušan, morat ću te kazniti.” Milost je bezuvjetan savez u kojem Bog kaže: “Blagoslovit ću te besplatno.”

Zakon govori: “Čini to”, dok milost govori: “Vjeruj.” Ali vjerovati nije uvjet, već samo razuman odgovor stvorenja na njegovog Stvoritelja. I vjera ne donosi zaslugu; nitko ne može biti ponosan što je povjerovao u Gospodina. Osoba je glupa ako ne povjeruje u jedinu potpuno pouzdanu Osobu u svemiru.

Pod Zakonom, traži se svetost, ali ne daje se nikakva snaga za svet život. Pod milošću, svetost se naučava (Tit 2,11-12) i dana je potrebna snaga za nju. Netko je to ovako izrazio: “Zakon zahtijeva snagu od onoga koji je nema i proklinje ga zato što je ne može pokazati. Milost daje snagu onome tko je nema i blagoslivlja ga kad je pokazuje.”

Zakon donosi prokletstvo: “Proklet svaki koji ne ustraje da u svemu izvrši ono što je napisano u knjizi Zakona” (Gal 3,10b). Milost donosi blagoslov: “No opravdani su besplatno njegovom milošću kroz otkupljenje što je u Kristu Isusu” (Rim 3,24).

Pod Zakonom ohrabruje se hvalisanje, ali ono je isključeno pod milošću. “Gdje je dakle hvastanje? Isključeno je. Po kojem Zakonu? Djela? Ne, nego po Zakonu vjere” (Rim 3,27).

Pod Zakonom ne može postojati sigurnost spasenja – nikada se nije moglo znati je li osoba napravila dovoljno dobrih djela (ili odgovarajućih dobrih djela). Pod milošću postoji potpuna sigurnost zato jer je spasenje dar – možemo znati kada smo primili dar!

Osoba pod Zakonom ne može imati pravu sigurnost zato jer ne može biti sigurna da će nastaviti ispunjavati zahtjeve. Pod milošću vjernik uživa vječnu sigurnost (Iv 10,27-29) zato jer njegovo spasenje ovisi o savršenom djelu Kristovom.

Nema spasenja po Zakonu. Bog nikada nije namjeravao da bi se itko trebao spasiti po tom načelu. Svrha Zakona je pokazati osobi da je grešnik. “Po Zakonu je naime samo spoznaja grijeha” (Rim 3,20b), a ne spoznaja spasenja.

Spasenje je po milosti (Ef 2,8-9). Ono je besplatan, nezaslužen dar od Boga onima koji prihvate Gospodina Isusa Krista kao svoju jedinu nadu za nebo.

Zakon pobuđuje grijeh (Rim 7,8-13), a milost ga prezire. Kad stavimo grešnog čovjeka pod Zakon, on odmah želi činiti ono što je zabranjeno. To nije krivica Zakona, već odaziv grijeha čovjekove grešne naravi. Grijeh se prezire pod milošću. Sjećanje na to koliko su naši grijesi koštali Spasitelja čini nas spremnima da se okrenemo od njih.

Pod Zakonom djelo nikada nije dovršeno. Zato je na kraju tjedna rada dolazila subota ili sedmi dan. Milost nam govori o dovršenom djelu i zato započinjemo tjedan danom Gospodnjim – našim danom odmora.

Zakon govori što čovjek mora činiti. Milost otkriva što je Bog već učinio u Kristu.

 • Zakon je sustav ropstva (Gal 4,1-3), a milost je sustav slobode (Gal 5,1). Ljudi pod Zakonom su sluge, a ljudi pod milošću su sinovi i kćeri.
 • Zakon kaže: “Trebaš voljeti…” Ali milost kaže: “Bog je tako ljubio…”
 • Zakon kaže: “Čini tako i živjet ćeš.” Milost kaže: “Živi pa ćeš činiti.”
 • Zakon kaže: “Pokušaj i budi poslušan.” Milost kaže: “Vjeruj i budi poslušan.”
 • Zakon zahtijeva. Milost udjeljuje usluge.
 • Zakon osuđuje i one najbolje. Milost opravdava i one najgore.
 • Zakona se treba držati. Milost je ono što nas drži.
 • Zakon ostavlja osobu bez opravdanja. Milost osigurava Zagovornika.

Pod Zakonom neposlušan sin izveden je izvan grada i kamenovan na smrt (Pnz 21,18-21). Pod milošću izgubljeni sin može priznati svoj grijeh i vratiti se u zajedništvo doma svojega oca (Lk 15,21-24).

Pod Zakonom ovce umiru za pastira. Pod milošću Pastir umire za ovce (Iv 10,11).

Uzvišenost milosti opisana je na sljedeći način: Milost ne traži dobre ljude koje može potvrditi zato jer dobrotu ne potvrđuje milost, nego pravda, već ona traži osuđene, krive, one koji su ostali bez riječi i bespomoćne koje može spasiti, posvetiti i proslaviti.

Martin Luther rekao je da, ako možete pravilno razlikovati Zakon i milost, onda trebate zahvaliti Bogu za svoju vještinu i smatrati se sposobnim teologom.

Gordana Mišić
“Pod Zakonom ovce umiru za pastira. Pod milošću Pastir umire za ovce (Iv 10,11)”~ 
Uwe Müller

Da li su apostoli nakon Isusovog uznesenja, UMIRALI kao ovce pod Zakonom ili što?? Samo je Ivan umro prirodnom smrću u dubokoj starosti, a ostali apostoli su svi umrli mučeničkom smrću braneći kao ovce svog Pastira. Znači li to da Pastir nije bio milostiv i prema njima i da nije dao svoj život i za njih?

Uoči nešto:

 1. Ivanova 4,9 U ovom se očitova ljubav Božja u nama: Bog Sina svoga jedinorođenoga posla u svijet da živimo po njemu.

A kako se OČITOVALA ta Kristova Ljubav?

 

Ponovljeni zakon 11,1    Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vrši u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi.

Ponovljeni zakon 26,16            Jahve, Bog tvoj, naređuje ti danas da vršiš ove zakone i uredbe. Drži ih, dakle, i vrši svim srcem svojim i svom dušom svojom.

 

To isto i sam Krist propovijeda:

 

Ivan 14,15   Ako me ljubite, držite zapovijedi moje!

Ivan 14,21   Tko ima zapovijedi moje i drži ih, on je onaj, koji me ljubi. A tko ljubi mene, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ga ljubiti i objavit ću mu sebe samoga.”

Ivan 14,24   Tko mene ne ljubi, riječi mojih ne čuva. A riječ koju slušate nije moja, nego Oca koji me posla.

 

Ivan 15,17   Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge.

 

A kako se drži ta “zapovijed” Isusova, ako su Otac i Sin jedno?

 

Levitski zakonik 22,31  “Moje zapovijedi držite i vršite ih. Ja sam Jahve!

Levitski zakonik 26,14  “Ali ako me ne poslušate i u djelo ne provedete sve ove moje zapovijedi;

Levitski zakonik 26,15  ako odbacite moje zakone, pogazite moje naredbe i prekršite moj Savez, ne provodeći u djelo sve moje zapovijedi,

Levitski zakonik 26,43  Zemlja će, ostavljena od njih, namiriti svoje subote kad ostane pusta zbog njih. A oni će ispaštati svoju krivnju što su odbacili moje zapovijedi; što su prezreli moje zakone.

 

Ponovljeni zakon 4,40  Drži njegove zakone i njegove zapovijedi koje ti dajem danas da dobro bude tebi i tvojoj djeci poslije tebe; da dugo poživiš na zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje ZAUVIJEK.

 

PREMA KOME I KADA BOG ISKAZUJE SVOJE MILOSRĐE?

 

Ponovljeni zakon 5,10   a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

 

 1. Ivanova 2,4 Tko veli: “Poznajem ga”, a zapovijedi njegovih ne čuva, lažac je, u njemu nema istine.
 2. Ivanova 3,22 I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago.
 3. Ivanova 3,24 I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.
 4. Ivanova 5,2 Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo.
 5. Ivanova 5,3 Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške.
 6. Ivanova 1,6 A ovo je ta ljubav: da živimo po zapovijedima njegovim. To je zapovijed, kao što čuste od početka, da u njoj živite.

 

Prema tome, nema tu razdjeljivanja na prije i poslije Krista, jer sve je zapovijedi dao jedno te isti Bog. Ako smo pod milošću, to samo znači da nam je Bog DAROVAO SEBE da bismo živjeli životom kakvim je Krist živio, a On je do kraja bio POSLUŠAN ZAKONU.

Zakon ne opravdava, to je jasno, ali čovjek koji je primio dar života vječnog, neće raditi djela protivna Božjem Zakonu, izrečenom Božjim glasom i zapisanih Njegovim prstom na gori Sinaj, a sve to se nalazi zapisano i u nanovorođenoj djeci Božjoj.

U Virovitici dana 30.03.2017.                                                     Gordana Mišić

USNULI

USNULI

Nakon jedog facebook statusa Srdjana Przica, mog facebook prijatelja, uslijedili su komentari.
Evo redoslijeda, pa uz molitvu i tumačenje Duha Svetoga kroz Božju Riječ, dođite do ISTINE!

Srdjan Przic

Jučer u 7:18 ·

Dobro jutro!Zelim da podelim sa vama nesto sto me mucilo kad god bi to cuo,naime braca adventisti veruju da kad verni umru,oni spavaju i neznaju nista do vaskrsenja mrtvih,to jest drugog dolaska Gospodnjeg.Ako je istina ono sto oni propovedaju,sta cemo onda sa Mojsijem koji je umro po Reci Gospodnjoj i vidimo ga kako razgovara sa Gospodom Isusom na gori breobrazenja?Sta cemo sa istinitim Recima Gospodnjim zapisanim u Evandjelju po Luki gde Gospod kaze:”Umre i siromah i andjeli Boziji ga odnesose u narucije Avraamovo,gde iz Reci Bozije vidimo da uopste nije spavao,naprotiv ucestvovao je u razgovoru sa Avraamom koji je takodje bio u raju Bozijem iako je umro i zakopan bio pored zene svoje Saraje.Postanak.Sta bismo rekli najvecem Bozijem coveku u Novom Zavetu apostolu Pavlu kada je rekao u svojim poslanicama:”Ja zelim da umrem i sa Hristom budem,ali ostati u telu potrebnije je vas radi”!Misli na vernike koje treba da uci hrabri i savetuje u Gospodu.Da li se najveci apostol Hristov mozda prevario kada je jasno rekao “kada napusti telo(smrt)svagda ce biti sa Gospodom!”Da ne nabrajamo jos istine Bozije Reci o ovoj temi jer bi to mogli do veceras.O kakvim dusama govori istinita Rec Bozija u Otkrivenju “duse pobijenih koje vape Gospodu,dokle ces Gospode cekati i ne osvetis krv pobijenih za ime tvoje…!Ovim sto sam napisao ne zelim nikog da prezirem i vredjam,samo molim sve da ne izvlacimo Reci Bozije iz konteksta,vec uzmimo celokupno pismo koje su sveti i nadahnuti Duhom Svetim ljudi Boziji kroz vekove napisali!Duh Boziji je dat nama da nas uvede u svu istinu!
Milijana Selic B.b..Srdjane..TAKO JE !!

Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 22 sata

Mike Suvakov Prvo, nebih se žurio da ih zovem braćom, drugo što su samo Kult i neznaju Biblisku istinu!

Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 22 sata

Srdjan Przic Hvala Bogu koji nam je dao celu istinu,Sveto Pismo,i Duha Svtoga da na uvodi u svu istinu Boziju!!!Bog vas blagoslovio!

Sviđa mi se · Odgovor · 2 sata
Gordana Mišić
Dao si upravo stihove izvučene iz Biblije da bi nešto dokazao, a dokazao si samo to da si sam sebe ulovio u kontradikciji, jer si rekao:“Ovim sto sam napisao ne zelim nikog da prezirem i vredjam,samo molim sve da ne izvlacimo Reci Bozije iz konteksta,vec uzmimo celokupno pismo koje su sveti i nadahnuti Duhom Svetim ljudi Boziji kroz vekove napisali!Duh Boziji je dat nama da nas uvede u svu istinu!”

Biblija je cijela za pouku, a ne samo par stihova. Što bi ti onda rekao na slijedeće stihove?::::
Ivan 11,11 To reče, a onda im dometnu: “Lazar, prijatelj naš, spava, no idem probuditi ga.
Ivan 11,12 Rekoše mu nato učenici: “Gospodine, ako spava, ozdravit će.
Ivan 11,13 No Isus to reče o njegovoj smrti, a oni pomisliše da govori o spavanju, o snu.
Ivan 11,14 Tada im Isus reče posve otvoreno: “Lazar je umro.”

Jel’ to i sam Bog izvukao nešto iz konteksta?
Što ćeš reći na slijedeće?:::

Propovjednik 9,3 Najgore je od svega što biva pod suncem ovo: ista je kob svima, ljudsko je srce puno zla, ludost je u srcima ljudi dok žive, a potom se pridružuju mrtvima.
Propovjednik 9,4 Jer onaj tko je među živima, ima nade: i živ pas više vrijedi nego mrtav lav.
Propovjednik 9,5 Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa niti imaju više nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.
Propovjednik 9,6 Davno je nestalo i njihove ljubavi, i mržnje, i zavisti, i više nemaju udjela ni u čem što biva pod suncem.

Propovjednik 9,10 I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.

TO JE STANJE MRTVIH LJUDI! Sam isus je to stanje nazvao “spavanjem i snom”, pa tko si onda ti Srdjane da tome domećeš?

Što se tiče stihova koje si pomenuo, evo ti objašnjenja:
1. sta cemo onda sa Mojsijem koji je umro po Reci Gospodnjoj i vidimo ga kako razgovara sa Gospodom Isusom na gori breobrazenja?
ODGOVOR:
Judina 1,9 Kad se Mihael arkanđeo s đavlom prepirao za tijelo Mojsijevo, nije se usudio izreći pogrdan sud protiv njega, nego reče: “Spriječio te Gospodin!”
(Vidiš li ti da se tu radi o prepirki između đavla i Mihalea za Mojsijevo tijelo? Na gori preobraženja se vide Ilija i Mojsije u razgovoru s preobraženim Isusom, jer je Ilija ŽIV UZNESEN, a Mojsijevo tijelo je Mihael uzeo iz đavoljeg podzemlja)

2. Evandjelju po Luki gde Gospod kaze:”Umre i siromah i andjeli Boziji ga odnesose u narucije Avraamovo

Zapazi da je Isus učenicima PRIČAO U PRISPODOBAMA, a ti malo prouči što znači pričati u prenesenom ili metaforičkom značenju?

3. Sta bismo rekli najvecem Bozijem coveku u Novom Zavetu apostolu Pavlu kada je rekao u svojim poslanicama:”Ja zelim da umrem i sa Hristom budem,ali ostati u telu potrebnije je vas radi”
“Da li se najveci apostol Hristov mozda prevario kada je jasno rekao “kada napusti telo(smrt)svagda ce biti sa Gospodom!”

ODGOVOR:

Propovjednik 12,7 i vrati se prah u zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao.

Znači da se Bogu nakon naše smrti na zemlji, vraća onaj ŽIVOTVORNI DUH koji nam je bio i udahnuo i darovao. To je to tvoje Srdjane famozno (napuštanje tela). Bogu se vraća Njegov DUH. Tijelo je sazdano od praha i u prah se vraća, baš kao i duša koja je po Bibliji “krv” koja ne može baštiniti kraljevstvo nebesko, a one “duše zaklanih” što viču, to je samo PRAH krvi (duše) koji viče, baš kao i Abelova krv koju je Bog čuo:
“Postanak 4,10 Jahve nastavi: “Što si učinio? Slušaj! Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče.”

Pavle govori da mu se ne mili život na ovoj grešnoj zemlji i da bi radije bio mrtav i sa Gospodom. Svatko tko mrzi život na ovoj zemlji, već je svojim prihvaćanjem Krista za svog Otkupitelja i Spasitelja na jedan način s Gospodom, a kad drugi put On dođe po svoje vjerne, TEK TADA ćemo biti za vječnost zajedno! O tome je pisao Pavle. Pavle također mrtve naziva kao one koji su “USNULI”

1. Solunjanima 4,13 A nećemo, braćo, da vi ne znate za one, koji su usnuli, da se ne žalostite kao i ostali, koji nemaju nade.

1. Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.

1. Korinćanima 15,20 Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
:::::::::::

Da, mogli bismo tako danima i danima pisati onima koji nemaju Duha Svetoga da im On rastumači Pismo. 🙂

Sviđa mi se · Odgovor · 36 minuta

Gordana Mišić
Ezekiel 37,12 Zato prorokuj i reci im. `Ovako govori Jahve Gospod: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu!
Ezekiel 37,13 I znat ćete da sam ja Jahve kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode!
Ezekiel 37,14 I duh svoj udahnut ću u vas da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Jahve govorim i činim` – riječ je Jahve Gospoda.

Da li su OTVORENI GROBOVI BOŽJEG NARODA VEĆ SADA?
NISU!
Biti će kad Isus drugi put bude dolazio po svoje vjerne!

KADA će to biti?

ODGOVOR:
Daniel 12,13 A ti idi i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana.

Daniel 12,1 U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi.
Daniel 12,2 Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.
Daniel 12,3 Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.

1. Korinćanima 15,22 Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni.
1. Korinćanima 15,23 Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku;

1. Korinćanima 15,50 A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.
1. Korinćanima 15,51 Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.
1. Korinćanima 15,52 Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju – jer zatrubit će – i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.
1. Korinćanima 15,53 Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
1. Korinćanima 15,54 A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.

U Virovitici 20.03.2017.                                                                   Gordana Mišić

Tko će gdje i kada?

“Hiljade njih koji idu putem tame i zablude, širokim putem koji vodi u smrt, koji laskaju sebi da se nalaze na putu sreće i spasenja – nikada neće naći ni jedno ni drugo.” ~ s interneta

ODGOVOR IZ BIBLIJE:

Matej 7,14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!
Rimljanima 11,32 Jer je Bog zatvorio sve u nepokornost, da se smiluje svima.
Marko 9,35 On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: “Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!
Luka 13,30 Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.

Matej 20,1 “Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd.
Matej 20,2 Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.
Matej 20,3 Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni
Matej 20,4 pa i njima reče: `Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.`
Matej 20,5 I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako.
Matej 20,6 A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: `Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?`
Matej 20,7 Kažu mu: `Jer nas nitko ne najmi.` Reče im: `Idite i vi u vinograd.`
Matej 20,8 “Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: `Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.`
Matej 20,9 Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.
Matej 20,10 Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar.
Matej 20,11 A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina:
Matej 20,12 `Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.`
Matej 20,13 “Nato on odgovori jednomu od njih: `Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?
Matej 20,14 Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.
Matej 20,15 Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?`
Matej 20,16 “Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.”

osvrt:
“Mi smo samo glina u Lončarevim rukama i nismo mi tu da procjenjujemo, tko će gdje biti i kada!”~ Gordana Mišić

U Virovitici 12.12.2016., ponedjeljak, 22:38h                                         napisala: Gordana Mišić

Djeca Božja!

Budemo li gradili svoju vjeru na lažnom vjerovanju da smo svi mi djeca Božja, onda gradimo “kuću na pijesku”.
Isus Krist je Stijena i na Njemu i Njegovoj Riječi nam valja graditi, pa se nećemo trebati bojati “bujice” koja je pred nama.

“svi smo mi djeca Božja”~ uvriježeno vjerovanje mnogih ljudi u svijetu

Upravo suprotno od onoga što tvrdi sam Bog, jer Bog jasno RAZDVAJA Svoju djecu (svoj narod i ostatak), od svijeta kojim vlada đavo (otac laži)!

Evo i potvrde iz Biblije:

Ivan 8,44 Vi imate đavla za oca i hoćete da činite po željama oca svojega, On je bio krvnik ljudi od početka. On nije bio utvrđen u istini jer nema istine u njemu. Kad govori laž, od svojega govori, jer je lažac i otac laži.

Isus je jasno naučavao:
Marko 11,17 Učio ih je i govorio: “Nije li pisano: Dom će se moj zvati Dom molitve za sve narode? A vi od njega načinili pećinu razbojničku!

Otkrivenje 18,4 Začujem i drugi glas s neba: “Iziđite iz nje, narode moj, da vas ne zadese zla njezina te ne budete suzajedničari grijeha njezinih!

Rimljanima 12,2 Ne izjednačujte se s ovim svijetom, nego se promijenite obnovljenjem mišljenja svojega, da kušate, što je volja Božja, što je dobro, ugodno i savršeno.

 1. Jovanova 3,1 Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.

Izaija 51,7 Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Tek toliko da se ZNA ISTINA BOŽJA, a to je upravo suprotno od svjetske izjave da “smo mi svi djeca Božja”!

Biti dijete Božje je DAR OD BOGA DAN NANOVOROĐENJEM, a ne naravnim rođenjem.
Stoga, preispitajmo svoju vjeru i one koji su nas njoj učili!
Samo je jedna vjera prava, a to je vjera ISUSOVA.
Jedino je ON BOG, a sve ostalo su ljudske izmišljotine.

Otkrivenje 14,12 U tom je postojanost svetih – onih što čuvaju zapovijedi Božje i vjeru Isusovu.

AMEN!

 

Laž ili Istina, izbor je pred svima nama?!

 

Mudre izreke 19,9   

Lažljiv svjedok ne ostaje bez kazne, i tko širi laži, propada.

 

Ivan 8,31       Tada Isus progovori Židovima koji mu povjerovaše: “Ako ostanete u mojoj riječi, uistinu, moji ste učenici;

Ivan 8,32       upoznat ćete istinu i istina će vas osloboditi.

Ivan 8,33       Odgovore mu: “Potomstvo smo Abrahamovo i nikome nikada nismo robovali. Kako to ti govoriš: `Postat ćete slobodni?`

Ivan 8,34       Odgovori im Isus: “Zaista, zaista, kažem vam: tko god čini grijeh, rob je grijeha.

Ivan 8,35       Rob ne ostaje u kući zauvijek, a sin ostaje zauvijek.

Ivan 8,36       Ako vas dakle Sin oslobodi, zbilja ćete biti slobodni.

Ivan 16,13      Ali kad dođe on, Duh istine, uvest će vas u svu istinu, jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javit će vam buduće stvari.

 

 1. Ivanova 4,6 Mi smo od Boga. Tko poznaje Boga, nas sluša, a tko nije od Boga, ne sluša nas. Po tom prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

 

 1. Solunjanima 2,3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
 2. Solunjanima 2,4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
 3. Solunjanima 2,5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
 4. Solunjanima 2,6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
 5. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 6. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 7. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 8. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
 9. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
 10. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 11. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 12. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
 13. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
 14. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 15. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

Kakava je korist Davidova silaska u grob?

Psalam 30,1  Psalam. Pjesma za posvećenje Doma. Davidov.

Psalam 30,2  Veličam te, Jahve, jer si me izbavio i nisi dao da se raduju nada mnom dušmani.

Psalam 30,3  Jahve, Bože moj, zazvah te, i ti si me ozdravio;

Psalam 30,4  Jahve, izveo si mi dušu iz Podzemlja, na rubu groba ti si me oživio.

Psalam 30,5  Pjevajte Jahvi, vjernici njegovi, zahvaljujte svetom imenu njegovu!

Psalam 30,6  Jer samo za tren traje srdžba njegova, a čitav život dobrota njegova. Večer donese suze, a jutro klicanje.

Psalam 30,7  U svojoj sreći rekoh: “Neću se pokolebati nikada!

Psalam 30,8 Dobrotom si me, o Jahve, na goru nade postavio, ali čim lice sakriješ, sav se uplašim.

Psalam 30,9  Tada, Jahve, zavapih k tebi i zazvah milosrđe Boga svojega:

Psalam 30,10            “Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem? Zar će te prašina slaviti, zar će naviještati vjernost tvoju?

Psalam 30,11            Slušaj, o Jahve, i smiluj se meni; Jahve, budi mi na pomoć!

Psalam 30,12            Okrenuo si moj plač u igranje, skinuo kostrijet s mene i opasao me radošću.

Psalam 30,13            Zato ti pjeva duša moja i neće zamuknuti: Jahve, Bože moj, dovijeka ću te hvaliti!
AMEN!

‘Kakva je korist od krvi moje, kakva korist da u grob siđem?’

Nebo će i zemlja proći, a Riječ Božja ostaje:

Luka 19,40 On im reče: “Kažem vam, ako ovi ušute, kamenje će vikati.”

Matej 22,32 Ja sam Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih!

Propovjednik 9,10 I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela, ni umovanja, ni spoznaje, ni mudrosti u Podzemlju u koje ideš.

Isaija 50,4 Gospod Gospod dade mi jezik učen da umijem progovoriti zgodnu riječ umornom; budi svako jutro, budi mi uši, da slušam kao učenici.

Pavlov test s psima i zvoncem

Pavlov test s psima i zvoncem, je danas primjenjiv od strane vaših pat’s-ova, spram vas koji postajete njihovi robovi,
a Bog je jasno rekao:

Postanak 2,18 Tada reče Gospod Bog: “Nije dobro čovjeku, da je sam. Načinit ću mu pomoćnicu, koja mu pristaje.”

Postanak 2,19 I dovede Gospod Bog sve životinje zemaljske i sve ptice nebeske, što ih bio načinio od zemlje, pred Adama, da vidi, kako će ih nazvati. Kako Adam nazove živa bića, onako će se zvati.

Postanak 2,20 Adam nadjenu dakle imena svoj stoci i pticama nebeskim i svima životinjama zemaljskim; ali se Adamu ne nađe među njima pomoćnica, koja bi mu pristajala.

Postanak 2,21 Zato Gospod Bog pusti dubok san na Adama, i dok je on spavao, uze mu jedno rebro i ispuni mjesto opet mesom.

Postanak 2,22 Gospod Bog načini ženu od rebra, što ga je bio uzeo čovjeku, i dovede je k čovjeku.

Postanak 2,23 Tada Adam reče: “Ta je napokon kost od kostiju mojih i meso od mesa mojega. Ona će se zvati žena, jer je uzeta od čovjeka.”

Postanak 2,24 Zato ostavlja muž oca i mater i prianja za ženu svoju, i budu jedno tijelo.

Postanak 2,25 Oboje, Adam i žena njegova, bili su goli, pa ipak se nijesu stidjeli jedan od drugoga.

P.S. Tko shvatio, shvatio!

Volim Boga, ljude, a životinjama je sam Stvoritelj odredio mjesto i čovjekov odnos spram njih:
Postanak 2,15           Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva.
Postanak 2,20          Čovjek nadjene imena svoj stoci, svim pticama u zraku i životinjama u polju. No čovjeku se ne nađe pomoć kao što je on.
Postanak 1,26           I reče Bog: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!”

Sačuvana milost

“Iz daljine mu se Jahve ukaza:
Ljubavlju vječnom
ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
Nijeste li čitali,
da je stvoritelj u početku
stvorio čovjeka
kao muža i ženu
i rekao:
U početku stvorenja stvorio je Bog
čovjeka
kao muža i ženu…”

(iz Biblije ~ Jeremija 31,3…, Matej 19,5…, Marko 10,6…,)

napisala: Gordana Mišić, dana Gospodnjeg 24.09.2016., 13:48h, subota u Virovitici

https://files.acrobat.com/a/preview/c277424a-5792-4d28-b97f-5127d0d2b996

prvi i prva

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta
slika s interneta potakla nastanak daljnjeg teksta izvađenog iz Biblije ovim redom:

Ivan 4,15        Kaže mu žena: “Gospodine, daj mi te vode da ne žeđam i da ne moram dolaziti ovamo zahvaćati.

Ivan 4,16        Nato joj on reče: “Idi i zovi svoga muža pa se vrati ovamo.

Ivan 4,17        Odgovori mu žena: “Nemam muža.” Kaže joj Isus: “Dobro si rekla: `Nemam muža!`

Ivan 4,18       Pet si doista muževa imala, a ni ovaj koga sada imaš nije ti muž. To si po istini rekla.

Ivan 4,19        Kaže mu žena: “Gospodine, vidim da si prorok.

Ivan 4,20       Naši su se očevi klanjali na ovome brdu, a vi kažete da je u Jeruzalemu mjesto gdje se treba klanjati.

Ivan 4,21        A Isus joj reče: “Vjeruj mi, ženo, dolazi čas kad se nećete klanjati Ocu ni na ovoj gori ni u Jeruzalemu.

Ivan 4,22       Vi se klanjate onome što ne poznate, a mi se klanjamo onome što poznamo jer spasenje dolazi od Židova.

Ivan 4,23       Ali dolazi čas – sada je! – kad će se istinski klanjatelji klanjati Ocu u duhu i istini jer takve upravo klanjatelje traži Otac.

Ivan 4,24       Bog je duh i koji se njemu klanjaju, u duhu i istini treba da se klanjaju.

Ivan 4,25       Kaže mu žena: “Znam da ima doći Mesija zvani Krist – Pomazanik. Kad on dođe, objavit će nam sve.

 

Marko 12,18  Dođu k njemu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga:

Marko 12,19  “Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu.

Marko 12,20 Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda.

Marko 12,21  I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako.

Marko 12,22  I sedmorica ne ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije.

Marko 12,23  Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.

 

(prvi se muževi u vodu bacaju)?!!!! ~ s interneta

 

Marko 12,24  Reče im Isus: “Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje?

Marko 12,25  Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima.

Marko 12,26  A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako Mojsiju reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev?

Marko 12,27  Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.

 

 1. Korinćanima 14,2 Jer tko govori drugim jezikom, ne govori ljudima nego Bogu: nitko ga ne razumije jer Duhom govori stvari tajanstvene.

 

Matej 19,4     On odgovori: “Zar niste čitali: Stvoritelj od početka muško i žensko stvori ih

Matej 19,5     i reče: Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu; i dvoje njih bit će jedno tijelo?

Matej 19,6     Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što, dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja.

Matej 19,7     Kažu mu: “Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpusno pismo i – otpustiti?

Matej 19,8     Odgovori im: “Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene, ali od početka ne bijaše tako.

Matej 19,9     A ja vam kažem: Tko otpusti svoju ženu – osim zbog bludništva – pa se oženi drugom, čini preljub.

Matej 19,10   Kažu mu učenici: “Ako je tako između muža i žene, bolje je ne ženiti se.

Matej 19,11    A on im reče: “Ne shvaćaju toga svi, nego samo oni kojima je dano.

Matej 19,12   Doista, ima za ženidbu nesposobnih koji se takvi iz utrobe materine rodiše. Ima nesposobnih koje ljudi onesposobiše. A ima nesposobnih koji sami sebe onesposobiše poradi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti, neka shvati.

napisala 23.09.2016., 18:14h, u Virovitici             Gordana Mišić

https://files.acrobat.com/a/preview/93f789e9-4aa4-464b-98d8-8ff513077656

ATEIST

Moj komentar na gornju sliku:
Koja glupost!
Ateist je samo čovjek koji nije prihvatio Božje postojanje!
To nema veze s gradnjom bilo čega na zemlji.
Ja sam vjernik, pa mislim da treba graditi domove ljudima za stanovanje, a društvo odlučuje što je prioritet za izgradnju, znajući potrebe cjelokupne zajednice. Ne odlučuju samo ateisti, što je prioritet za gradnju! Hej!
Ateisti su ljudi za koje vjerni ljudi trebaju moliti Boga da ih prosvjetli da bi potražili Njega, jer Bog im kuca na vrata srca, ali oni ne čuju kucanje zbog učenja poput evolucije, a to učenje im nije dao Stvoritelj, već ljudi. Dakle, ateisti slušaju čovjeka, jer Božji glas još nije dopro do njih. Mi tu ne možemo ništa, sem moliti se i svojim životima im pokazivati da Bog doista postoji. Budemo li se obrušavali na njihova uvjerenja, možemo kod njih samo stvoriti još veći otpor spram Stvoriteljevog postojanja. Ne znam objasniti, ali meni su svi ljudi, prije svega Božja stvorenja, nikoga ne treba osuđivati, imamo Boga koji je sudac pravedni, na nama je da ljubimo Njega i njegova sva stvorenja. Meni je važniji čovjek, od zidova neke građevine, pa bila ona crkva, bolnica ili nešto drugo. No neka svatko misli što hoće.
U Virovitici, petak, 15.07.2016., 21:11h                                    napisala: Gordana Mišić

VJEROVATI BOGU ILI LJUDIMA??

….”Franjo vjeruje da su sve glavne religije potpuno valjani putevi do istog Boga….”

Može vjerovati, tko što hoće!

Božja Riječ je po tom pitanju JASNA i ne treba ju nitko tumačiti drugačije, nego je zapisana:

Matej 7,14 O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!

Matej 7,13 “Uđite na uska vrata! Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu.”

Ivan 14,6 Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.”

Ponovljeni zakon 4,39 Spoznaj dakle danas i uzmi to k srcu, da je Gospod pravi Bog, gore u nebu i dolje na zemlji, drugoga nema.

Izaija 45,18 Da, ovako govori Jahve, nebesa Stvoritelj – on je Bog – koji je oblikovao i sazdao zemlju, koji ju je učvrstio i nije je stvorio pustu, već ju je uobličio za obitavanje: “Ja sam Jahve i nema drugoga.”

Djela apostolska 4,10 Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav!

Djela apostolska 4,11 On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.

Djela apostolska 4,12 I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti.

Sad vi imate slobodu izbora!

Vjerovati Bogu ili ljudima?

P.S.
Psalam 118,8 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Psalam 118,9 Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.

U Virovitici, 14.07.2016., 07:46h, četvrtak                                  napisala: Gordana Mišić

In the bosom – u krilu, uz srce, u naručju

https://files.acrobat.com/a/preview/b1270abe-2c3e-460a-8065-ae49853de18f

Matej 12,40
Kao što je Jona bio u utrobi morske nemani tri dana i tri noći,
tako će biti i Sin čovječji u krilu zemlje tri dana i tri noći.

Jeremija 20,17
Jer me ne usmrti u krilu materinu,
da bi mi mati moja bila grob,
i tijelo njezino da bi ostalo dovijeka trudno!

Ivan 1,18
Boga  nitko nikada  ne vidje:
Jedinorođenac – Bog –
koji je u krilu Očevu,
on ga obznani.

Luka 11,29
Kad se je mnoštvo naroda skupljalo, reče:
“Rod je ovaj zao rod.
Traži znak,
ali mu se neće dati drugi znak
osim znaka Jone.”

in the bosom
(in the bosom – “u krilu, uz srce, u naručju”)

U Virovitici, 23.06.2016., četvrtak, 16:28h          pod Božjim nadahnućem prenijela Gordana Mišić  

A što nam je činiti do Kristova 2. dolaska?

Matej 11,28     “Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.” ~ Isus Krist

Dovoljno je samo da se s povjerenjem, cijelim bićem (umom, srcem, dušom i svom snagom svojom)
PREDAŠ STVORITELJU.
On je za nas i radi nas već SVE UČINIO na križu!

1. Petrova 3,18            Jer je i Krist jedanput za grijehe naše umro, pravedan za nepravedne, da nas privede k Bogu, ubijen doduše tijelom, ali oživljen Duhom.

On je taj koji će svojom Ljubavlju oblikovati naš karakter, koji će se očitovati u vidu naših djela zahvalnosti, Njemu na slavu. Ne činimo mi nešto kako bismo se svojim dobrim djelima Bogu svidjeli ili spasili.
Vjerom Mu se predajemo, a On nam daje Duha Svetog kao zalog vječnosti.
Duh Sveti nas nanovorađa, mijenja u skladu s Božjom, svetom voljom, tako da djela koja iz toga proizlaze, budu Njemu ugodna, a nama čine radost. Ako pravo činimo, vedrinom odsijevamo.

1. Ivanova 1,7 Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.

 1. Ivanova 1,8 Ako reknemo, da grijeha nema, sami sebe varamo, i istine nema u nama.
 2. Ivanova 1,9 Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.

  Predajmo se svom Stvoritelju vjerom da će nas On oblikovati u osobu, koja će činiti djela Ljubavi iz zahvalnosti, a ne radi “moranja” ili straha ili brige za budućnost. Tako se Bogu ugađa i sve što tada činimo, činimo na slavu, čast i hvalu Njegova imena.

  Božja Riječ nas vodi:

Psalam 31,6    U tvoje ruke duh svoj predajem: otkupi me, Jahve, Bože vjerni.

Rimljanima 6,13          i ne predajite grijehu udova svojih za oružje nepravde, nego sebe, od mrtvih oživjele, predajte Bogu i udove svoje dajte Bogu za oružje pravednosti.

Rimljanima 6,19          Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoć predadoste udove svoje za robove nečistoći i bezakonju – do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti – do posvećenja.

1. Korinćanima 6,11   I takvi ste bili neki; ali se opraste, ali se posvetiste, ali se opravdaste u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.

2. Korinćanima 4,11   Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu.

Galaćanima 2,20        Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene.

1. Ivanova 4,10           U tom je ljubav, ne da smo mi ljubili Boga, nego da je on ljubio nas i poslao Sina svojega kao pomirnu žrtvu za grijehe naše.

1. Ivanova 4,11           Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge.

1. Ivanova 2,15           Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve.

1. Korinćanima 15,34 Otrijeznite se kako treba, i ne griješite, jer neki ne znadu za Boga; na sramotu vam kažem.

Zaharija 4,6    Tada mi odgovori: “To je riječ Gospodnja Zerubabelu: ‘Ne vojnom moći, NITI SILOM, NEGO DUHOM MOJIM ‘, veli Gospod nad vojskama.”

1. Solunjanima 5,23    A sam Bog mira neka vas posveti u punoj mjeri; neka se vaš duh, vaša duša i vaše tijelo posve bez prijekora sačuva za dolaska Gospodina našega Isusa Krista!

Amen!

U Virovitici 07.06.2016., utorak, 22:02h                                                          Gordana Mišić

Isus Krist se ne vraća NA zemlju!!!!!

Tko očekuje da će se Isus Krist SPUSTITI na zemlju, taj je u VELIKOJ ZABLUDI.

Evo što će biti prilikom STVARNOG 2. KRISTOVOG DOLASKA:

 1. Solunjanima 4,13 Nećemo da budete u neznanju, braćo, o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade.
 2. Solunjanima 4,14 Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime.
 3. Solunjanima 4,15 Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli.
 4. Solunjanima 4,16 Jer sam će Gospodin – na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje – sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu,
 5. Solunjanima 4,17 a zatim ćemo mi živi, preostali,ZAJEDNO S NJIM BITI PONESENI NA OBLACIMA U SUSRET GOSPODINU, U ZRAK. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom.
 6. Solunjanima 4,18 Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!

 

Kada, kako, gdje???

 

Ivan 14,3         Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i UZETI VAS K SEBI DA I VI BUDETE GDJE SAM JA.

 

P.S. Ne dajte se zavesti pričama da će Isus Krist ovjde, na ovoj grešnoj planeti kraljevati
kad bude 2. put dolazio.
Ova i ovakva planeta mora nestati.
Bog je obećao SVE NOVO! No to sad nije tema.
Amen!
U Virovitici, 07.06.2016., utorak, 19:57h                                        Gordana Mišić

IZVRNUTO EVANĐELJE

papa211
slika s interneta prenešena

“Nije nužno vjerovati u Boga da biste bili dobar čovjek.” ~ papa

Gordana Mišić :
Dobro je samo ono što od Stvoritelja dolazi, a da bi čovjek bio dobar, potrebno je da ga Duh Sveti oblikuje IZNUTRA.

Čovjek može da ne vjeruje u Boga i da provede život kao “dobar”, a da NE BUDE SPAŠEN.

Što čovjeku znači “biti dobar”, ako ne bude NANOVOROĐEN (Duhom Svetim) i odgojen za život u vječnosti?

Sam Isus Krist dok je bio na zemlji u ljudskom obličju jasno je rekao:

Luka 18,19      Isus mu odgovori: “Što me zoveš dobrim; samo je Bog dobar.”

Ne znam koje i čije Evanđelje propovijeda papa, ali sigurna sam da Isusovo NIJE!

Možete vjerovati što hoćete, može vas odgojiti bilo tko, ali to nije preduvjet da uđete u kraljevstvo nebesko.

BOŽJA RIJEČ:

Matej 3,2    “Obratite se; jer je blizu kraljevstvo nebesko.”

Matej 5,10  Blagoslovljeni su, koji trpe progonstvo zbog pravde! Njihovo je kraljevstvo nebesko.

Matej 5,20  Jer vam kažem: Ako pravednost vaša ne bude savršenija negoli književnika i farizeja, nećete ući u kraljevstvo nebesko.

Matej 23,13            Teško vama, književnici i farizeji, licemjeri! Vi zatvarate kraljevstvo nebesko od ljudi, Vi sami ne ulazite, niti date da ulaze, koji bi htjeli,….

Matej 19,23            A Isus reče svojim učenicima: “Zaista, kažem vas, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.

 

Ivan 3,3       Isus mu reče: “Zaista, zaista, kažem ti: ako se tko ponovo ne rodi, ne može vidjeti kraljevstva Božjega.”

 

Djela apostolska 2,38   Petar im reče: “Obratite se, i svaki od vas neka se krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha svojih, i primit ćete dar Duha Svetoga;

 

 1. Korinćanima 1,22 Koji nas i zapečati i dade zalog Duha u srca naša.

2. Korinćanima 5,5        A koji nas za to pripravlja, Bog je, koji nam dade zalog Duha.

Amen!
U Virovitici, 07.06.2016., utorak, 18:38h                                                 Gordana Mišić

Svevišnjeg glas se ori!

Amos 9,6         On, koji je sagradio u nebu odaje svoje, svod svoj osnovao na zemlji. On, koji zovne vode morske i izlijeva ih po zemlji: “Gospod” je ime njegovo!
Mihej 7,19       On će se nama opet smilovati, pogazit će opačine naše i baciti u dubinu morsku sve grijehe naše.

2. Samuelova 22,14     Jahve s neba zagrmje, Svevišnjega glas se ori.

 1. Samuelova 22,15 Odape strijele i dušmane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.
 2. Samuelova 22,16 Morska dna se pokazaše, i temelji svijeta postaše goli od strašne prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

  Hebrejima 10,14 Jednim uistinu prinosom zasvagda usavrši posvećene.

Hebrejima 10,15         A to nam svjedoči i Duh Sveti. Pošto je doista rekao:

Hebrejima 10,16         “Ovo je Savez kojim ću se svezati s njima nakon ovih dana”, Gospodin govori: “Zakone ću svoje staviti u njihova srca i upisati ih u dušu njihovu.

Hebrejima 10,17         I grijeha se njihovih i bezakonja njihovih neću više spominjati.

Hebrejima 10,18         A gdje su grijesi oprošteni, nema više prinosa za njih.

Izaija 65,17     Jer, evo, ja stvaram nova nebesa i novu zemlju. Prijašnje se više neće spominjati niti će vam na um dolaziti.
Propovjednik 1,11       Ne spominje se, što je prije bilo. Što će još biti, neće se spominjati u onih, koji će poslije živjeti.

Job 36,30       Eto: on prostire oko sebe svjetlost svoju i otkriva dubine morske.

Izaija 51,4       “Pomno me slušaj, puče moj, počujte me, narodi! Jer od mene Zakon dolazi i moje pravo za svjetlo narodima.

Izaija 51,5       Brzo će stići pravda moja, moje će spasenje doći kao svjetlost. Moja će mišica suditi narodima. Mene očekuju otoci i u moju se mišicu uzdaju.

Izaija 51,6       K nebu oči podignite, na zemlju dolje pogledajte. K`o dim će se rasplinut` nebesa, zemlja će se k`o haljina istrošit`, kao komarci nestat će joj žitelji. Ali će spasenje moje trajati dovijeka, i pravdi mojoj neće biti kraja.

Izaija 51,7       Poslušajte me, vi koji poznajete pravo, narode kojima je moj Zakon u srcu. Ne bojte se poruge ljudske, ne plašite se uvreda!

Izaija 51,8       Jer moljac će ih razjesti kao haljinu, crv će ih rastočiti kao vunu. Ali će pravda moja trajati dovijeka i spas moj od koljena do koljena.

Izaija 51,9       Probudi se! Probudi se! Opaši se snagom, mišice Jahvina! Probudi se, kao u dane davne, za drevnih naraštaja. Nisi li ti rasjekla Rahaba i probola Zmaja?

Izaija 51,10     Nisi li ti isušila more, vodu velikog bezdana, i od dubine morske put načinila da njime prolaze otkupljeni?

Izaija 51,11     Vratit će se oni što ih je oslobodio Jahve i s radosnim kricima doći će na Sion. Vječna će sreća biti nad glavama, pratit će ih klicanje i radost, nestat će tuge i jecaja.

Otkrivenje 21,4            I otrt će Bog svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni tuge, ni vike, ni boli neće biti više, jer prvo prođe.”

Amen!
U Virovitici, nedjelja, 05.06.2016., 19:47h                                                  Gordana Mišić
(da je grmilo, grmilo je!)

2. Solunjanima upućena DANAS nama

 1. Solunjanima 2,1 A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
 2. Solunjanima 2,2 Da se ne date brzo pokrenuti od uma, niti da se plašite, ni duhom, ni riječju, ni poslanicom, tobože od nas poslanom, kao da je već blizu dan Gospodnji. (Šarićev prijevod)- Pavlove riječi upućene Solunjanima
  2. Solunjanima 2,2 ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.(Kršćanska sadašnjost prijevod)- čije riječi upućene i kome? J
 3. Solunjanima 2,3 Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
 4. Solunjanima 2,4 Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom…
 5. Solunjanima 2,5 Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama? (Pavlove riječi među Solunjanima u njegovo vrijeme)
 6. Solunjanima 2,6 I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. (Kršćanska sadašnjost, u čije vrijeme?)
 7. Solunjanima 2,7 Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
 8. Solunjanima 2,8 Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga –
 9. Solunjanima 2,9 njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
 10. Solunjanima 2,10 i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
  “Izlazak 15,8 Od daha nosa tvojega nabujaše vode visoko kao nasip stadoše valovi, stvrdnuše se valovi u moru.

Psalam 29,3          Čuj! Gospod nad valovima, Bog veličanstva grmi; nad širokim morem Gospod!

Izaija 51,15           Jer sam ja, Gospod, Bog tvoj, koji pokriva more, da valovi njegovi buče, čije je ime Gospod nad vojskama.

Luka 21,25            “I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama, a na zemlji bezizlazna tjeskoba naroda zbog huke mora i valovlja.

Luka 21,26            Izdisat će ljudi od straha i iščekivanja onoga što prijeti svijetu. Doista, sile će se nebeske poljuljati.

Marko 1,15           I govoreći: iziđe vrijeme i približi se carstvo Božije; pokajte se i vjerujte jevanđelje.

Otkrivenje 16,9     I silna je žega palila ljude te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne obratiše da mu slavu dadu.”

 1. Solunjanima 2,11 I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
 2. Solunjanima 2,12 te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
 3. Solunjanima 2,13 Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
 4. Solunjanima 2,14 Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
  moj Bog 1
 5. Solunjanima 2,15 Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom. (Pavlovom rječju), (Kršćanska sadašnjost – PISMO)
 6. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
 7. Solunjanima 2,17 neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!

  Amen!

  U Virovitici, 05.06.2016., 16:04h, nedjelja Gordana Mišić

  2. Korinćanima 1,13      Ta i ne pišemo vam drugo doli ovo što čitate i razumijete; a nadam se da ćete i do kraja razumjeti,

 8. Korinćanima 1,14 kao što nas djelomično i razumjeste: da smo mi vaša slava kao i vi naša u Dan Gospodina našega Isusa.

  Levitski zakonik 26,42           Tada ću se ja sjetiti svoga Saveza s Jakovom i svoga Saveza s Izakom; sjetit ću se svoga Saveza s Abrahamom – zemlje ću se sjetiti.

Levitski zakonik 26,45           Radi njih sjetit ću se Saveza s njihovim precima koje sam izveo iz zemlje egipatske naočigled naroda da budem njihov Bog, ja Jahve.

Tko pomišlja da promijeni Zakon?

“Unatoč jakog antijevrejskog utjecaja, nedjelja nije sve do Konstantinovog zakona 7. ožujka 321. godine prihvaćena kao opći kršćanski blagdan. Za promjenu dana odmora i bogoslužja odgovorne su u prvom redu vođe rimske i aleksandrijske crkve. Crkveni povjesničar Euzebije, suvremenik cara Konstantina, piše: “Sve što je trebalo činiti u subotu, mi smo prenijeli na Dan Gospodnji, kao pogodniji dan, koji ima prvenstvo i uživa veći ugled nego židovska subota”.
Da je i poslije Konstantinovog zakona o obveznom svetkovanju “Sunčevog dana” ili tjedna bilo kršćana koji su ostali vjerni svetkovanju subote, svjedoči izglasavanje 29. Kanona na saboru u Laodikeji 364. godine, koji glasi: “Kršćani ne smiju se povode za židovskim običajima i ne smiju lenstvuju subotom, već moraju raditi tog dana; oni moraju poštivati ​​dan Gospodnji i, koliko je moguće, ne rade u taj dan “(Mirko Golubić, Subota i nedjelja: u Bibliji i povijesti, 114).

Iz navedenog je dobiven odgovor na pitanje u naslovu.
Dakle, crkveni povjesničar Euzebije, suvremenik cara Konstantina je jasno i glasno rekao i zapisao:
“Sve što je trebalo činiti u subotu, MI SMO prenijeli na Dan Gospodnji, kao pogodniji dan, koji ima prvenstvo i uživa veći ugled nego židovska subota”.

Što kaže Riječ Božja?

Izlazak 31,15 Šest dana smije se raditi, a sedmi je dan subota, odmor sveti Gospodu. Tko radi u dan subotni, neka se kazni smrću.

Izlazak 16,25 Mojsije zapovjedi: “Jedite to danas; jer je danas subota Gospodnja! Danas nećete ništa naći na polju.

Izlazak 16,26 Šest dana skupljajte! Sedmi je dan subota; taj dan nema ništa!”

Postanak 2,2 I sedmoga dana Bog dovrši svoje djelo koje učini. I počinu u sedmi dan od svega djela koje učini.

Postanak 2,3 I blagoslovi Bog sedmi dan i posveti, jer u taj dan počinu od svega djela svoga koje učini.

Izlazak 20,11 Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

 

Ako je sam BOG posvetio i blagoslovio DAN SUBOTNJI, onda je to Gospodnji dan, a ne onaj kojeg neki čovjek (ma tko on bio) proglasi danom Gospodnjim.

 

Bog je tako nešto predvidio:

Daniel 7,25 On će govoriti drske govore proti Svevišnjemu i gledat će da utamani svece Svevišnjega i pomišljat će na to, da promijeni blagdanska vremena i zakon. I oni će biti predani vlasti njegovoj za jedno vrijeme i za dva vremena i za polovinu vremena.

 

Isus je jasno naglasio:

Matej 24,20 Molite se, da ne padne bijeg vas u zimu ili u SUBOTU!

Ivan 19,31 Bila je priprava. I Židovi zamoliše Pilata, da bi se raspetima prebile golijeni, i da bi se skinuli, da ne bi tjelesa ostala na križu u subotu. ONA SUBOTA BILA JE NAIME VELIK DAN.

Djela apostolska 2,20 Sunce će se prometnut u tminu, a mjesec u krv prije nego svane DAN GOSPODNJI VELIK I SLAVAN.

Ezekiel 30,3 Jer je blizu dan, blizu je DAN GOSPODNJI, tamni dan. On će biti vrijeme kazne narodima.

 1. Petrova 3,10 Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.

Amen!

U Virovitici, 05.06.2016., nedjelja, 12:45h                                                    Gordana Mišić

Izgoniti zloduha!

U ime Isusa Krista se NAREDI ZLODUHU da napusti tijelo napastovanoga.
Nema čovjek tu sposobnost, koju ima sam Bog, pa da ulazi u dijalog sa zloduhom.
Čovjek može samo posredovati u ime Isusa Krista, a On je taj koji izgoni zloduha:

 

Djela apostolska 19,11            I Bog je činio ne mala čudesa po rukama Pavlovim,

Djela apostolska 19,12            Tako da bi i rupce za znoj i pojase od tijela njegova nosili na bolesnike, i ostavljale su ih bolesti, i zli su dusi izlazili iz njih.

Djela apostolska 19,13            Kušali su i neki od Židova, koji su naokolo obilazili i zaklinjali đavle, zazivati nad opsjednutima ime Gospodina Isusa govoreći: “Zaklinjem vas Isusom, koga propovijeda Pavao.”

Djela apostolska 19,14            A bilo je sedam sinova Skeve Židova, poglavara svećeničkoga, koji su to činili.

Djela apostolska 19,15            A zao im duh odgovori: “Isusa poznajem, i Pavla znam, ali vi tko ste?”

Djela apostolska 19,16            I skočivši na njih čovjek, u kojemu je bio zao duh, nadvlada njih dvojicu, i pritište ih tako, da su goli i izranjeni utekli iz one kuće.

Djela apostolska 19,17            I ovo doznadoše svi Židovi i neznabošci, koji su stanovali u Efezu, i uđe strah u sve njih, i veličalo se je ime Gospodina Isusa.

 

Matej 17,14     Kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek, baci se pred njega ničice na koljena i zamoli:

Matej 17,15     “Gospodine, smiluj se sinu mojemu! On je mjesečnjak i mora strašno trpjeti. Često pada u oganj i često u vodu.

Matej 17,16     Donesoh ga učenicima tvojim, ali ga oni ne mogoše iscijeliti.”

Matej 17,17     Isus reče: “O nevjerni i naopaki rode! Dokle ću još ostati kod vas? Dokle ću vas još podnositi! Donesite ga ovamo k meni!”

Matej 17,18     Isus zapovjedi zlome duhu, i on izađe iz njega, tako da je ozdravio od toga časa.

Matej 17,19     Tada pristupiše učenici k Isusu i upitaše ga nasamo: “Zašto ga mi ne mogosmo istjerati?”

Matej 17,20     On im odgovori: “Jer imate tako malo vjere, jer zaista, kažem vam: “Ako imate vjere kao zrno gorušično, možete reći gori ovoj: “Prijeđi odavde tamo, i prijeći će tamo. Ništa vam neće biti nemoguće.

Matej 17,21     A ova se vrsta izgoni samo molitvom i postom.”

 

Matej 10,8       Liječite bolesne, dižite mrtve čistite gubave i izgonite đavle! Zabadava ste dobili, zabadava dajite!

 

Luka 4,33        A zatekao se u sinagogi čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas:

Luka 4,34        “Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.

Luka 4,35        Isus mu zaprijeti: “Umukni i iziđi iz njega!” Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa.

Luka 4,36        I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: “Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!


Marko 5,2        Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom.

Marko 5,3        Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima

Marko 5,4        jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti.

Marko 5,5        Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

Marko 5,6        Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se,

Marko 5,7        a onda u sav glas povika: “Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!

Marko 5,8        Jer Isus mu bijaše rekao: “Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!

Marko 5,9        Isus ga nato upita: “Kako ti je ime?” Kaže mu: “Legija mi je ime! Ima nas mnogo!

Marko 5,10      I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

Marko 5,11      A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja.

Marko 5,12      Zaklinjahu ga dakle: “Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!

Marko 5,13      I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

 

Matej 7,22       Mnogi će me u onaj dan pitati: `Gospodine, Gospodine! Nismo li mi u tvoje ime prorokovali, u tvoje ime đavle izgonili, u tvoje ime mnoga čudesa činili?`

Matej 7,23       Tada ću im kazati: `Nikad vas nisam poznavao! Nosite se od mene, vi bezakonici!`

Amen!
U Virovitici 31.05.2016., utorak, 20:01h                                            Gordana Mišić

Koja je 1. zapovijed dana Adamu i Evi, prije nego što su pali u grijeh?

Preuzeto s interneta:
Velizar Petrovic Rađajte se i množite….. 1. mojsije 1,28
Monika Beres Da ne jedu sa drveta koja je dobra i zla!
Sviđa mi se · Odgovor · 6. ožujka u 11:54

Natasa David Iskrenovic Natasa David Iskrenovic Nije Monika, a Velizar Petrovic ja sam pogresila, odgovor se nalazi posle, ovo sto im je Gospod rekao, a sto ste vi naveli je vise uputstvo za zivot, ali postoji zapovest koju su morali da urade da bi im brak opstao.

Gordana Goga Mišić:

“”Koja je prva zapovest data Adamu i Evi, pre nego sto su pali u greh?”

Velizar Petrovic Eeeeeeeeeeee to je znatno kasnije…. misliš ostaviće čovek oca svojega i mater svoju…. 1.Mojsije 2,24
Sviđa mi se · Odgovor · 1 · 6. ožujka u 12:02″

 

To da će dva tijela biti jedno i da će ostaviti oca i majku svoju, to nije Božja zapovijed prije pada u grijeh.

To je Božje objašnjenje; radi čega će čovjek i žena ostaviti oca i majku.

 1. i osnova Božja zapovijed je bila i jest i bit’ će; ona koja jasno govori TKO JE BOG; i daje se zapovijed da čovjek NEMA drugih bogova, sem svog STVORITELJA!
  Onaj tko tu zapovijed usvoji cijelim svojim bićem, taj neće kršiti ni sve ostale.
  Tek nakon usvajanja te zapovijedi, čovjek i žena mogu ostaviti oca i majku i biti jedno tijelo i to TIJELO KRISTOVO.

  Amen!

  U Virovitici 29.05.2016., nedjelja, 14:12h Gordana Mišić

Tko je dao uzorak za gradnju Solomonov hrama?

Tko je dao uzorak za gradnju Solomonov hrama?

“Uporedjenjem Solomonovog hrama sa Dioklecijanovom palatom u Splitu za koji neki istrazivaci tvrde da je hram paganskog boga Ilije koji se nalazio na istom mestu pre nego sto su Rimljani osvojili tu teritoriju i Dioklecijan sagradio svoju palatu, primecujem jednu karakteristicnu razliku, naime ova danasnja Dioklecijanova palata ima 6 kula okolo, dok je Solomonov hram imao 7. Nas istoricar Deretic tvrdi da je Solomon zamolio Tirskog kralja Hirama da mu sagradi hram u Jerusalimu, a ovaj je to ucinio po uzoru na paganski hram boga Ilije. Pitam se ima li kakvog osnova za takvu tvrdnju? Slicnosti postoje ali… Sta vi mislite?”~ pitanje postavio Miloš Popadić na Facebooku

ODGOVOR potkrepljen Biblijom, napisala Gordana Mišić, vođena Duhom Svetim.

Nemam šta misliti, sve je zapisano u Bibliji, samo treba čitati, …:

 1. Ljetopisa 6,6 Ali sam izabrao Jeruzalem da u njemu obitava moje Ime i odabrao Davida da zapovijeda mojem narodu izraelskom.`
 2. Ljetopisa 6,7 Otac mi David naumi podići Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,
 3. Ljetopisa 6,8 ali mu Jahve reče: `Naumio si podići Dom Imenu mojem, i dobro učini,
 4. Ljetopisa 6,9 ali nećeš ti podići toga Doma, nego tvoj sin koji izađe iz tvoga krila; on će podići Dom Imenu mojem.`
 5. Ljetopisa 6,10 Jahve ispuni obećanje svoje: naslijedio sam oca Davida i sjeo na prijestolje Izraelovo, kako obeća Jahve, podigao Dom Imenu Jahve, Boga Izraelova,
 6. Ljetopisa 6,11 i namjestio Kovčeg u kojem je Savez što ga Jahve sklopi sa sinovima Izraelovim.
 7. Ljetopisa 6,12 Tada Salomon stupi, u nazočnosti svega zbora Izraelova, pred žrtvenik Jahvin i raširi ruke.
 8. Ljetopisa 6,13 Salomon je, naime, bio napravio tučano podnožje, dugo pet lakata i široko pet lakata, a visoko tri lakta, i stavio ga nasred predvorja; stavši na nj, kleknuo je pred svim zborom Izraelovim i, raširivši ruke k nebu,
 9. Ljetopisa 6,14 rekao: “Jahve, Bože Izraelov! Nijedan ti bog nije sličan ni na nebesima ni na zemlji, tebi koji držiš Savez i ljubav svojim slugama što kroče pred tobom sa svim svojim srcem.
 10. Ljetopisa 6,15 Sluzi svome Davidu, mojem ocu, ispunio si što si mu obećao. Što si obećao na svoja usta, ispunio si svojom rukom upravo danas.

 

 1. Kraljevima 6,1 Četiri stotine i osamdesete godine po izlasku sinova Izraelovih iz zemlje egipatske, četvrte godine vladanja Salomonova nad Izraelom, mjeseca Ziva – to je drugi mjesec – poče graditi hram Gospodu.

 

itd…. tko želi nešto znati, taj se pomoli Bogu i On ga uputi na Njegovu Riječ, a ne na neke druge izvore, jer Bog najbolje zna koja je Riječ ISTINA, a koja je riječ LAŽ!! ”

“Miloš Popadić – Gordana Goga Mišić ovde je rec o arhitektonskom projektu Solomonovog hrama, to je tema.”

“Gordana Goga Mišić – Miloš Popadić Čitaj 1. Kraljevima i Ljetopisa, tamo ti piše i TKO je i OD čega gradio hram?!”

“Miloš Popadić ”tko želi nešto znati, taj se pomoli Bogu i On ga uputi na Njegovu Riječ, a ne na neke druge izvore, jer Bog najbolje zna koja je Riječ ISTINA, a koja je riječ LAŽ!!”

Odlicno.

U jednoj glavi biblijske Prve knjige o kraljevima stoji crno na belom:

„Hiram je poslao na tim lađama svoje sluge, mornare koji su poznavali more, sa slugama Solomonovim. Oni otploviše u Ofir, uzeše odande četiri stotine i dvadeset talenata zlata i donesoše ih kralju Solomonu.”

Gordana Goga Mišić gde se nalazila zemlja Ofir?”

“Gordana Goga Mišić – Miloš Popadić Miloše evo ti odgovor vezan za ARHITEKTONSKI projekat:

 1. Ljetopisa 28,19 Sve to u skladu s onim što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo djelo za koje on pribavi uzorak.
 2. Ljetopisa 28,20 Tada David reče svome sinu Salomonu: “Budi junak, hrabar, i radi! Ne boj se i ne plaši se, jer će Jahve, Bog, moj Bog, biti s tobom! Neće te napustiti niti te ostaviti dok ne svršiš sav posao za službu oko Jahvina Doma.
 3. Ljetopisa 28,10 Uvidi sada da te Jahve izabrao da gradiš Dom za Svetište, budi junak i radi!
 4. Ljetopisa 28,11 Tada David predade sinu Salomonu uzorak trijema, njegovih kuća, riznica, gornjih soba, ćelija i doma Pomirilišta;
 5. Ljetopisa 28,12 uzorak svega što bijaše smislio u duhu za predvorja Jahvina Doma, za sve sobe unaokolo, za riznicu Doma Božjega, za riznicu posvećenih stvari,
 6. Ljetopisa 28,13 za svećeničke i levitske redove, za svaki posao u službi oko Doma Jahvina:

Jasno je TKO JE DAO NACRT!!! Jasno je Tko je izabranik Božji da taj nacrt sprovede u djelo! Jasno je sve, onome tko sluša Duha Svetog.

Što se tiče zemlje Ofir, to je samo mjesto odakle je dobavljan MATERIJAL za gradnju hrama…. ”

“Gordana Goga Mišić – Miloš Popadić Zemlja Ofir locirana na današnjem google earth ti je na mjestu Bab el Mandab južno od Jemana, pa se ti sad ravnaj… Eto, toliko od mene! Lijep pozdrav!”

“Gordana Goga Mišić “Nas istoricar Deretic tvrdi da je Solomon zamolio Tirskog kralja Hirama da mu sagradi hram u Jerusalimu, a ovaj je to ucinio po uzoru na paganski hram boga Ilije. Pitam se ima li kakvog osnova za takvu tvrdnju? Slicnosti postoje ali… Sta vi mislite?”

Deretićeva tvrdnja je OBIČNA IZMIŠLJOTINA, dakle LAŽ!

Pismo jasno naučava TKO JE DAO UZORAK HRAMA I KOME??

Sam Bog je izabrao Solomona i njemu je predan “uzorak” po kojem je Solomon izgradio hram BOGU ŽIVOME!!! Nema tu spomena nekih paganskih bogova.

 1. Ljetopisa 28,6 I rekao mi je: `Tvoj sin Salomon sagradit će meni Dom i moja predvorja; jer sam njega izabrao sebi za sina i ja ću mu biti otac.
 2. Ljetopisa 28,19 Sve to u skladu s onim što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo djelo za koje on pribavi uzorak.

ETO!!!

Amen!

U Virovitici 29.05.2016., nedjelja, 10:07h,                                                Gordana  Mišić

Muškarac s muškarcem?!?


Levitski zakonik 20,13 Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih.

Levitski zakonik 18,22 Ne smiješ općiti s muškarcem kao sa ženom! Bio bi to čin gadan.

Levitski zakonik 18,22 Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.

Matej 24,15 “Kada dakle vidite da grozota pustoši, po proroštvu Daniela proroka, stoluje na svetome mjestu – tko čita, neka razumije:

Ezekiel 33,29 I znat će da sam ja Jahve kad zemlju njihovu razorim i opustošim zbog svih gadosti što ih počiniše.`
Ezekiel 36,31 I tada ćete se spomenuti zlih putova i nedjela svojih, i sami ćete sebe omrznuti zbog bezakonja i gadosti svojih.

Daniel 12,2 Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.

1. Korinćanima 6,9     Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici,….

Otkrivenje 21,27 Ali u nj neće unići ništa nečisto i nijedan tko čini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjčevoj knjizi života.

Bog je sve dao zapisati, pa neka ljudi vide koje Evanđelje propovijedaju svećenici poput mnogih današnjih?
Kad sam Bog za nešto kaže da je GADOST (grozota), tko od ljudi može opravdavati tako nešto? Zar je čovjekov nauk iznad Božje Riječi? Što nam Bog savjetuje?

Psalam 118,8  Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na čovjeka.

Psalam 118,9  Bolje je uzdati se u Gospoda, nego se oslanjati na knezove.

Amen!

U Virovitici, 16.05.2016., 17:10h, ponedjeljak                                                  Gordana Mišić

Ako Duh Sveti nije Bog; čiji smo mi onda hramovi?

Da li Pismo naučava da Bog prebiva u rukotvorenim hramovima?  Pogledaj:

Djela apostolska 17,24            Bog, koji je stvorio svijet i sve, što je u njemu, on, jer gospodar neba i zemlje, ne stanuje u rukotvorenim hramovima,

Da li Bog, ipak negdje na zemlji prebiva? Pogledaj:

 1. Korinćanima 3,17 Ako li tko oskvrni hram Božji, upropastit će njega Bog; jer je hram Božji svet, a to ste vi.

Ako su naša tijela (kao vjernika) HRAMOVI BOŽJI, TKO JE ONDA DUH SVETI KOJI JE U TIM HRAMOVIMA?  Pogledaj:

 1. Korinćanima 6,19 Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji.

Naša su tijela HRAMOVI BOŽJI, upravo zato što u njima prebiva Duh Sveti, znači BOG!
Tako jednostavno da ne može jednostavnije. Tko to smatra nekom naukom koja nije Božja, taj Boga nije upoznao, upravo zato što negiranjem Duha Svetog, priječi Njegov ulazak u njihova tijela.
Tko Duhu Svetom negira osobnost, taj negira da je Duh Sveti Bog, a takvo negiranje je neoprostiva hula na Boga! Tko Sina Čovječjeg (Isusa Krista koji je kao Riječ, tijelom postao),  negira, taj također huli na Boga, to mu se može oprostiti kao neznanje, ali kad Sin i Otac pošalju Duha Svetog, koji nas jedini može uvesti u svu Istinu, a mi Ga odbijemo, negiramo Mu osobnost i Božanstvo, (hulimo na Njega), onda smo opterećeni neoprostivim grijehom. Bog nije nasilnik i On ne ulazi u tijelo (hram) u kojem nije dobro došao.
Zato Sin jasno kaže:
 Otkrivenje 3,20           Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.
Zato Duh Sveti kaže:
Hebrejima 3,7            Zato, kao što veli Duh Sveti: Danas ako glas mu čujete,
Hebrejima 3,8            ne budite srca tvrda kao u Pobuni, kao u dan iskušenja u pustinji…
Hebrejima 3,18           Kojima se zakle da neće ući u njegov počinak, ako li ne nepokornima?
Hebrejima 3,19           I vidimo da ne mogoše ući zbog nevjere.
Zato Otac kaže:
Hebrejima 4,7            Zato Bog ponovno određuje jedan dan, Danas, u Davidu nakon toliko vremena govoreći, kako je već rečeno: Danas ako glas mu čujete, ne budite srca tvrda.

Otac i Sin i Duh Sveti jest ime u koje se krštavamo, upravo zato što je to JEDAN BOG, premda su tri osobe.
To nije vjerovanje u trojstvo, već vjerovanje u BOGA STVORITELJA! To je Bog objavljen u svojoj punini.

Amen!

U Virovitici, 08.05.2016., nedjelja, 21:20h                                                                    Gordana Mišić

Kojem narodu pripadaš?

Postanak 22,18           Budući da si poslušao moju zapovijed, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.

Galaćanima 4,28        Vi ste, braćo, kao Izak, djeca obećanja.

Galaćanima 4,29        I kao što je onda onaj po tijelu rođeni progonio onoga po duhu rođenoga, tako je i sada.

Galaćanima 4,30        Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne.

Galaćanima 4,31        Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

Galaćanima 3,29        Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obećanju.

 1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

Kološanima 3,11         Gdje nema Grka ni Židova, obrezanja ni neobrezanja, barbara ni Skita, roba ni slobodnjaka, nego sve i u svima Krist.

Galaćanima 3,28        Nema tu više ni Židova ni Grka, nema više ni roba ni slobodnjaka, nema više ni muškoga roda ni ženskoga, jer ste vi svi jedno u Kristu Isusu.

Nebeska pripadnost se pokazuje poznavanjem Boga i Njegove Riječi; ljubeći Ga svim srcem, umom, dušom i snagom svojom, a svoje bližnje ljubeći kao samog sebe.

Amen!

U Virovitici 04.05.2016., srijeda, 23:39h                                                               Gordana Mišić

Vidimo nepravdu i zlo na Zemlji, kako ostati u Božjoj milosti!?!

Nikakvi; ratovi, revolucije, pobune, ustanci, peticije, marševi, …….., protiv bilo koga i između bilo kojih grupacija ljudi, ne mogu spriječiti sotonu u njegovoj namjeri da uništava i čini zlo među zemljanima.
Današnji čovjek osjeti i vidi da živi u nezdravom okruženju, gdje nema ni moralnih, ni etičkih normi ponašanja.
Ovo je naraštaj koji više ne zna što i kako dalje?!?
Ne očajavajte, svi vi željni Božje blizine, ljubavi, pravednosti, milosti, milosrđa i dobrote!
Bog je vjeran i održat’ će sva svoja obećanja!
Živi bili, pa vidjeli i dočekali Božju slavu!
Bog nas nije ostavio u beznađu, jer imamo Njegovu Riječ (Bibliju) i dar Duha Svetog da nas hrabri i vodi ka nebeskoj domovini, dok sve ovo oko nas prolazi i mora proći.
Iščekujući novo nebo i novu zemlju, prema Božjem obećanju, ostanimo čvrsto na Božjem nauku i Istini, koja je JEDINI Put u Život vječni!

Evo savjeta iz Biblije:

Rimljanima 13,1          Svaka duša neka se pokorava višim vlastima, jer nema vlasti, da nije od Boga; a što su, od Boga su postavljene.

Titu 3,1            Opominji ih, da se pokoravaju vlastima i poglavarima, da budu poslušni i spremni na svako dobro djelo;

Efežanima 6,12           Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstva, protiv vlastima, protiv upravitelja tame ovoga svijeta, protiv duhova pakosti u zračnim visinama.

 Filipljanima 3,20        Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista:

 1. Petrova 3,13 Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.

  Ivan 15,20 Sjetite se riječi, koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su progonili mene, i vas će progoniti; ako su držali riječ moju, i vašu će držati.

  Vrlo važane riječi nam upućuju i ponavljaju sva 4 evanđelista (Matej, Marko, Luka i Ivan), zapamtimo;
  kako možemo biti i ostati u milosti Božjoj?!!:

  Matej 10,39     Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.

Matej 16,25     Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mena, naći će ga.

Marko 8,35      Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga.

Luka 9,24        Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene, taj će ga spasiti.

Luka 17,33      Tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga; a tko ga izgubi, živa će ga sačuvati.

Ivan 12,25       Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Matej 6,25       “Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?

Rimljanima 14,17        Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.

Luka 12,29      I zato ne pitajte, što ćete jesti i što ćete piti, i ne uznemirujte se!

Matej 28,18     Tada pristupi Isus k njima i reče im: “Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Matej 28,19     Zato idite i učinite sebi sve narode učenicima krštavajući ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Matej 28,20     I učeći ih da drže sve, što sam vam zapovjedio. Evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.” Amen.

Apostoli Matej i Marko potvrđuju Isusovim Riječima:

Matej 24,35     Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Marko 13,31    Nebo i zemlja proći će, ali riječi moje neće proći.

Amen!

U Virovitici, 04.05.2016., srijeda, 00:58h                                                                  Gordana Mišić

Okultno

Okultizam – od latinske riječi “ocultus”, što znači “skriven”, “tajan”.

Ivan 18,20       Odgovori mu Isus: “Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam naučavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi Židovi. Ništa nisam u tajnosti govorio.

Matej 10,26     Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo

Marko 4,22      Jer nije ništa skriveno, što se neće otkriti, nije ništa tajno, što neće doći na svjetlo.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Luka 12,2        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi doznalo.

Amos 3,7         Ništa ne čini Jahve Gospod a da osnove svoje ne otkrije slugama svojim prorocima.

1. Korinćanima 15,51 Evo vam govorim tajnu: Svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se promijeniti;

2. Solunjanima 2,3      Da vas nitko ne prevari ni na koji način, jer treba da najprije dođe otpad, i objavi se čovjek grijeha, sin propasti,

 1. Solunjanima 2,4 Koji se protivi i podiže više svega, što se zove Bog, ili što se štuje, tako da će on sjesti u hramu Božjem pokazujući sebe, kao da je Bog.
 2. Solunjanima 2,5 Ne pamtite li, da sam vam ovo govorio, još kad sam bio kod vas?
 3. Solunjanima 2,6 I sad znate, što zadržava, da, se ne javi u svoje vrijeme.
 4. Solunjanima 2,7 Jer tajna bezakonja već djeluje; samo treba da se ukloni onaj, koja sad zadržava.
 5. Solunjanima 2,8 I onda će se pojaviti bezakonik, kojega će Gospodin Isus ubiti dahom usta svojih i uništiti sjajem dolaska svojega,
 6. Solunjanima 2,9 Kojega je dolazak po djelovanju sotoninu sa svakom silom i znacima i lažnim čudesima,
 7. Solunjanima 2,10 I sa svakom prijevarom nepravde među onima, koji propadaju, jer ljubavi istine ne primiše, da bi se spasili.
 8. Solunjanima 2,11 I zato će im Bog poslati silu zablude, da vjeruju laži,
 9. Solunjanima 2,12 Da se svima sudi, koji ne vjerovaše istini, nego volješe nepravdu.
 10. Solunjanima 2,13 A mi smo dužni svagda zahvaljivati Bogu za vas, braćo ljubljena od Gospodina, što vas je Bog kao prvence izabrao za spasenje posvećenjem Duha i vjerom istine,
 11. Solunjanima 2,14 U koje vas pozva evanđeljem našim, da postignete slavu Gospodina našega Isusa Krista.
 12. Solunjanima 2,15 Tako dakle, braćo, stojte i držite predaje, koje naučiste ili riječju ili poslanicom našom.
 13. Solunjanima 2,16 A sam Gospodin naš Krist Isus i Bog Otac naš, koji nas je ljubio i dao utjehu vječnu i dobru nadu u milosti,
 14. Solunjanima 2,17 Neka utješi srca vaša i utvrdi u svakom dobrom djelu i riječi!

  Marko 4,11 Reče im: “Vama je tajna kraljevstva Božjega povjerena. Onima vani sve se iznosi u prispodobama.

 15. Korinćanima 4,1 Tako neka nas smatra čovjek kao sluge Kristove i upravitelje tajna Božjih.

Efežanima 3,3 Da se meni po otkrivenju očitova tajna, kao što gore opisah ukratko.

Efežanima 3,9 I da otkrijem svima, kako se je ostvarila tajna od vjekova skrivena u Bogu, koji je sve stvorio;

1. Timoteju 3,16          I kao što je priznato, velika je tajna pobožnosti: On se javio u tijelu, opravdao se u Duhu, pokazao se anđelima, propovijedao se neznabošcima, vjerovao se u svijetu, uznio se u slavi.

Otkrivenje 10,7            Nego u dane glasa sedmoga anđela, kad zatrubi, svršit će se tajna Božja, kao što javi svojim slugama, prorocima.

Luka 8,17        Jer ništa nije skriveno, što se ne bi otkrilo, ništa tajno, što se ne bi saznalo i na svjetlo izašlo.

Amen!

U Virovitici 03.5.2016., utorak, 02:55h                                                                          Gordana Mišić